• Spomienková akcia "NEZABUDNUTÍ SUSEDIA"

     • 9.9.2021 uplynulo 80 rokov od vydania Židovského kódexu podľa vzoru nacistického Nemecka, na základe ktorého boli naši židovskí spoluobčania postupne zbavovaní svojich práv, majetku, ľudskej dôstojnosti, životov... Preto sme sa zúčastnili na spomienkovej akcii "NEZABUDNUTÍ SUSEDIA" na zvolenskom Židovskom cintoríne, kde sme si spolu s významnými predstaviteľmi nášho mesta a kraja pripomenuli tieto tragické udalosti. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Spomienková akcia "NEZABUDNUTÍ SUSEDIA".

     • Externé štúdium

     • Na základe dohody z 8.9.2021 bude externé štúdium prebiehať v dňoch utorky a štvrtky od 15:00 podľa priloženého časového rozpisu. Prosíme tých ktorí sa nezúčastnili na vyučovaní 8.9.2021, aby poslali triednemu učiteľovi na mail pkavacky@gmail.com telefónny kontakt a mailovú adresu. Tiež zašlite na uvedený mail aj informáciu či ste očkovaný, alebo dátum kedy ste prekonali Covid-19, nakoľko sme povinný mať uvedenú databázu pre potreby RUVZ v prípade preukázania sa pozitivity u kohokoľvek kto sa zúčastnil prezenčnej výučby.

      Rozvrh na tieto dni do konca septembra nájdete v ponuke menu: EXTERNÉ ŠTÚDIUM

     • Online stretnutia ISIC

     • Na online stretnutia ISIC sa môžete prihlásiť na stránke: https://isic.sk/onlinestretnutia/

      - sú tam termíny, kedy sa budú konať online stretnutia, žiaci aj rodičia, môžete si vybrať príslušný termín, ktorý vám vyhovuje.

      O čom budú hovoriť?: 

      -          Prečo sa oplatí mať ISIC

      -          Čo robiť, keď preukaz zatiaľ nemáte

      -          Ako a prečo predĺžiť jeho platnosť

     • Adaptačný program pre prvákov

     • Máme nový školský rok a s ním nových prvákov. Aby sa mohli lepšie spoznať, pripravili sme pre nich Adaptačný program. Dnes ho absolvovali žiaci I.AT.

      Adaptačný program pokračuje ďalej v triede I.L.

      V rámci Adaptačného programu dnes 8.9. žiaci I.AT spoznávali Zvolen, došli aj k pancierovému vlaku.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Adaptačný program pre prvákov.

     • Slávnostné otvorenie školského roka

     • V novom školskom roku 2021/22 začíname 2. septembra 2021. Všetci sa už na vás tešíme :-)

      Nástup žiakov do školy bude prebiehať podľa nasledovného harmonogramu:

      • žiaci 1.ročníka o 8:00 pred budovou školy
      • žiaci 2. - 4.ročníka o 8:30 vo svojich triedach

      Dôležité upozornenie pre žiakov:

      1. žiaci vstupujú do budovy školy v rúškach, dodržiavajú odstupy a používajú dezinfekciu rúk.
      2. žiaci pri vstupe odovzdajú triednym učiteľom vyplnené tlačivo Vyhlásenie_o_bezpriznakovosti.pdf, Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx, kto si ho nemohol vytlačiť skôr, môže použiť pripravené tlačivo vo vestibule školy, žiaci 2. - 4. ročníka (alebo ich zákonný zástupca) môžu vyplniť elektronicky po prihlásení na edupage
      3. každý žiak musí mať k dispozícii 2 rúška a hygienické vreckovky
      4. ďalšie informácie získate od triednych profesorov na triednických hodinách 2. septembra

      Výuka na škole bude prebiehať podľa školského semaforu, ktorý si môžete pozrieť tu: skolsky_semafor.pdf

     • EXTERNÉ ŠTÚDIUM

     • Vyučovanie pre študentov externého štúdia začne 8.9.2021 od 15.00 hod. s uvedeným rozvrhom. V prvom týždni výučby si zároveň dohodneme napevno dva dni v týždni, ktoré budú vyhovovať väčšine.

      Nasledovne váš rozvrh bude zverejňovaný na stránke školy: O ŠKOLE/ Externé štúdium

      1.týždeň: 08.09.2021:

      ELM / ELM / ELM / EKO / EKO

      1. 15:00-15:45
      2. 15:50-16:35
      3. 16:40-17:25
      4. 17:30-18:15
      5. 18:20-19:05
     • OZNAM

     • Dobrý deň milí rodičia a žiaci,

      v zmysle manuálu Školský semafor 2021/2022 vydaného Ministerstvom školstva na nový školský rok Vás chcem informovať o možnosti dobrovoľného samotestovania AG testami v domácom prostredí. Prosím Vás, aby ste do 27.8.2021 do 12.00 hod odoslali škole záväznú informáciu, či máte záujem o sadu AG testov na samotestovanie. Na základe Vami prejaveného záujmu škola objedná príslušný počet testov, ktoré Vám na protipodpis bezplatne odovzdá.

      Všetky informácie týkajúce sa spustenia nového školského roka budú zverejnené na stránke školy a sú verejne dostupné na nasledovnej stránke. Link: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

      Ďakujem za Vaše včasné odpovede a prajem nám spoločne čo najpokojnejší, bezpečný a bezproblémový školský rok 2021/2022, k čomu môžeme aj sami prispieť svojím zodpovedným prístupom.

      Prajem pekný deň! Ing. Romana Trnková, riaditeľka školy

     • Deň na dopravnej

     • V posledných dňoch školského roka prijali naše pozvanie ôsmaci zvolenských základných škôl a prežili 2 hodiny v plnom nasadení v priestoroch školy. V školských dielňach si vyskúšali vyvažovanie kolies,v elektrotechnickom laboratóriu pájkovali. V kvízoch Bezpečne na cestách a vo Finančnej gramotnosti prejavili veľa vedomostí z pravidiel cestnej premávky a z vedomostí o financiách u nás či v EU. Školskými priestormi ich sprevádzali študenti 2. a 3.ročníka,predstavili im aj projekty,ktoré vznikli v rámci programu Show your talent. Spolu sme strávili príjemné mini DOD a možno z niektorých ôsmakov budú 'dopraváci'.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň na dopravnej.

     • Dopoludnie II.B v Hronseku

     • Spoznávať architektonické skvosty tejto útulnej a krásne upravenej obce sa vybrali študenti našej tiredy II.B 23.júna 2021. Prešli sme sa okolo zrekonštruovaného goticko- renesančného kaštiela z r. 1576 tzv. "vodného hradu". Hlavným cieľom bola prehliadka evanjelického dreveného artikulárneho kostola z r. 1726, zapísaného v UNESCO, drevenej zvonice a posedeli sme si v tieni starých líp, ktoré sú symbolom slovanstva. Ďakujeme za príjemný výklad pani evanj. farárke, v ktorm nás oboznámila s históriou kostola a so slovenskými kultúrnymi dejateľmi, ktorí sú spojení s históriou evanjelickej fary, ktorá je pamätným domom. Obdivovali sme aj renesančno- barokový kaštieľ z r. 1775 a záhradu, ktorá je v rekonštrukcii. Nachádza sa tu vzácna vyše 200-ročná lipa s obvodom kmeňa takmer 500cm a pred kaštieľom je vyše 200-ročný dub, ktorý si tiež môžete pozrieť v galérii.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Dopoludnie II.B v Hronseku.

    • Netradičná TSV

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
   • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
   • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/