• DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

     • Pomaly sa blíži Deň otvorených dverí, na ktorý pozývame všetkých záujemcov o štúdium na našej škole. Termín 19.február 2020 a vstupy o 9:00 a 13:00. Tešíme sa na vás.

     • Písanie na pc

     • Dňa 28.01.2020 sa uskutočnila sútaž v písaní na pc. Zúčastnení žiaci boli rozdelení do dvoch kategórií a to - začiatočníci a pokrocilí. Výsledné umiestnenie žiakov bolo nasledovné:

      Začiatočníci: 1. Schneider Samuel I.L, 2.Brucháčová Jana I.AT, 3.Lietavová Martina I.L

      Pokročilí: 1. Bálik Filip III.L, 2. Škultíková Katarína II.L, 3. Charvát Sebastián III.L

     • Okresné kolo v Olympiáde v Anglickom jazyku

     • Dňa 15.1.2020 bola naša škola miestom konania okresného kola 30.ročníka Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnili sa ho víťazi školských kôl z Gymnázia Ľ.Štúra a 7 odborných škôl zo Zvolena. Súťaž preverila všetky jazykové zručnosti účastníkov. V kategórii 2A sa na prvom mieste umiestnila Alexandra Koštová z Gymnázia Ľ.Š, v kategórii 2B Tereza Uhaľová z Gymnázia Ľ.Š a v kategórii 2D Škerlec Matej zo SŠ umeleckého priemyslu. Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov v krajskom kole. Do galérie Okresné kolo v Olympiáde v Anglickom jazyku boli pridané fotografie.

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

     • Pozývame všetkých rodičov dňa 16.1.2020 od 16:00 hod na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v jednotlivých triedach.

     • Mikulášske prekvapenie

     • Žiacka školská rada a študentská spoločnosť LTEA pripravili pre všetkých žiakov a zamestnancov školy Mikulášske prekvapenie v podobe koláčikov, medu a punču. Na celé dianie dozeral Mikuláš s čertom a anjelmi. Všetci dobrí ľudia boli odmenení sladkosťou. Do galérie Mikulášske prekvapenie boli pridané fotografie.

   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola dopravná
    • skola@dopravnazv.sk
    • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
    • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
    • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
    • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

   • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

   • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/