• Program Erasmus+, projekt: „Prax dopravákov pre potreby praxe III“ 2021

     • Program Erasmus+, projekt: „Prax dopravákov pre potreby praxe III“ č. 2019- 1-SK01-KA102- 060444 

      Z dôvodu pandemickej situácie sme požiadali Národnú agentúru o predĺženie projektu do 31.10.2021.

      Keďže nastalo zlepšenie situácie rozhodli sme sa realizovať projekt v termíne od 13.6.2021 do 26.6.2021. Naši dvanásti žiaci sa momentálne nachádzajú v Poľsku a štyria žiaci v Českej republike.

      Vykonávajú krátkodobú stáž v nasledovných firmách:

      STAN-S AUTOSERWIS Katowice, Poľsko

      Polmark Logistic Sp. z o.o. , Sp.K, Katowice,  Poľsko

      DARA Transport, Katowice,  Poľsko

      Elektro Kroměříž, a.s, Česká republika

      Momentálne majú za sebou tri pracovné dni a oboznamujú sa s kultúrou krajiny a historickými pamiatkami.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Program Erasmus+, projekt: „Prax dopravákov pre potreby praxe III“ 2021.

     • Zatmenie slnka

     • A takto sme vo štvrtok pozorovali čiastočné zatmenie slnka :-)  ďakujeme za pripravené filtre.

      Vo štvrtok 10.6 od 12:00 budeme pred školou pozorovať zatmenie slnka. Mesiac sa ocitne v nove a zároveň sa ocitne na spojnici medzi Zemou a Slnkom. Maximálna fáza prstencového zatmenia bude o 12:47 hod. Pre záujemcov budeme mať pripravené filtre zo zváracích štítov. Voľným okom nech sa nikto nepokúša pozorovať tento jav, lebo by si mohol poškodiť zrak.

     • Preukaz ISIC/EURO 26

     • Od 15. 5. 2021 začala fungovať platobná brána https://isic.sk/platbaskoly/ pre bezhotovostnú úhradu na nové preukazy ISIC/EURO 26 a známky ISIC 9/2022, to znamená, že žiaci (rodičia) tam môžu uhrádzať platby za preukazy a známky ISIC. Vyberiete si svoju školu zo zoznamu a vyplníte potrebné údaje.

      Následne budú nové preukazy (známky 9/2022) doručené do školy. Potom si ich budete môcť prevziať u Ing. Bradovej (učebňa č. 208) v čase 10.20 – 10.40 h.

       

      Od 1. 6. 2021 bude možné predĺžiť si platnosť ISIC karty na dopravu na ďalší školský rok. Treba dodržať tento postup:

      pošli SMS (cena SMS 3,-- €) na číslo 8844 v tvare

      TC medzera Priezvisko (uvedené na preukaze) medzera číslo čipu (uvedené na preukaze)

      a následne prilož preukaz k terminálu v škole (u Ing. Bradovej, učebňa č. 208, od 10.20 do 10.40 h) a máš preukaz predĺžený na ďalší školský rok.

       

      Duplikáty (pri strate preukazu) si žiaci objednávajú sami s doručením domov tu:

      https://moja.dopravnakarta.sk/duplikat

     • Obchodovanie s ľuďmi

     • Prostitúcia, novodobé otroctvo, obchod s ľudskými orgánmi, pedofília.... Aj tieto témy sa rozoberali s našimi tretiakmi 8.6. na besede, ktorú viedli školitelia Mgr. Sylvia Tichá z CPPPaP a pán inšpektor Jozef Michalík z Mestskej polície Zvolen.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Obchodovanie s ľuďmi.

     • Aj keď sme boli doma, mohli sme vyjadriť svoj názor

     • Aj počas dištančného vzdelávania naši žiaci nestratili správnu cestu, vedeli sa správne rozhodnúť a v názoroch na lákadlá, ktoré deformujú osobnosť človeka boli skutočne jednotní.

      Na hodinách Náboženskej výchovy sme si hovorili o tom, ako si zachovať svoju tvár. Ako  nezablúdiť na svojej životnej ceste. Ako je dôležité pestovať odolnosť voči lákavým ponukám, ktoré deformujú osobnosť každého človeka.

      Žiaci svoji prácami vyjadrili svoj názor. Nápadov a podnetov bolo mnoho. Zo žiackych prác sme vybrali myšlienky a kresby. V spolupráci s našim starším spolužiakom Ivanom sme z Vašich prác vytvorili jedno spoločné dielo. Jedno dielo z mnohých názorov  a to ako symbol Vášho spoločného „Nie“ drogám.

     • Pokračuje kolektívna súťaž medzi triedami v prejdených km

     • Na našej škole sa úspešne rozbehla súťaž v prejdených kilometroch- za triedu, jednotlivci, učitelia a po novom aj rodičia.

      Podmienky: Zapojiť čo najväčší počet študentov v triede (môže byť aj triedny učiteľ), každý študent, učiteľ  alebo rodič pošle fotku (screenshot) z mobil. aplikácie alebo šport. hodiniek s údajmi o počte km, ktoré prešiel spôsobom ako beh, chôdza, turistika, bežky s platným dátumom. Po novom pribudli nové disciplíny ako bicyklovanie a inline korčuľovanie. Všetky fotky posielajte len na EduPage učiteľovi Kuvikovi. Súťaž platí do odvolania a kým sa môže vychádzať z domu.

      Ďakujeme všetkým za prejavený záujem športovať. Každý jeden vytvárate motiváciu pre toho druhého, a to je dobré.

     • Od pondelka 17.5 začína prezenčné vyučovanie

     • Od pondelka 17.5.2021 začína prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov 1. až 3.ročníka podľa rozvrhuVyhlásenie o bezinfekčnosti doneste buď vytlačené a podpísané alebo odoslané cez edupage- v úvode nájdete Žiadosť/Vyhlásenia, potom kliknete na červené "+", tlačivo o bezinfekčnosti najaktuálnejšie od 3.5 pre ružový okres. Plnoletý žiak vyplní tlačivo sám za seba. Za neplnoletého žiaka vypĺňa zákonný zástupca po jeho prihlásení. Podobne vyplnia učitelia za seba. NEZABUDNITE NA POVINNOSŤ NOSIŤ RÚŠKA.

     • ŠVOČ -Študentská vedecká a odborná činnosť

     • Konferencia ŠVOČ je podujatie, na ktorom sú prezentované najlepšie vedecké a odborné práce študentov. Cieľom konferencie je zároveň prehĺbiť kontakty s domácimi a zahraničnými univerzitami, strednými školami, vedeckovýskumnými pracoviskami a praxou. Tento rok sa ŠVOČ na Technickej univerzite vo Zvolene v odbore stredné školy zúčastnili aj naši žiaci a obsadili pekné miesta: Gubán 2.miesto a Babinská 3.miesto. Gratulujeme im!

     • OZNAM- prijímacie skúšky

     • Prijímacie skúšky sa budú konať 3. 5. 2021 (1. termín) a 10. 5. 2021 (2. termín) od 8:00 podľa informácií, ktoré ste dostali v pozvánke.

    • Súťaž Mladý Európan
     • Súťaž Mladý Európan

     • Dnes sa dištančne uskutočnil 16.ročník regionálnej vedomostnej súťaže o Európskej únii pod názvom „Mladý Európan. Zúčastnili sa jej aj naši žiaci. Viki Belkova III. AT, Milka Poliakova III. L a Majo Dolniak III. AT. Umiestnili sa na peknom 3.mieste. Gratulujeme im!!

     • Poukázanie 2 % z Vašich daní

     • Milí rodičia, kolegovia,       

      v mene občianskeho združenia  “DOPRAVÁK“ sa Vám chceme prihovoriť v tejto nie ľahkej dobe. Chceme sa poďakovať za Vaše príspevky, ktoré ste nám pridelili v rámci  2 % z vašich daní v minulom roku.

      Aj tento rok si Vás dovoľujeme osloviť a zároveň požiadať, aby ste zvážili svoju voľbu pri poukazovaní 2 % z Vašich daní.

      Tak ako prechádzajúce roky, tak aj teraz budú získané finančné prostriedky použité výhradne pre študentov. Veríme, že tieto financie využijeme zmysluplne.

      Viac informácií a Vyhlásenie o poukázaní 2% nájdete tu: https://dopravnazv.edupage.org/a/dopravak-obcianske

     • Prosba o pomoc!

     • Milí študenti, rodičia, priatelia školy!

      Obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc v núdzi. Do neľahkej životnej situácie sa dostal náš bývalý úspešný absolvent Michal Murín z Detvy. Udalosť z nedávnych dní jemu a jeho rodine veľmi skomplikovala ich životnú situáciu, zhorel im rodičovský dom.

      Pomôžte, prosím, ľubovoľnou sumou prispieť k zvládnutiu jeho situácie a prejavte tým kúsok solidarity v týchto neľahkých časoch.

      Číslo ich rodinného účtu: SK44 6500 0000 0000 9270 6827

      Každá Vaša pomoc je dobrá a vítaná!

     • Matematický KLOKAN

     • Súťaž pre prihlásených žiakov sa uskutoční ONLINE budúci týždeň. V utorok 20.4 súťažia žiaci 3. a 4.ročníka JUNIOR O34, v stredu 21.4 súťažia žiaci 1. a 2.ročníka KADET O12.  Info nájdete aj na stránke: https://matematickyklokan.sk/. Nájdete tam aj možnosť vyskúšať si skúšobný online test použitím kódu, ktorý ste dostali v správe- ten istý potom použijete v deň súťaže (skúste si to).

    • Netradičná TSV

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/