• Deň na dopravnej

     • V posledných dňoch školského roka prijali naše pozvanie ôsmaci zvolenských základných škôl a prežili 2 hodiny v plnom nasadení v priestoroch školy. V školských dielňach si vyskúšali vyvažovanie kolies,v elektrotechnickom laboratóriu pájkovali. V kvízoch Bezpečne na cestách a vo Finančnej gramotnosti prejavili veľa vedomostí z pravidiel cestnej premávky a z vedomostí o financiách u nás či v EU. Školskými priestormi ich sprevádzali študenti 2. a 3.ročníka,predstavili im aj projekty,ktoré vznikli v rámci programu Show your talent. Spolu sme strávili príjemné mini DOD a možno z niektorých ôsmakov budú 'dopraváci'.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň na dopravnej.

     • Dopoludnie II.B v Hronseku

     • Spoznávať architektonické skvosty tejto útulnej a krásne upravenej obce sa vybrali študenti našej tiredy II.B 23.júna 2021. Prešli sme sa okolo zrekonštruovaného goticko- renesančného kaštiela z r. 1576 tzv. "vodného hradu". Hlavným cieľom bola prehliadka evanjelického dreveného artikulárneho kostola z r. 1726, zapísaného v UNESCO, drevenej zvonice a posedeli sme si v tieni starých líp, ktoré sú symbolom slovanstva. Ďakujeme za príjemný výklad pani evanj. farárke, v ktorm nás oboznámila s históriou kostola a so slovenskými kultúrnymi dejateľmi, ktorí sú spojení s históriou evanjelickej fary, ktorá je pamätným domom. Obdivovali sme aj renesančno- barokový kaštieľ z r. 1775 a záhradu, ktorá je v rekonštrukcii. Nachádza sa tu vzácna vyše 200-ročná lipa s obvodom kmeňa takmer 500cm a pred kaštieľom je vyše 200-ročný dub, ktorý si tiež môžete pozrieť v galérii.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Dopoludnie II.B v Hronseku.

     • Kreatívne programovanie a modelovanie

     • Dňa 15.6.2021 sa naši žiaci z 2.B , I.AT, II.AT zúčastnili prednášky – Kreatívne programovanie a modelovanie.

      Pod vedením lektorov v knižnici vo Zvolene sme sa niečo dozvedeli o priemyselnej revolúcii a jej stupňoch, bol nám charakterizovaný projekt ARCHEODESIGN, FOTOGRAMETRIA – prenos reálneho predmetu do počítača, pojem virtuálna a zmiešaná realita, simulácia pohybov, žiaci boli oboznámení s programom FABLABE, PRUSA SLICER. Samozrejme oživením tohto školenia bola živá diskusia, ktorá určite žiakov posunula dopredu a obohatila o vedomosti s prácou na 3D tlačiarni.                  

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Kreatívne programovanie a modelovanie .

     • Voľnočasové víkendové aktivity žiakov v Poľsku

     • Na deň 19.6.2021 sme si naplánovali spoločný výlet do mesta Krakow. Spoločne sme odchádzali z hotela pomerne skoro, nakoľko nás k tomu donútili problémy so zakúpením cestovných lístkov do Krakowa. Chceli sme naučiť žiakov samostatnosti, ale naša snaha bola neúspešná (nebol dostatok miesteniek na vlak už pred obedom v piatok) a nakoniec sme kupovali lístky do Krakowa a aj do Oswienčimu všetkým žiakom a aj nám – pedagogickému dozoru.

      V Krakowe sa všetkým páčilo, každý si našiel niečo, či už Rinok Glawny, Wawel, rieku Visla, alebo obzeranie autíčok, prípadne iné aktivity. Vrátili sme sa unavení, ale neodradilo nás to od naplánovaného výletu v nedeľu.

      20.6.2021 sme ráno vyrazili do Oswienčimu. Už dopredu sme mali kúpené lístky do Múzea Auschwitz-Birkenau. Po dôkladnej prehliadke, preskenovaní všetkých našich batožín a po dezinfekcii sme dostali sluchátka a sprievodcu, ktorý hovoril česky. Pri fotografovaní pred vstupom do múzea sa ešte niektorí žiaci smiali, ale dlho im to nevydržalo. Naša prehliadka začínala o 11,45 hod v Auschwitz a končila o 14,00 hod v Birkenau.

      Zvládli sme úspešne aj cestu domov, do hotela  a čaká nás ďalší už posledný pracovný týždeň.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Voľnočasové víkendové aktivity žiakov v Poľsku.

     • Stáž v Kroměříži cez Erasmus+

     • Pridávame niekoľko záberov spoza hraníc našich západných bratov a sestier z Českej republiky, kde naši žiaci vykonávajú krátkodobú stáž vo firme Elektro Kroměříž, a.s. Máme za sebou takmer piaty deň v meste Kroměříž. V nedeľu sme po ubytovaní stihli krátku obhliadku mesta, ktoré je pôsobivé svojou históriou. Druhý deň bol už pracovný, kedy boli študenti oboznámení s pracovným prostredím firmy, bezpečnosťou pri práci a po úvodných formalitách nastúpili na im pridelené pracoviská. Na pracovisku si rýchlo osvojili manuálne a profesijne zručnosti a podľa priložených dokumentov skladali elektrické zariadenia rozvádzačov nn. Po práci sme šli na prehliadku protiatómového krytu, ktorý bol postavený v roku 1985. Čo bolo na tú dobu dôležité, bolo jeho maskovanie, ako maskovanie krytu slúžilo kino. Ale podobná stavba bola aj vo Zvolene, kryt bol pod niekdajším kinom Mier, teraz z časti Zvolenská Európa. V stredu si prišli na svoje milovníci železníc, pretože sme navštívili tunajšie múzeum v areáli lokomotívneho depa vlakového nádraží Kroměříž. Samotný výklad a sprievod nám robil dlhoročný zamestnanec Českých dráh, v dobrom zmysle slova, fanatik do histórie železníc a tak pôvodne 40 minútová prehliadka sa predĺžila na 1 a pól  hodiny.

      Možno je pre niekoho náročné, aby si zvykol na prácu, ktorá je o znalosti danej problematiky, o precíznom a zodpovednom prístupe, ale naši študenti, Martin, Kristián, Tobiáš a Ivan to zvládajú výborne, svedčí o tom aj odozva od zamestnávateľa, ktorý si chválil ich šikovnosť a pracovitosť. Určite sa nemáme za čo hanbiť.

      Celkom iste prispejeme ďalšími informáciami z tejto stáže, sledujte nás na stránke školy.

      Zajtra máme naplánovanú plavbu po rieke Morava, v sobotu Prahu a nedeľu by sme mali ísť na Velehrad a Modru, je to veľmi pekné miesto. Prajem pekný zvyšok dňa, Ondrej Kubaliak :-)

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Stáž v Kroměříži.

     • Program Erasmus+, projekt: „Prax dopravákov pre potreby praxe III“ 2021

     • Program Erasmus+, projekt: „Prax dopravákov pre potreby praxe III“ č. 2019- 1-SK01-KA102- 060444 

      Z dôvodu pandemickej situácie sme požiadali Národnú agentúru o predĺženie projektu do 31.10.2021.

      Keďže nastalo zlepšenie situácie rozhodli sme sa realizovať projekt v termíne od 13.6.2021 do 26.6.2021. Naši dvanásti žiaci sa momentálne nachádzajú v Poľsku a štyria žiaci v Českej republike.

      Vykonávajú krátkodobú stáž v nasledovných firmách:

      STAN-S AUTOSERWIS Katowice, Poľsko

      Polmark Logistic Sp. z o.o. , Sp.K, Katowice,  Poľsko

      DARA Transport, Katowice,  Poľsko

      Elektro Kroměříž, a.s, Česká republika

      Momentálne majú za sebou tri pracovné dni a oboznamujú sa s kultúrou krajiny a historickými pamiatkami.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Program Erasmus+, projekt: „Prax dopravákov pre potreby praxe III“ 2021.

     • Zatmenie slnka

     • A takto sme vo štvrtok pozorovali čiastočné zatmenie slnka :-)  ďakujeme za pripravené filtre.

      Vo štvrtok 10.6 od 12:00 budeme pred školou pozorovať zatmenie slnka. Mesiac sa ocitne v nove a zároveň sa ocitne na spojnici medzi Zemou a Slnkom. Maximálna fáza prstencového zatmenia bude o 12:47 hod. Pre záujemcov budeme mať pripravené filtre zo zváracích štítov. Voľným okom nech sa nikto nepokúša pozorovať tento jav, lebo by si mohol poškodiť zrak.

     • Obchodovanie s ľuďmi

     • Prostitúcia, novodobé otroctvo, obchod s ľudskými orgánmi, pedofília.... Aj tieto témy sa rozoberali s našimi tretiakmi 8.6. na besede, ktorú viedli školitelia Mgr. Sylvia Tichá z CPPPaP a pán inšpektor Jozef Michalík z Mestskej polície Zvolen.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Obchodovanie s ľuďmi.

   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola dopravná
    • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
    • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
    • Katarína Medzihorská psychologicka@dopravnazv.sk
    • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

   • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

   • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/