• Školenie v elektrotechnike

     • Sme radi, že elektrotechnické predmety budeme môcť učiť opäť atraktívnejšou formou ako doteraz, pomocou systému HDS 250-elektronic.

      Keď sú žiaci na prázdninách, tak do lavíc dňa 29.10. zasadli naši učitelia odborných predmetov. Pod vedením p. Petra Zatka z firmy HD Elektronika SK absolvovali dnes v novej učebni pre elektrotechniku a merania školenie učitelia Kavacký Peter, Kováčik Sergej a Kubaliak Ondrej.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Školenie v elektrotechnike.

     • Konferencia RADYCON

     • Boli sme pri tom !

      Veľká online konferencia o premenách trhu práce: RADYCON. Veľa nápadov ako využiť možnosti a ponuky pre budúcich maturantov.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Konferencia RADYCON.

     • HALLOWEEN

     • Dnes bol krásny deň, plný pozitívnych emócií, súťaži a zážitkov vďaka Žiackej školskej rade a pani profesorke Mgr. Vernárskej :-)

      Do fotogalérie bol pridaný nový album HALLOWEEN.

     • DOD na dopravnej

     • Na DOD sa aktívne preukázal aj študijný odbor Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách a privítal záujemcov o toto štúdium. V novej učebni pre elektrotechniku si návštevníci sami vyskúšali spájkovanie, činnosť súčiastok a "dotkli" sa tak aj elektriky. Zároveň mali možnosť sami zistiť, že učiť sa elektrotechniku je v podstate zábavné.

      Žiaci si mohli vyskúšať simulátora prevrátenia a dpzvedeli sa o jedinečnom programe Show your talent, ktorý na našej škole prebieha už 4.rok.

      Členovia JA FIRMY spolu s vyučujúcou zaujali návštevníkov atraktívnym kvízom.

      Všetko sa udialo za prísnych protiepidemických opatrení.

      ĎAKUJEME všetkým zúčastneným a tešíme sa na stretnutie v novom školskom roku.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album DOD na dopravnej.

     • HALLOWEEN na dopravnej

     • kedy?  v pondelok 25.10.2021

      ako?    všetci v maskách :-)

      a prekvapenie za to :-)

      Takto usilovne pracuje Žiacka školská rada v klubovni školy, okrem iných podujatí aktuálne pripravuje Halloween. Necháme sa prekvapiť! 

     • Deň otvorených dverí na DOPRAVNEJ

     • Milí deviataci, milé deviatačky!

      Rozhodujete sa pri výbere strednej školy? Sme dynamická škola s budúcnosťou. Na Vaše zvedavé otázky Vám odpovieme na DOD! Všetkých srdečne pozývame 22.10.2021

     • PSOTA NA SLOVENSKU

     • Podujatie s týmto názvom, ktorého nosnou témou bola problematika migrácie, navštívili 18.10.2021 naši dopraváci z II.B v priestoroch našej školy online. Prežili sme deň plný emočne silných zážitkov: divadelné predstavenie Americký cisár, ktoré sa pýši ziskom ocenenia Dosky 2018, besedu s teatrologičkou, ktorá nám objasnila všetky skryté súvislosti inscenácie, Živú knihu – Ritu rodáčku z Iraku, ktorá sa s nami podelila o svoj príbeh migrantky žijúcej na Slovensku, ďaleko od svojej rodiny a priateľov. Veľmi pekne ďakujeme divadlu Pôtoň za zaujímavú tému

      Do fotogalérie bol pridaný nový album PSOTA NA SLOVENSKU.

     • Program kariérového poradenstva

     • V mesiaci október sme na našej škole rozbehli dlhšie plánovaný a pripravovaný jedinečný program kariérového poradenstva. Na programe spolupracujeme s Regionálnym centrom kariéry vo Zvolene a s CPPPaP vo Zvolene, konkrétne s p.Csórim a s p. Lapinovou..

      Aj študenti strednej odbornej školy potrebujú pred vstupom na trh práce informácie, a to nielen o pracovných ponukách či situácii v regióne. Program  rozvíja zážitkovými aktivitami aktívne počúvanie, kritické myslenie, sebapoznanie a sebahodnotenie, pomenovanie záujmov a hodnôt, silných či slabých stránok žiaka.

      Tém, ktoré nás čakajú počas celého školského roka je veľa a organizačný tím ich dopĺňa priebežne aj podľa potrieb žiakov.

      Pilotný program kariérového poradenstva v SPŠ dopravnej vo Zvolene sa v budúcnosti môže stať vzorom a pomocou aj pre ostatné stredné školy, ktoré budú mať záujem pripraviť svojich žiakov na úspešný nástup kariéry na pracovnom trhu.  

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Program kariérového poradenstva.

     • Multikultúrne hodnoty = cesta k tolerancii

     • Zážitok rozmanitosti, atmosféra rovnosti, špecifické kúsky jedinečnosti, aktívna podpora empatie, vzájomné porozumenie a spolupráca medzi žiakmi, aktívne počúvanie a schopnosť klásť otázky  - v takomto duchu sa niesli dva dni na Strednej priemyselnej škole dopravnej, dva dni Multikultúrnych hodnôt.

      Ďakujeme veľmi pekne všetkým zúčastneným za odvahu spoznať samých seba a ukázať aké sú dôležité miesta a hodnoty ľudských identít.

     • PIŠQWORKY

     • PIŠQWORKY SME ZVLÁDLI NA VÝBORNÚ!!!

      V pondelok 4.10.2021 si počas slnečného dopoludnia dvadsaťšesť dopravákov zmeralo svoje sily v strategickej hre PIŠQWORKY. V tejto hre pre dvoch hráčov v štvorčekovej sieti 15x15 ide najmä o strategické schopnosti hráča, ktorého úlohou je dosiahnuť obsadenie v rade, stĺpci, alebo uhlopriečke piatimi rovnakými symbolmi. Každá hra začínala metódou SWAP 2 a trvala najviac sedem minút. Pišqworkári z rôznych tried si vyskúšali vzájomné duely a po prvej hodine súbojov sa začala formovať skupina najlepších desiatich, ktorí boli zaradení do dvoch tímov. Nakoniec si jednotlivé tímy zmerali svoje sily. Počas celého priebehu súťaže vládla priateľská atmosféra, súťaživý duch a radosť z hry.

      Výsledky súťaže:

      1. miesto:

      Patrik Dzurjo – III.L

      Matej Hegedüs – III.L

      Michal Malček – II.B

      Miroslav Gonda – III.L

      Tomáš Kubík – III.L

      1. miesto:

      Matej Výbošťok – I.B

      Marek Raši – I.AT

      Adrián Lunter – I.AT

      Angelo Michele Di Terlizzi – II.L

      Patrik Hujsa – II.B

      Do fotogalérie bol pridaný nový album PIŠQWORKY.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
   • Katarína Medzihorská psychologicka@dopravnazv.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/