• Kreatívne programovanie a modelovanie

     • Dňa 15.6.2021 sa naši žiaci z 2.B , I.AT, II.AT zúčastnili prednášky – Kreatívne programovanie a modelovanie.

      Pod vedením lektorov v knižnici vo Zvolene sme sa niečo dozvedeli o priemyselnej revolúcii a jej stupňoch, bol nám charakterizovaný projekt ARCHEODESIGN, FOTOGRAMETRIA – prenos reálneho predmetu do počítača, pojem virtuálna a zmiešaná realita, simulácia pohybov, žiaci boli oboznámení s programom FABLABE, PRUSA SLICER. Samozrejme oživením tohto školenia bola živá diskusia, ktorá určite žiakov posunula dopredu a obohatila o vedomosti s prácou na 3D tlačiarni.                  

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Kreatívne programovanie a modelovanie .

     • Voľnočasové víkendové aktivity žiakov v Poľsku

     • Na deň 19.6.2021 sme si naplánovali spoločný výlet do mesta Krakow. Spoločne sme odchádzali z hotela pomerne skoro, nakoľko nás k tomu donútili problémy so zakúpením cestovných lístkov do Krakowa. Chceli sme naučiť žiakov samostatnosti, ale naša snaha bola neúspešná (nebol dostatok miesteniek na vlak už pred obedom v piatok) a nakoniec sme kupovali lístky do Krakowa a aj do Oswienčimu všetkým žiakom a aj nám – pedagogickému dozoru.

      V Krakowe sa všetkým páčilo, každý si našiel niečo, či už Rinok Glawny, Wawel, rieku Visla, alebo obzeranie autíčok, prípadne iné aktivity. Vrátili sme sa unavení, ale neodradilo nás to od naplánovaného výletu v nedeľu.

      20.6.2021 sme ráno vyrazili do Oswienčimu. Už dopredu sme mali kúpené lístky do Múzea Auschwitz-Birkenau. Po dôkladnej prehliadke, preskenovaní všetkých našich batožín a po dezinfekcii sme dostali sluchátka a sprievodcu, ktorý hovoril česky. Pri fotografovaní pred vstupom do múzea sa ešte niektorí žiaci smiali, ale dlho im to nevydržalo. Naša prehliadka začínala o 11,45 hod v Auschwitz a končila o 14,00 hod v Birkenau.

      Zvládli sme úspešne aj cestu domov, do hotela  a čaká nás ďalší už posledný pracovný týždeň.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Voľnočasové víkendové aktivity žiakov v Poľsku.

     • Stáž v Kroměříži cez Erasmus+

     • Pridávame niekoľko záberov spoza hraníc našich západných bratov a sestier z Českej republiky, kde naši žiaci vykonávajú krátkodobú stáž vo firme Elektro Kroměříž, a.s. Máme za sebou takmer piaty deň v meste Kroměříž. V nedeľu sme po ubytovaní stihli krátku obhliadku mesta, ktoré je pôsobivé svojou históriou. Druhý deň bol už pracovný, kedy boli študenti oboznámení s pracovným prostredím firmy, bezpečnosťou pri práci a po úvodných formalitách nastúpili na im pridelené pracoviská. Na pracovisku si rýchlo osvojili manuálne a profesijne zručnosti a podľa priložených dokumentov skladali elektrické zariadenia rozvádzačov nn. Po práci sme šli na prehliadku protiatómového krytu, ktorý bol postavený v roku 1985. Čo bolo na tú dobu dôležité, bolo jeho maskovanie, ako maskovanie krytu slúžilo kino. Ale podobná stavba bola aj vo Zvolene, kryt bol pod niekdajším kinom Mier, teraz z časti Zvolenská Európa. V stredu si prišli na svoje milovníci železníc, pretože sme navštívili tunajšie múzeum v areáli lokomotívneho depa vlakového nádraží Kroměříž. Samotný výklad a sprievod nám robil dlhoročný zamestnanec Českých dráh, v dobrom zmysle slova, fanatik do histórie železníc a tak pôvodne 40 minútová prehliadka sa predĺžila na 1 a pól  hodiny.

      Možno je pre niekoho náročné, aby si zvykol na prácu, ktorá je o znalosti danej problematiky, o precíznom a zodpovednom prístupe, ale naši študenti, Martin, Kristián, Tobiáš a Ivan to zvládajú výborne, svedčí o tom aj odozva od zamestnávateľa, ktorý si chválil ich šikovnosť a pracovitosť. Určite sa nemáme za čo hanbiť.

      Celkom iste prispejeme ďalšími informáciami z tejto stáže, sledujte nás na stránke školy.

      Zajtra máme naplánovanú plavbu po rieke Morava, v sobotu Prahu a nedeľu by sme mali ísť na Velehrad a Modru, je to veľmi pekné miesto. Prajem pekný zvyšok dňa, Ondrej Kubaliak :-)

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Stáž v Kroměříži.

     • Program Erasmus+, projekt: „Prax dopravákov pre potreby praxe III“ 2021

     • Program Erasmus+, projekt: „Prax dopravákov pre potreby praxe III“ č. 2019- 1-SK01-KA102- 060444 

      Z dôvodu pandemickej situácie sme požiadali Národnú agentúru o predĺženie projektu do 31.10.2021.

      Keďže nastalo zlepšenie situácie rozhodli sme sa realizovať projekt v termíne od 13.6.2021 do 26.6.2021. Naši dvanásti žiaci sa momentálne nachádzajú v Poľsku a štyria žiaci v Českej republike.

      Vykonávajú krátkodobú stáž v nasledovných firmách:

      STAN-S AUTOSERWIS Katowice, Poľsko

      Polmark Logistic Sp. z o.o. , Sp.K, Katowice,  Poľsko

      DARA Transport, Katowice,  Poľsko

      Elektro Kroměříž, a.s, Česká republika

      Momentálne majú za sebou tri pracovné dni a oboznamujú sa s kultúrou krajiny a historickými pamiatkami.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Program Erasmus+, projekt: „Prax dopravákov pre potreby praxe III“ 2021.

     • Zatmenie slnka

     • A takto sme vo štvrtok pozorovali čiastočné zatmenie slnka :-)  ďakujeme za pripravené filtre.

      Vo štvrtok 10.6 od 12:00 budeme pred školou pozorovať zatmenie slnka. Mesiac sa ocitne v nove a zároveň sa ocitne na spojnici medzi Zemou a Slnkom. Maximálna fáza prstencového zatmenia bude o 12:47 hod. Pre záujemcov budeme mať pripravené filtre zo zváracích štítov. Voľným okom nech sa nikto nepokúša pozorovať tento jav, lebo by si mohol poškodiť zrak.

     • Preukaz ISIC/EURO 26

     • Od 15. 5. 2021 začala fungovať platobná brána https://isic.sk/platbaskoly/ pre bezhotovostnú úhradu na nové preukazy ISIC/EURO 26 a známky ISIC 9/2022, to znamená, že žiaci (rodičia) tam môžu uhrádzať platby za preukazy a známky ISIC. Vyberiete si svoju školu zo zoznamu a vyplníte potrebné údaje.

      Následne budú nové preukazy (známky 9/2022) doručené do školy. Potom si ich budete môcť prevziať u Ing. Bradovej (učebňa č. 208) v čase 10.20 – 10.40 h.

       

      Od 1. 6. 2021 bude možné predĺžiť si platnosť ISIC karty na dopravu na ďalší školský rok. Treba dodržať tento postup:

      pošli SMS (cena SMS 3,-- €) na číslo 8844 v tvare

      TC medzera Priezvisko (uvedené na preukaze) medzera číslo čipu (uvedené na preukaze)

      a následne prilož preukaz k terminálu v škole (u Ing. Bradovej, učebňa č. 208, od 10.20 do 10.40 h) a máš preukaz predĺžený na ďalší školský rok.

       

      Duplikáty (pri strate preukazu) si žiaci objednávajú sami s doručením domov tu:

      https://moja.dopravnakarta.sk/duplikat

     • Obchodovanie s ľuďmi

     • Prostitúcia, novodobé otroctvo, obchod s ľudskými orgánmi, pedofília.... Aj tieto témy sa rozoberali s našimi tretiakmi 8.6. na besede, ktorú viedli školitelia Mgr. Sylvia Tichá z CPPPaP a pán inšpektor Jozef Michalík z Mestskej polície Zvolen.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Obchodovanie s ľuďmi.

     • Aj keď sme boli doma, mohli sme vyjadriť svoj názor

     • Aj počas dištančného vzdelávania naši žiaci nestratili správnu cestu, vedeli sa správne rozhodnúť a v názoroch na lákadlá, ktoré deformujú osobnosť človeka boli skutočne jednotní.

      Na hodinách Náboženskej výchovy sme si hovorili o tom, ako si zachovať svoju tvár. Ako  nezablúdiť na svojej životnej ceste. Ako je dôležité pestovať odolnosť voči lákavým ponukám, ktoré deformujú osobnosť každého človeka.

      Žiaci svoji prácami vyjadrili svoj názor. Nápadov a podnetov bolo mnoho. Zo žiackych prác sme vybrali myšlienky a kresby. V spolupráci s našim starším spolužiakom Ivanom sme z Vašich prác vytvorili jedno spoločné dielo. Jedno dielo z mnohých názorov  a to ako symbol Vášho spoločného „Nie“ drogám.

     • Pokračuje kolektívna súťaž medzi triedami v prejdených km

     • Na našej škole sa úspešne rozbehla súťaž v prejdených kilometroch- za triedu, jednotlivci, učitelia a po novom aj rodičia.

      Podmienky: Zapojiť čo najväčší počet študentov v triede (môže byť aj triedny učiteľ), každý študent, učiteľ  alebo rodič pošle fotku (screenshot) z mobil. aplikácie alebo šport. hodiniek s údajmi o počte km, ktoré prešiel spôsobom ako beh, chôdza, turistika, bežky s platným dátumom. Po novom pribudli nové disciplíny ako bicyklovanie a inline korčuľovanie. Všetky fotky posielajte len na EduPage učiteľovi Kuvikovi. Súťaž platí do odvolania a kým sa môže vychádzať z domu.

      Ďakujeme všetkým za prejavený záujem športovať. Každý jeden vytvárate motiváciu pre toho druhého, a to je dobré.

     • Od pondelka 17.5 začína prezenčné vyučovanie

     • Od pondelka 17.5.2021 začína prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov 1. až 3.ročníka podľa rozvrhuVyhlásenie o bezinfekčnosti doneste buď vytlačené a podpísané alebo odoslané cez edupage- v úvode nájdete Žiadosť/Vyhlásenia, potom kliknete na červené "+", tlačivo o bezinfekčnosti najaktuálnejšie od 3.5 pre ružový okres. Plnoletý žiak vyplní tlačivo sám za seba. Za neplnoletého žiaka vypĺňa zákonný zástupca po jeho prihlásení. Podobne vyplnia učitelia za seba. NEZABUDNITE NA POVINNOSŤ NOSIŤ RÚŠKA.

     • ŠVOČ -Študentská vedecká a odborná činnosť

     • Konferencia ŠVOČ je podujatie, na ktorom sú prezentované najlepšie vedecké a odborné práce študentov. Cieľom konferencie je zároveň prehĺbiť kontakty s domácimi a zahraničnými univerzitami, strednými školami, vedeckovýskumnými pracoviskami a praxou. Tento rok sa ŠVOČ na Technickej univerzite vo Zvolene v odbore stredné školy zúčastnili aj naši žiaci a obsadili pekné miesta: Gubán 2.miesto a Babinská 3.miesto. Gratulujeme im!

     • OZNAM- prijímacie skúšky

     • Prijímacie skúšky sa budú konať 3. 5. 2021 (1. termín) a 10. 5. 2021 (2. termín) od 8:00 podľa informácií, ktoré ste dostali v pozvánke.

    • Netradičná TSV

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
   • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
   • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/