• Netradičná TSV

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Netradičná TSV.

      Chlapci I.B triedy a dievčatá I.L triedy zažili netradičnú hodinu TSV v ICE aréne Zvolen. Obuli si korčule a vzorne pripravená ľadová plocha, kde si mohli dosýta zakorčuľovať i zahrať hokej, patrila na celých 60 minút výhradne im. Krásne prostredie areálu so šatňami a sociálnym zabezpečením ešte viac umocnili skvelý pocit u všetkých zúčastnených. Už teraz uvažujeme o ďalších podobných hodinách TSV.

     • Aktivity tímov Show Your Talent

     • Aj v tomto školskom roku pracujú dva tímy študentov na svojich projektoch v rámci rozvojového programu Show Your Talent. V neľahkých covidových časoch je ich práca sťažená protipandemickými opatreniami, ale naši dopraváci mieria do finále.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Aktivity tímov Show Your Talent.

     • Súťaž: Písanie na PC

     • Dňa 21. 01. 2022 sa uskutočnilo školské kolo v písaní na PC. Zúčastnili sa žiaci 1. až 4. ročníka, ktorí boli rozdelení do dvoch kategórií: začiatočníci a pokročilí. Žiakom, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach gratulujeme:

      Začiatočníci                                                   Pokročilí

      1. Isafi Laura I.L                                 1. Lietavová Martina III.L

      2. Lacza Matúš I.L                              2. Kmeťko Jakub II.L

      3. Hudák Bruno I.L                             3. Di Terlizzi Angelo II.L

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťaž: Písanie na PC.

     • ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2022

     • Fujavicu šťastia, víchricu pohody, závej radosti, len malú vločku všedných starostí a hlavne lavínu zdravia a lásky v novom roku prajeme všetkým.

     • Ekotopfilm

     • Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm/Envirofilm 2021 sa uskutočnil 30.11 - 3.12. v online prostredí. Naši žiaci boli jeho súčasťou. Program, ktorý sledovali žiaci bol poučný a prispel k environmentálnej výchove žiakov.

     • Mikuláš

     • Mikulášsky deň sa vydaril !!!

      Sladkosti a teplý punč, vianočné pesničky... To všetko Žiacka školská rada zvládla na 1! ĎAKUJEME

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Mikuláš.

     • EXPERT- vedomostná súťaž

     • Tento rok prebehol EXPERT kombinovanou formou. Takto súťažili v utorok 30.11 žiaci v škole. Tí, ktorí boli v karanténe súťažili online z domu.

     • Oznam

     • Vážení rodičia, kolegovia, milí žiaci,

      z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na našej škole v ostatnom týždni, riaditeľka školy po dohode so zriaďovateľom a RÚVZ vo Zvolene rozhodla, že 18. a 19.11.2021 ( štvrtok a piatok) prejde celá škola na dištančnú formu vzdelávania. Tak sa nám podarí na 5 dní ( od 17.11. do 21.11.2021) prerušiť kontakty a tým aj šírenie vírusu Covid 19. Na Edupage budete mať všetky informácie ohľadom dištančného vzdelávania. Od pondelka 22.11.2021 bude od prvej vyučovacej hodiny opäť obnovená prezenčná forma výuky. Pri nástupe odovzdajte vyplnené tlačivo o bezpríznakovosti, ktoré je na stránke školy alebo elektronicky na edupage.

      Prajem vám pokojný zvyšok týždňa a veľa zdravia.   Romana Trnková, RŚ

      Bezpíiznakovost.pdf

      Vyhlásenie o bezpríznakovosti.docx

     • Prezentácia (možnosti štúdia) FEIT UNIZA

     • V rámci Týždňa vedy a techniky sa dnes 11.11. uskutočnila na našej škole Prezentácia o možnosti štúdia na FEIT UNIZA pod vedením doc. Hruboša. Prezentácia bola pútavá, žiakov zaujala a tiež si mali možnosť pozrieť a aj odskúšať záverečné práce absolventov Fakulty elektrotechniky a informačných technológií.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Prezentácia (možnosti štúdia) FEIT UNIZA.

     • Odborná exkurzia na Osobnú železničnú stanicu

     • Dnes 10.11.2021 trieda 3.AT v rámci Týždňa vedy a techniky absolvovala odbornú exkurziu na Osobnú železničnú stanicu vo Zvolene. Kde im odprezentovali technické zabezpečenie Osobnej železničnej stanice a možnosti pracovného uplatnenia v budúcnosti v sektore dopravy na Železnici SR. Študentom tretieho ročníka boli odprezentované rôzne technické zabezpečenia ako oblasť Silnoprúdovej elektrotechniky zo zameraním na trolejové vedenie a elektrotechnické zariadenia slúžiace pre prenos a distribúciu vysokého striedavého napätia 25 kV. Názorne im ukázali aké dôlkežité je správne elektrotechnické zabezpečenie v oblasti silnoprúdovej elektrotechniky. Prezentoval odborný zamestnanec a vedúci úseku silnoprúdu pán Ing. Ján Ďuriš. Ďalej im odprezentovali Oznamovaciu a zabezpečovaciu techniku na úseku Osobjej železničnej stanice Zvolen. Študenti si mohli porovnať svoje teoretické vedomosti s praktickými ukážkami rôznych druhov oznamovacej a zabezpečovacej techniky- rôzne rozhlasové a kamerové zabezpečenia či elektronické zobrazovače. Rovnako mohli vidieť Vchodové a odchodové stavadlá, Výhybky, Výmeny či Prestavníky rôzneho typu! Ďalej im ukázali praktický chod oznamovacej a zabezpečovacej techniky na stanici a mimo nej. Prezentovali odborníci vo svojom odbore Ing. Štefan Holek a majstri a predáci na danom úseku železnice! Študenti prejavili živý záujem o danú problematiku a vyjadrili spokojnosť s možným pracovným uplatnením v budúcnosti v sektore dopravy na Železniciach SR. Exkurzia splnila svoju úlohu a študenti si overili svoje teoretické poznatky v praxi. Za seba môžem konštatovať, že táto oblasť je veľmi perspektívna a má veľkú budúcnosť. Spracoval Ing. Sergej Kováčik

      Ešte si môžete pozrieť zaujímavé fotky z exkurzie k Oznamovacím zariadeniacm: Zariadenia-OZT.pdf

      #tyzdenvedyatechniky

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Odborná exkurzia na Osobnú železničnú stanicu.

    • Netradičná TSV

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
   • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
   • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/