• Poukázanie 2 % z Vašich daní

     • Milí rodičia, kolegovia,       

      v mene občianskeho združenia  “DOPRAVÁK“ sa Vám chceme prihovoriť v tejto nie ľahkej dobe. Chceme sa poďakovať za Vaše príspevky, ktoré ste nám pridelili v rámci  2 % z vašich daní v minulom roku.

      Aj tento rok si Vás dovoľujeme osloviť a zároveň požiadať, aby ste zvážili svoju voľbu pri poukazovaní 2 % z Vašich daní.

      Tak ako prechádzajúce roky, tak aj teraz budú získané finančné prostriedky použité výhradne pre študentov. Veríme, že tieto financie využijeme zmysluplne.

      Viac informácií a Vyhlásenie o poukázaní 2% nájdete tu: https://dopravnazv.edupage.org/a/dopravak-obcianske

     • Vyučovanie na školách je prerušené do odvolania, písomné maturity sú zrušené

     •      Vyučovanie na školách bude prerušené až do odvolania, uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.
           Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020.

           Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

           Predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.

      info: https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/

     • Prerušenie vyučovania a presun MS

     • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátaneExterná časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Všetky informácie k prerušeniu vyučovania a presunu Matiritných skúšok si prečítate tu:  prerusenie_vyucovania_v_skolach.pdf

     • Oznam pre zamestnancov

     • Žiadame všetkých zamestnancov SPŠ dopravnej,  aby urýchlene poslali na e-mailovú adresu lalik@dopravnazv.sk  svoje aktuálne e-mailové adresy a telefónne číslo z dôvodu zjednodušenia vzájomnej operatívnej komunikácie.

      Zároveň pripomíname, že všetci zamestnanci sú povinní denne kontrolovať správy na nahlásených e-mailových adresách.

    • Dôležitý oznam!
     • Dôležitý oznam!

     • Na základe pokynu zriaďovateľa školy, ktorý vychádza z odporučenia predsedu BBSK škola z preventívnych dôvodov prerušuje vyučovanie od 12. marca 2020 do dňa 18. marca 2020 vrátane (t.j. 5 pracovných dní). Ďalšie informácie budú aktuálne zverejňované na stránke školy. Pravidelne stránku sledujte.

      Upozornenie pre maturantov:

      V termíne konania maturít žiaci a určení zamestnanci školy nastúpia na maturitnú skúšku, po vykonaní odídu domov. Tento pokyn platí do momentu prípadného iného rozhodnutia Ústrednej maturitnej komisie. Informácie budú aktuálne zverejňované na stránke školy.

     • Vedomostný kvíz Drogy, to teda nie!

     • "Prišli sme a zvíťazili sme!" Týmito slovami okomentovali svoje víťazstvo v silnej konkurencii všetkých zvolenských stredných škôl členky nášho tímu Emily Poliaková a Katka Škultíková z II. L. Túto preventívnu akciu každý rok organizuje Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene v spolupráci s BBSK a Mestskou políciou vo Zvolene. Konala sa 6.3.2020. Dievčatá, blahoželáme! :-)  Do galérie Vedomostný kvíz Drogy, to teda nie! boli pridané fotografie.

     • Víťazi školskej prehliadky 42. ročníka SOČ

     • Súťažný odbor 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

      1. Odstraňovač snehu z kamióna – Marián Hriň IV.C

      2. Riešenie parkoviska Terminal Banská Bystrica – Marek Mozola IV.A

      3. Prestavba križovatky pri Šašovskom Podhradí – Filip Struhár IV.A

      Súťažný odbor 12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika

      1. Liaheň na kuriatka – Jakub Obročník IV.BT

      2. Zosilňovač – Roman Výbošťok  IV.BT

      3. Zariadenie výkonovej elektroniky – Peter Stolár IV.BT

      Súťažný odbor 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      1. FULL LED svetlomety – Michal Kružliak IV.BT

      2. Spodná časť stavebného bagru – Filip Ličko  IV.C

      3. Pneumatické rameno bagra– Matej Olšiak, Marek Mozola IV.C

      Súťažný odbor 15 - Ekonomika a riadenie

      1. Leasing v praxi  – Patrik Ľapin IV.L

      2. Skladové hospodárstvo – Ján Grenčík  IV.A

      3. BMHD – bezplatná mestská hromadná doprava – Eva Jovnašová IV.L

      Súťažný odbor 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

      1. Dopravná výchova – Tomáš Poliak, Roman Oravec IV.A

      Postupujúce práce do KRAJSKEJ PREHLIADKY SOČ si môžete pozrieť postupujúce_práce_2020.pdf Uskutoční sa 3. apríla 2020, miesto konania: Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen. Víťazom gratulujeme a prajeme veľa šťastia v Krajskom kole.

       Do galérie Víťazi školskej prehliadky 42. ročníka SOČ boli pridané fotografie.

     • Krst nového školského časopisu

     • Do galérie Krst nového školského časopisu boli pridané fotografie.

      Krst nového školského časopisu

      4.marca 2020 sa v zborovni SPŠ dopravnej vo Zvolene uskutočnil slávnostný krst nového školského časopisu SPARKS.

      Rovnomenný tím SPARKS v rámci 2. ročníka projektu Show Your Talent uviedol do života nové médium, ktoré v škole chýbalo.

      Marian Dolník ako tímlíder postupne predstavili obsah časopisu a načrtol perspektívne plány, ktorými by sa SPARKS chcel uberať.

      Ako hosť prišiel podporiť krst časopisu známy fotograf a kameraman Štefan Plevo, ktorý predstavil svoj zaujímavý životný príbeh. Po mnohých pracovných pozíciách v posledných rokoch pripravuje zaujímavé športové i spoločensko-ekonomické relácie v RTVS.

      Externým spolupracovníkom a platným členom tímu sa ukázal aj Aleš Majerčík, ktorý okrem grafiky časopisu sa venuje aj marketingovej stratégii obchodu.

      Súčasťou krstu bol aj vedomostný kvíz s tematikou publicistiky, v ktorom si zmerali sily žiaci 1. a 2. ročníka. Odmenou za snahu im bolo sladké občerstvenie i prvé výtlačky školského časopisu.

     • POZVÁNKA

     • POZVÁNKA

                                                                                NA

      KRST ŠKOLSKÉHO ČASOPISU


      SPARKS


      STREDA 4. MARCA 2020  O 10.40 HOD.


      ZBOROVŇA SPŠ DOPRAVNEJ VO ZVOLENE

      HOSŤ: ŠTEFAN PIŠTA PLEVO (kameraman RTVS)


      ZÚČASTNIA SA TRIEDY: I.B, II.AT, IV.A

     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      v prípade, že ste počas jarných prázdnin spolu so svojimi deťmi navštívili krajiny s potvrdeným COVID-19 (koronavírusom), hlavne Rakúsko a Taliansko, na základe nasledovného odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR:

      "Vzhľadom na výskyt koronavírusu v Európe ministerstvo zároveň odporúča, aby občania pozorne sledovali počas a pri návrate z pobytu v zahraničí svoj zdravotný stav po dobu 14 dní a aby v prípade výskytu respiračných príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovali telefonicky lekára.", doporučujeme, aby vaše deti, naši žiaci, zostali doma počas inkubačnej doby (14 dní ) a neprichádzali do kolektívu ostatných žiakov a zamestnancov. Prosíme, aby ste pobyt dieťaťa v zahraničí telefonicky oznámili triednym učiteľom.

      Ďakujeme za porozumenie.

      Ing.Romana Trnková - riaditeľka školy

     • Diváci na súdnom pojednávaní

     • Piatok 21. februára strávili naši tretiaci dopoludnie na Okresnom súde vo Zvolene, kde sa presvedčili na vlastné oči, že neznalosť zákona neospravedlňuje. Vďaka pani predsedkyni súdu JUDr. Mariane Philadelphyovej získali nové poznatky z oblasti trestného práva. 

     • Netradičná TSV

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola dopravná
    • skola@dopravnazv.sk
    • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
    • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
    • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
    • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

   • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

   • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/