• Informácie k školskému kolu SOČ
     • Informácie k školskému kolu SOČ

     • Školské kolo 43.ročníka SOČ sa uskutoční 3.3.2021 dištančnou formou. Práce pošlite metodičke SOČ Ing. Renáte Trnovcovej do 1.3.2021 do 10.00 hod. elektronicky do správy cez edupage. Podrobnosti ohľadom konania školského kola včas upresníme.

     • Dištančná forma výučby

     • Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie v okrese Zvolen, v zmysle pokynov MŠVVaŠ SR a po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Zvolene Vám oznamujeme, že od pondelka 22.02.2021 pokračuje škola v dištančnej forme výučby.O každej zmene vás budeme prostredníctvom edupage a web stránky školy včas informovať. Žiakom pripomíname, že vyučovanie je povinné. Prajeme vám príjemný víkend a najmä veľa zdravia.Romana Trnková - riaditeľka školy

     • Výsledky Ekonomickej olympiády

     • Do online Ekonomickej olympiády sa prihlásilo 24 žiakov našej školy.

      Výsledky školského kola Ekonomickej olympiády:

      1.miesto: Martin Stieranka, IV.BT

      2.miesto: Richard Hutterer I.L

      3.miesto: Michal Ďuriš, II.AT

      Do krajského kola postupuje Martin Stieranka. Výhercom gratulujeme.

      Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z inštitútu INESS, Národnej banky Slovenska, Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Ekonomickej fakulty UMB, Ekonomickej univerzity, Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEVa Českej národnej banky.

      Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru. 

     • Vyhodnotenie najlepších študentských prác z oblasti logistiky a zasielateľstva

     • Na riadnom zhromaždení členov ZLZ SR, ktoré sa konalo 11.novembra 2020 online, boli opäť vyhodnotené najlepšie študentské práce z oblasti logistiky a zasielateľstva. Tentokrát sa šťastie usmialo na Mareka Harazina z minuloročnej IV.L, ktorý obsadil 3.miesto s prácou Využitie technológie RFID. Srdečne gratulujeme!

     • Rozhodnutie ministra školstva z 8. 1. 2021 s účinnosťou od 11. 1. 2021

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

      S účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje prezenčné školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení,  vyučovanie bude pokračovať pre žiakov a poslucháčov dištančnou formou.

      Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu decembra 2020 a od začiatku roka 2021.

     • Robíme radosť v čase predvianočnom

     • Vďaka pomoci našich žiakov, ich rodičov a vyučujúcich sme sa aj v tomto roku zapojili do celoslovenského podujatia "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?" Prispeli sme k tomu, aby ľudia v domovoch dôchodcov a sociálnych služieb v našom regióne mali Vianoce v tejto komplikovanej dobe krajšie a veselšie. Veríme, že farebné balíčky plné užitočných a chutných vecí, pripravované s láskou v našom srdci, potešia klientov a spríjemnia vianočnú atmosféru v týchto zariadeniach.

      Do galérie Robíme radosť v čase predvianočnom boli pridané fotografie.

     • "BUBNOVAČKA" za práva detí

     • 19. november je vyhlásený za Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí.

      „Bubnovačka“ bude 19.novembra 2020 od 10:00 do 11:00 hod.
      Kto sa chce zúčastniť školskej „bubnovačky“, musí sa na ňu prihlásiť do 16.11.2020, formou hlasovania cez EduPage alebo p. školskú psychologičku Zachovú,  triednych učiteľov či p. riaditeľku.
      Prihláseným pošleme link, cez ktorý sa spojíme v online priestore.
      Všetci budeme mať pripravené nejaké nástroje „bubny“, na ktorých budeme môcť bubnovať.
      Našu školskú „bubnovačku“ bude koordinovať a viesť človek, ktorý s tým má bohaté skúsenosti a je v tom skvelý odborník.
      S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. Bude to super a zároveň vyjadríme našu podporu viditeľným spôsobom.

      Ak sachcete dozvieť viac o "bubnovačke": https://kozmove-dobrodruzstva.sk/bubnovacka/

     • Predĺženie platnosti preukazu ISIC/EURO<26

     • Cez školu sa dá predĺžiť platnosť preukazu zakúpením známky ISIC, ak do 23. 10. 2020 uhradíte 10 € na účet:IBAN SK39 1100 0000 0029 4804 3493Pri úhrade je povinné uvádzať tieto identifikačné údaje platby:špecifický symbol platby pridelený škole: 389141variabilný symbol, ktorým bude dátum narodenia žiaka v tvare DDMMRRRRdo poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka, názov školy.Po tomto termíne si známku ISIC môžete objednať len cez www.objednaj-preukaz.sk a bude Vám doručená domov,ale k cene známky sa ešte priráta poplatok za doručenie.Ďalšie informácie sú v priloženom súbore.

      plagat_2021_ISIC_EURO_revalidacia.pdf

     • Dôležité upozornenie ohľadom dištančného vzdelávania

     • 12.10.2020 začína dištančné vzdelávanie žiakov školy. Realizovať sa bude prioritne prostredníctvom Edupage v súlade s aktuálnym rozvrhom jednotlivých tried. Preto dôrazne žiadame všetkých žiakov školy, aby sledovali Edupage a plnili si úlohy. V prípade, že nemáte potrebnú technickú podporu, alebo pripojenie, kontaktujte svojho TP, prípadne RŠ. Pomôžeme Vám spoločne nájsť riešenie. 

      V súvislosti s prechodom na dištančné vzdelávanie ponúka inkluzívny tím školy svoje služby žiakom školy a rodičom žiakov nasledovne:

       - individuálne osobné konzultácie a poradenstvo 

       - telefonické konzultácie a podpora :

      PhDr. Gabriela Zachová - školská psychologička- Po - Pia od 8:00 do 15:00 hod

      t.č. 0904 961 634

      Mgr. Katarína Borecká - školská špeciálna pedagogička Po - Ut - Št od 8:00 do15:00hod

      t.č. 0911 532 021

     • Dištančná forma vzdelávania

     • Na základe vyhlásenia ministra školstva vás informujeme, že od 12.10.2020 stredné školy prechádzajú na dištančnú formu vyučovania až do odvolania. Žiadame našich žiakov, aby sledovali web stránku školy, na ktorej vás budeme informovať o ďalšom postupe a forme dištančného vzdelávania.

      Dištančná forma vzdelávania platí aj pre externých žiakov školy.

      Všetci učitelia školy majú zajtra poradu.

     • UPOZORNENIE!

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      od 6.10.2020 sa naša škola nachádza v oranžovej fáze výstražného semaforu. Vzhľadom na skutočnosť, že na našej škole bola pozitívne testovaná žiačka na COVID-19, RÚVZ nariaďuje dotknutej triede povinnú karanténu. Výchovno- vzdelávací proces je v predmetnej triede prerušený do 13.10.2020.

      Z uvedeného dôvodu Vás informujeme o postupoch školy, po konzultáciách s RÚVZ:

      Ak bude trieda, prípadne triedy zavreté, žiaci automaticky prechádzajú na dištančné vzdelávanie prostredníctvom Edupage, podľa pokynov príslušných vyučujúcich v jednotlivých predmetoch.

      Žiaci, ktorí majú problém s pripojením, prípadne technickým vybavením na dištančné vzdelávanie nahlásia túto informáciu triednym učiteľom, aby škola vedela riešiť tento problém.

      Počas domácej izolácie obmedzte všetky kontakty s inými osobami a zdržte sa akýchkoľvek činností mimo miesta bydliska!!!

     • Show your TALENT 2020/21-začíname

     • Máme za sebou prvé víkendové školenie študentov a učiteľov. Zažili spolu množstvo zábavy, prešli si základné pojmy, od komunikácie cez mentoring a nakoniec sa študenti rozdelili do jednotlivých tímov.

      Víkendové školenie bolo spoluorganizované s pomocou BBSK a Rozvojovou agentúrou BBSK.

      Do galérie Show your TALENT 2020/21-začíname boli pridané fotografie.

     • Vedomostná súťaž EXPERT

     • EXPERT- geniality show je tu aj tento rok. V každom žiakovi drieme expert, niekto má v malíčku geografiu či rád rieši hlavolamy, iného zaujíma šport, no každý žiak v niečom vyniká. Prihlásiť sa môžete do 26.10.2020 u Mgr.Piatrikovej (kabinet č.301) alebo u svojej učiteľky matematiky. Samotná súťaž sa uskutoční na našej škole 1.12.2020 doobeda. V deň súťaže si vyberiete 2 témy zo 6 tém: "Od Dunaja k Tatrám", "Mozgolamy", "Svetobežník", "Tajomstvá prírody", "Do you speak English?", "Góly, body, sekundy". NOVINKA: Ideme s  dobou, pripravená je aj on-line verzia súťaže, ktorá prebehne v škole pod dohľadom učiteľa. Všetko o súťaži nájdete tu: https://sutazexpert.sk/.

     • Show your TALENT 2020/21

     • Tento rok na našej škole spúšťame už tretí ročník programu Show your TALENT. Tento rozvojový program podporuje aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. V galérii si môžete pozrieť zhrnuté projekty z minulého školského roku a tiež zapojených študentov a učiteľov školy. Veríme, že aj tento školský rok si naši žiaci pripravia veľmi zaujímavé projekty.

    • Netradičná TSV

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
   • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
   • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/