• Otvorenie školského roka 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci

      2. septembra 2020 spoločne otvoríme nový školský rok 2020/2021. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 platia v škole nasledovné podmienky :

      1. Na budove školy, ako aj na web sídle je oznam, za akých podmienok nemôže žiak vstúpiť do školy.
      2. Rodičia a iné osoby nemajú vstupovať do budovy školy.
      3. Žiaci dodržiavajú zásadu R-O-R , t. j. vstupujú do školy v rúškach, dodržiavajú odstupy a používajú dezinfekciu rúk.
      4. Každý žiak musí mať denne k dispozícii 2 rúškahygienické vreckovky.
      5. Každý žiak 2. septembra 2020 odovzdá pri vstupe do budovy školy triednemu učiteľovi vyplnenépodpísané tlačivo Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy  ( môžete si ho stiahnuť tu: Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_alebo_plnoleteho_ziaka.pdf,  vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_alebo_plnoleteho_ziaka.docx 

                     -vyplniť a vytlačiť, alebo vyzdvihnúť na vrátnici školy od 7.00 do 14.00 hod)

      V prípade, akýchkoľvek otázok kontaktujte triednych učiteľov, prípadne vedenie školy.

     • Časový harmonogram nástupu žiakov 2. septembra 2020

     • 8.00 hod. – žiaci I. ročníka

      8.30 hod. – žiaci II. ročníka

      9.00 hod. – žiaci III. ročníka

      9.30 hod. – žiaci IV. ročníka

      Vo vestibule vás budú čakať triedni učitelia, ktorým po  dezinfekcii rúk a odmeraní teploty odovzdáte vyplnené a podpísané tlačivo: Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_alebo_plnoleteho_ziaka.pdf. Do budovy školy vstupujte s rúškom na tvári. Nezabudnite si priniesť ďalšie rúško a hygienické vreckovky. Po rannom filtri sa presuniete do svojich kmeňových tried, kde sa začne vyučovanie.

      Informácie o organizácii vyučovania v nasledujúcich dňoch budú priebežne zverejňované na stránke školy.

     • Voľné pracovné miesta

     • Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94,  960 01 Zvolen, príjme do pracovného pomeru

      1. Školského psychológa: školský psychológ.pdf
      2. Školského špeciálneho pedagóga: školský špeciálny pedagóg.pdf

      Termín nástupu: 02.09.2020

      Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 28.08.2020

      Kontaktná osoba: Ing. Romana Trnková

      e mail: skola@dopravnazv.sk

      telefón: 0911 046 293, 0908 817 676

     • Netradičná TSV

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola dopravná
    • skola@dopravnazv.sk
    • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
    • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

   • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

   • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/