• Exkurzia II.AT na Noc výskumníkov

     • 30.9.2022 sa trieda II.AT zúčastnila v Banskej Bystrici Európskej noci výskumníkov. Pozreli si prednášku Hrozby na internete a množstvo zaujímavých vedeckých stánkov. Nemohol chýbať ani stánok našej školy o Obnoviteľných zdrojoch energie, simulátorom prevrátenia, autíčkom na vodíkový pohon a autíčkom na hybridný pohon, pri ktorom sme sa zdržali najviac :-)

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia II.AT na Noc výskumníkov.

     • Zábavná autoškola Detva

     • 21.9.2022 sa žiaci našej školy a deviataci 1.ZŠ Detva, 3.ZŠ Detva a ZŠ Detva Krivec stretli v priestoroch autoškoly Gonda v Detve na desiatom ročníku rovesníckeho programu "Zábavná autoškola". 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Zábavná autoškola Detva.

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

     • V súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5, udeľujem všetkým žiakom školy

      z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno dňa 16. 09. 2022 (piatok).

      Vo vyučovaní sa bude pokračovať v pondelok 19.9.2022

                 riaditeľka školy Ing. Romana Trnková

                                                                                 

     • OZNAM

     • Opravný a náhradný termín MS sa uskutoční 14.9.2022 o 8:00hod. Rozpis komisií bude zverejnený v budove školy.

     • Nezabudnutí susedia

     • V piatok 9.9. sme si pripomenuli smutné 81. výročie vydania  Židovského kódexu podľa vzoru nacistického Nemecka, na základe ktorého boli naši židovskí spoluobčania postupne zbavovaní svojich práv, majetku, ľudskej dôstojnosti, životov... Preto sme sa zúčastnili na spomienkovej akcii "NEZABUDNUTÍ SUSEDIA" na zvolenskom Židovskom cintoríne, kde sme si spolu s významnými predstaviteľmi nášho mesta a kraja, pripomenuli tieto tragické udalosti. Po skončení spomienkovej akcie sme si v Aule Technickej univerzity vypočuli zaujímavú prednášku od pani Lônčíkovej "Obchod na korze - od poviedky k oskarovému filmu" a prezentáciu knihy pani Fruhwaldovej "O koľko lásky som prišla".

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Nezabudnutí susedia.

     • Adaptačný program pre žiakov 1.ročníka

     • Prvý týždeň pre žiakov prvého ročníka bol zameraný sa na adaptáciu zmien, ktoré nastali pri prestupe na SŠ. Adaptačný program je určený na proces spoznávania spolužiakov, čím zmierňuje počiatočné napätie v triede. Prostredníctvom zážitkových techník sa zlepšuje sebapoznanie žiaka jeho sebahodnota, povzbudzuje žiakov k spolupráci a poodhalí oblasti v ktorých vynikajú a taktiež poukáže na podobné záujmy, čo otvára pôdu pre nové priateľstvá

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Adaptačný program pre žiakov 1.ročníka.

     • 100 rokov OZT

     • Slávnostné otvorenie výstavy 100 rokov oznamovacej a zabezpečovacej techniky, na ktorej nechýbalo ani pásmo našich žiakov.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album 100 rokov OZT.

     • Projekt Erasmus+

     • 1.9.2022 začína náš schválený  projekt Erasmus+ „Inovačné technológie v odbornom vzdelávaní“.

      Číslo projektu: 2022-1-SK01-KA102-000074363.

      Informácie o projekte sa nachádzajú na web stránke školy: O ŠKOLE/ ERASMUS+ 2022 a na informačnej tabuli v priestoroch školy.

   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola dopravná
    • tel.:
     045/5333 214- ústredňa
     045/5366 390- sekretariát

     - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková
     trnkova@dopravnazv.sk
     045/5333 097
     +421 911 046 293

     - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová
     pospisilova@dopravnazv.sk
     +421 911 046 294

     - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková
     konopkova@dopravnazv.sk
     +421 903 482 918
    • Sokolská 911/94
     960 01 Zvolen
     96001 Zvolen
     Slovakia
    • 000215589
    • 000215589
    • Katarína Medzihorská
     psychologicka@dopravnazv.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

   • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

   • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/