• PSOTA NA SLOVENSKU

     • Podujatie s týmto názvom, ktorého nosnou témou bola problematika migrácie, navštívili 18.10.2021 naši dopraváci z II.B v priestoroch našej školy online. Prežili sme deň plný emočne silných zážitkov: divadelné predstavenie Americký cisár, ktoré sa pýši ziskom ocenenia Dosky 2018, besedu s teatrologičkou, ktorá nám objasnila všetky skryté súvislosti inscenácie, Živú knihu – Ritu rodáčku z Iraku, ktorá sa s nami podelila o svoj príbeh migrantky žijúcej na Slovensku, ďaleko od svojej rodiny a priateľov. Veľmi pekne ďakujeme divadlu Pôtoň za zaujímavú tému

      Do fotogalérie bol pridaný nový album PSOTA NA SLOVENSKU.

     • Program kariérového poradenstva

     • V mesiaci október sme na našej škole rozbehli dlhšie plánovaný a pripravovaný jedinečný program kariérového poradenstva. Na programe spolupracujeme s Regionálnym centrom kariéry vo Zvolene a s CPPPaP vo Zvolene, konkrétne s p.Csórim a s p. Lapinovou..

      Aj študenti strednej odbornej školy potrebujú pred vstupom na trh práce informácie, a to nielen o pracovných ponukách či situácii v regióne. Program  rozvíja zážitkovými aktivitami aktívne počúvanie, kritické myslenie, sebapoznanie a sebahodnotenie, pomenovanie záujmov a hodnôt, silných či slabých stránok žiaka.

      Tém, ktoré nás čakajú počas celého školského roka je veľa a organizačný tím ich dopĺňa priebežne aj podľa potrieb žiakov.

      Pilotný program kariérového poradenstva v SPŠ dopravnej vo Zvolene sa v budúcnosti môže stať vzorom a pomocou aj pre ostatné stredné školy, ktoré budú mať záujem pripraviť svojich žiakov na úspešný nástup kariéry na pracovnom trhu.  

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Program kariérového poradenstva.

     • Multikultúrne hodnoty = cesta k tolerancii

     • Zážitok rozmanitosti, atmosféra rovnosti, špecifické kúsky jedinečnosti, aktívna podpora empatie, vzájomné porozumenie a spolupráca medzi žiakmi, aktívne počúvanie a schopnosť klásť otázky  - v takomto duchu sa niesli dva dni na Strednej priemyselnej škole dopravnej, dva dni Multikultúrnych hodnôt.

      Ďakujeme veľmi pekne všetkým zúčastneným za odvahu spoznať samých seba a ukázať aké sú dôležité miesta a hodnoty ľudských identít.

     • PIŠQWORKY

     • PIŠQWORKY SME ZVLÁDLI NA VÝBORNÚ!!!

      V pondelok 4.10.2021 si počas slnečného dopoludnia dvadsaťšesť dopravákov zmeralo svoje sily v strategickej hre PIŠQWORKY. V tejto hre pre dvoch hráčov v štvorčekovej sieti 15x15 ide najmä o strategické schopnosti hráča, ktorého úlohou je dosiahnuť obsadenie v rade, stĺpci, alebo uhlopriečke piatimi rovnakými symbolmi. Každá hra začínala metódou SWAP 2 a trvala najviac sedem minút. Pišqworkári z rôznych tried si vyskúšali vzájomné duely a po prvej hodine súbojov sa začala formovať skupina najlepších desiatich, ktorí boli zaradení do dvoch tímov. Nakoniec si jednotlivé tímy zmerali svoje sily. Počas celého priebehu súťaže vládla priateľská atmosféra, súťaživý duch a radosť z hry.

      Výsledky súťaže:

      1. miesto:

      Patrik Dzurjo – III.L

      Matej Hegedüs – III.L

      Michal Malček – II.B

      Miroslav Gonda – III.L

      Tomáš Kubík – III.L

      1. miesto:

      Matej Výbošťok – I.B

      Marek Raši – I.AT

      Adrián Lunter – I.AT

      Angelo Michele Di Terlizzi – II.L

      Patrik Hujsa – II.B

      Do fotogalérie bol pridaný nový album PIŠQWORKY.

     • Súťaž iBOBOR

     • Informatická súťaž iBOBOR sa uskutoční aj tento rok po jednotlivých kategóriách, a to v termíne 8. - 12. novembra 2021. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p.Maslíkovej. Cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov.

      Tento rok prebehne dňa 6. októbra 2021 pre všetky kategórie tréningové kolo. Tréningové kolo je určené predovšetkým na otestovanie serverov, typov úloh a toho, aby si žiaci zvykli na iný spôsob výberu odpovedí, resp. interaktivity úloh, aký bol doteraz v systéme ibobor. Súťaží sa na počítačoch v škole, ale môžu aj jednotlivci z domu.

     • X O - Súťaž PIŠQWORKY

     • PIŠQWORKY sú jesennou tímovou súťažou pre všetkých študentov stredných škôl v obľúbenej strategickej hre piškvorky.  Na našej škole prebehne školské kolo v pondelok 4.10.2021  počas 3. až 5.vyučovacej hodiny. Okrem už prihlásených žiakov sa môžu prihlásiť aj ďalší žiaci u p.Kaljužnej (kabinet 301) alebo p.Maslíkovej (402) do piatku 1.10. Tí najlepší postúpia do Regionálneho kola a vytvoria súťažné 5-členné tímy, ktoré budú reprezentovať školu na online turnajoch .

     • Víťazi v súťaži

     • Podarilo sa! Naši štvrtáci sa dnes 30.9 stali víťazmi v súťaži "ČO AKO ABSOLVENT ŠKOLY VIEM O PRECHODE ZO SVETA VZDELÁVANIA NA TRH PRÁCE", ktorú zorganizoval UPSVaR Zvolen v spolupráci s mestom Zvolen. 7 tímov zvolenských stredných škôl a 1 tím stredoškolákov z Detvy boli výbornými súpermi, všetci riešili otázky spojené s nástupom na trh práce veľmi šikovne a zodpovedne.

      Všetkým blahoželáme k zvládnutiu dnešného dopoludnia!

     • Hodiny OBN s mestským policajtom

     • Koncom septembra absolvovali naši prváci na hodinách OBN prednášku s pánom inšpektorom Jozefom Michalíkom, koordinátorom prevencie kriminality Mestskej polície Zvolen. Prednáška sa niesla v duchu hesla: "Neznalosť zákona neospravedlňuje". Pán inšpektor svoje pútavé rozprávanie obohatil aj o skúsenosti s mladistvými z vlastnej praxe.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Hodiny OBN s mestským policajtom.

     • Európsky deň jazykov

     • Európsky deň jazykov sme si na našej škole pripomenuli veselo i vážne v pondelok 27.septembra. Hravou formou sme si precvičili mnoho fráz vo viacerých európskych jazykoch, čím sme si pripomenuli úžasnú jazykovú rozmanitosť Európy, ako aj dôležitosť jazykového vzdelávania.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Európsky deň jazykov.

     • Rozpis služieb členov ŽŠR pri prevádzke šatní:

     • Jednotlivé čísla pri ich mene označujú učebňu, v ktorej službukonajúceho člena ŽŠR  môžete v daný deň nájsť.

      UPOZORNENIE!

      Šatne službukonajúci žiak otvorí v prípade odchodu zo školy z vážnych dôvodov!

     • Ročný študijný pobyt v USA

     • Od 13.9.2021 sa študenti stredných škôl môžu prihlasovať na ročný študijný pobyt v USA, ktorý im umožní bývať rok v americkej hostiteľskej rodine a študovať na americkej strednej škole zadarmo. Túto príležitosť majú vďaka výmennému programu Future Leaders Exchange (FLEX), ktorý financuje Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov.

      Štipendium pokryje študentom náklady na obojsmernú letenku, poskytne umiestnenie v hostiteľskej rodine a štúdium na americkej strednej škole, zdravotné poistenie, prípravné školenie, ako aj mesačný príspevok určený na účasť na spoločenských aktivitách. Študenti si hradia náklady spojené so získaním cestovného pasu, osobné výdavky nad rámec mesačného štipendia či náklady spojené s nadrozmernou batožinou.

      Program je určený pre slovenských študentov 1. a 2.ročníka všetkých stredných škôl, ktorí sa narodili medzi 15.7.2004-15.7.2021 a angličtinu ovládajú aspoň na komunikatívnej úrovni. On-line prihláška je dostupná na odkaze https://ais.americancouncils.org/flex do 15.10.2021. O štipendium môžu žiadať aj študenti so zdravotným postihnutím. Info v prílohe: Slovakia_flyer_22_23.pdf

       Viac informácií o programe je dostupných na: https://www.slovakia.americancouncils.org/  

     • "Čarovná jeseň na Sitne" - III.B

     • Dňa 13. 9. 2021 sa naša trieda III. B vybrala na túru do CHKO Štiavnické vrchy. Našim cieľom bol najvyšší vrch Sitno /1009 m. n. m./. Pri jazere Počúvadlo nám p. Ragačová porozprávala o výstavbe tajchov. Po zelenej značke sme prišli ku Studničke a na Tatársku lúku. Čakali nás Zbojnícke bralá s legendou o zakliatych sitnianskych rytieroch. Na vrchole nás vítala impozantná rozhľadňa a Kríž Andreja Kmeťa, slávneho botanika, archeológa a zberateľa ľudového umenia. SNP a partizánsku skupinu Sitno sme si pripomenuli pri pamätnej tabuli L. Exnára, jej zakladateľa, ktorého fašisti umučili a časť partizánov postrieľali v Počúvadlianskom mlyne. Bol to úžasný deň plný nádherných výhľadov a magickej atmosféry.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album "Čarovná jeseň na Sitne"- III.B.

     • Mimoriadny oznam

     • Kto si ešte nestihol prevziať v škole Samotestovaciu sadu Ag-testov, môže prísť dnes 16.9 do 18:00 hod alebo zajtra 17.9 do 17:00 hod.

     • Domáci AG samotest - výsledok

     • Koncom augusta aj  začiatkom septembra ste záväzne prihlasovali, že máte záujem o sadu AG testov na samotestovanie žiaka. Na základe Vami prejaveného záujmu škola objednala príslušný počet testov, ktoré Vám na protipodpis bezplatne odovzdá, v pondelok- utorok v čase od 6:40 do 18:00. Dospelý žiak si sadu môže vyzdvihnúť sám. Sada je určená na testovanie žiakov, obsahuje 5ks + informácie na použitie. Po použití rodič/dospelý žiak oznámi škole/triednemu učiteľovi, že test použil a aj jeho výsledok. Môžete to urobiť prostredníctvom našej stránky=edupage:

      - po prihlásení stlačte tlačidlo 'Štart' v ľavom hornom rohu a z obľúbených položiek vyberte 'Žiadosť/Vyhlásenie'

      - vyberte si zo zoznamu žiadostí a vyhlásení - Domáci AG samotest - výsledok

      - zvoľte dátum

      - zadajte výsledok testu

      - stlačením tlačidla 'Uložiť' odošlete Výsledok škole

      Podobne postupujete pri zadávaní tlačiva o Bezpríznakovosti

    • Netradičná TSV

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
   • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
   • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/