• DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

     • Pomaly sa blíži Deň otvorených dverí, na ktorý pozývame všetkých záujemcov o štúdium na našej škole. Termín 19.február 2020 a vstupy o 9:00 a 13:00. Tešíme sa na vás.

     • Písanie na pc

     • Dňa 28.01.2020 sa uskutočnila sútaž v písaní na pc. Zúčastnení žiaci boli rozdelení do dvoch kategórií a to - začiatočníci a pokrocilí. Výsledné umiestnenie žiakov bolo nasledovné:

      Začiatočníci: 1. Schneider Samuel I.L, 2.Brucháčová Jana I.AT, 3.Lietavová Martina I.L

      Pokročilí: 1. Bálik Filip III.L, 2. Škultíková Katarína II.L, 3. Charvát Sebastián III.L

     • Okresné kolo v Olympiáde v Anglickom jazyku

     • Dňa 15.1.2020 bola naša škola miestom konania okresného kola 30.ročníka Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnili sa ho víťazi školských kôl z Gymnázia Ľ.Štúra a 7 odborných škôl zo Zvolena. Súťaž preverila všetky jazykové zručnosti účastníkov. V kategórii 2A sa na prvom mieste umiestnila Alexandra Koštová z Gymnázia Ľ.Š, v kategórii 2B Tereza Uhaľová z Gymnázia Ľ.Š a v kategórii 2D Škerlec Matej zo SŠ umeleckého priemyslu. Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov v krajskom kole. Do galérie Okresné kolo v Olympiáde v Anglickom jazyku boli pridané fotografie.

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

     • Pozývame všetkých rodičov dňa 16.1.2020 od 16:00 hod na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v jednotlivých triedach.

     • Mikulášske prekvapenie

     • Žiacka školská rada a študentská spoločnosť LTEA pripravili pre všetkých žiakov a zamestnancov školy Mikulášske prekvapenie v podobe koláčikov, medu a punču. Na celé dianie dozeral Mikuláš s čertom a anjelmi. Všetci dobrí ľudia boli odmenení sladkosťou. Do galérie Mikulášske prekvapenie boli pridané fotografie.

     • Netradičná TSV

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola dopravná
    • skola@dopravnazv.sk
    • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
    • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
    • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
    • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

   • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

   • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/