• Externé štúdium v školskom roku 2020/21

     • V novom školskom roku 2020/21 otvárame externé štúdium v odbore 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách. Informácie k externému štúdiu spolu s prihláškou získate tu: https://dopravnazv.edupage.org/a/externe-studium

      AKTUÁLNE:

      Termín prihlásenia do 2.kola je 30.júl 2020. Uchádzači o štúdium, ktorí si dajú prihlášku, dostanú pozvánku na prijímacie skúšky, ktoré budú v termíne august 2020.

      Prijímacie skúšky pre uchádzačov v 1.kole budú v termíne 23.jún 2020

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

     • Tohtoroční COVID-MATURANTI si prevzali svoje maturitné vysvedčenia. I keď ich maturita prebehla inou formou, na akú sme boli zvyknutí, o to viac ukázala, že kto sa snaží počas celého štúdia, má aj lepšie výsledky z maturity. Postupne po jednotlivých triedach v slušivých rúškach nastúpili a prevzali si maturitné vysvedčenia v dňoch 26.5 a 27.5. Prajeme im veľa šťastia v živote, dobré pracovné uplatnenie a pre ďalej študujúcich na VŠ len najlepšie výsledky a získanie prvého titulu Bc.

      Do galérie Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení boli pridané fotografie.

     • Prijímacie konanie

     • Na základe informácie o výsledku prijímacieho konania na našej škole vás žiadame o Záväzné potvrdenie o nastúpení prípadne nenastúpení vášho dieťaťa na štúdium. Tlačivo si môžete stiahnuť TU: zápis_potvrdenie.docx  Potvrdenie pošlite oskenované mailom alebo poštou prípadne osobne do školy najneskôr do 29.5.2020.


     • ONLINE KLOKAN 11.6 pre 1. a 2. ročník

     • Žiaci 1. a 2. ročníka súťažia vo štvrtok 11.6, žiaci 3. a 4. (aj maturanti) súťažili 8.6. Prihlásiť na stránke sa môžete v ľubovoľnom čase od 8:00 do 19:00 svojim prideleným kódom. Čas pripojenia si môžete vybrať podľa svojich školských aktivít, ale prihlásiť sa dá iba raz. Po prihlásení sa vám zobrazia "Pokyny na riešenie testu", po ich prečítaní stlačíte tlačidlo ŠTART a objavia sa vám súťažné úlohy. Od tej chvíle začne plynúť súťažný čas 60 minút.

      Matematická súťaž Klokan sa mala uskutočniť ešte v marci. Kvôli dlhodobému zatvoreniu škôl sa tak nestalo, a preto organizátori pristúpili k ONLINE  forme.

      Na titulnej stránke súťaže: https://matematickyklokan.sk/, nájdete tlačidlo PRIHLÁS SA, po zadaní svojho kódu sa dostanete na súťažnú stránku. Použiť môžete mobil, tablet, notebook alebo stolný počítač.

     • Pozvánka pre žiakov do online IT Čajovne s témou „Cybersecurity v kocke.“

     • Ako zabezpečiť svoje súkromie proti krádeži? Akú digitálnu stopu zanechávame? Ako správne reagovať na hate? Dozviete sa o tom, čo môžete robiť, pozriete sa na užitočné nástroje a spôsoby, kde sa v cybersecurity môžete vzdelávať ďalej.

      Uskutoční sa 4.6.2020 vo štvrtok od 16:00 do 18:00 a tešiť sa na vás bude Lektorka Hlinková, ktorá po 12 rokoch práce na pozíciách Digital Project, Manager, Business Analyst a UX Designer spoluzaložila akadémiu zručností budúcnosti Selfactory. Je autorkou prvej motivačno-náučnej knihy Ženský algoritmus, v ktorej vyvracia predsudok, že ženy a technológie k sebe nepatria. Pravidelne prednáša ako Google Certified Trainer for the Skills of the Future a minulý rok získala ocenenie The Female Role Model of the Year v rámci národného kola súťaže Central European Startup Awards. 

      Platforma : ZOOM

      Prihlasovacie údaje zašlú len prihláseným žiakom na mail, ktorý zadáte v prihláške (dotazníku) a to 3.6.2020  po 12:00 (deň pred konaním IT Čajovne). Nezabudnite si skontrolovať aj SPAM, resp. v prípade, že prihlasovacie údaje 3.6.2020 do 16:00 nedostanete, tak kontaktujte mailom na zuzana.kravecova@cvtisr.sk  . 

      Prihlásenie formou vyplnenia dotazníka tu 
      http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/513561?lang=sk      do 3.6.2020 12:00.

     • Kritériá pre prijatie žiakov do 1.ročníka v školskom roku 2020/2021

     • Riaditeľka Strednej priemyselnej školy dopravnej vo Zvolene podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a podľa zákona NR SR č. 596/2003  Z. z.  o  štátnej  správe  v  školstve  a  školskej  samospráve  a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní v pedagogickej rade určuje nasledujúce podmienky a kritériá prijatia: V školskom roku 2020/2021 škola môže prijať do 1. ročníka: 

      3765 M technika a prevádzka dopravy - 20 žiakov

      3760 M prevádzka a ekonomika dopravy - 45 žiakov

      3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách -16 žiakov

      S p o l u - 81  žiakov

      Podmienky prijatia nájdete tu: kritériá PS na SPŠ dopravnú 2020/21.pdf - aktualizované

     • Netradičná TSV

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola dopravná
    • skola@dopravnazv.sk
    • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
    • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
    • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
    • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

   • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

   • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/