• Deň otvorených dverí

     • Všetkých záujemcov o štúdium na našej škole pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 16.novembra 2023. 1. vstup je o 9:00 a 2. vstup o 13:00. Tešíme sa na vás!

     • Obnova preukazu ISIC, ITIC

     • Obnova preukazu ISIC/EURO˂26, ITIC známkou 09/2024

      Ak ste si ešte do dnešného dňa neobnovili známku na preukaz ISIC alebo ITIC a chcete ušetriť na poštovnom, spravte tak dnes 31. 10. 2023.

      Zakúpte si známku ISIC 09/2024 v hodnote 10,-- € na https://isic.sk/platbaskoly/. Pokiaľ tak spravíte do 31. 10. 2023, môžete si zvoliť možnosť doručenia na školu a ušetriť na poštovnom.

      V prípade, že si známku objednáte neskôr, počas nasledujúcich týždňov (od 1. 11.), známka vám bude doručená s kuriérskym poplatkom 3,-- €.

      Aby ste mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť.

     • ŽIVÉ KNIHY - POVOLANIE RUŠŇOVODIČ

     • 26.október 2023 patril povolaniu rušňovodič. O tejto profesii rozprávali v zborovni školy naši nedávni maturanti- dnes rušňovodiči Erik Giertli, Richard Gajdošík a Andrej Izing. Študenti prvého a druhého ročníka odboru Elelektrotechnika v doprave a telekomunikáciách videli a počuli ako sa zo stredoškolákov stali ušňovodiči. Živé knihy rovesníkov - veľmi účinný nástroj kariérového poradenstva.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album ŽIVÉ KNIHY - POVOLANIE RUŠŇOVODIČ.

     • Halloween na dopravnej

     • Už sa blíži! Vo štvrtok 26. októbra!

      VYRÁBANIE MASIEK, VYREZÁVANIE TEKVÍC, ZAPÁLENIE SVIEČOK.

      Súťaž o najkrajšiu masku, súťaž o najkrajšiu tekvicu :-)

     • Rozbiehátor Expres - workshop

     • Zaujíma ťa podnikanie a chcel by si v budúcnosti rozbehnúť niečo vlastné? Chceš byť sám sebe šéfom, robiť čo ťa napĺňa a mať v práci slobodu?  Toto všetko si mohol zažiť  23.10.2023 na expresnom workshope pod vedením školiteľa Jozefa Kováča z projektu Rozbehni sa!. V našich priestoroch sa workshopu zúčastnilo 35 žiakov zo všetkých študijných odborov. Atmosféra bola naozaj pracovná a plná nápadov.

      Oblasť podnikania je dynamicky sa meniaca sféra a kto chce uspieť v podnikaní, musí vedieť využiť svoj potenciál, mať správny nápad, poriadnu dávku odvahy a v neposlednom rade platí opäť staré známe, že „byť v správnom čase na správnom mieste“.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Rozbiehátor Expres - workshop.

     • SYT - Summer Camp a 1.workshop

     • Žiaci zapojení do Show Your Talent majú za sebou Summer Camp aj  prvý workshop. 

      Na víkendovom školení v krásnom prostredí v Bystrej zažili okrem víkendu plného zážitkov, úvod do tímovej spolupráce a projektového manažmentu, zistili niečo o svojich talentoch a sebarozvoji. Na tomto školení boli spolu so žiakmi troch ďalších stredných škôl, ktoré sa tiež tento rok zapojili do SYT Academy. 

      Prvý workshop, ktorý sa konal už na našej škole, bol venovaný projektovému manažmentu v kocke, analýze potrieb a žiaci sa posunuli v plánovaní svojho tímového projektu ako aj tímovej spolupráci. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album SYT - Summer Camp a 1.workshop.

     • Hodiny OBN s pani psychologičkou

     • V mesiaci október prváci diskutovali na hodinách OBN s našou školskou pani psychologičkou Katkou Medzihorskou na tému Postavenie psychológa v spoločnosti. Okrem iného sa dozvedeli, v akých oblastiach pôsobí psychológ a kedy sa na neho môžu obrátiť. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Hodiny OBN s pani psychologičkou.

     • Školské kolo súťaže ZENIT v elektronike

     • Dňa 17. 10. 2023 sme vyhodnotili školské kolo súťaže ZENIT v elektronike. Žiaci súťažili v dvoch súťažných kategóriách A a B. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa elánu a úspechov v ďalšom kole súťaže

      Do fotogalérie bol pridaný nový album ZENIT v elektronike.

     • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

     • V pondelok 16.10 mali žiaci 2.ročníka možnosť vidieť divadelnú inscenáciu United Neighbours of London v anglickom jazyku, kde bola využitá slovná zásoba a frázy z každodenného života. Hra upozorňuje na to, aké je dôležité mať pekné a úprimné vzťahy s tými, ktorí bývajú okolo nás, lebo ako sa hovorí, dobrý sused nad zlato :-).

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Divadelné predstavenie v anglickom jazyku .

     • Súťaž PIŠQWORKY

     • Školské kolo v obľúbenej strategickej hre piškvorky sa uskutoční zajtra  19.10 1. až 4. vyučovaciu hodinu v zborovni školy pre prihlásených žiakov. Tí najlepší postúpia do Regionálneho kola a vytvoria súťažné 5-členné tímy, ktoré budú reprezentovať školu na turnajoch .

     • Vedomostná súťaž EXPERT

     • Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém (papierovo alebo online). Žiaci odpovedajú  na 50 otázok (25 v každej téme). V každej otázke vyberajú spomedzi štyroch ponúknutých možností jednu správnu. Na vypracovanie testu má každý súťažiaci 60 minút. Témy si vyberie až v deň súťaže. Na výber máte: Od Dunaja k Tatrám - Slovenské dejiny, umenie, šport, biológia, geografia, aktuality, slávni Slováci; Mozgolamy - logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie; Svetobežník - fyzická geografia, humánna geografia; Tajomstvá prírody - biológia, fyzika, astronómia, chémia; Do you speak English? - čítanie, bežné výrazy, gramatika, reálie; Góly, body, sekundy - história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava.

      Prihlásiť sa môžete u p.Piatrikovej č. dverí 301 najneskôr do 24.10.2023. Súťaž sa uskutoční v utorok 28. novembra 2023.

     • KABU

     • K jednej z obľúbených tradičných akcií žiakov našej školy patrí aj každoročné KABU. Tohtoročné imatrikulácie prvákov sa uskutočnili 11.októbra vďaka Školskému parlamentu, ktorý ho zorganizoval pre našich prvákov. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album KABU.

     • Zábavná autoškola Zvolen

     • 12.10.2023 sa už jedenásty rok stretli na pôde Autoškoly Gonda vo Zvolene naši žiaci s deviatakmi zo základných škôl, ktoré prijali naše pozvanie. Na rovesníckom programe Zábavná autoškola sa zúčastnili žiaci 1. základnej školy vo Zvolene, žiaci 5.základnej školy spolu so žiakmi cirkevnej základnej školy a tiež žiaci deviateho ročníka zo 6. základnej školy. Spolu s nimi sme prežili zaujímavý deň.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Zábavná autoškola Zvolen.

     • Fotokútik #ERASMUSDAYS

     • 11.10 sme na škole zorganizovali Fotokútik ERASMUSDAYS. Jeho hlavné zameranie je na horizontálne priority ako inklúziu, digitalizáciu, udržateľný rozvoj a aktívnu participáciu.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Fotokútik #ERASMUSDAYS.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.:
    045/5333 214- ústredňa
    045/5366 390- sekretariát

    - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková
    trnkova@dopravnazv.sk
    045/5333 097
    +421 911 046 293

    - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová
    pospisilova@dopravnazv.sk
    +421 911 046 294

    - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková
    konopkova@dopravnazv.sk
    +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94
    960 01 Zvolen
    96001 Zvolen
    Slovakia
   • 000215589
   • 000215589
   • Katarína Medzihorská
    psychologicka@dopravnazv.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/