• Mladý Európan 2022

     • Dňa 29.apríla 2022 sa žiaci triedy III.L Maťo Vernársky, Aďa Luptáková a Miro Gonda zúčastnili regionálneho kola súťaže Mladý Európan 2022. Túto vyhlásilo zastúpenie Európskej komisie v SR a regionálne informačné centrum Europe Direct už 17-krát. Vedomostná súťaž je určená pre študentov gymnázií a stredných odborných škôl.

      Poslaním súťaže bolo zvýšiť všeobecnú informovanosť študentov stredných škôl SR o EÚ a tým aj povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi na Slovensku. Nosnou témou boli všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.

      Podmienkou účasti tímu na súťaži bolo aj vypracovanie projektu o predsedníckych krajinách. Prvé kolo predstavovalo vedomostný test o Európskej únii, druhé kolo jazykový test a tretie kolo bolo finále, zamerané na správne zodpovedanie otázok, doplnených obrázkami.

      Študenti v náročnej konkurencii skončili pred bránami finále na krásnom 4.mieste. V každom prípade si odniesli diplomy, vecné ceny a aj asi to najdôležitejšie, nové skúsenosti.

      Srdečne gratulujeme a zároveň za organizáciu súťaže na profesionálnej úrovni ďakujeme organizácii Europe Direct Banská Bystrica.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Mladý Európan 2022.

     • Projekt „Školy za demokraciu“

     • Dňa 27.4. 2022 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie žiakov II. L triedy v rámci projektu „Školy za demokraciu“. Témou stretnutia bola prevencia sexualizovaného  správania. Beseda bola zameraná na vymedzenie pojmu sexuálneho správania, aké sú formy a prejavy násilného správania. Čo je použitie nátlaku?  Čo znamená súhlas a nesúhlas so sexuálnymi aktivitami ?

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Projekt „Školy za demokraciu“.

     • EXKURZIA - Klub historickej techniky- Rušňové Depo Zvolen

     • Dnes, 2.mája 2022 sme mali Exkurziu so žiakmi našej školy s triedou 3.AT do KLUBU HISTORICKEJ TECHNIKY pri Rušňovom depe Zvolen. Uvideli sme nádherné kúsky starých lokomotív. Parné lokomotívy aj Dieselelektrické lokomotívy... Dostali sme krásny odborný výklad od dvoch profesionálnych odborníkov v tejto oblasti od pánov Ing. Kálmána PhD. a pána Kavčiaka. Ktorý sa venujú železničnej technike prakticky celý život. Študenti našej školy si mohli vyskúšať a dotknúť sa historickej železničnej techniky, ktorá brázdila na našich tratiach v dávnej aj nedávnej minulosti.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album EXKURZIA - Klub historickej techniky- Rušňové Depo Zvolen.

     • Príležitosť pre žiakov

     • Záujemcovia sa môžu hlásiť u pani riaditeľky:

      Občianske združenie LINK CoWorking so sídlom v komunitno-coworkingovom centre 365.labb na Lazovnej ulici práve spúšťa prihlasovanie do ich nového projektu LINK Academy, ktorý je pokračovaním úspešného projektu Social Impact Academy, vďaka ktorému mohlo 163 mladých ľudí zrealizovať svoj nápad. Prihlasovanie do projektu trvá do 29. apríla 2022.

      Pozrite si plagát: LINK_Academy_plagat.pdf

      Cieľom nášho súčasného projektu, ktorý je určený študentom a študentkám stredných a vysokých škôl z Banskej Bystrice a blízkeho okolia je podpora a rozvoj kľúčových sociálnych a profesijných zručností a schopností mladých ľudí prostredníctvom 5 workshopov na témy ako prezentačné zručnosti, time manažment, marketing – sociálne siete, ako robiť podcasty a ako sa zlepšiť v blogovaní.

      Po vzdelávacej časti budú účastníci a účastníčky rozdelení do projektových tímov, kde budú dobrovoľne pomáhať partnerským organizáciám z oblasti životného prostredia, občianskeho aktivizmu či sociálnej oblasti pri riešení konkrétnych úloh a zadaní.

      Počas celého trvania projektu budú mať účastníci možnosť vzdelávať sa a čerpať inšpiráciu a motiváciu na našej inovatívnej webovej vzdelávacej platforme.

      Tento program je bezplatný a každá škola môže poslať 5 študentov.

      Link na podujatie: www.facebook.com/events/315863754022227

       

     • Prax na hlavnej stanici vo Zvolene

     • Žiaci druhého ročníka odboru Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách v stredu 27.4. absolvovali odbornú exkurziu v rámci predmetu Prax na hlavnej stanici vo Zvolene, v sekcii OZT, kde sa oboznámili s fungovaním rôznych oznamovacích zariadení používaných na železnici. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Prax na hlavnej stanici vo Zvolene.

     • ENERSOL EU 2022

     • Medzinárodná súťaž ENERSOL EU 2022, na ktorej sme reprezentovali SR, sa uskutočnila v Otrokoviciach 21.-22.4.

      VZORNÁ REPREZENTÁCIA A OCENENIE ZA REPREZENTÁCIU ŠKOLY A SLOVENSKEJ REPUBLIKY A PRÍNOS V UPREDNOSTNENÍ ALTERNATIVNÝCH ZDROJOV ENERGIE.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album ENERSOL EU 2022.

     • Súťaž ORIGINÁL VS FEJK

     • Zvíťazili sme v súťaži "ORIGINÁL VS FEJK", ktorú organizoval Úrad priemyselného vlastníctva.

      DOPRAVÁCI PERFEKTNE VEDIA, ČO JE TO DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO!

      Dnes, 26.4. sme porozprávali o svojich nápadoch v banskobystrickej Radnici a na konferencií zameranej na duševné vlastníctvo sme prevzali ceny za výhry v súťaži ,,Originál vs Fejk!"

      Srdečne blahoželáme víťazom: Jankovi Červíkovi, Darinke Plevovej a Jankovi Boldišovi!

      Žiakom gratulujeme!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťaž ORIGINÁL VS FEJK.

     • Prax v rušňovom depe vo Zvolene

     • Žiaci druhého ročníka odboru Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách minulú stredu 20.4. absolvovali odbornú exkurziu v rámci predmetu Prax v rušňovom depe vo Zvolene, kde sa vykonávajú opravy HKV a ich údržba. Opravujú sa tam napríklad aj rušne radu 754.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Prax v rušňovom depe vo Zvolene.

     • Exkurzia do Atlantis Center v Leviciach

     • Učenie prostredníctvom jedinečných zážitkov a hrou! A aj sme sa hrali a nasmiali 😊

      Zážitkovým spôsobom sme spoznávali fyzikálne a chemické zákony, princípy očných klamov, riešili matematické hlavolamy. Dozvedeli sme sa o najužitočnejších technických vynálezoch, ktoré posunuli ľudstvo vpred. Ovládali hoverboard. Vyskúšali prácu so žeriavom a stratili sa v max-bublinách. To všetko a viac zažili 25.4 žiaci z I.AT v Atlantis Center v Leviciach.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia do Atlantis Center v Leviciach.

     • Výzva pre deti na intoxikáciu liekmi

     • Mládež čelí nebezpečnej internetovej výzve. Upozornili nás na to z protidrogovej centrály národnej kriminálnej agentúry. Výzva nabáda deti a mladistvých k dobrovoľnej intoxikácii voľne predajnými liekmi.

      Táto výzva sa prvý krát objavila v roku 2015 vo Veľkej Británii. Používatelia sociálnych sietí nabádali deti k tomu, aby úmyselne užili väčšie množstvo dostupných liekov. To viedlo neraz k vážnym zdravotným problémom. Účinok voľne predajných liekov prichádza neskôr, čo vedie k nezvratnému poškodeniu zdravia, ako je napríklad trvalé poškodenie pečene.

      Úlohou zúčastneného na výzve je celý priebeh intoxikácie zaznamenať a prežité skúsenosti zdieľať na sociálnych sieťach.

      Podľa psychológov, ktorí sa k výzve v médiách vyjadrili, výzva deti neláka preto, že si chcú ublížiť, len si neuvedomujú následky, ktoré si môžu spôsobiť.

      Za uplynulý mesiac iba v Bratislave došlo k 12 otravám mladistvých a detí, ktoré pravdepodobne súvisia s výzvou.

      Apelujeme preto najmä na rodičov, aby zvýšili svoju obozretnosť a s deťmi o rizikách tejto výzvy hovorili. Rovnako bude postupovať aj polícia. Prostredníctvom policajných preventistov budeme zvyšovať povedomie detí o nežiadúcich účinkoch voľne dostupných liekov a látok určených na liečebné účely.

      FB: https://www.facebook.com/policiaslovakia/posts/5483120158384828

       

     • Začíname!

     • Začíname! Školský parlament a dobrovoľníci vyrážajú k Červenému medokýšu. 3 roky sme tento úsek nečistili, sami sme zvedaví v akom stave túto časť Zvolena nájdeme.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Začíname! .

     • Modelársky krúžok - predsúťažný tréning

     • Členovia modelárskeho krúžku našej školy sa zúčastnili predsúťažného tréningu na pôde Strednej odbornej školy strojníckej v Kysuckom Novom Meste. Tím Kysuckých strojníkov nás srdečne privítal, spolu sme si zasúťažili a vzájomne si vymenili skúsenosti. Kysuckí strojníci v minulom roku 2021 zvíťazili v celoslovenskom kole a Slovensko úspešne reprezentovali na medzinárodnej súťaži tentoraz v Moskve, kde získali cenu za inováciu a cenu za úsporu energie. Obidva tímy sa tešia na meranie síl na tohtoročných celoslovenských pretekoch v Bratislave. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Modelársky krúžok - predsúťažný tréning.

     • Návšteva súdneho pojednávania

     • Neznalosť zákona neospravedlňuje. O tom sa presvedčili aj naši tretiaci, ktorí strávili jedno piatkové dopoludnie na Okresnom súde vo Zvolene. Boli účastníkmi troch súdnych pojednávaní, ktoré viedla pani predsedkyňa súdu JUDr. Mariana Philadelphyová. Medzi jednotlivými pojednávaniami si našla čas a vysvetlila žiakom dôležité termíny z trestného práva a aj odpovedala na ich zvedavé otázky.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Návšteva súdneho pojednávania.

     • Veľká noc na dopravnej

     • Dnes sme sa v škole veľkonočne naladili predajom korbáčov a viazaním stužiek pre najusilovnejších šibačov a najšvárnejšie devy- dopraváčky. Pani riaditeľka sa k nim tiež priplietla :-)

      Ďalšie fotky aj vyhodnotenie o najusilovnejšieho šibača sa dozviete neskôr.

    • Netradičná TSV

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
   • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
   • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/