• Vedomostný kvíz Drogy, to teda nie!

     • "Prišli sme a zvíťazili sme!" Týmito slovami okomentovali svoje víťazstvo v silnej konkurencii všetkých zvolenských stredných škôl členky nášho tímu Emily Poliaková a Katka Škultíková z II. L. Túto preventívnu akciu každý rok organizuje Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene v spolupráci s BBSK a Mestskou políciou vo Zvolene. Konala sa 6.3.2020. Dievčatá, blahoželáme! :-)  Do galérie Vedomostný kvíz Drogy, to teda nie! boli pridané fotografie.

     • Víťazi školskej prehliadky 42. ročníka SOČ

     • Súťažný odbor 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

      1. Odstraňovač snehu z kamióna – Marián Hriň IV.C

      2. Riešenie parkoviska Terminal Banská Bystrica – Marek Mozola IV.A

      3. Prestavba križovatky pri Šašovskom Podhradí – Filip Struhár IV.A

      Súťažný odbor 12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika

      1. Liaheň na kuriatka – Jakub Obročník IV.BT

      2. Zosilňovač – Roman Výbošťok  IV.BT

      3. Zariadenie výkonovej elektroniky – Peter Stolár IV.BT

      Súťažný odbor 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      1. FULL LED svetlomety – Michal Kružliak IV.BT

      2. Spodná časť stavebného bagru – Filip Ličko  IV.C

      3. Pneumatické rameno bagra– Matej Olšiak, Marek Mozola IV.C

      Súťažný odbor 15 - Ekonomika a riadenie

      1. Leasing v praxi  – Patrik Ľapin IV.L

      2. Skladové hospodárstvo – Ján Grenčík  IV.A

      3. BMHD – bezplatná mestská hromadná doprava – Eva Jovnašová IV.L

      Súťažný odbor 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

      1. Dopravná výchova – Tomáš Poliak, Roman Oravec IV.A

      Postupujúce práce do KRAJSKEJ PREHLIADKY SOČ si môžete pozrieť postupujúce_práce_2020.pdf Uskutoční sa 3. apríla 2020, miesto konania: Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen. Víťazom gratulujeme a prajeme veľa šťastia v Krajskom kole.

       Do galérie Víťazi školskej prehliadky 42. ročníka SOČ boli pridané fotografie.

     • Krst nového školského časopisu

     • Do galérie Krst nového školského časopisu boli pridané fotografie.

      Krst nového školského časopisu

      4.marca 2020 sa v zborovni SPŠ dopravnej vo Zvolene uskutočnil slávnostný krst nového školského časopisu SPARKS.

      Rovnomenný tím SPARKS v rámci 2. ročníka projektu Show Your Talent uviedol do života nové médium, ktoré v škole chýbalo.

      Marian Dolník ako tímlíder postupne predstavili obsah časopisu a načrtol perspektívne plány, ktorými by sa SPARKS chcel uberať.

      Ako hosť prišiel podporiť krst časopisu známy fotograf a kameraman Štefan Plevo, ktorý predstavil svoj zaujímavý životný príbeh. Po mnohých pracovných pozíciách v posledných rokoch pripravuje zaujímavé športové i spoločensko-ekonomické relácie v RTVS.

      Externým spolupracovníkom a platným členom tímu sa ukázal aj Aleš Majerčík, ktorý okrem grafiky časopisu sa venuje aj marketingovej stratégii obchodu.

      Súčasťou krstu bol aj vedomostný kvíz s tematikou publicistiky, v ktorom si zmerali sily žiaci 1. a 2. ročníka. Odmenou za snahu im bolo sladké občerstvenie i prvé výtlačky školského časopisu.

     • POZVÁNKA

     • POZVÁNKA

                                                                                NA

      KRST ŠKOLSKÉHO ČASOPISU


      SPARKS


      STREDA 4. MARCA 2020  O 10.40 HOD.


      ZBOROVŇA SPŠ DOPRAVNEJ VO ZVOLENE

      HOSŤ: ŠTEFAN PIŠTA PLEVO (kameraman RTVS)


      ZÚČASTNIA SA TRIEDY: I.B, II.AT, IV.A

     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      v prípade, že ste počas jarných prázdnin spolu so svojimi deťmi navštívili krajiny s potvrdeným COVID-19 (koronavírusom), hlavne Rakúsko a Taliansko, na základe nasledovného odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR:

      "Vzhľadom na výskyt koronavírusu v Európe ministerstvo zároveň odporúča, aby občania pozorne sledovali počas a pri návrate z pobytu v zahraničí svoj zdravotný stav po dobu 14 dní a aby v prípade výskytu respiračných príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovali telefonicky lekára.", doporučujeme, aby vaše deti, naši žiaci, zostali doma počas inkubačnej doby (14 dní ) a neprichádzali do kolektívu ostatných žiakov a zamestnancov. Prosíme, aby ste pobyt dieťaťa v zahraničí telefonicky oznámili triednym učiteľom.

      Ďakujeme za porozumenie.

      Ing.Romana Trnková - riaditeľka školy

     • Diváci na súdnom pojednávaní

     • Piatok 21. februára strávili naši tretiaci dopoludnie na Okresnom súde vo Zvolene, kde sa presvedčili na vlastné oči, že neznalosť zákona neospravedlňuje. Vďaka pani predsedkyni súdu JUDr. Mariane Philadelphyovej získali nové poznatky z oblasti trestného práva. 

     • Workshop na tému NETRIEDIŠ? ZAČNI !

     • https://www.dopravnazv.sk/a/show-your-talent-2rocnik?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ3MSZzdWJwYWdlPTI%3D

      Dňa 18. februára 2020 sa uskutočnil workshop na tému "NETRIEDIŠ? ZAČNI !" V úvodnej prednáške p. Pivka (regionálny riaditeľ MP Zvolen) informoval žiakov živou formou o histórii triedenia odpadu a jeho dopade na životné prostredie. Prednášku ukončil názornými ukážkami triedenia odpadu do odpadových nádob. Následne sme pokračovali zábavným eko kvízom. Žiaci si overili svoje vedomosti pri riešení zaujímavých eko otázok. Zastúpenie 4 tímov z tried I.Ata, I.B, a dva tímy z I.L boli vedomostne veľmi silné. Výsledné poradie bolo vyrovnané, pomohla až bonusová úloha p.Očenášovej. Prvé tri miesta boli ocenené hodnotnými ekologickými cenami. Ostatní účastníci boli odmenení sladkou odmenou. Vedúci tímu Paťo, podal dôležité informácie o cieli projektu a všetkých aktivitách ktoré tím uskutočnil a ešte uskutoční. Ďakujeme za účasť aj naším pozvaným hosťom: Ing. Trnkovej, riaditeľke SPŠ dopravnej, p. Pivkovi, Jaroslavovi Dodokovi, p. Očenášovej z MÚ Zvolen, ktorým sme tiež pripravili malé eko pozornosti.

      Dúfame, že sa nám podarí začať triediť odpad na našej škole a všetci sa k nám pridáte! 

       Podrobnejšie informácie o tíme  si môžete pozrieť tu:  1. tím FORZA COMUNNE

      Do galérie Workshop na tému NETRIEDIŠ ? ZAČNI ! boli pridané fotografie.

     • Školská posilňovňa SYT

     • V rámci projektu  ,,Show your talent“  pripravili študenti tímu: Objectif priestor určený na relax, regeneráciu síl a získavanie kondície, čím reagovali na dlhodobú požiadavku nielen žiakov, aby v priestore našej školy vznikla zóna, v ktorej by sa mohli záujemcovia pohybom pre zdravie sebarealizovať. Úvodný workshop sme realizovali 18. februára 2020 a spustenie našej zóny zdravia pre študentov a zamestnancov školy bude už po prázdninách.

      Podrobnejšie informácie o tíme  si môžete pozrieť tu: 3.tím: Objectif

      Do galérie Školská posilňovňa SYT boli pridané fotografie.

     • Exkurzia Kronospan s.r.o.

     • Trieda III.L sa 13.2.2020 zúčastnila na zaujímavej odbornej exkurzii v podniku Kronospan s.r.o. (bývala Bučina Zvolen). Exkurziou nás sprevádzal p. Barčák, ktorý nás podrobne oboznámil so spracovaním surového dreva od vstupu do podniku, až po jeho výstup ako finálny výrobok vo forme  aglomerovaných výrobkov. Pani Grenčíková nás názornou formou oboznámila s logistickými operáciami súvisiacimi s odbytom hotových výrobkov. Žiaci si mohli oprášiť teoretické vedomosti z predmetov mechanizačné zariadenia, logistika a tovaroznalectvo.

     • Hviezdy sú tiché...

     • Do galérie Hviezdy sú tiché... boli pridané fotografie.

      20.2.2020 v BBDNR Banská Bystrica pre štvrtákov SPŠ dopravnej:

      Hviezdy sú tiché… slová, ktoré nesmeli byť vyslovené

      Anna, Alja, Helga, a Tanja. Štyri dievčatá, ktoré zažili prvú alebo druhú svetovú vojnu a zanechali svoje autentické svedectvo v denníkových zápiskoch.

      Pred(náška)stavenie Hviezdy sú tiché sú kolážou denníkov Anny Frankovej (1929, Frankfurt nad Mohanom, Nemecko – 1945, Bergen-Belsen, Nemecko), Alje Rachmanovovej – vlastným menom Galina Džuraginova (1898, Kasli, Rusko – 1991, Ettenhausen, Švajčiarsko), Tatiany Nikolajevny Savičevovej (25. január 1930, Gdov, Rusko – 1. júl 1944, Šatki, Rusko) a Helgy Weissovej (1929, Praha). Dramaturgom inscenácie je Marián Pecko, hudba: Katarína Máliková a. h., scenár a réžia: Monika Kováčová.

      Hrajú: Michaela Čillíková a. h., Eva Dočolomanská, Marianna Mackurová, Juraj Smutný, Mária Šamajová.

      Lektorka: Viera Kováčová a. h., výprava: ateliéry BDNR pod vedením Kataríny Mažáryovej a Ivana Macková a. h

      Inscenácia vznikla vďaka finančnej podpore Nadácie Intenda. Projekt nadácie Najznámejšie denníky z vojny v rámci, ktorého vzniklo pred(náška)stavenie Hviezdy sú tiché, je určený prioritne pre stredné a vysoké školy. Reaguje na smutné ale aktuálne výročia prvej a druhej svetovej vojny. Cieľom projektu je upozorniť na memento a hrôzy vojny, na témy nadradenosti, rôznych druhov diskriminácie a neznášanlivosti a ich dopadov na formovanie celospoločenskej situácie, ako aj na neustálu potrebu obrany demokracie.

      Hviezdy sú tiché… Domov, rodina, láska, striedanie režimov, neustále ohrozenie života. Odhodlanie a sila, ktoré nezávisia od veku a od krajiny. Slová, ktoré nesmeli byť vyslovené. Slová, ktoré majú byť počuté. Dnes. Všade. Aby sa história prestala opakovať…


     • Tím Allons-Y a "Banská Štiavnica nás baví"

     • https://www.dopravnazv.sk/a/show-your-talent-2rocnik?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ3MSZzdWJwYWdlPTM%3D

      Dňa 13.februára 2020 sa uskutočnila súťažná exkurzia do Banskej Štiavnice. 47 účastníkov, vrátane hostí, bolo rozdelených do 9 tímov, ktoré podľa indícií v originálnej turistickej príručke a mapy putovali po architektonických pamiatkach, zoznamovali sa s históriou baníctva, legendami viažúcimi sa k mestu, s osobnosťami vedy a techniky a literatúry, ktorí v Meste kultúry 2019 žili a pôsobili. 3 víťazné tímy boli odmenené cenami od zvolenských sponzorov a úspešní  riešitelia certifikátmi.

      Podrobnejšie informácie o tíme  si môžete pozrieť tu: 2. tím: Allons-Y

      Všetci sa tešíme na súťažnú výstavu najzaujímavejších fotografií z podujatia, podľa hlasovania študentov a odbornej poroty.

      Do galérie Tím Allons-Y a "Banská Štiavnica nás baví" boli pridané fotografie.

     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

     • Pomaly sa blíži Deň otvorených dverí, na ktorý pozývame všetkých záujemcov o štúdium na našej škole. Termín 19.február 2020 a vstupy o 9:00 a 13:00. Tešíme sa na vás.

     • Psota na Slovensku-divadelné predstavenie

     • 11.2. sa naši žiaci zúčastnili vzdelávacieho programu pre študentov stredných a vysokých škôl Psota na Slovensku, kde mali možnosť vidieť divadelne predstavenie "Americký cisár ". Po jeho skončení nasledovali rôzne aktivity, kreatívne workshopy a diskusia s odborníkmi na tému migrácie obyvateľstva a jej dôvodoch.

     • ODBORNÉ ELEKTRICKÉ MERANIA V ŽU - ŽILINA

     • Dni 11.2. žiaci IV.BT-T a 12.2. žiaci III.BT-T strávili na Elektrotechnickej fakulte v Žiline, vďaka spolupráci s vysokou školou mohli uskutočniť odborné elektrické merania.

      Žiaci štvrtého ročníka absolvovali merania na témy:

      1. Skúšanie a meranie na akumulátoroch
      2. Optické prenosové systémy
      3. Meranie spektrálnej charakteristiky optického zdroja (LED, laser), meranie disperzie optického vlákna.
      4. Antény. DVB-T/C/S, reťazec, zloženie multiplexu

      V rámci týchto tém si žiaci prakticky overili správne spôsoby nabíjania a vybíjania olovených akumulátorov. Dozvedeli sa ako fungujú a z čoho sa skladajú optické vlákna, tiež si prakticky vyskúšali zváranie optického vlákna. V poslednej téme bola vysvetlená najnovšia metóda prenosu DVB-T a digitálna modulácia ktorá sa pri prenose používa.

      Následne ďalší deň žiaci tretieho ročníka mali témy:

      1. Výkonová elektronika v praxi
      2. Akustické – zvukové vlnenie
      3. Optické vlákno ako teplomer
      4. Od 3D skenu po 3D tlač

      Aj žiaci tretieho ročníka absolvovali zaujímavé témy. Hneď v prvej si overili ako funguje spínaný zdroj a overili akým spôsobom vedia ovplyvniť výstupné napätie. Nasledovalo akustické meranie a po ňom dve témy kde sa dozvedeli základy o optických vláknach, a tiež aj ich iné možnosti využitia ako len na prenos informácií. Pri poslednej téme si žiaci vyskúšali 3D skenovanie a tak isto im boli vysvetlené rôzne technológie 3D tlače.

        Do galérie ODBORNÉ ELEKTRICKÉ MERANIA V ŽU - ŽILINA boli pridané fotografie.

       

    • SOČ
     • SOČ

     • Posledný termín na odovzdanie práce SOČ je 2.3.2020 do 10:30. Jeden exemplár Ing. Trnovcovej na č. dverí 412.

      Školské kolo SOČ bude dňa 4.3.2020.

     • Žiadosť o spoluprácu pri online prieskume

     • Centrum vedecko-technických informácií SR vykonáva za účelom analýzy výstupov a dopadov Národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21 storočie“  druhé kolo (posttest) prieskumu zameraného na vzťah stredoškolákov k vzdelávaniu, ich plány po skončení štúdia a digitálnu gramotnosť. Výberový súbor tvoria žiaci všetkých ročníkov stredných škôl. Preto chceme požiadať všetkých žiakov, aby ste vyplnili online dotazník najneskôr do 29. marca 2020.  Dotazník je anonymný, získané údaje sa budú hromadne štatisticky spracovávať na počítači a budú použité výlučne na výskumné účely. Link na dotazník je nasledovný: https://dotazniky.itakademia.sk/index.php/survey/index/sid/567855/newtest/Y/lang/sk

      Za pomoc a spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

    • Netradičná TSV

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
   • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
   • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/