• Školské kolo súťaže ZENIT v elektronike

     • Dňa 17. 10. 2023 sme vyhodnotili školské kolo súťaže ZENIT v elektronike. Žiaci súťažili v dvoch súťažných kategóriách A a B. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa elánu a úspechov v ďalšom kole súťaže

      Do fotogalérie bol pridaný nový album ZENIT v elektronike.

     • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

     • V pondelok 16.10 mali žiaci 2.ročníka možnosť vidieť divadelnú inscenáciu United Neighbours of London v anglickom jazyku, kde bola využitá slovná zásoba a frázy z každodenného života. Hra upozorňuje na to, aké je dôležité mať pekné a úprimné vzťahy s tými, ktorí bývajú okolo nás, lebo ako sa hovorí, dobrý sused nad zlato :-).

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Divadelné predstavenie v anglickom jazyku .

     • Súťaž PIŠQWORKY

     • Školské kolo v obľúbenej strategickej hre piškvorky sa uskutoční zajtra  19.10 1. až 4. vyučovaciu hodinu v zborovni školy pre prihlásených žiakov. Tí najlepší postúpia do Regionálneho kola a vytvoria súťažné 5-členné tímy, ktoré budú reprezentovať školu na turnajoch .

     • Vedomostná súťaž EXPERT

     • Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém (papierovo alebo online). Žiaci odpovedajú  na 50 otázok (25 v každej téme). V každej otázke vyberajú spomedzi štyroch ponúknutých možností jednu správnu. Na vypracovanie testu má každý súťažiaci 60 minút. Témy si vyberie až v deň súťaže. Na výber máte: Od Dunaja k Tatrám - Slovenské dejiny, umenie, šport, biológia, geografia, aktuality, slávni Slováci; Mozgolamy - logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie; Svetobežník - fyzická geografia, humánna geografia; Tajomstvá prírody - biológia, fyzika, astronómia, chémia; Do you speak English? - čítanie, bežné výrazy, gramatika, reálie; Góly, body, sekundy - história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava.

      Prihlásiť sa môžete u p.Piatrikovej č. dverí 301 najneskôr do 24.10.2023. Súťaž sa uskutoční v utorok 28. novembra 2023.

     • KABU

     • K jednej z obľúbených tradičných akcií žiakov našej školy patrí aj každoročné KABU. Tohtoročné imatrikulácie prvákov sa uskutočnili 11.októbra vďaka Školskému parlamentu, ktorý ho zorganizoval pre našich prvákov. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album KABU.

     • Zábavná autoškola Zvolen

     • 12.10.2023 sa už jedenásty rok stretli na pôde Autoškoly Gonda vo Zvolene naši žiaci s deviatakmi zo základných škôl, ktoré prijali naše pozvanie. Na rovesníckom programe Zábavná autoškola sa zúčastnili žiaci 1. základnej školy vo Zvolene, žiaci 5.základnej školy spolu so žiakmi cirkevnej základnej školy a tiež žiaci deviateho ročníka zo 6. základnej školy. Spolu s nimi sme prežili zaujímavý deň.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Zábavná autoškola Zvolen.

     • Fotokútik #ERASMUSDAYS

     • 11.10 sme na škole zorganizovali Fotokútik ERASMUSDAYS. Jeho hlavné zameranie je na horizontálne priority ako inklúziu, digitalizáciu, udržateľný rozvoj a aktívnu participáciu.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Fotokútik #ERASMUSDAYS.

     • Európsky deň jazykov

     • Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov mali žiaci prvých ročníkov možnosť stráviť dopoludnie aktivitami, ktoré poukázali na jazykovú rôznorodosť v Európe a vo svete. Cieľom workshopu bolo upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti a oboznámiť sa s jazykovou a kultúrnou rozmanitosťou v spoločnosti.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Európsky deň jazykov.

     • Finančná sloboda

     • Počas uplynulých dvoch týždňov prebehla na našej škole súťaž v hre Finančná sloboda. Zúčastnili sa jej študenti štvrtého ročníka. Zapojenie našej školy do projektu Finančná sloboda prinieslo študentom nevšedný zážitok a nové spôsoby myslenia v oblasti financií. Každému účastníkovi prinieslo cennú skúsenosť vo finančnom plánovaní.

      Víťazmi sa stali:

      Samuel Fiľo, Šimon Melaga, Matúš Hrčka  (IV.AT) 1.miesto,

      Adam Kecskeméty, Michal Malček (IV.B) 2.miesto

      a Patrik Varga, Samuel Uhrin (IV.L) 3.miesto.

      Srdečne gratulujeme.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Finančná sloboda.

     • Účelové cvičenie pre 2.ročník

     • 2.10 žiaci druhého ročníka v rámci ÚČELOVÉHO CVIČENIA prešli túru na Čertovu skalu. Cestička bola vo viacerých miestach úzka a dole hneď vedľa nej bol strmší zráz. Nepohodlie počas niektorých častí túry sme zvládli a vcelku si užili. Na konci výstupu sme boli odmenení týmto skutočne zaujímavým prírodným úkazom s pekným výhľadom do okolia. Skalný hríb Čertova skala (465 m.n.m.) je ojedinelý prírodný úkaz nielen na Slovensku, ale v celej strednej Európe.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Účelové cvičenie pre 2.ročník.

     • Európska Noc výskumníkov a naša škola

     • Na EURÓPSKEJ NOCI VÝSKUMNÍKOV 2023 sme prezentovali víťazné projekty, ukážky použitia alternatívnych zdrojov energie ako zelený bezemisný vodík, ultrakondenzátory, využitie malej vodnej elektrárne...

      Festival vedy Európska noc výskumníkov je najväčšou celoeurópskou iniciatívou zameranou na popularizáciu výskumu a inovácií.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Noc výskumníkov a naša škola.

     • Európska Noc výskumníkov a my ako návštevníci

     • Je jedinečný festival vedy, ktorý má za cieľ interaktívnym spôsobom šíriť vedecké poznatky a objavy. Žiaci z triedy II.ATt mali tú možnosť festival navštíviť a dozvedieť sa niečo nové. Samozrejme, že navštívili aj stánok našej školy a prednášku našich žiakov CONDBUS. Okrem nášho stánku si pozreli ďalších 36 stánkov zameraných na vedu, techniku, no aj prírodu. Tento rok si mohli do rúk chytiť aj živých hadov či pozrieť živého sokola, no tiež zahrať=naprogramovať interaktívne hry.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Európska Noc výskumníkov a my ako návštevníci.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.:
    045/5333 214- ústredňa
    045/5366 390- sekretariát

    - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková
    trnkova@dopravnazv.sk
    045/5333 097
    +421 911 046 293

    - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová
    pospisilova@dopravnazv.sk
    +421 911 046 294

    - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková
    konopkova@dopravnazv.sk
    +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94
    960 01 Zvolen
    96001 Zvolen
    Slovakia
   • 000215589
   • 000215589
   • Katarína Medzihorská
    psychologicka@dopravnazv.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/