• Otvorenie školského roka 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci

      2. septembra 2020 spoločne otvoríme nový školský rok 2020/2021. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 platia v škole nasledovné podmienky :

      1. Na budove školy, ako aj na web sídle je oznam, za akých podmienok nemôže žiak vstúpiť do školy.
      2. Rodičia a iné osoby nemajú vstupovať do budovy školy.
      3. Žiaci dodržiavajú zásadu R-O-R , t. j. vstupujú do školy v rúškach, dodržiavajú odstupy a používajú dezinfekciu rúk.
      4. Každý žiak musí mať denne k dispozícii 2 rúškahygienické vreckovky.
      5. Každý žiak 2. septembra 2020 odovzdá pri vstupe do budovy školy triednemu učiteľovi vyplnenépodpísané tlačivo Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy  ( môžete si ho stiahnuť tu: Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_alebo_plnoleteho_ziaka.pdf,  vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_alebo_plnoleteho_ziaka.docx 

                     -vyplniť a vytlačiť, alebo vyzdvihnúť na vrátnici školy od 7.00 do 14.00 hod)

      V prípade, akýchkoľvek otázok kontaktujte triednych učiteľov, prípadne vedenie školy.

     • Časový harmonogram nástupu žiakov 2. septembra 2020

     • 8.00 hod. – žiaci I. ročníka

      8.30 hod. – žiaci II. ročníka

      9.00 hod. – žiaci III. ročníka

      9.30 hod. – žiaci IV. ročníka

      Vo vestibule vás budú čakať triedni učitelia, ktorým po  dezinfekcii rúk a odmeraní teploty odovzdáte vyplnené a podpísané tlačivo: Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_alebo_plnoleteho_ziaka.pdf. Do budovy školy vstupujte s rúškom na tvári. Nezabudnite si priniesť ďalšie rúško a hygienické vreckovky. Po rannom filtri sa presuniete do svojich kmeňových tried, kde sa začne vyučovanie.

      Informácie o organizácii vyučovania v nasledujúcich dňoch budú priebežne zverejňované na stránke školy.

     • Voľné pracovné miesta

     • Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94,  960 01 Zvolen, príjme do pracovného pomeru

      1. Školského psychológa: školský psychológ.pdf
      2. Školského špeciálneho pedagóga: školský špeciálny pedagóg.pdf

      Termín nástupu: 02.09.2020

      Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 28.08.2020

      Kontaktná osoba: Ing. Romana Trnková

      e mail: skola@dopravnazv.sk

      telefón: 0911 046 293, 0908 817 676

   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola dopravná
    • skola@dopravnazv.sk
    • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
    • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
    • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
    • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

   • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

   • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/