• Dôležité informácie k obnoveniu vyučovania

     • V zmysle vyhlásenia ministra ŠVVaŠ SR a odporúčania BBSK, ako zriaďovateľa školy sa na našej škole obnovuje školské vyučovanie od 29.6.2020 do 30.06.2020.ˇučasť na vyučovaní je dobrovoľná.

      Organizácia vyučovania:

      1. Vyučovanie prebieha od 8.00 do 10.30 hod.

      2. Pri prvom nástupe do školy po prerušení vyučovania predloží žiak/zákonný zástupca žiaka vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie- viď vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.pdf / vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx.

      3. Žiak si prinesie do školy 2 rúška a jednorazové papierové vreckovky.

      4. Žiaci budú pracovať podľa pokynov TP.

     • Obnovenie školského vyučovania

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 16. júna 2020 a odporúčania BBSK, ako zriaďovateľa školy, riaditeľka školy oznamuje, že školské vyučovanie sa na Strednej priemyselnej škole dopravnej obnovuje 29. júna 2020 o 7.50 hod v jednotlivých  kmeňových triedach s triednymi učiteľmi. Dňa 30.júna 2020 bude slávnostné ukončenie školského roka a odovzdávanie vysvedčení.

      Známky majú byť uzavreté najneskôr do 23.júna 2020.

      Odovzdávanie a preberanie učebníc sa uskutoční až v septembri 2020.

                  Ing.Romana Trnková, RŠ

     • Počty obsadených a voľných miest do 1.ročníka 2020/21

     • Riaditeľka SPŠ dopravnej oznamuje, že po prvom kole prijímacích skúšok máme nasledovný počet obsadených a voľných miest:

      Kritériá pre prijatie na štúdium v druhom kole TU: odkaz

      Zákonný zástupca uchádzača, ktorý nie je prijatý na inú SŠ, podá prihlášku do 2. kola do 19. júna 2020.

      Riaditeľka školy odošle zákonnému zástupcovi rozhodnutie o prijatí v 2. kole do 25. júna 2020.

     • Netradičná TSV

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola dopravná
    • skola@dopravnazv.sk
    • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
    • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
    • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
    • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

   • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

   • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/