• Euroguidance

     • Na našej škole sme mali vzácnu návštevu: Euroguidance centrum na Slovensku, a Euroguidance z Českej republiky. Euroguidance je celoeurópskou sieťou, ktorá umožňuje vzájomnú inšpiráciu medzi poradenskými systémami v jednotlivých krajinách. Zaujímali sa o náš program kariérového poradenstva, ktorý v škole realizujeme, a mohli sme sa tiež inšpirovať systémom kariérového poradenstva v ČR. Ďakujeme za návštevu. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Euroguidance.

     • Pracovná ponuka pre absolventov

     • Pre slovenskú dopravnú spoločnosť zastrešujeme pozíciu Junior špeditér s miestom výkonu práce v Bratislave. Viac informácií o pozícii s kontaktnými údajmi môžete nájsť v prílohe vo forme letáka.

      P. Kristína Makovická | ConsultantBusiness Essentials

     • Týždeň dobrovoľníctva

     • S našimi žiakmi sme sa zapojili do Týždňa dobrovoľníctva v zariadení DSS Prameň v Banskej Bystrici. Spoločne sme upravovali areál okolo zariadenia, nosili sme hlinu, čistili priestory. Odmenou pre nás boli vďační zamestnanci zariadenia, aj ich klienti. Ďakujeme našim ochotným žiakom a dúfame, že budeme v dobrovoľníckych akciách pokračovať. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Týždeň dobrovoľníctva.

     • JA INNOVATION CAMP

     • V utorok, 21.mája 2024, v rámci súťaže Innovation camp, sa 80 žiakov stredných škôl zamýšľalo nad tým, ako svojej komunite pomôcť vytvoriť podnikateľský plán trvalo udržateľného a zodpovedného sociálneho podnikania. Vďaka tejto súťaži si žiaci vyskúšali tímovú prácu pri riešení zadanej výzvy, rozvíjali svoje komunikačné a prezentačné zručnosti a boli motivovaní k využívaniu príležitostí. Z našej školy sa do súťaže zapojili žiaci II.AT: Michal Štecz, Katka Ivanová, Lucka, Meňušová, Matej Plandor a Adrián Ďurček. Síce sme sa neumiestnili na víťazných priečkach, ale skúsenosť z tejto výnimočnej akcie na podporu sociálneho podnikania žiakom nikto nevezme.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album JA INNOVATION CAMP.

     • Pracovná ponuka- nielen pre absolventov

     • Spoločnosť ASO VENDING hľadá šikovných študentov aj z našej školy, ktorí sú technicky zameraní a zruční, ideálne s možnosťou získania § 21 (elektrotechnik) vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

      Okrem absolventov majú záujem aj o študentov nižších ročníkov, ktorí by mali záujem aj len o brigádu.

      Umožní to absolventom a študentom získať cenné pracovné skúsenosti.

      Pre viac informácii o spoločnosti navštívte internetovú stránku alebo priamo portál profesia: https://www.profesia.sk/praca/vending/C46984

     • Pracovná ponuka- absolventi

     • Pracovná ponuka pre absolventov našej škol od Spoločnosti MTK PLUS, s.r.o: TECHNIK TK a EK pre prevádzku STK v obci Stožok okres Detva.

     • Pracovná ponuka - pre absolventov

     • Pracovná ponuka v mene personálnej agentúry INDEX NOSLUS: Aktuálne obsadzujeme pracovnú ponuku, vhodnú pre absolventov a radi by sme s ňou oslovili vašich študentov - maturantov.

     • ŠKOLSKÝ FUTSALOVÝ TURNAJ

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ŠKOLSKÝ FUTSALOVÝ TURNAJ.

      23. mája 2024 sa uskutočnil halový turnaj vo futsale, ktorého sa zúčastnili chlapci všetkých tried SPŠ dopravnej.

      Zo základných skupín v ročníkoch postúpili do semifinále triedy: I.AT, II.B, III.B a IV.B+IV.L.

      Konečné poradie po semifinálových zápasoch, boji o 3.miesto a finále:

      1. III.B

      2.IV.B+IV.L

      3. I.AT

      4. II.B

      Všetkým účastníkom patrí uznanie za oduševnené výkony.

     • Exkurzia v ŽSR - sekcia EE

     • Dňa 15.5. sa žiaci odboru elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách z II.ATt zúčastnili v rámci predmetu PRAX tradičnej exkurzie. Teraz to bolo v spoločnosti ŽSR - sekcia EE a konkrétne sa oboznámili s pracoviskom Elektrodispečera.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia v ŽSR - sekcia EE.

     • Mladý digitálny Európan 2024

     • Dňa 15.mája 2024 sa uskutočnila súťaž Mladý digitálny Európan 2024. Školského kola sa zúčastnili žiaci z III.L. Testované boli všeobecné vedomosti o Európskej únii elektronickou formou. Výsledkové listiny pošle NIVaM do konca mája 2024. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Mladý digitálny Európan 2024.

     • Stolnotenisový turnaj

     • Gratulujeme Lukášovi Pápayovi z II.L! Lukáš sa umiestnil na skvelom 3. mieste v stolnotenisovom turnaji na SOŠHSaO. Jeho odhodlanie a talent nás inšpirujú. Pokračuj v dobrej práci, Lukáš!

     • DOPRAVRACE 2024

     • Naša škola organizuje dňa 7. 06. 2024 DOPRAVRACE 2024 V HUDY ARENA TRENČÍN.

      (preteky RC vodíkových modelov áut pre študentov stredných škôl)

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.:
    045/5333 214- ústredňa
    045/5366 390- sekretariát

    - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková
    trnkova@dopravnazv.sk
    045/5333 097
    +421 911 046 293

    - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová
    pospisilova@dopravnazv.sk
    +421 911 046 294

    - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková
    konopkova@dopravnazv.sk
    +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94
    960 01 Zvolen
    96001 Zvolen
    Slovakia
   • 000215589
   • 000215589
   • Katarína Medzihorská
    psychologicka@dopravnazv.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/