• Predĺženie platnosti preukazu ISIC/EURO<26

     • Cez školu sa dá predĺžiť platnosť preukazu zakúpením známky ISIC, ak do 23. 10. 2020 uhradíte 10 € na účet:IBAN SK39 1100 0000 0029 4804 3493Pri úhrade je povinné uvádzať tieto identifikačné údaje platby:špecifický symbol platby pridelený škole: 389141variabilný symbol, ktorým bude dátum narodenia žiaka v tvare DDMMRRRRdo poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka, názov školy.Po tomto termíne si známku ISIC môžete objednať len cez www.objednaj-preukaz.sk a bude Vám doručená domov,ale k cene známky sa ešte priráta poplatok za doručenie.Ďalšie informácie sú v priloženom súbore.

      plagat_2021_ISIC_EURO_revalidacia.pdf

     • Dôležité upozornenie ohľadom dištančného vzdelávania

     • 12.10.2020 začína dištančné vzdelávanie žiakov školy. Realizovať sa bude prioritne prostredníctvom Edupage v súlade s aktuálnym rozvrhom jednotlivých tried. Preto dôrazne žiadame všetkých žiakov školy, aby sledovali Edupage a plnili si úlohy. V prípade, že nemáte potrebnú technickú podporu, alebo pripojenie, kontaktujte svojho TP, prípadne RŠ. Pomôžeme Vám spoločne nájsť riešenie. 

      V súvislosti s prechodom na dištančné vzdelávanie ponúka inkluzívny tím školy svoje služby žiakom školy a rodičom žiakov nasledovne:

       - individuálne osobné konzultácie a poradenstvo 

       - telefonické konzultácie a podpora :

      PhDr. Gabriela Zachová - školská psychologička- Po - Pia od 8:00 do 15:00 hod

      t.č. 0904 961 634

      Mgr. Katarína Borecká - školská špeciálna pedagogička Po - Ut - Št od 8:00 do15:00hod

      t.č. 0911 532 021

     • Dištančná forma vzdelávania

     • Na základe vyhlásenia ministra školstva vás informujeme, že od 12.10.2020 stredné školy prechádzajú na dištančnú formu vyučovania až do odvolania. Žiadame našich žiakov, aby sledovali web stránku školy, na ktorej vás budeme informovať o ďalšom postupe a forme dištančného vzdelávania.

      Dištančná forma vzdelávania platí aj pre externých žiakov školy.

      Všetci učitelia školy majú zajtra poradu.

     • UPOZORNENIE!

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      od 6.10.2020 sa naša škola nachádza v oranžovej fáze výstražného semaforu. Vzhľadom na skutočnosť, že na našej škole bola pozitívne testovaná žiačka na COVID-19, RÚVZ nariaďuje dotknutej triede povinnú karanténu. Výchovno- vzdelávací proces je v predmetnej triede prerušený do 13.10.2020.

      Z uvedeného dôvodu Vás informujeme o postupoch školy, po konzultáciách s RÚVZ:

      Ak bude trieda, prípadne triedy zavreté, žiaci automaticky prechádzajú na dištančné vzdelávanie prostredníctvom Edupage, podľa pokynov príslušných vyučujúcich v jednotlivých predmetoch.

      Žiaci, ktorí majú problém s pripojením, prípadne technickým vybavením na dištančné vzdelávanie nahlásia túto informáciu triednym učiteľom, aby škola vedela riešiť tento problém.

      Počas domácej izolácie obmedzte všetky kontakty s inými osobami a zdržte sa akýchkoľvek činností mimo miesta bydliska!!!

     • Show your TALENT 2020/21-začíname

     • Máme za sebou prvé víkendové školenie študentov a učiteľov. Zažili spolu množstvo zábavy, prešli si základné pojmy, od komunikácie cez mentoring a nakoniec sa študenti rozdelili do jednotlivých tímov.

      Víkendové školenie bolo spoluorganizované s pomocou BBSK a Rozvojovou agentúrou BBSK.

      Do galérie Show your TALENT 2020/21-začíname boli pridané fotografie.

     • Netradičná TSV

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola dopravná
    • skola@dopravnazv.sk
    • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
    • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

   • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

   • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/