• Workshop na tému NETRIEDIŠ? ZAČNI !

     • https://www.dopravnazv.sk/a/show-your-talent-2rocnik?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ3MSZzdWJwYWdlPTI%3D

      Dňa 18. februára 2020 sa uskutočnil workshop na tému "NETRIEDIŠ? ZAČNI !" V úvodnej prednáške p. Pivka (regionálny riaditeľ MP Zvolen) informoval žiakov živou formou o histórii triedenia odpadu a jeho dopade na životné prostredie. Prednášku ukončil názornými ukážkami triedenia odpadu do odpadových nádob. Následne sme pokračovali zábavným eko kvízom. Žiaci si overili svoje vedomosti pri riešení zaujímavých eko otázok. Zastúpenie 4 tímov z tried I.Ata, I.B, a dva tímy z I.L boli vedomostne veľmi silné. Výsledné poradie bolo vyrovnané, pomohla až bonusová úloha p.Očenášovej. Prvé tri miesta boli ocenené hodnotnými ekologickými cenami. Ostatní účastníci boli odmenení sladkou odmenou. Vedúci tímu Paťo, podal dôležité informácie o cieli projektu a všetkých aktivitách ktoré tím uskutočnil a ešte uskutoční. Ďakujeme za účasť aj naším pozvaným hosťom: Ing. Trnkovej, riaditeľke SPŠ dopravnej, p. Pivkovi, Jaroslavovi Dodokovi, p. Očenášovej z MÚ Zvolen, ktorým sme tiež pripravili malé eko pozornosti.

      Dúfame, že sa nám podarí začať triediť odpad na našej škole a všetci sa k nám pridáte! 

       Podrobnejšie informácie o tíme  si môžete pozrieť tu:  1. tím FORZA COMUNNE

      Do galérie Workshop na tému NETRIEDIŠ ? ZAČNI ! boli pridané fotografie.

     • Školská posilňovňa SYT

     • V rámci projektu  ,,Show your talent“  pripravili študenti tímu: Objectif priestor určený na relax, regeneráciu síl a získavanie kondície, čím reagovali na dlhodobú požiadavku nielen žiakov, aby v priestore našej školy vznikla zóna, v ktorej by sa mohli záujemcovia pohybom pre zdravie sebarealizovať. Úvodný workshop sme realizovali 18. februára 2020 a spustenie našej zóny zdravia pre študentov a zamestnancov školy bude už po prázdninách.

      Podrobnejšie informácie o tíme  si môžete pozrieť tu: 3.tím: Objectif

      Do galérie Školská posilňovňa SYT boli pridané fotografie.

     • Exkurzia Kronospan s.r.o.

     • Trieda III.L sa 13.2.2020 zúčastnila na zaujímavej odbornej exkurzii v podniku Kronospan s.r.o. (bývala Bučina Zvolen). Exkurziou nás sprevádzal p. Barčák, ktorý nás podrobne oboznámil so spracovaním surového dreva od vstupu do podniku, až po jeho výstup ako finálny výrobok vo forme  aglomerovaných výrobkov. Pani Grenčíková nás názornou formou oboznámila s logistickými operáciami súvisiacimi s odbytom hotových výrobkov. Žiaci si mohli oprášiť teoretické vedomosti z predmetov mechanizačné zariadenia, logistika a tovaroznalectvo.

     • Hviezdy sú tiché...

     • Do galérie Hviezdy sú tiché... boli pridané fotografie.

      20.2.2020 v BBDNR Banská Bystrica pre štvrtákov SPŠ dopravnej:

      Hviezdy sú tiché… slová, ktoré nesmeli byť vyslovené

      Anna, Alja, Helga, a Tanja. Štyri dievčatá, ktoré zažili prvú alebo druhú svetovú vojnu a zanechali svoje autentické svedectvo v denníkových zápiskoch.

      Pred(náška)stavenie Hviezdy sú tiché sú kolážou denníkov Anny Frankovej (1929, Frankfurt nad Mohanom, Nemecko – 1945, Bergen-Belsen, Nemecko), Alje Rachmanovovej – vlastným menom Galina Džuraginova (1898, Kasli, Rusko – 1991, Ettenhausen, Švajčiarsko), Tatiany Nikolajevny Savičevovej (25. január 1930, Gdov, Rusko – 1. júl 1944, Šatki, Rusko) a Helgy Weissovej (1929, Praha). Dramaturgom inscenácie je Marián Pecko, hudba: Katarína Máliková a. h., scenár a réžia: Monika Kováčová.

      Hrajú: Michaela Čillíková a. h., Eva Dočolomanská, Marianna Mackurová, Juraj Smutný, Mária Šamajová.

      Lektorka: Viera Kováčová a. h., výprava: ateliéry BDNR pod vedením Kataríny Mažáryovej a Ivana Macková a. h

      Inscenácia vznikla vďaka finančnej podpore Nadácie Intenda. Projekt nadácie Najznámejšie denníky z vojny v rámci, ktorého vzniklo pred(náška)stavenie Hviezdy sú tiché, je určený prioritne pre stredné a vysoké školy. Reaguje na smutné ale aktuálne výročia prvej a druhej svetovej vojny. Cieľom projektu je upozorniť na memento a hrôzy vojny, na témy nadradenosti, rôznych druhov diskriminácie a neznášanlivosti a ich dopadov na formovanie celospoločenskej situácie, ako aj na neustálu potrebu obrany demokracie.

      Hviezdy sú tiché… Domov, rodina, láska, striedanie režimov, neustále ohrozenie života. Odhodlanie a sila, ktoré nezávisia od veku a od krajiny. Slová, ktoré nesmeli byť vyslovené. Slová, ktoré majú byť počuté. Dnes. Všade. Aby sa história prestala opakovať…


     • Tím Allons-Y a "Banská Štiavnica nás baví"

     • https://www.dopravnazv.sk/a/show-your-talent-2rocnik?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ3MSZzdWJwYWdlPTM%3D

      Dňa 13.februára 2020 sa uskutočnila súťažná exkurzia do Banskej Štiavnice. 47 účastníkov, vrátane hostí, bolo rozdelených do 9 tímov, ktoré podľa indícií v originálnej turistickej príručke a mapy putovali po architektonických pamiatkach, zoznamovali sa s históriou baníctva, legendami viažúcimi sa k mestu, s osobnosťami vedy a techniky a literatúry, ktorí v Meste kultúry 2019 žili a pôsobili. 3 víťazné tímy boli odmenené cenami od zvolenských sponzorov a úspešní  riešitelia certifikátmi.

      Podrobnejšie informácie o tíme  si môžete pozrieť tu: 2. tím: Allons-Y

      Všetci sa tešíme na súťažnú výstavu najzaujímavejších fotografií z podujatia, podľa hlasovania študentov a odbornej poroty.

      Do galérie Tím Allons-Y a "Banská Štiavnica nás baví" boli pridané fotografie.

     • Psota na Slovensku-divadelné predstavenie

     • 11.2. sa naši žiaci zúčastnili vzdelávacieho programu pre študentov stredných a vysokých škôl Psota na Slovensku, kde mali možnosť vidieť divadelne predstavenie "Americký cisár ". Po jeho skončení nasledovali rôzne aktivity, kreatívne workshopy a diskusia s odborníkmi na tému migrácie obyvateľstva a jej dôvodoch.

     • ODBORNÉ ELEKTRICKÉ MERANIA V ŽU - ŽILINA

     • Dni 11.2. žiaci IV.BT-T a 12.2. žiaci III.BT-T strávili na Elektrotechnickej fakulte v Žiline, vďaka spolupráci s vysokou školou mohli uskutočniť odborné elektrické merania.

      Žiaci štvrtého ročníka absolvovali merania na témy:

      1. Skúšanie a meranie na akumulátoroch
      2. Optické prenosové systémy
      3. Meranie spektrálnej charakteristiky optického zdroja (LED, laser), meranie disperzie optického vlákna.
      4. Antény. DVB-T/C/S, reťazec, zloženie multiplexu

      V rámci týchto tém si žiaci prakticky overili správne spôsoby nabíjania a vybíjania olovených akumulátorov. Dozvedeli sa ako fungujú a z čoho sa skladajú optické vlákna, tiež si prakticky vyskúšali zváranie optického vlákna. V poslednej téme bola vysvetlená najnovšia metóda prenosu DVB-T a digitálna modulácia ktorá sa pri prenose používa.

      Následne ďalší deň žiaci tretieho ročníka mali témy:

      1. Výkonová elektronika v praxi
      2. Akustické – zvukové vlnenie
      3. Optické vlákno ako teplomer
      4. Od 3D skenu po 3D tlač

      Aj žiaci tretieho ročníka absolvovali zaujímavé témy. Hneď v prvej si overili ako funguje spínaný zdroj a overili akým spôsobom vedia ovplyvniť výstupné napätie. Nasledovalo akustické meranie a po ňom dve témy kde sa dozvedeli základy o optických vláknach, a tiež aj ich iné možnosti využitia ako len na prenos informácií. Pri poslednej téme si žiaci vyskúšali 3D skenovanie a tak isto im boli vysvetlené rôzne technológie 3D tlače.

        Do galérie ODBORNÉ ELEKTRICKÉ MERANIA V ŽU - ŽILINA boli pridané fotografie.

       

    • SOČ
     • SOČ

     • Posledný termín na odovzdanie práce SOČ je 2.3.2020 do 10:30. Jeden exemplár Ing. Trnovcovej na č. dverí 412.

      Školské kolo SOČ bude dňa 4.3.2020.

     • Žiadosť o spoluprácu pri online prieskume

     • Centrum vedecko-technických informácií SR vykonáva za účelom analýzy výstupov a dopadov Národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21 storočie“  druhé kolo (posttest) prieskumu zameraného na vzťah stredoškolákov k vzdelávaniu, ich plány po skončení štúdia a digitálnu gramotnosť. Výberový súbor tvoria žiaci všetkých ročníkov stredných škôl. Preto chceme požiadať všetkých žiakov, aby ste vyplnili online dotazník najneskôr do 29. marca 2020.  Dotazník je anonymný, získané údaje sa budú hromadne štatisticky spracovávať na počítači a budú použité výlučne na výskumné účely. Link na dotazník je nasledovný: https://dotazniky.itakademia.sk/index.php/survey/index/sid/567855/newtest/Y/lang/sk

      Za pomoc a spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

    • Workshop ,,NETRIEDIŠ? ZAČNI!"
     • Workshop ,,NETRIEDIŠ? ZAČNI!"

     • Tím FORZA COMUNNE zastúpená žiakmi 1. ročníka: Linda Krkošková, Patrik Dzurjo, Michal Belička, Ján Uhrín, Vás pozýva v rámci projektu  ,,Show your talent“  na workshop ,,NETRIEDIŠ?  ZAČNI!"

      Cieľom nášho projektu je zvýšiť povedomie spolužiakov o rozširujúcom sa znečisťovaní       životného prostredia a naučiť našich spolužiakov správne triediť odpad. pozvánka-syt.pdf

      Program workshopu:

      1. Predstavenie tímu FORZA COMUNNE a projektu ,,NETRIEDIŠ?  ZAČNI!
      2. Prednáška (Jozef Pivka, regionálny riaditeľ prevádzky MP Zvolen)
      3. Zábavný ekokvíz
      4. Vyhodnotenie ekokvízu (zaujímavé ceny pre prvé 3 miesta)

      Tešíme sa na stretnutie s Vami,  Tím FORZA COMUNNE

     • 1.miesto v súťaži v ROBOHRANIE 2020

     • Spolupráca s TU Zvolen Katedrou výrobnej a automatizačnej techniky a našou školou pokračuje aj formou súťaže v ROBOHRANÍ 2020. Univerzita zorganizovala 30.1.2020 súťaž, ktorej úlohou bolo skonštruovať zberač paliet zo stavebnice lego, naprogramovať ho, aby prešiel po stanovenej dráhe, zobral paletu a doniesol ju do cieľa. Súťaž prebiehala v dvoch kolách a meral sa dosiahnutý čas. Našu školu reprezentoval tím MATAMA v zložení Matej Olšiak IV.C, Tamara Ľuptáková III.C  a Marián Hriň IV.C s robotom PEŠIAKtím MC CREW v zložení Marek Mozola  IV.C, Filip Ličko  IV.C a prvák Kovalík I.AT, ktorý zbieral prvé skúsenosti v tejto súťaži s robotom M- BOT. Za účasti ôsmich družstiev zo stredných škôl tím MATAMA získal prvé miesto, tím MC CREW získal štvrté miesto. Súčasťou súťaže bolo aj reklamné video, ktoré malo prezentovať TU Zvolen a jedného zo sponzorov, naše video získalo prvé miestoautorom víťazného videa bol Marián Hriň  IV.C, žiaci sa zúčastnili súťaže pod vedením Ing. Tibora Lešniaka.

      Chcem sa poďakovať naším žiakom za skvelú reprezentáciu našej školy a tiež vedeniu školy za podporu.

      Do galérie 1.miesto v súťaži v ROBOHRANIE 2020 boli pridané fotografie.

     • Netradičná TSV

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola dopravná
    • skola@dopravnazv.sk
    • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
    • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
    • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
    • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

   • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

   • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/