• DOPRAVRACE 2023

     • Dňa 24.5. sa konal závod „Dopravrace 2023“ v Hudy Racing aréne, v Trenčíne. Žiaci z modelárskeho krúžku Wings on road zorganizovali a aj sa zúčastnili tohto závodu. Okrem nich sa zúčastnilo aj Kysucké Nové Mesto a Bratislava. Celkovo išlo o 6 áut. Naši žiaci, bohužiaľ, neboli úspešní, ale budeme im želať veľa šťastia do budúcnosti.

     • Exkurzia v Rušňovom depe

     • Dňa 24.5.2023 sa žiaci triedy II.AT odboru Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách zúčastnili v rámci predmetu PRAX exkurzie v Rušňovom depe spoločnosti ZSSK Cargo kde si podrobne prezreli celé pracovisko.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia v Rušňovom depe.

     • KVAPKA KRVI

     • Chceme informovať všetkých žiakov a ich príbuzných, že v stredu 24. 05. 2023 sa na našej škole uskutoční odber krvi medzi 8:00 a 12:00 hod.

      Ak máte záujem a zdravie Vám umožňuje urobiť dobrú vec, podporte túto akciu organizovanú našou školou.

      Podmienkou je mať 18 rokov, prísť najedený (nie na lačno), nebyť tetovaný min. 6 mesiacov ...

      Tešíme sa už teraz, že spoločne prispejeme k plnohodnotnému, nezameniteľnému činu a budeme môcť byť príkladom aj pre iné školy.

     • Dopoludnie na Okresnom súde vo Zvolene

     • Čo sa stane, keď sa poruší zákon? Nielen na túto otázku dostali odpoveď naši tretiaci, ktorí strávili piatkové dopoludnie na Okresnom súde vo Zvolene. Boli účastníkmi troch súdnych pojednávaní - vrátenie vodičského preukazu, výtržníctvo a ublíženie na zdraví, povolenie obnovy konania. Tieto pojednávania viedla pani predsedkyňa súdu JUDr. Mariana Philadelphyová. Medzi jednotlivými pojednávaniami si našla čas a vysvetlila žiakom dôležité termíny z trestného práva, porozprávala zážitky zo svojej bohatej súdnej praxe a aj odpovedala na všetky zvedavé otázky.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Dopoludnie na Okresnom súde vo Zvolene.

     • Úspech na ŠVOČ vo Zvolene

     • ÚSPECH NA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI VO ZVOLENE.

      Naša práca CONDBUS - Pavel Holík, 1. miesto v kategórii Stredné školy.

      Adriána Luptáková - Cena Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

      VÍŤAZOM SRDEČNE GRATULUJEME

     • Externé štúdium

     • Ak už máte maturitu a potrebujete doplniť vzdelanie v elektrotechnickom odbore, ponúkame možnosť pomaturitného štúdia a následne aj získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §21 Elektrotechnik.

      NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

      Ďalšie informácie nájdete na našej stránke link: https://dopravnazv.edupage.org/a/externe-studium

     • INFORMÁCIE pre UCHÁDZAČOV do 1.ročníka

     • Na základe rozhodnutia o prijatí vášho dieťaťa prosíme o záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium v termíne od 19.5 – 24.5.2023 (do 23:59 hod). Môžete ho poslať poštou- najneskôr podané na poštovú prepravu 24.mája (23:59 h), emailom- podpísané a zoskenované na mail: skola@dopravnazv.sk najneskôr odoslané 24.mája (do 23:59 hod) alebo osobne do školy. Tlačivo si môžete stiahnuť tu: Potvrdenie nástupu na štúdium.docx

      Povinnosťou zákonného zástupcu je zaslať aj potvrdenie o nenastúpení na štúdium.

      V prípade neprijatia na štúdium môžete podať odvolanie. Tlačivo si môžete stiahnuť tu: Odvolanie - vzor.docx

     • Valné zhromaždenie

     • Dńa 11.mája 2023 študentská firma EmpresaEl uzatvorila svoju podnikateľskú činnosť na likvidačnom Valnom zhromaždení. Manažment študentskej firmy pod vedením Michala Sivoka z triedy III.L zhodnotil tohtoročnú podnikateľskú činnosť. Firma akcionárov opäť nesklamala a akcionári sa tešia zo svojich dividend. Študentská firma EmpresaEl ďakuje vedeniu školy za podporu na akciách školy. Študentská firma pôsobí na škole v rámci voliteľného predmetu Aplikovaná ekonómia ako jeden zo vzdelávacích programov Junior Achievement Slovensko. Je založená na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby sa rozvíjali vzdelávacie, komunikačné, personálne a pracovné kompetencie študentov. Ďakujeme aj nášmu dlhoročnému konzultantovi Ing.Vajdovi, ktorý sa vždy podelí so študentami o svoje skúsenosti, pomáha pri vedení študentskej firmy a vhodne dopĺňa výučbu

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Valné zhromaždenie.

     • SMART GREEN MOBILITY

     • DNEŠNÁ AKCIA- 11.5.2023- SMART GREEN MOBILITY.

      Vďaka našej aktivite a prejavenému záujmu o zelenú mobilitu sme sa umiestnili medzi tromi najaktívnejšími školami zapojenými do kurzu SMART GREEN MOBILITY.eu, a preto sa na našej škole v dnešný deň uskutočnila Výstava elektromobilov. Naši žiaci, ale aj žiaci z iných škôl, ktorí sa k nám prihlásili, sa dozvedeli a mohli si vyskúšať najnovšie smart technológie, zažiť rýchlu jazdu na elektromobiloch a diskutovať priamo s odborníkmi z praxe.

      TO JE ALE RÝCHLOSŤ...

      Do fotogalérie bol pridaný nový album SMART GREEN MOBILITY.

     • Exkurzia do Rušňového depa v Brezne

     • Dňa 10.5.2023 sa žiaci triedy II.AT odboru Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách zúčastnili v rámci predmetu PRAX exkurzie v spoločnosti ZSSK, pracovisko Rušňového depa v Brezne. Oboznámili sa s fungovaním "mašín", nutnosti kontrolných prehliadok pre ich bezpečné fungovanie v prevádzke na trati. Tiež si pozreli aktuálne opravovú mašinu 812 aj podrobnejšie čo sa na nej opravuje.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia do Rušňového depa v Brezne.

     • ODBORNÁ VOJENSKÁ PREZENTÁCIA

     • 9. mája 2023 sa na školskom dvore uskutočnila prezentácia Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Našim druhákom a tretiakom sa predstavili armádni zdravotníci, hasiči a strelci.

     • Exkurzia TÚV SŰD Slovakia

     • Dňa 9.5.2023 sa žiaci I.B triedy zúčastnili exkurzie TÚV SŰD Slovakia s.r.o.,pobočka STK a KO vo Vlkanovej, kde ich po priestoroch spoločnosti sprevádzal Ing.David Šuhajda, absolvent našej školy.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia TÚV SŰD Slovakia.

     • Majstrovstvá Slovenska vo florbale dievčat

     • Naše dievčatá sa umiestnili na 6. mieste. Dominika Páterová, Petra Korčoková, Bianka Dzurjová, Darina Plevová, Viera Martinková, Sandra Široká, Jaroslava Adamská a Anna Púpalová. Dievčatá, srdečne gratulujeme za veľký úspech a vzornú reprezentáciu školy.

     • Literárno-fyzikálna exkurzia Martin

     • 3.5.2023 žiaci druhého ročníka a niektorí žiaci z III.AT absolvovali Literárno-fyzikálnu exkurziu do Martina. Navštívili: Slovenskú národnú knižnicu v Martine, Centrum popularizácie fyziky a na záver absolvovali prehliadku Národného cintorína. Bolo príjemné stretnúť nášho absolventa Mgr. Adama Čuchora, ktorý nás previedol Slovenskou národnou knižnicou a oboznámil s jej exponátmi ap. Fyzika hrou- aj tak by sme mohli popísať návštevu Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine a poďakovať PaedDr. Jozefovi Beňuškovi, PhD. za pútavé prevedenie pokusov-aj s našimi žiakmi. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Literárno-fyzikálna exkurzia Martin.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.:
    045/5333 214- ústredňa
    045/5366 390- sekretariát

    - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková
    trnkova@dopravnazv.sk
    045/5333 097
    +421 911 046 293

    - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová
    pospisilova@dopravnazv.sk
    +421 911 046 294

    - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková
    konopkova@dopravnazv.sk
    +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94
    960 01 Zvolen
    96001 Zvolen
    Slovakia
   • 000215589
   • 000215589
   • Katarína Medzihorská
    psychologicka@dopravnazv.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/