• Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 bude 5.septembra 2022.

      Žiaci 1.ročníka sa stretnú pred budovou školy o 8:00hod.

      Žiaci 2., 3. a 4. ročníka prídu do svojich kmeňových tried o 8:00hod.

      Pri nástupe do školy rodič neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak predkladá prostredníctvom Edupage (žiadosti/vyhlásenia) alebo v papierovej podobe Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Tlačivo si môžete stiahnuť tu: Vyhlásenie o bezpríznakovosti.pdf

     • VÝBEROVÉ KONANIE

     • Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja 

      podľa § 4 ods. (1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

      VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE 

      na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky Strednej priemyselnej školy dopravnej, Sokolská 911/94, 969 01 Zvolen

      výberové konanie.pdf

     • Slávnostné ukončenie školského roka

     • 30.6.2022 - dnes sme slávnostne uzavreli školský rok, ocenili veľmi šikovných žiakov, ktorí skončili s výborným prospechom či reprezentovali našu školu na rôznych súťažiach. Gratulejeme im!

      Všetkým prajeme veselé prázdniny, veľa slnečných lúčov a krásnych zážitkov. Vráťte sa do školy zdraví, oddýchnutí a plní entuziazmu.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Slávnostné ukončenie školského roka.

     • OZNAM

     • Slávnostné ukončenie školského roka bude 30.6.2022 o 8:00 na školskom ihrisku.

     • Digitálne nebo - výstava historických počítačov

     • Počítačová technika rýchlo napreduje. Trošku nahliadnuť do jej histórie mohli žiaci z I.AT 27.6 na výstave Digitálne nebo - výstava historických počítačov v Banskej Bystrici. U mladej generácie môže vystavená technika svojimi technickými parametrami, výkonmi, rozmermi vyvolať úsmev na tvári či počudovanie, no určite aj záujem o informácie, aký technologický pokrok nastal za uplynuté polstoročie :-)

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Digitálne nebo - výstava historických počítačov.

     • Exkurzia do Múzea SNP

     • Milovníci našej novodobej histórie z 2.B si prišli na svoje 23.6., kedy sme absolvovali zážitkové učenie v Múzeu SNP v Banskej Bystrici. Pani lektorka svoj výklad obohatila o zaujímavé fakty z tohto historického obdobia. Prezreli sme si aj vonkajšiu expozíciu, o čom svedčí aj naša bohatá fotodokumentácia.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia do Múzea SNP.

     • Doplňujúce voľby do rady školy

     • Pripomíname všetkým rodičom, že 27.6. a 28.6. 2022 v čase od 7.00 do 17.00 hod. sa na sekretariáte školy konajú voľby zástupcu rodičov do Rady školy pri SPŠ dopravnej vo Zvolene.

      Z organizačných dôvodov vás prosíme  o čo najväčšiu účasť! 

      Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.

     • Život má zelenú- simulátor prevrátenia

     • Vďaka Ministerstvu dopravy a výstavby SR naši žiaci 23.6 absolvovali Zážitkové vzdelávanie – ako prevenciu k vyššej bezpečnosti mladých vodičov na cestách.

      1. Simulátor prevrátenia vozidla je zariadenie v podobe reálnej karosérie osobného motorového vozidla, otáčajúcej sa okolo svojej osi o 360o, simulujúce prevrátenie vozidla pri dopravnej nehode a s tým súvisiace pôsobenie fyzikálnych javov na osoby a predmety vo vozidle.
      2. Vyskúšali si okuliare simulujúce stav opitosti okuliare simulujúce stav po požití omamnej látky.

      Okrem toho dostali rôzne reflexné a vzdelávacie materiály.

      Vďaka Ministerstvu vnútra SR (Prezídium Policajného zboru SR) absolvovali naši žiaci prednášku spojenú s diskusiou o pravidlách cestnej premávky, o odbúravaní nesprávnych návykov za volantom, o predvídavosti situácie v cestnej premávke ap.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Život má zelenú- simulátor prevrátenia.

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení na zámku

     • Milí maturanti, prajeme vám, aby ste obstáli v univerzite života, v ktorej diplom získate, keď budete vyznávať dôležité hodnoty. Konajte dobro, prejavujte hlbokú ľudskosť, ctite pravdu, milujte slobodu, buďte zdvorilí a úctiví, pomáhajte a rozvíjajte svoje vedomosti, aby ste dosiahli vytúžené ciele. Buďte úspešní a aktívni. Budete potrebovať aj zvedavosť, vytrvalosť, láskavosť i pokoru na ceste naplnenia svojich snov.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení.

     • Súťaž Objav PEDAS

     • 2. miesto v súťaži Objav PEDAS – Študuj dopravu – Zelená doprava.

      Odovzdanie pochvaly ministra dopravy, cena v súťaži: hodinový let na letovom simulátore spojený s prehliadkou letiska Žilina a osobné poďakovanie dekana fakulty PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline. Nasledovala prehliadka Žilinskej univerzity v Žiline.

      Víťazom srdečne gratulujeme!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťaž Objav PEDAS.

     • Školská odborná konferencia

     • 16.6.2022 sme zrealizovali Školskú odbornú konferenciu. Naši žiaci prezentovali svoje úspechy, ktoré dosiahli v školskom roku 2021 /2022 v rôznych súťažiach... ENERSOL SK, SOČ, HYDROGEN HORIZON SLOVAKIA s autíčkom na vodíkový pohon, ORIGINÁL vs FEJK, predviedli Trenažér rušňa, pásmo venované histórii železníc KEĎ NÁS ŠTREKA SPÁJA ...  Na spestrenie nechýbal aj kultúrny program.

      ZVLÁDLI SME TO NA VÝBORNÚ 🏆❤️

      Ďakujeme všetkým zúčastneným

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Školská odborná konferencia.

     • EXTERNÉ ŠTÚDIUM- ponuka

     • Príležitosť - perfektné uplatnenie na trhu práce. Externé štúdium večernou formou, pre všetkých, ktorí už majú maturitu a potrebujú odborné elektrotechnické vzdelanie. K tomu osvedčenie odbornej spôsobilosti - §21 ELEKTROTECHNIK.

     • Obnova preukazu ISIC/EURO<26 od 1. júna 2022

     • Predĺž si platnosť zľavy na dopravu na Preukaze študenta na rok 2022/2023“.

      Ak pokračuješ v štúdiu a chceš naďalej využívať svoj preukaz ako dopravnú kartu, zľavu využívanú v doprave prostredníctvom čipu si predĺžiš cez aplikáciu Ubian alebo zaslaním SMS.

      Prolongácia cez aplikáciu UBIAN:

      1. Prihlás sa do aplikácie Ubian, ak ešte nemáš registrovaný svoj preukaz, pridaj si ho cez Preukaz študenta v Môj Ubian. Na webe Ubian si pridáš Preukaz študenta cez Nová karta.
      2. Nárok na zľavu v doprave na ďalší školský rok si predĺžiš zaplatením prolongačného poplatku vo výške 3,60 € jednoducho platobnou kartou.
      3. Po úspešnej platbe prilož kartu k terminálu na svojej škole alebo k verejnému terminálu (zoznam verejných terminálov nájdeš na stránke www.preukazstudenta.sk). Terminál ti predĺži platnosť zľavy na dopravu na čipe preukazu.

      Prolongácia cez SMS:

      1. Na číslo 8844 pošli SMS v tvare: TC medzera priezvisko medzera číslo čipu (meno uvádzaj ako na preukaze a bez diakritiky, príklad SMS: TC Mrkvicka 1042019005).
      2. Príde ti potvrdzujúca SMS, ktorá je spoplatnená sumou 3,60 €. Ostatné SMS sú bezplatné.
      3. Po prijatí potvrdzujúcej SMS prilož kartu k terminálu na svojej škole alebo k verejnému terminálu (zoznam verejných terminálov nájdeš na stránke www.preukazstudenta.sk). Terminál ti predĺži platnosť zľavy na dopravu na čipe preukazu.

      Viac info na www.preukazstudenta.sk alebo kontaktuj TransData- email: preukazstudenta@transdata.sk .”
      Informácie o predĺžení preukazu (zakúpenie známky ISIC) nájdete na www.isic.sk.

      V súbore: ISIC_2022_informacie.pdf

     • 5.deň Letných pohybových aktivít

     • 5.deň: Športové hry + plávanie

      Žiaci mali možnosť výberu zo športových aktivít- florbal, basketbal, bedminton ap. Potom sme sa presunuli na plaváreň a absolvovali krátky plavecký kurz. Po týždni plnom športových aktivít každému dobre padlo uvoľnenie vo vode.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album 5.deň Letných pohybových aktivít.

     • 4.deň Letných pohybových aktivít

     • 4.deň: Turistika a prehliadka Harmaneckej jaskyne.

      Absolvovali sme výstup (turistiku) k jaskyni prekonaním výškového rozdielu 260m po náučnom chodníku dlhom 1420 m. Po miernom oddýchnutí nasledovala prehliadka jaskyne s dĺžkou 1020 m. Podzemné chodby a siene sú vytvorené v druhohorných vápencoch stredného triasu. Jaskyňa má puklinovo-rútivý charakter. Nadložie jaskyne je tvorené z čistého vápenca a práve vďaka nemu prirástol Harmaneckej jaskyni názov Biela jaskyňa.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album 4.deň Letných pohybových aktivít.

    • Netradičná TSV

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
   • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
   • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/