• Mladý Európan 2022

     • Dňa 29.apríla 2022 sa žiaci triedy III.L Maťo Vernársky, Aďa Luptáková a Miro Gonda zúčastnili regionálneho kola súťaže Mladý Európan 2022. Túto vyhlásilo zastúpenie Európskej komisie v SR a regionálne informačné centrum Europe Direct už 17-krát. Vedomostná súťaž je určená pre študentov gymnázií a stredných odborných škôl.

      Poslaním súťaže bolo zvýšiť všeobecnú informovanosť študentov stredných škôl SR o EÚ a tým aj povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi na Slovensku. Nosnou témou boli všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.

      Podmienkou účasti tímu na súťaži bolo aj vypracovanie projektu o predsedníckych krajinách. Prvé kolo predstavovalo vedomostný test o Európskej únii, druhé kolo jazykový test a tretie kolo bolo finále, zamerané na správne zodpovedanie otázok, doplnených obrázkami.

      Študenti v náročnej konkurencii skončili pred bránami finále na krásnom 4.mieste. V každom prípade si odniesli diplomy, vecné ceny a aj asi to najdôležitejšie, nové skúsenosti.

      Srdečne gratulujeme a zároveň za organizáciu súťaže na profesionálnej úrovni ďakujeme organizácii Europe Direct Banská Bystrica.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Mladý Európan 2022.

     • Projekt „Školy za demokraciu“

     • Dňa 27.4. 2022 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie žiakov II. L triedy v rámci projektu „Školy za demokraciu“. Témou stretnutia bola prevencia sexualizovaného  správania. Beseda bola zameraná na vymedzenie pojmu sexuálneho správania, aké sú formy a prejavy násilného správania. Čo je použitie nátlaku?  Čo znamená súhlas a nesúhlas so sexuálnymi aktivitami ?

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Projekt „Školy za demokraciu“.

     • EXKURZIA - Klub historickej techniky- Rušňové Depo Zvolen

     • Dnes, 2.mája 2022 sme mali Exkurziu so žiakmi našej školy s triedou 3.AT do KLUBU HISTORICKEJ TECHNIKY pri Rušňovom depe Zvolen. Uvideli sme nádherné kúsky starých lokomotív. Parné lokomotívy aj Dieselelektrické lokomotívy... Dostali sme krásny odborný výklad od dvoch profesionálnych odborníkov v tejto oblasti od pánov Ing. Kálmána PhD. a pána Kavčiaka. Ktorý sa venujú železničnej technike prakticky celý život. Študenti našej školy si mohli vyskúšať a dotknúť sa historickej železničnej techniky, ktorá brázdila na našich tratiach v dávnej aj nedávnej minulosti.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album EXKURZIA - Klub historickej techniky- Rušňové Depo Zvolen.

    • Netradičná TSV

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
   • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
   • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/