• DOD

     • Všetkých záujemcov pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 16.novembra 2022 od 9:00 hod a 13:00 hod.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album DOD.

     • Národná cena kariérového poradenstva 2022

     • Naša škola sa  svojím príspevkom s názvom „Kariérové poradenstvo v škole – aplikácia teórie v bežnej praxi“ zapojila tento rok do súťaže Národnej ceny kariérového poradenstva 2022. V príspevku sme opísali náš skupinový program kariérového poradenstva, ktorý sme realizovali počas školského roku 2021/2022 na našej škole, v spolupráci s CPPPaP Zvolen (Mgr. Andrea Ľapinová) a s Regionálnym centrom kariéry Zvolen (Mgr. Peter Csóri, PhD.)

      Dňa 11.10.2022 sa p. Vernárska (výchovná a kariérová poradkyňa) a p.Zachová (školská psychologička) zúčastnili konferencie Národná cena kariérového poradenstva 2022, na ktorej  sa odovzdávali ocenenia víťazným príspevkom. Okrem odovzdávania ocenení bol tam priestor na prezentáciu svojich príspevkov formou veľtrhu príspevkov, k zdieľaniu inšpiratívnych projektov a služieb. Odchádzali sme obohatené o množstvo nápadov do ďalšieho školského roku a s presvedčením, že kariérové poradenstvo na školách má zmysel. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Národná cena kariérového poradenstva 2022.

     • Šťastie po záruke

     • Po dvojročnej odmlke sa 25.10. opäť konala preventívna akcia Šťastie po záruke. Naši prváci v rámci nej absolvovali zaujímavé prednášky na tému drogovej prevencie a kyberšikany. Lektormi boli Mgr. Matej Almáši, PhD. z CPPPaP Zvolen a Ing. Pavel Klimo, ktorý sa dlhodobo venuje problematike drogových závislostí.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Šťastie po záruke.

     • PIŠQWORKY 2022

     • Vymyslieť logickú taktiku proti súperovi, spoznať nových kamarátov a zažiť veľa zábavy! To bol cieľ súťaže PIŠQWORKY. Školské kolo sme zvládli 20.10. 2022 a vybrali dva súťažné tímy, ktoré postupujú na ďalšie kolo a budú v hre pokračovať

      Do fotogalérie bol pridaný nový album PIŠQWORKY 2022.

     • Víťazstvo vo vedomostnom kvíze

     • ,,Prišli sme a zvíťazili sme!" Týmito slovami by sa dalo okomentovať víťazstvo našich žiakov Nikolasa Lalíka a Michala Malčeka z 3.B triedy v silnej konkurencii  zvolenských stredných škôl. Vedomostný kvíz organizovala Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene v spolupráci s BBSK a Mestskou políciou vo Zvolene. Chlapci, blahoželáme!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Víťazstvo vo vedomostnom kvíze.

     • Výstava historických počítačov DIGITÁLNE NEBO

     • 17.10.2022 trieda I.AT navštívila výstavu historických počítačov DIGITÁLNE NEBO v Banskej Bystrici. Veľká vďaka patrí autorovi a organizátorovi výstavy Júliusovi Ormisovi z Občianskeho združenia SMEP etc, o. z., ktorý naším žiakom vysvetlil všetko z histórie počítačov. Digitálne nebo, ako sa expozícia volá, mapuje históriu počítačov používaných na Slovensku v časoch socializmu a krátko po ňom. Gro výstavy sú veci vyrobené v Banskej Bystrici. 13.február 1992 je dňom oficiálneho pripojenia Československa na internet. Túto udalosť pripomína vystavený router, cez ktorý bolo prvé pripojenie na Slovensku uskutočnené práve z Banskej Bystrice.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Výstava historických počítačov DIGITÁLNE NEBO.

     • Návšteva Autosalóna v Nitre

     • 13.10 sme po troch opäť navštívili Autosalón v Nitre. Žiaci 2., 3. a 4. ročníkov si mohli pozrieť novinky zo sveta automobilov, tiež „veteránov“, hasičské či armádne vozidlá. Aj keď sme boli zvyknutí po minulé roky na bohatšiu ponuku, výstava žiakov zaujala.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Návšteva Autosalóna v Nitre.

     • Súťažný kvíz

     • Čo ako absolvent školy viem o prechode zo sveta vzdelávania na trh práce.

      Dňa 12.10.2022 organizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen v spolupráci s partnerom Mesto Zvolen a so Strednou odbornou školou drevárskou vo Zvolene súťažný kvíz  pre žiakov končiacich ročníkov stredných škôl. Realizoval sa v priestoroch Strednej odbornej školy drevárskej.
      Cieľom aktivity bolo formou kvízu overiť si u žiakov ich vedomosti  o náležitostiach,  ktoré sú potrebné a využiteľné v rámci prechodu po ukončení štúdia na trh práce.  Do tejto aktivity bolo zapojených sedem stredných škôl zo Zvolena.

      Našu školu v súťaži reprezentovali: Martin Melicher IV.AT, Adrián Kassar IV.AT a  Matej Hegedůs IV.L. Obsadili krásne druhé miesto. Gratulujeme.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťažný kvíz.

     • Súťaž PIŠQWORKY

     • Školské kolo v obľúbenej strategickej hre piškvorky sa uskutoční  20.10 od 8.00 hod 3 vyučovacie hodiny v zborovni školy pre prihlásených žiakov. Tí najlepší postúpia do Regionálneho kola a vytvoria súťažné 5-členné tímy, ktoré budú reprezentovať školu na turnajoch .

     • Exkurzia na TU Zvolen

     • Obnovili sme opäť spoluprácu s TU Zvolen. Dňa 11.10.2022 sa zúčastnila trieda II.B odbornej exkurzie pod odborným vedením Doc. Ing. Ťavodovej Phd. a nášho absolventa školy Ing. Melicherčíka. Študenti boli rozdelení do dvoch blokov. Prvý blok- moderné metalografické laboratórium/ príprava vzoriek na skúšanie, svetelná mikroskopia, meranie tvrdosti. Dozvedeli sa o metalografickej píle, ktorá rozbrusuje vzorky materiálov rôznych druhov, na svetelnom optickom mikroskope mali možnosť sledovať čistotu ocelí a zvarov.

      Druhý blok – Laboratórium 3D tlače a reverzného inžinierstva. Ing. Melicherčík ich oboznámil so systémom model – výkresová dokumentácia a ekologicko- ekonomické myslenie. Novinkou bolo vytváranie modelov z kovu pri použití uhlíkových vlákien. Všetci študenti si vybrali z týchto blokov to svoje, čo ich posunie do ďalších odborných krokov v rámci ďalšieho štúdia / ped. dozor Ing. Lešniak Tibor.                  

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia na TU Zvolen.

     • Vedomostná súťaž EXPERT

     • Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém (papierovo alebo online). Žiaci odpovedajú  na 50 otázok (25 v každej téme). V každej otázke vyberajú spomedzi štyroch ponúknutých možností jednu správnu. Na vypracovanie testu má každý súťažiaci 60 minút. Témy si vyberie až v deň súťaže. Na výber máte: Od Dunaja k Tatrám - Slovenské dejiny, umenie, šport, biológia, geografia, aktuality, slávni Slováci; Mozgolamy - logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie; Svetobežník - fyzická geografia, humánna geografia; Tajomstvá prírody - biológia, fyzika, astronómia, chémia; Do you speak English? - čítanie, bežné výrazy, gramatika, reálie; Góly, body, sekundy - história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava.

      Prihlásiť sa môžete u p.Piatrikovej č. dverí 301 najneskôr do 25.10.2022. Súťaž sa uskutoční v stredu 30. novembra 2022.

   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola dopravná
    • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
    • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen 96001 Zvolen Slovakia
    • 000215589
    • 000215589
    • Katarína Medzihorská psychologicka@dopravnazv.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

   • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

   • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/