• Maturita v mobile - nový projekt

     • Banskobystrický samosprávny kraj sa stal odborným garantom nového projektu, ktorý zastrešil Lukáš Pelč. V spolupráci s BBSK a ďalšími partnermi pripravuje sériu videí pod názvom Maturita v mobile – interaktívnou formou spracúva 30 maturitných otázok zo slovenskej literatúry a uľahčí tak stredoškolákom prípravu a opakovanie na maturitu. Môže byť dobrou metodickou pomôckou pri príprave na maturitnú skúšku, či už pre žiakov alebo pedagógov.

      Informácie o projekte sú zverejnené na  FCB stránke BBSK, kde nájdete viac detailov: https://www.facebook.com/banskobystrickysamospravnykraj/posts/297346445866744

     • Originál vs. fejk- ponuka súťaže

     • Súťaž pre študentov, ktorú vyhlasuje Úrad priemyselného vlastníctva SR. Určená je pre jednotlivcov alebo kolektívy v počte maximálne 4 žiakov. Ich úlohou je navrhnúť a vytvoriť súťažnú prácu na zadanú tému. Téma: Ochrana duševného vlastníctva pred neoprávneným kopírovaním.

      Súťažiaci sa do súťaže môže zapojiť len s jednou súťažnou prácou zaslaním  prihlášky a práce v termíne od 15. marca  do 11. apríla 2022. U nás sa môžete obrátiť na p.Piatrikovú a Kaljužnu (kabinet 301).

      Podrobné info nájdete tu: Pravidla_Original_vs_Fake.pdf

     • Súťaž INNOVATION CAMP

     • Žiaci našej školy podali excelentný výkon na súťaži INNOVATION CAMP 22.marca 2022 v Banskej Bystrici  zameranej na FINANČNÚ GRAMOTNOSŤ. V zmiešaných tímoch z 15-tich škôl sa umiestnili na 1., 2. a 4. mieste (zo štyroch ocenených tímov). V hoteli Dixon naši študenti rozvíjali tímového ducha, prezentačné zručnosti a finančnú gramotnosť. Čakala ich výzva na tému: „Ako naučiť deti a mladých ľudí prakticky a efektívne hospodáriť s peniazmi?”. Hodnotila ich odborná porota v zložení: Eva Šnircová – biznismentor, Silvia Žuffa – 365.bank a Anton Bittner - ABAS FX.

      Finančná gramotnosť ako jedna z kľúčových zručností pre kvalitný život každého z nás je veľmi dôležitá. 60 stredoškolákov z 15-tich škôl prezentovalo svoje inovatívne návrhy, ako efektívne a prakticky naučiť deti a mladých ľudí hospodáriť s peniazmi. Ocenené boli 4 súťažné tímy.

      Porotu najviac zaujal nápad tímu č. 10. Žiaci predstavili inovatívne hodinky ZAPASADA pre deti od 6 do 12 rokov. Prostredníctvom hodiniek môžu deti a mladých ľudí naučiť hospodáriť s peniazmi s funkciou Možnosti šetrenia a Peniaze na každý deň. Vo víťaznom zmiešanom tíme bola Zuzka Sliacka. Okrem toho umiestnenie získala aj Viki Belková 3.miesto a Majo Dolniak 4.miesto. Víťazom srdečne gratulujeme.

      Kompletné výsledky sú zverejnené na https://bit.ly/IC-BB-2022. Fotky si môžete pozrieť: https://photos.app.goo.gl/3C89xtN73i5n4aTx9

      Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

      Víťazom gratulujeme!!

     • Dve študentské firmy – dve stretnutia s konzultantom

     • V tomto týždni navštívil naše študentské firmy HAM (III.ATa) a LOS CHALKOS (výber žiakov III.L) dobrovoľný konzultant z praxe a zároveň člen dozorných rád v týchto študentských firmách Ing. Dušan Vajda (absolvent našej školy).

      Učiteľ Aplikovanej ekonómie a dobrovoľný konzultant z podnikateľskej praxe spoločne tvoria tím, ktorý študentov vedie teoretickou aj praktickou časťou vyučovania. Toto unikátne spojenie pomáha vytvoriť most  medzi školou - teóriou a realitou, praxou.

      Konzultant sa počas diskusie s manažmentom študentskej firmy snažil motivovať celý tím a snažil sa, aby študenti dosahovali ich stanovené ciele v danom čase určené v podnikateľskom pláne. Odovzdal študentom nemálo svojich inšpiratívnych nápadov, ako sa pozerať na podnikanie z viacerých strán a pomáhal študentom pri hľadaní alternatívnych riešení. Snažil sa ich podporovať a inšpirovať k úspechu.

      Ďakujeme. Manažment študentskej firmy HAMLOS CHALKOS.

     • Projekt „Školy za demokraciu“

     • 23.3.2022 sme sa v rámci projektu „Školy za demokraciu“  v triede II.L zoznamovali s  témou „utečenci“. Pani lektorka nám sprostredkovala vlastnú skúsenosť s dobrovoľnou prácou  v Sobranciach pri poskytovaní pomoci prvým utečencom z Ukrajiny. A neskôr sme v menších skupinách pracovali na pomenovaní ťažkostí a problémov ľudí na úteku a hľadali sme pre nich tie najlepšie riešenia v ideálnych podmienkach.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Projekt „Školy za demokraciu“.

     • Odborná exkurzia do ŽSR

     • Dňa 23.3.2022 absolvovali žiaci druhého ročníka odboru Elektrotechnika v doprave a telekomunikaciach v rámci vyučovania predmetu PRAX odbornú exkurziu do ŽSR, sekcia Oznamovacia a zabezpečovacia technika. Dnes to bola časť zabezpečovacej technika, ale čaká ich ešte v tomto školskom roku aj časť oznamovacej techniky.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Odborná exkurzia do ŽSR.

     • ONLINE aj PREZENČNÉ prípravné kurzy na PS

     • SPŠ dopravná vo Zvolene organizuje pre žiakov 9. ročníka ONLINE aj PREZENČNÉ prípravné kurzy na prijímacie skúšky z predmetov MAT a SJL. Ppre všetkých, ktorí si posielajú prihlášku na niektorý z našich študijných odborov.

      ONLINE prípravné kurzy budeme realizovať pomocou videostretnutia cez ZOOM. PREZENČNE kurz prebieha v budove našej školy - podľa pandemickej situácie budeme upresňovať.

      Všetky informácie ohľadom prihlásenia na kurzy nájdete na našej stránke tu: https://dopravnazv.edupage.org/a/pripravne-kurzy-1

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

     • Všetkých rodičov pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční prezenčne v utorok 22.3 o 16:00 v kmeňových triedach v škole. Tešíme sa, že sa po dlhe dobe s vami stretneme osobne v škole.

     • Občianske združenie „Dopravák“

     • Milí rodičia, kolegovia

      V mene občianskeho združenia  „Dopravák“ sa Vám aj tento rok chceme poďakovať za Vaše príspevky, ktoré ste nám pridelili v rámci  2 % z vašich daní v minulom roku.

      V roku 2021 sa nám podarilo vyzbierať  3367,26  eur (2% z daní). Na tomto linku si môžete pozrieť podrobne spracované čerpanie finančných prostriedkov: Vyúčtovanie

      Aj tento rok si Vás dovoľujeme osloviť a zároveň požiadať, aby ste zvážili svoju voľbu pri poukazovaní 2 % z Vašich daní.

      Tak ako predchádzajúce roky tak aj teraz, by sme Vás chceli ubezpečiť, že finančné prostriedky, ktoré venujete nášmu združeniu budú použité výhradne pre študentov.  Veríme, že tieto financie využijeme zmysluplne.

      Finančné prostriedky sme investovali do nových pomôcok potrebných pri vyučovaní, nových počítačov a komponentov na modernizáciu a vylepšenie PC.

      Podporili sme žiakov pri súťažiach a účasti na projektoch, zaplatením účastníckych poplatkov. Podrobné info nájdete tu:2% z vašich daní

                                                                                Občianske združenie „Dopravák“

     • Workshop Obchodovanie s ľuďmi

     • Prostitúcia, novodobé otroctvo, obchod s ľudskými orgánmi, pedofília.. Aj tieto témy sa rozoberali s našimi tretiakmi 14.3. na workshope, ktorý viedli školiteľa z Mestskej polície vo Zvolene, pán inšpektor Michalík a pán inšpektor Gajdoš. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Workshop Obchodovanie s ľuďmi.

     • Pokračujeme s "karierkom" pre 4.ročník

     • Tesne pred jarnými prázdninami sa nám podarilo spojiť sa s našou absolventkou Kristínou Bielikovou. Dnes ako absolventka Žilinskej univerzity pôsobí v absolventskom programe Logistic Academy a pracovné skúsenosti získava vo firme Packeta priamo v centrále v Bratislave. Budúcim maturantom porozprávala o svojej kariérovej ceste, o prvých skúsenostiach v pracovných pohovoroch, o profesii, ktorú práve vykonáva. Ako ona vidí možnosti uplatnenia sa na pracovnom trhu v logistike, ktorá je profilovým predmetom práve v triede IV.L Živá kniha sa študentom páčila a plánujeme predstaviť touto formou ďalšie profesie.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Pokračujeme s "karierkom" pre 4.ročník.

     • Súťaž ENERSOL 1.MIESTO

     • !! SME TOP !!

      ENERSOL 1.MIESTO

      Enersol-SK je súťaž v zameraní na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie, v oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave, vytvára trvalý vzťah k ochrane životného prostredia. A našim žiakom sa to podarilo- Petrovi Bystrianskemu, Matejovi Oravcovi a Matúšovi Melicherčíkovi z II.B. BLAHOŽELÁME!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťaž ENERSOL 1.MIESTO.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen 96001 Zvolen Slovakia
   • 000215589
   • 000215589
   • Katarína Medzihorská psychologicka@dopravnazv.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/