• Pokračujeme s "karierkom" pre 4.ročník

     • Tesne pred jarnými prázdninami sa nám podarilo spojiť sa s našou absolventkou Kristínou Bielikovou. Dnes ako absolventka Žilinskej univerzity pôsobí v absolventskom programe Logistic Academy a pracovné skúsenosti získava vo firme Packeta priamo v centrále v Bratislave. Budúcim maturantom porozprávala o svojej kariérovej ceste, o prvých skúsenostiach v pracovných pohovoroch, o profesii, ktorú práve vykonáva. Ako ona vidí možnosti uplatnenia sa na pracovnom trhu v logistike, ktorá je profilovým predmetom práve v triede IV.L Živá kniha sa študentom páčila a plánujeme predstaviť touto formou ďalšie profesie.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Pokračujeme s "karierkom" pre 4.ročník.

     • Súťaž ENERSOL 1.MIESTO

     • !! SME TOP !!

      ENERSOL 1.MIESTO

      Enersol-SK je súťaž v zameraní na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie, v oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave, vytvára trvalý vzťah k ochrane životného prostredia. A našim žiakom sa to podarilo- Petrovi Bystrianskemu, Matejovi Oravcovi a Matúšovi Melicherčíkovi z II.B. BLAHOŽELÁME!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťaž ENERSOL 1.MIESTO.

     • Absolventský program ŽSR

     • Aj tento rok budú Železnice Slovenskej republiky otvárať svoj Absolventský program ŽSR pre študentov, ktorí v školskom roku 2021/2022 ukončia svoje stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie.

     • Dobrá vec sa podarila

     • Podporili sme myšlienku charitatívnej pomoci. Dajme veciam druhú šancu – tento nápad vznikol v rámci projektu SYT a vyzbierané šatstvo pomôže ľuďom bez domova. Konkrétne táto zbierka putovala do Domu pre núdznych v Banskej Bystrici.

      Ďakujeme všetkým  žiakom, učiteľom, ostatným zamestnancom školy i rodičom, ktorí prispeli do zbierky.

     • Hodina Občianskej náuky

     • Závislosti prenasledujú človeka celý život. Ako im predchádzať? Ako im nepodľahnúť? Ako s nimi bojovať?... Aj tieto otázky sme riešili s našou pani psychologičkou na hodine OBN.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Hodina Občianskej náuky.

     • Ekonomická olympiáda

     • V decembri 2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Ekonomickej olympiády. Termín krajského kola pre Banskobystrický kraj je piatok,  25.2.2022 o 10:00 hod.  Víťazom srdečne gratulujeme a držíme im naďalej palce! A tu sú:

     • Burza stredných škôl bude v ONLINE priestore

     • Banskobystrický samosprávny kraj bude na YouTube kanáli Idem na strednú [https://bit.ly/strednaskola] hostiť od stredy 9. februára historicky prvú Burzu stredných škôl v jeho réžii. 

      9.2. 2022 bude mať naša škola SPŠ dopravná Zvolen predbežne od 15.45 do 16.00 prezentáciu školy a od 15.00 do 18.00 hod. sme k dispozícii všetkým, ktorí sa chcú o škole a o možnostiach štúdia či uplatnenia sa na trhu práce dozvedieť viac.

     • Matematická súťaž KLOKAN

     • Aj tento rok je tu matematická súťaž KLOKAN. Prihlásiť sa môžete u p.Piatrikovej do 4.marca a súťaží sa v pondelok 11.apríla 2022. Naši žiaci súťažia v nasledovných kategóriách: Kadet O12 – žiaci 1. a 2. ročníka SOŠ, Junior O34 – žiaci 3. a 4. ročníka SOŠ, čas na vypracovanie testu je 60 minút. V prípade karantény je možnosť súťažiť z domu ONLINE.

      Poslaním súťaže je propagovať a popularizovať logické myslenie a matematiku medzi žiakmi, umožniť žiakom súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl. 

     • Prezentácie projektu tímov Číbus a Adulescens

     • 31.1.2022 odprezentovali naše dva tímy Číbus a Adulescens svoje projekty v rámci rozvojového programu pre mladých SYT. Vylepšené okolie školy, zbierka oblečenia pre ľudí bez domova, eko kvíz o povedomí o životných podmienkach, ale aj bezpečnosť na cyklotrasách, pravidlá cestnej premávky pre používateľov kolobežiek. Témy,ktoré sa bytostne dotýkajú nielen mladých a nielen študentov dopravnej priemyslovky. Členovia tímov si vyskúšali pracovať online, tímovo a zodpovedne. Priniesli vylepšenia,nápady, otvorili témy,v ktorých budú pokračovať aj po ukončení projektov.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Prezentácie projektu tímov.

     • Netradičná TSV

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Netradičná TSV.

      Chlapci I.B triedy a dievčatá I.L triedy zažili netradičnú hodinu TSV v ICE aréne Zvolen. Obuli si korčule a vzorne pripravená ľadová plocha, kde si mohli dosýta zakorčuľovať i zahrať hokej, patrila na celých 60 minút výhradne im. Krásne prostredie areálu so šatňami a sociálnym zabezpečením ešte viac umocnili skvelý pocit u všetkých zúčastnených. Už teraz uvažujeme o ďalších podobných hodinách TSV.

     • Aktivity tímov Show Your Talent

     • Aj v tomto školskom roku pracujú dva tímy študentov na svojich projektoch v rámci rozvojového programu Show Your Talent. V neľahkých covidových časoch je ich práca sťažená protipandemickými opatreniami, ale naši dopraváci mieria do finále.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Aktivity tímov Show Your Talent.

     • Súťaž: Písanie na PC

     • Dňa 21. 01. 2022 sa uskutočnilo školské kolo v písaní na PC. Zúčastnili sa žiaci 1. až 4. ročníka, ktorí boli rozdelení do dvoch kategórií: začiatočníci a pokročilí. Žiakom, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach gratulujeme:

      Začiatočníci                                                   Pokročilí

      1. Isafi Laura I.L                                 1. Lietavová Martina III.L

      2. Lacza Matúš I.L                              2. Kmeťko Jakub II.L

      3. Hudák Bruno I.L                             3. Di Terlizzi Angelo II.L

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťaž: Písanie na PC.

    • Netradičná TSV

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/