• "BUBNOVAČKA" za práva detí

     • 19. november je vyhlásený za Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí.

      „Bubnovačka“ bude 19.novembra 2020 od 10:00 do 11:00 hod.
      Kto sa chce zúčastniť školskej „bubnovačky“, musí sa na ňu prihlásiť do 16.11.2020, formou hlasovania cez EduPage alebo p. školskú psychologičku Zachovú,  triednych učiteľov či p. riaditeľku.
      Prihláseným pošleme link, cez ktorý sa spojíme v online priestore.
      Všetci budeme mať pripravené nejaké nástroje „bubny“, na ktorých budeme môcť bubnovať.
      Našu školskú „bubnovačku“ bude koordinovať a viesť človek, ktorý s tým má bohaté skúsenosti a je v tom skvelý odborník.
      S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. Bude to super a zároveň vyjadríme našu podporu viditeľným spôsobom.

      Ak sachcete dozvieť viac o "bubnovačke": https://kozmove-dobrodruzstva.sk/bubnovacka/

     • Netradičná TSV

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola dopravná
    • skola@dopravnazv.sk
    • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
    • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

   • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

   • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/