• Informácie k školskému kolu SOČ
     • Informácie k školskému kolu SOČ

     • Školské kolo 43.ročníka SOČ sa uskutoční 3.3.2021 dištančnou formou. Práce pošlite metodičke SOČ Ing. Renáte Trnovcovej do 1.3.2021 do 10.00 hod. elektronicky do správy cez edupage. Podrobnosti ohľadom konania školského kola včas upresníme.

     • Dištančná forma výučby

     • Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie v okrese Zvolen, v zmysle pokynov MŠVVaŠ SR a po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Zvolene Vám oznamujeme, že od pondelka 22.02.2021 pokračuje škola v dištančnej forme výučby.O každej zmene vás budeme prostredníctvom edupage a web stránky školy včas informovať. Žiakom pripomíname, že vyučovanie je povinné. Prajeme vám príjemný víkend a najmä veľa zdravia.Romana Trnková - riaditeľka školy

     • Netradičná TSV

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola dopravná
    • skola@dopravnazv.sk
    • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
    • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
    • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
    • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

   • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

   • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/