• Prezentácie projektu tímov Číbus a Adulescens

     • 31.1.2022 odprezentovali naše dva tímy Číbus a Adulescens svoje projekty v rámci rozvojového programu pre mladých SYT. Vylepšené okolie školy, zbierka oblečenia pre ľudí bez domova, eko kvíz o povedomí o životných podmienkach, ale aj bezpečnosť na cyklotrasách, pravidlá cestnej premávky pre používateľov kolobežiek. Témy,ktoré sa bytostne dotýkajú nielen mladých a nielen študentov dopravnej priemyslovky. Členovia tímov si vyskúšali pracovať online, tímovo a zodpovedne. Priniesli vylepšenia,nápady, otvorili témy,v ktorých budú pokračovať aj po ukončení projektov.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Prezentácie projektu tímov.

     • Netradičná TSV

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Netradičná TSV.

      Chlapci I.B triedy a dievčatá I.L triedy zažili netradičnú hodinu TSV v ICE aréne Zvolen. Obuli si korčule a vzorne pripravená ľadová plocha, kde si mohli dosýta zakorčuľovať i zahrať hokej, patrila na celých 60 minút výhradne im. Krásne prostredie areálu so šatňami a sociálnym zabezpečením ešte viac umocnili skvelý pocit u všetkých zúčastnených. Už teraz uvažujeme o ďalších podobných hodinách TSV.

     • Aktivity tímov Show Your Talent

     • Aj v tomto školskom roku pracujú dva tímy študentov na svojich projektoch v rámci rozvojového programu Show Your Talent. V neľahkých covidových časoch je ich práca sťažená protipandemickými opatreniami, ale naši dopraváci mieria do finále.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Aktivity tímov Show Your Talent.

     • Súťaž: Písanie na PC

     • Dňa 21. 01. 2022 sa uskutočnilo školské kolo v písaní na PC. Zúčastnili sa žiaci 1. až 4. ročníka, ktorí boli rozdelení do dvoch kategórií: začiatočníci a pokročilí. Žiakom, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach gratulujeme:

      Začiatočníci                                                   Pokročilí

      1. Isafi Laura I.L                                 1. Lietavová Martina III.L

      2. Lacza Matúš I.L                              2. Kmeťko Jakub II.L

      3. Hudák Bruno I.L                             3. Di Terlizzi Angelo II.L

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťaž: Písanie na PC.

   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola dopravná
    • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
    • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen 96001 Zvolen Slovakia
    • 000215589
    • 000215589
    • Katarína Medzihorská psychologicka@dopravnazv.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

   • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

   • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/