• ONLINE ponuka DOD v Žiline

     • Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline pozýva našich študentov, ale aj pedagógov  na podujatie Deň otvorených dverí, na ktoré sa môžete online pripojiť dňa 12. 11. 2021  od 13.00 h. Bližšie informácie sú zverejnené na našom webovom sídle: www.fpedas.uniza.sk a v súbore:  

      PEDAS2022-23.docx

      Prezentácie o štúdiu na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilina začnú od 13:00

      od 14:00 bude prezentácia študijných programov:

      • cestná doprava
      • zasielateľstvo a logistika
      • expertízna činnosť v cestnej doprave

      Stačí kliknúť na nasledujúci odkaz:https://www.youtube.com/katedraKCMD

      Možnosť položit otázku k štúdiu bude možné cez chat.

     • Hodina OBN

     • November je mesiacom prevencie násilia páchaného na deťoch. Aj preto sme na hodinách OBN privítali školskú psychologičku pani Zachovú, ktorá besedovala so žiakmi na túto tému.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Hodina OBN.

     • ONLINE ponuka pre žiakov školy

     • ONLINE Deň otvorených dverí, ktoré pripravila Fakulta riadenia a informatiky UNIZA pre žiakov stredných škôl.

      Pozývajú našich žiakov bez ohľadu na ročník na ich ONLINE DOD, ktorý sa uskutoční 10. novembra od 12:00 do 21:00 h. prostredníctvom MS Teams. Pripravený je zaujímavý a bohatý program v podobe praktických webinárov na atraktívne témy z oblasti informatiky, manažmentu, informačných a sieťových technológií. Webináre prebiehajú paralelne a v rôznych časoch. Žiaci sa môžu na webináre prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Viac informácií nájdete na webe: https://www.fri.uniza.sk/aktuality/zucastni-sa-online-dna-otvorenych-dveri-fri-uniza-plneho-praktickych-webinarov.

      Termín prihlásenia na praktické webináre je do 10. novembra do 12:00 h a počet miest (kapacita webinárov) je limitovaný.

      Pre žiakov končiacich ročníkov pripravili online chat, kde môžu klásť otázky dekanovi, prodekanom, študentom, absolventom i zástupcom partnerských IT firiem ohľadom možností štúdia na ich fakulte (https://studuj.fri.uniza.sk/).

     • Finančná sloboda

     • V mesiaci október prebehli na našej škole triedne kolá hry Finančná sloboda. A dnes súťažili najlepšie tímy z tried IV.AT, IV.B a IV.L v semifinále.

      Túto stolovú spoločenskú hru pripravila exkluzívne pre slovenský finančný trh spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a.s na zlepšovanie finančnej gramotnosti hráčov. Počas hry s moderátorom sa 6 – 30 účastníkov stará o finančné plánovanie fiktívnej rodiny.Táto hra priniesla študentom nevšedný zážitok, nové spôsoby myslenia v oblasti financií a každému účastníkovi cennú skúsenosť vo finančnom plánovaní.

      Víťaznému tímu Klaudii Plachej a Zuzke Gregorovej zo IV.L prišla pogratulovať aj pani riaditeľka školy. Aj my sa pripájame. Srdečne gratulujeme!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Finančná sloboda.

     • Online cvičenia pre EDT

     • Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka odboru Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách absolvovali dňa 4.11. online cvičenia v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline. Témy boli veľmi aktuálne a zaujímavé:

      1. Virtuálne TV štúdio

      2. Od 3D scenu po 3D tlač

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Online cvičenia pre EDT.

     • OZNAM

     • Vyučovanie po jesenných prázdninách pokračuje v utorok 2.11. Keďže žiaci sú doma viac ako 3 dni, je potrebné potvrdiť tlačivo o Bezpríznakovosti na edupage alebo vytlačené a podpísané doniesť v utorok do školy.

     • Školenie v elektrotechnike

     • Sme radi, že elektrotechnické predmety budeme môcť učiť opäť atraktívnejšou formou ako doteraz, pomocou systému HDS 250-elektronic.

      Keď sú žiaci na prázdninách, tak do lavíc dňa 29.10. zasadli naši učitelia odborných predmetov. Pod vedením p. Petra Zatka z firmy HD Elektronika SK absolvovali dnes v novej učebni pre elektrotechniku a merania školenie učitelia Kavacký Peter, Kováčik Sergej a Kubaliak Ondrej.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Školenie v elektrotechnike.

     • Konferencia RADYCON

     • Boli sme pri tom !

      Veľká online konferencia o premenách trhu práce: RADYCON. Veľa nápadov ako využiť možnosti a ponuky pre budúcich maturantov.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Konferencia RADYCON.

     • HALLOWEEN

     • Dnes bol krásny deň, plný pozitívnych emócií, súťaži a zážitkov vďaka Žiackej školskej rade a pani profesorke Mgr. Vernárskej :-)

      Do fotogalérie bol pridaný nový album HALLOWEEN.

     • DOD na dopravnej

     • Na DOD sa aktívne preukázal aj študijný odbor Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách a privítal záujemcov o toto štúdium. V novej učebni pre elektrotechniku si návštevníci sami vyskúšali spájkovanie, činnosť súčiastok a "dotkli" sa tak aj elektriky. Zároveň mali možnosť sami zistiť, že učiť sa elektrotechniku je v podstate zábavné.

      Žiaci si mohli vyskúšať simulátora prevrátenia a dpzvedeli sa o jedinečnom programe Show your talent, ktorý na našej škole prebieha už 4.rok.

      Členovia JA FIRMY spolu s vyučujúcou zaujali návštevníkov atraktívnym kvízom.

      Všetko sa udialo za prísnych protiepidemických opatrení.

      ĎAKUJEME všetkým zúčastneným a tešíme sa na stretnutie v novom školskom roku.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album DOD na dopravnej.

     • HALLOWEEN na dopravnej

     • kedy?  v pondelok 25.10.2021

      ako?    všetci v maskách :-)

      a prekvapenie za to :-)

      Takto usilovne pracuje Žiacka školská rada v klubovni školy, okrem iných podujatí aktuálne pripravuje Halloween. Necháme sa prekvapiť! 

     • Deň otvorených dverí na DOPRAVNEJ

     • Milí deviataci, milé deviatačky!

      Rozhodujete sa pri výbere strednej školy? Sme dynamická škola s budúcnosťou. Na Vaše zvedavé otázky Vám odpovieme na DOD! Všetkých srdečne pozývame 22.10.2021

    • Netradičná TSV

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
   • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
   • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/