• ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE!

     • Už len jeden deň a začínajú Vianočné prázdniny, od 23.12.2023  do 7.1.2024. Vyučovanie začína 8.1.2024 o 7.50 hod.  

      Všetkým prajeme príjemné prežitie VIANOČNÝCH SVIATKOV, lásku a zdravie, šťastie a nehu. Nielen na Vianoce a na Nový rok,ale počas všetkých dní želáme Vám úspešný a šťastný nový rok!

     • Christmas activities

     • Obdobie pred Vianocami nám ponúka čas a priestor na činnosti zamerané na tieto sviatky. Vianočnú atmosféru sme si vychutnali prostredníctvom rôznych aktivít, online kvízov a interaktívnych hier. Študenti sa na chvíľu vrátili do detských čias, strihali, lepili a tvorili vlastné príbehy o Santovi (niektoré boli naozaj funny). Samozrejme, to všetko v angličtine. Nechýbali vianočné piesne, úsmev, ani sladká odmena.Ďakujeme všetkým za príjemne strávený čas a prajeme Merry Christmas to everyone!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Christmas activities.

     • Prezentácia povolania VOJAK

     • Povolanie vojak je pre mladých ľudí zaujímavé. Nie vždy je však jasné, čo všetko v sebe ukrýva, čo všetko si vyžaduje od človeka, ktorý sa profesionálnym vojakom rozhodne stať. Aj to boli témy, s ktorými prišli zástupcovia Veliteľstva vzdušných síl. Prezentácia povolania, ktoré sa pre niektorých stáva poslaním oslovila žiakov 2.ročníka. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

      PRIDAJ SA K NÁM- budemvojak.sk

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Prezentácia povolania VOJAK.

     • Vianočný týždeň

     • V pondelok 18.12.2023 začína Vianočný týždeň aj u nás na dopravnej. Čaká na nás vianočná pošta, tajný Santa a ďalšie akcie, ktoré pre nás pripravil Školský parlament.

     • Súťaž Mladý technik v Trenčíne

     • raja žiaci prvého ročníka sa v dňoch 12.-13.12. zúčastnili celoslovenského kola súťaže Mladý technik v Trenčíne. Na pódiové umiestnenie síce nedosiahli, ale získali nové skúsenosti. Všetkým ďakujeme za vzorné reprezentovanie školy a prajeme veľa zdaru v ďalších výzvach, alebo aj súťažiach, ktoré ich budú čakať.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťaž Mladý technik v Trenčíne.

     • Exkurzia vo VW Bratislava

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia vo VW Bratislava.

      11.12.2023 navštívili žiaci II.B, III.AT, III.B a IV.AT výrobný areál závodu Volkswagen Slovakia. Prehliadka zahŕňala tri haly – lisovňu, karosáreň, agregátnu halu a Auto Forum, kde boli žiaci oboznámení s históriou a konečnými produktmi, ktoré sa konštruujú v závode.

     • Exkurzia v Geise

     • Exkurzia v Geise Ako každý rok aj tento trieda III. L so zameraním na logistiku v doprave navštívila priestory spoločnosti Geis vo Zvolene. S históriou spoločnosti nás oboznámila HR manažérka pani Monika Švecová. Samozrejme nechýbali ani darčeky pre tých, ktorí vedeli odpovedať na dané otázky z prednášky. Potom nám odprezentoval spoločnosť náš absolvent pán Michal Bakoš, ktorý pracuje v Geise vo funkcii manažéra prevádzky a kontroly. Študenti si mohli prezrieť aj priestory, kde sa zásielky nakladajú a vykladajú, triedia podľa smerov za pomoci vysokozdvižných vozíkov, predviedol im skenovacie zariadenie s vlastným softvérom a popísal technológiu jedinej reťazcovej dráhy v Európe.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia v Geise.

     • Finálové kolo celoslovenskej súťaže Finančná sloboda

     • Študenti Malček Michal a Melicherčík Matúš sa dňa 6.12.2023 v Žiari nad Hronom zúčastnili finálového kola celoslovenskej súťaže v hraní hry Finančná sloboda. Konkurencia bola veľká, keďže sa tejto súťaže zúčastnilo 20 tímových dvojíc. Dvojica našich študentov, aj keď sa neumiestnila, si viedla v súťaži výborne. Prínos z hry je najmä v tom, že žiaci si nielenže prehĺbili znalosti z finančnej gramotnosti, ale získali kompetencie ako riadiť vlastné finančné zdroje tak, aby si zaistili celoživotné finančné zabezpečenie pre seba a svoju domácnosť.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Finálové kolo celoslovenskej súťaže Finančná sloboda.

     • Autoškola Gonda

     • Aj vďaka našim žiakom je Autoškola Gonda na trhu už 30 rokov. Rozhodli sa pre Vás spraviť vianočnú akciu na vodičskú skupinu B na pobočkách Banská Bystrica, Zvolen a Krupina.

      Ak sa prihlásite od dnešného dňa do 24.12.2023 ON-LINE na stránke www.autoskolagonda.sk alebo osobne na daných pobočkách na vodičský kurz.

      Pôvodná cena -  850€

      Vianočná cena - 750€

      Jedinečná možnosť vyskladať si ho na splátky podľa Vašich možností.

     • Finančná sloboda

     • Dňa 30.11.2023 sa tri víťazné tímy: Kdýr, Hovorič, Dzurjová, Packová a Malček, Melicherčík, zo školského kola v hre Finančná sloboda zišli v regionálnom kole na Strednej zdravotnickej škole. Na 2.mieste skončili Malček Michal a Melicherčík Matúš, čím dostali vstupenku na celoslovenskú súťaž. Srdečne gratulujeme.

      Ide o súťaž rozvíjajúcu finančnú gramotnosť študentov.

     • Beseda s kubánskym veľvyslancom

     • Napriek neuveriteľnej vzdialenosti 8779 kilometrov majú kubánsky a slovenský národ mnoho spoločného. Nie sú to iba rovnaké farby na štátnej vlajke, ale aj spontánnosť, pohostinnosť, vlastenectvo a zmysel pre humor. Mnoho zaujímavostí o tomto ostrovnom štáte v Karibiku sme sa dozvedeli 30. novembra 2023, kedy sme sa zúčastnili na besede v hoteli Tenis s pánom veľvyslancom Kuby na Slovensku J. E. Rafael Paulino Pino Bécquerom. Prišla aj pani konzulka Kubánskej republiky Mercedes Matea Santos Calzada. 

      Toto stretnutie zorganizoval Slovenský zväz protifašistických bojovníkov pod záštitou BBSK.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Beseda s kubánskym veľvyslancom.

   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola dopravná
    • tel.:
     045/5333 214- ústredňa
     045/5366 390- sekretariát

     - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková
     trnkova@dopravnazv.sk
     045/5333 097
     +421 911 046 293

     - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová
     pospisilova@dopravnazv.sk
     +421 911 046 294

     - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková
     konopkova@dopravnazv.sk
     +421 903 482 918
    • Sokolská 911/94
     960 01 Zvolen
     96001 Zvolen
     Slovakia
    • 000215589
    • 000215589
    • Katarína Medzihorská
     psychologicka@dopravnazv.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

   • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

   • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/