• DOD

     • Všetkých záujemcov pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 16.novembra 2022 od 9:00 hod a 13:00 hod.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album DOD.

     • iBOBOR

     • Informatická súťaž iBOBOR sa konala 8.11.- súťažilo 7 žiakov v kategórii SENIORI a 10.11 -súťažilo 12 žiakov v kategórii JUNIORI. Žiaci riešili náročné úlohy z logiky a matematiky. Výsledky súťaže - umiestnenie troch najlepších súťažiacich na našej škole: 

      1. Miriam Nagyová I.B  - 51 bodov - úspešný riešiteľ, 2. Andrej Grekčo III.AT - 49,34 bodov, 3. Gabriel Uličný II.L - 46,67 bodov. Gratulujeme.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album iBOBOR.

     • SHOW YOUR TALENT

     • Naši žiaci absolvovali v utorok 8.11.2022 2.workshop Show Your Talent, na ktorom prebehlo  dokončovanie a schvaľovanie projektových zámerov.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album SHOW YOUR TALENT.

     • DOPRAVRACE 2022

     • V medzinárodnej konkurencii sme získali tretie miesto.

      FUN ARÉNA Hotela Tenis vo Zvolene – DOPRAVRACE 2022 – medzinárodné preteky autíčok na vodíkový pohon RC modely, simulátor prevrátenia, otestovanie vedomostí na dopravnom kvíze, prezentácia legendárnej súťaže motocyklov „ Plochá dráha Žarnovica „ – 5.11.2022 – organizátor SPŠ Dopravná Zvolen .

      Medzinárodných pretekov sa zúčastnilo 7 stredných škôl – tri školy z Českej republiky: Gymnázium Litvínov, RC Racing Hubalov pri Prahe, SOŠ Třinecké Železárny. Slovensko malo zastúpenie: SOŠIT Hlinická 1 – Bratislava, SOŠIT Ostrovského Košice, SOŠS Kysuckí strojníci a samozrejme SPŠ Dopravná Zvolen. Kysuckí Strojníci a SPŠ Dopravná mali v súťaži dve autíčka, celkovo na dráhe pri 4–hodinovom preteku bolo 9 autíčok.

      Doba pretekov štyri hodiny, výsledky:

      Prvé miesto – Kysuckí Strojníci počet najazdených kôl 956, druhé miesto Třinecké železárny WERK TEAM – počet najazdených kôl 897, tretie miesto SPŠ Dopravná Zvolen Wings on roads počet najazdených kôl 874. Je treba si uvedomiť , že Kysuckí strojníci boli účastníkmi majstrovstiev sveta v Moskve a WERK TEAM – Třinec boli účastníkmi majstrovstiev sveta v Holandsku, takúto sme mali konkurenciu.

      Veľká vďaka patrí vedeniu školy, všetkým pedagogickým pracovníkom našej školy, ktorí sa podieľali na tejto super prezentácii našej školy.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album DOPRAVRACE 2022.

    • ZRPŠ
     • ZRPŠ

     • Pozývame všetkých rodičov na Rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 10.11.2022 od 16:00hod v jednotlivých triedach.

      Rodičia žiakov ubytovaných v školskom internáte sa môžu informovať u príslušných vychovávateľov v čase od 16.00 do 19.00 hod.

     • DOPRAVRACE 2022

     • Pozývame všetkých záujemcov na medzinárodné preteky RC modelov autíčok na vodíkový pohon DOPRAVRACE, ktoré organizuje naša škola. Uskutoční sa 5.11.2022 v hoteli Tenis vo Zvolene od 9:00 do 15:00.

     • Odborná konferencia Zväzu logistiky a zasielateľstva

     • AKTUALIZOVANÉ:  pridaná fotka výhercu Samuela Francistyho.

      Dňa 3.11.2022 sa Ing. Lašková a Ing. Trnovcová zúčastnili Odbornej konferencie Zväzu logistiky a zasielateľstva v Šamoríne. Súčasne prebrali diplom a finančnú odmenu za 1.miesto v oceňovaní študentských prác, ktorú získal absolvent z triedy IV. L Samuel Francisty s prácou Preprava sypkých materiálov.

      Srdečne gratulujeme!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Odborná konferencia Zväzu logistiky a zasielateľstva.

     • Národná cena kariérového poradenstva 2022

     • Naša škola sa  svojím príspevkom s názvom „Kariérové poradenstvo v škole – aplikácia teórie v bežnej praxi“ zapojila tento rok do súťaže Národnej ceny kariérového poradenstva 2022. V príspevku sme opísali náš skupinový program kariérového poradenstva, ktorý sme realizovali počas školského roku 2021/2022 na našej škole, v spolupráci s CPPPaP Zvolen (Mgr. Andrea Ľapinová) a s Regionálnym centrom kariéry Zvolen (Mgr. Peter Csóri, PhD.)

      Dňa 11.10.2022 sa p. Vernárska (výchovná a kariérová poradkyňa) a p.Zachová (školská psychologička) zúčastnili konferencie Národná cena kariérového poradenstva 2022, na ktorej  sa odovzdávali ocenenia víťazným príspevkom. Okrem odovzdávania ocenení bol tam priestor na prezentáciu svojich príspevkov formou veľtrhu príspevkov, k zdieľaniu inšpiratívnych projektov a služieb. Odchádzali sme obohatené o množstvo nápadov do ďalšieho školského roku a s presvedčením, že kariérové poradenstvo na školách má zmysel. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Národná cena kariérového poradenstva 2022.

     • Šťastie po záruke

     • Po dvojročnej odmlke sa 25.10. opäť konala preventívna akcia Šťastie po záruke. Naši prváci v rámci nej absolvovali zaujímavé prednášky na tému drogovej prevencie a kyberšikany. Lektormi boli Mgr. Matej Almáši, PhD. z CPPPaP Zvolen a Ing. Pavel Klimo, ktorý sa dlhodobo venuje problematike drogových závislostí.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Šťastie po záruke.

     • PIŠQWORKY 2022

     • Vymyslieť logickú taktiku proti súperovi, spoznať nových kamarátov a zažiť veľa zábavy! To bol cieľ súťaže PIŠQWORKY. Školské kolo sme zvládli 20.10. 2022 a vybrali dva súťažné tímy, ktoré postupujú na ďalšie kolo a budú v hre pokračovať

      Do fotogalérie bol pridaný nový album PIŠQWORKY 2022.

     • Víťazstvo vo vedomostnom kvíze

     • ,,Prišli sme a zvíťazili sme!" Týmito slovami by sa dalo okomentovať víťazstvo našich žiakov Nikolasa Lalíka a Michala Malčeka z 3.B triedy v silnej konkurencii  zvolenských stredných škôl. Vedomostný kvíz organizovala Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene v spolupráci s BBSK a Mestskou políciou vo Zvolene. Chlapci, blahoželáme!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Víťazstvo vo vedomostnom kvíze.

     • Výstava historických počítačov DIGITÁLNE NEBO

     • 17.10.2022 trieda I.AT navštívila výstavu historických počítačov DIGITÁLNE NEBO v Banskej Bystrici. Veľká vďaka patrí autorovi a organizátorovi výstavy Júliusovi Ormisovi z Občianskeho združenia SMEP etc, o. z., ktorý naším žiakom vysvetlil všetko z histórie počítačov. Digitálne nebo, ako sa expozícia volá, mapuje históriu počítačov používaných na Slovensku v časoch socializmu a krátko po ňom. Gro výstavy sú veci vyrobené v Banskej Bystrici. 13.február 1992 je dňom oficiálneho pripojenia Československa na internet. Túto udalosť pripomína vystavený router, cez ktorý bolo prvé pripojenie na Slovensku uskutočnené práve z Banskej Bystrice.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Výstava historických počítačov DIGITÁLNE NEBO.

     • Návšteva Autosalóna v Nitre

     • 13.10 sme po troch opäť navštívili Autosalón v Nitre. Žiaci 2., 3. a 4. ročníkov si mohli pozrieť novinky zo sveta automobilov, tiež „veteránov“, hasičské či armádne vozidlá. Aj keď sme boli zvyknutí po minulé roky na bohatšiu ponuku, výstava žiakov zaujala.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Návšteva Autosalóna v Nitre.

     • Súťažný kvíz

     • Čo ako absolvent školy viem o prechode zo sveta vzdelávania na trh práce.

      Dňa 12.10.2022 organizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen v spolupráci s partnerom Mesto Zvolen a so Strednou odbornou školou drevárskou vo Zvolene súťažný kvíz  pre žiakov končiacich ročníkov stredných škôl. Realizoval sa v priestoroch Strednej odbornej školy drevárskej.
      Cieľom aktivity bolo formou kvízu overiť si u žiakov ich vedomosti  o náležitostiach,  ktoré sú potrebné a využiteľné v rámci prechodu po ukončení štúdia na trh práce.  Do tejto aktivity bolo zapojených sedem stredných škôl zo Zvolena.

      Našu školu v súťaži reprezentovali: Martin Melicher IV.AT, Adrián Kassar IV.AT a  Matej Hegedůs IV.L. Obsadili krásne druhé miesto. Gratulujeme.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťažný kvíz.

    • Netradičná TSV

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
   • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
   • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/