• Zimný pohybový kurz- 1.deň

     • Po trojročnej covidovej prestávke sme mohli organizovať Zimný pohybový kurz so žiakmi 2.ročníka. Jedna skupinka absolvuje celý týždeň lyžiarsky kurz na Králikoch, druhá skupina sa bola korčuľovať na klzisku v meste a tretia skupina absolvovala turistiku na Pustý hrad. S dobrou náladou, s poriadnym mrazom, ale s chuťou ho absolvovali. Pred pár dňami nasnežilo, tak kurz je naozaj zimným ako má byť. Už len nech nám nezamrznú :-)

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Zimný pohybový kurz- 1.deň.

     • DOD na TUZVO a my

     • Žiaci dvoch tried tretieho ročníka navštívili DOD na Fakulte techniky, ktorá je súčasťou Technickej univerzity vo Zvolene. Zaujímavý program, prezentácia úspešnosti absolventov fakulty na trhu práce, stretnutie s modernou technikou, malé súťaženie či netradičné fotografovanie. To všetko predstavili zamestnanci fakulty, ktorými sú aj naši bývalí absolventi.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album DOD na TUZVO a my.

     • Exkurzia na Žilinskej Univerzite

     • Dňa 6.2.2023 sa žiaci triedy III.AT odboru Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách zúčastnili exkurzie na Žilinskej Univerzite v Žiline. Vyskúšali si špeciálne merania a cvičenia. Žiaci sa zúčastnili meraní "Výkonová elektronika v praxi " kde si vysvetlili a odsimulovali spínaný zdroj napätia a následne absolvovali cvičenie "Meranie charakteristík vybraných elektrických prvkov" kde sa bližšie dozvedeli funkciu polovodičových súčiastok, tiež si prezreli priebehy na osciloskope alebo meracích prístrojoch. Ako posledné absolvovali cvičenie "Biosignály ľudského tela", kde si premerali svoje vlastné EKG a PPG a údaje následne aj vyhodnotili.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia na Žilinskej Univerzite.

     • Písanie na PC

     • Dňa 03. 02. 2023 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v písaní na PC. Zúčastnili sa žiaci 1. až 3. ročníka, ktorí boli rozdelení do dvoch kategórií: „začiatočníci“ a „pokročilí“. Žiakom, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach gratulujeme:

      Začiatočníci                               Pokročilí

      1. Mackov Michal Cyril I.L       1. Kmeťko Jakub III.L

      2. Jedlička Martin I.L                2. Dráčik Jakub II.L

      3. Hronec Timotej I.AT             3. Isafi Laura II.L

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Písanie na PC.

     • Aktivita ŽIVÁ KNIHA

     • Pokračujeme v aktivite ŽIVÁ KNIHA. Žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa v rámci kariérového poradenstva stretli a porozprávali s absolventom našej školy ADRIÁNOM HOLICOM. Adrián si vybral profesiu vojaka, o ktorej snívajú mnohí naši študenti.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Aktivita ŽIVÁ KNIHA.

     • Exkurzia na Žilinskej Univerzite

     • Dňa 1.2.2023 žiaci triedy I.AT odboru Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách sa zúčastnili exkurzie na Žilinskej Univerzite v Žiline. Vyskúšali si špeciálne merania a cvičenia. Žiaci si premerali svoje vlastné EKG a PPG a údaje následne aj vyhodnotili. Taktiež absolvovali prehliadku priestorov TV a rozhlasového štúdia, kde sa oboznámili s technikou, obsluhou a celkovým fungovaním takého štúdia.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia na Žilinskej Univerzite.

     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

     • BUDÚCI TÝŽDEŇ VO ŠTVRTOK!

      PRÍĎTE SA INFORMOVAŤ O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA A VIDIEŤ FUNGOVANIE ŠKOLY NA VLASTNÉ OČI

      VENOVAŤ SA VÁM BUDÚ NAŠI ŽIACI A PROFESORI. NEZABUDNITE, PRVÝ VSTUP JE O 9:00.

      TEŠÍME SA NA VÁS

     • Školský parlament- miesto, kde to žije

     • 25.1.2023 absolvovali členovia Školského parlamentu pracovné stretnutie na tému Školský parlament- miesto, kde to žije v rámci programu Školy, ktoré menia svet. Príjemným neformálnym vzdelávaním popracovali na aktivitách, ktoré ich čakajú v druhom polroku. Inštitút pre aktívne občianstvo ( IPAO) zastupovali tentokrát školiteľky Lucia a Ivka. Priniesli dobrú náladu, bohaté skúsenosti a zaujímavé aktivity. Ďakujeme!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Školský parlament- miesto, kde to žije.

     • Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

     • 18. januára sa v CVČ Domino vo Zvolene konalo Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku. Napriek tomu, že sa naši žiaci nemčinu učia len ako druhý cudzí jazyk, získali I. a II. miesto.

      Tešíme sa spolu s nimi a srdečne blahoželáme!

      I. miesto - Jakub Kmeťko

      II. miesto - Angelo Michele Di Terlizzi

     • Občianske združenie „Dopravák“

     • V mene občianskeho združenia  „Dopravák“ Vám prajeme úspešný a šťastný rok 2023 a zároveň aj poďakovať za Vaše príspevky, ktoré ste nám pridelili v rámci  2 % z vašich daní v minulom roku. V roku 2022 sa nám podarilo získať  2 229,04  (2% z daní) a prostredníctvom darov ďalších 1 050,00 €. V prílohe si môžete pozrieť podrobne spracované čerpanie finančných prostriedkov: Vyuctovanie_2022.pdf . Aj tento rok si Vás dovoľujeme osloviť a zároveň požiadať, aby ste zvážili svoju voľbu pri poukazovaní 2 % z Vašich daní.

     • Súťaž Matematický klokan

     • Na Slovensku prebehne už 25. ročník súťaže. Zapojte do nej aj vy. Prihlasovanie je možné do 17. februára u p.Piatrikovej. Súťažiť sa bude v škole 27. marca 2023.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Pozývame všetkých rodičov na ZRPŠ, ktoré sa uskutoční 19.01.2023 (vo štvrtok) o 16.00 hod v kmeňových triedach. 

      Rodičia žiakov, ktorí sú individuálne začlenení, môžu prísť konzultovať s p.Vernárskou alebo p.Zachovou pred rodičovským skôr poobede, prípadne si dohodnúť cez edupage termín.

     • Olympiáda kritického myslenia

     • V decembri na našej škole prebehlo školské kolo Olympiády kritického myslenia. Zúčastnilo sa jej 9 žiakov v dvoch kategóriách. Do krajského kola, ktoré sa uskutoční 28.marca 2023, postupujú:

      Kategória 1: Matúš Lacza II. L, Darina Plevová II. L, Matej Výbošťok II. B

      Kategória 2: Patrik Dzurjo IV. L

      Srdečne gratulujeme a držíme palce! 

     • FiNNkviz 2022

     • V novembri 2022 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo vzdelávacej súťaže FiNNkvíz, ktorej organizátorom je Nadácia NN ľuďom. Zúčastnilo sa ho 20 žiakov I. a II. ročníka. Úspešnými riešiteľmi bolo 13 žiakov, ktorí dostali diplomy. Najlepšie umiestnenie z našej školy získali (celkovo sa krajského kola zúčastnilo 537 žiakov) :

      100. Michal Alex Gajdoš II. AT

      130. Darina Plevová II. L

      137. Gabriel Uličný II. L

      Týmto osobne odovzdala diplomy a vecné ceny naša pani riaditeľka. Srdečne gratulujeme. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album FiNNkviz 2022.

     • Odborné prednášky s lektormi

     • Dňa 11.januára 2023 sa v triede IV.L v rámci predmetu Financie uskutočnili odborné prednášky s lektormi. Prvá bola na vysoko aktuálnu tému Inflácia a jej dopad - prednášajúcou bola pani Mgr.Dudášová z OVB. Druhá online prednáška rozoberala tému Správa budov, zariadení a vozidiel v servise - prednášajúcim bol pán Pešl zo spoločnosti OVServis (Ozaj výborný servis). Obidve prednášky boli zaujímavé a určite priniesli našim študentom obohatenie ich vedomostí, a v neposlednom rade aj  nové informácie dôležité pre budúcu podnikateľskú činnosť.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen 96001 Zvolen Slovakia
   • 000215589
   • 000215589
   • Katarína Medzihorská psychologicka@dopravnazv.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/