• Slávnostné otvorenie školského roka

     • V novom školskom roku 2021/22 začíname 2. septembra 2021. Všetci sa už na vás tešíme :-)

      Nástup žiakov do školy bude prebiehať podľa nasledovného harmonogramu:

      • žiaci 1.ročníka o 8:00 pred budovou školy
      • žiaci 2. - 4.ročníka o 8:30 vo svojich triedach

      Dôležité upozornenie pre žiakov:

      1. žiaci vstupujú do budovy školy v rúškach, dodržiavajú odstupy a používajú dezinfekciu rúk.
      2. žiaci pri vstupe odovzdajú triednym učiteľom vyplnené tlačivo Vyhlásenie_o_bezpriznakovosti.pdf, Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx, kto si ho nemohol vytlačiť skôr, môže použiť pripravené tlačivo vo vestibule školy, žiaci 2. - 4. ročníka (alebo ich zákonný zástupca) môžu vyplniť elektronicky po prihlásení na edupage
      3. každý žiak musí mať k dispozícii 2 rúška a hygienické vreckovky
      4. ďalšie informácie získate od triednych profesorov na triednických hodinách 2. septembra

      Výuka na škole bude prebiehať podľa školského semaforu, ktorý si môžete pozrieť tu: skolsky_semafor.pdf

     • EXTERNÉ ŠTÚDIUM

     • Vyučovanie pre študentov externého štúdia začne 8.9.2021 od 15.00 hod. s uvedeným rozvrhom. V prvom týždni výučby si zároveň dohodneme napevno dva dni v týždni, ktoré budú vyhovovať väčšine.

      Nasledovne váš rozvrh bude zverejňovaný na stránke školy: O ŠKOLE/ Externé štúdium

      1.týždeň: 08.09.2021:

      ELM / ELM / ELM / EKO / EKO

      1. 15:00-15:45
      2. 15:50-16:35
      3. 16:40-17:25
      4. 17:30-18:15
      5. 18:20-19:05
     • OZNAM

     • Dobrý deň milí rodičia a žiaci,

      v zmysle manuálu Školský semafor 2021/2022 vydaného Ministerstvom školstva na nový školský rok Vás chcem informovať o možnosti dobrovoľného samotestovania AG testami v domácom prostredí. Prosím Vás, aby ste do 27.8.2021 do 12.00 hod odoslali škole záväznú informáciu, či máte záujem o sadu AG testov na samotestovanie. Na základe Vami prejaveného záujmu škola objedná príslušný počet testov, ktoré Vám na protipodpis bezplatne odovzdá.

      Všetky informácie týkajúce sa spustenia nového školského roka budú zverejnené na stránke školy a sú verejne dostupné na nasledovnej stránke. Link: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

      Ďakujem za Vaše včasné odpovede a prajem nám spoločne čo najpokojnejší, bezpečný a bezproblémový školský rok 2021/2022, k čomu môžeme aj sami prispieť svojím zodpovedným prístupom.

      Prajem pekný deň! Ing. Romana Trnková, riaditeľka školy

   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola dopravná
    • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
    • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
    • Katarína Medzihorská psychologicka@dopravnazv.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

   • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

   • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/