• Exkurzia v Klube historickej techniky

     • Dňa 3.5.2023 sa žiaci triedy II.AT odboru Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách zúčastnili aj druhej exkurzie, kde sa k nim pridali aj žiaci I.AT rovnakého odboru. Tento raz to bola exkurzia v Klube historickej techniky (KHT), kde si prezreli naozaj zaujímavé "kúsky“, ktoré jazdili v okolí Zvolena.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia v Klube historickej techniky.

     • Exkurzia v spoločnosti ŽSR

     • Dňa 3.5.2023 sa žiaci triedy II.AT odboru Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách zúčastnili v rámci predmetu PRAX exkurzie v spoločnosti ŽSR, sekcia OZT a dnes si prešli celú zabezpečovaciu časť.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia v spoločnosti ŽSR.

     • Prokurátor a policajtka na hodine OBN

     • 24. apríla na hodine OBN besedovali študenti 1.B triedy s preventistkou Okresného riaditeľstva PZ vo Zvolene npor. Mgr. Milotou Kaplánovou a s JUDr. Petrom Hricom - námestníkom okresného prokurátora na Okresnej prokuratúre Zvolen. Beseda bola zameraná na prevenciu závislostí a kriminality mladistvých. Prváci sa dozvedeli o škodlivosti užívania návykových látok, aké sú tresty za ich výrobu a distribúciu. Pani policajtka a pán prokurátor svoje tvrdenia podložili aj skutočnými prípadmi a tiež odpovedali na všetky zvedavé otázky.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Prokurátor a policajtka na hodine OBN.

     • Hodiny OBN s policajtkou

     • V mesiaci apríl mali triedy 1. a 2. ročníka v rámci hodín OBN zaujímavé besedy s preventistkou Okresného riaditeľstva PZ vo Zvolene npor. Mgr. Milotou Kaplánovou. Tieto aktivity boli zamerané na riziká užívania tabakových výrobkov, energetických nápojov, alkoholu a iných návykových látok. Žiaci mali možnosť vyskúšať si aj okuliare, ktoré navodzujú stav opitosti.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Hodiny OBN s policajtkou.

     • Dopoludnie na súde

     • Neznalosť zákona neospravedlňuje. O tom sa presvedčili aj študenti 3.B triedy, ktorí strávili posledné piatkové dopoludnie na Okresnom súde vo Zvolene. Boli účastníkmi štyroch súdnych pojednávaní: zhabanie majetku, premena podmienečného trestu na nepodmienečný, vrátenie zadržaného vodičského preukazu, hlavné pojednávanie - nevyplatenie mzdy zamestnancovi. Tieto pojednávania viedla pani predsedkyňa súdu JUDr. Mariana Philadelphyová. Počas krátkych prestávok vysvetlila študentom aj dôležité termíny z trestného a pracovného práva.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Dopoludnie na súde.

     • Dievčatá s triumfom v krajskom kole florbalu

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Dievčatá s triumfom v krajskom kole florbalu.

      27.apríla sa uskutočnilo krajské kolo florbalového turnaja dievčat v Brezne. Naše dievčatá v základnej zostave Dominika Paterová IV.L, Bianka Dzurjová a Petra Korčoková III.L, Sandra Široká II.AT, Darina Plevová a Viera Martinková II.L, podporované z lavičky Jaroslavou Adamskou a Laurou Isafi II.L a pod vedením Mgr. Tomáša Kuvika po oduševnených výkonoch získali najvzácnejšiu trofej.

      Gratulujeme!

      Už v utorok a v stredu, 2. a 3. mája sa pobijú v Trenčíne o titul majsteriek Slovenska v tejto kategórii.

      Držíme im palce!

     • Mladý Európan 2023

     • Vo štvrtok 13. apríla 2023 sa vo Vzdelávacom centre Univerzitnej knižnice UMB konal 18. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže MLADÝ EURÓPAN 2023

      Poslaním súťaže bolo zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou boli tento rok všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.
      Nosnými oblasťami pre tento rok boli Európsky rok zručností 2023, podpora digitálnej gramotnosti a boj proti dezinformáciám, programy EÚ pre mladých ľudí a priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyen. 

      Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže bolo odovzdanie stručného projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Švédsku, alebo o Španielsku, krajine, ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2023.

      Súťažne tímy si zmerali svoje vedomosti v troch kolách. Prvé tvoril vedomostný test, druhé kolo jazyková tajnička a tretie kolo pozostávalo z prezentácie zameranej na osobnosti, dominanty a symboly Európskej únie. Súťaže sa zúčastnili aj naši študenti Michal Sivok, Jakub Kmeťko a Zdenka Homolová z triedy III.L. Vo veľkej konkurencii s gymnazistami z regiónu získali 4.miesto a diplom za reprezentovanie.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Mladý Európan 2023.

     • Hexagon

     • 7.4.2023 bolo na našej škole, v školských dielňach za prítomnosti nielen dielenských vyučujúcich odprezentované najvšestrannejšie meracie rameno na trhu od firmy HEXAGON Bratislava. Je to prvé rameno na svete s krytím IP54, to znamená, že je určené pre meranie kdekoľvek, vo výrobnej hale, na konštrukčnom stole, ale aj v prašnej dielni. Meracie rameno je vytvorené pre budúcnosť priemyselného merania. Možno v budúcnosti aj naši žiaci budú na tomto ramene vykonávať merania. Už teraz sa na to tešíme.Do fotogalérie bol pridaný nový album Hexagon.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Pozývame všetkých rodičov na Rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 20.04.2023 od 16.00 hod. v kmeňových triedach. Tešíme sa na vašu účasť.

     • Oznam pre žiakov 4.ročníka

     • Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky, organizuje v dňoch 21. 3. 2023 až 4. 5. 2023 ONLINE intenzívny prípravný kurz matematiky na prijímacie pohovory na univerzity a  vysoké školy ekonomického a technického zamerania.

     • Hydrogen Horizon Grand Prix 2023

     • 12.4. – 13.4.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili pretekov RC vodíkových modelov áut MSR Horizon Hydrogen   

      Grand Prix 2023. Miesto pretekov: Aurélium Zážitkové centrum vedy, Bojnícka 3 / areál Matador / Bratislava – Nové Mesto.

      Zúčastnení žiaci : Melicherčík Matúš - III.B, Oravec Matej - III.B, Bystrianský Peter - III.B, Výbošťok Matej - II.B, Boldiš Ján - II.B, Rejdovian Filip - II.B, ktorí počas pretekov odviedli perfektnú prácu. Pedagogický dozor: Ing. Lešniak Tibor.

      Pretekov sa zúčastnilo 9 škôl, na štart kvalifikácie sa postavilo 10 autíčok, kvalifikácia sa jazdila po dobu piatich minút, o postavení na štarte finále rozhodol čas najrýchlejšieho kola. Tohto roku sa zišla veľmi silná konkurencia, 6– hodinový pretek začal 13.4 o 9:00 hod, náš tím odštartoval zo štvrtej pozície, nad regulérnosťou pretekov dohliadali rozhodcovia z Českej republiky.

      Obsadili sme 7.miesto. Odjazdili sme 488 kôl, bohužiaľ sme preteky nedokončili kvôli chybe palivového článku. Pohár víťazov sme ale predsa získali v kategórii dizajn karosérie. Záverečné vyhodnotenie bolo aj za účasti zástupcov firiem z Českej a Slovenskej republiky.      

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Hydrogen Horizon Grand Prix 2023.

     • Exkurzia v ŽSR

     • Žiaci II.AT odboru Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách absolvovali 12.4.2023 exkurziu v rámci predmetu Prax v spoločnosti ŽSR, na pracovisku OTV (oprava trakčných vedení).

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia v ŽSR.

     • Prípravné kurzy na prijímacie skúšky

     • Naša škola organizuje pre žiakov 9. ročníka online aj prezenčné prípravné kurzy na prijímacie skúšky z predmetov MAT a SJL- 5x z každého predmetu. Kurz z matematiky bude prebiehať utorky od 21.3.202314:30 hod, kurz zo slovenského jazyka bude prebiehať stredy od 22.3.202314:30 hod. Prvý a posledný kurz bude online pomocou videostretnutia cez ZOOM, zvyšné prezenčne v našej škole.

      Dokedy a ako sa prihlásiť? Stačí poslať email minimálne 1 pracovný deň  pred termínom online kurzu na adresu skola@dopravnazv.sk.

      Všetky informácie nájdete tu: https://dopravnazv.edupage.org/a/pripravne-kurzy-1

      Tematické rozdelenie kurzov podľa predmetov:

      MATEMATIKA

      1.kurz - ONLINE                              21.3.2023 o 14:30 hod  

      2.kurz - PREZENČNE                     28.3.2023 o 14:30 hod   -v učebni 303 netreba sa vopred prihlasovať

      3.kurz - PREZENČNE                     4.4.2023 o 14:30 hod     

      4.kurz - PREZENČNE                     18.4.2023 o 14:30 hod

      5.kurz - ONLINE                              25.4.2023 o 14:30 hod

       

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

      1.kurz - ONLINE                              22.3.2023 o 14:30 hod  

      2.kurz - PREZENČNE                     29.3.2023 o 14:30 hod  

      3.kurz - PREZENČNE                     5.4.2023 o 14:30 hod

      4.kurz - PREZENČNE                     19.4.2023 o 14:30 hod

      5.kurz - ONLINE                              26.4.2023 o 14:30 hod

     • Vyhodnotenie 45.ročníka krajskej prehliadky SOČ

     • Ako organizátor súťaže zverejňujeme výsledkovú listinu 45.rocnika krajskej prehliadky SOČ. 

      Ďakujeme všetkým členom odborných hodnotiacich komisií za príjemnú inšpiratívnu atmosféru a súťažiacim za zaujímavé práce a skvelé prezentácie. Víťazom gratulujeme a držíme palce v celoslovenskej súťaži.

     • Olympiáda kritického myslenia

     • je súťaž pre študentky a študentov stredných škôl. Olympiáda kritického myslenia (OKM) reaguje na nedostatok vzdelávania v oblasti kritického myslenia a mediálnej gramotnosti mladých ľudí. Súťaž prebieha v dvoch vekových kategóriách a troch súťažných kolách. Vznikla v roku 2021 a o rok neskôr sa do súťaže zaregistrovalo takmer 6000 študentov z vyše 200 škôl na celom Slovensku.

      Ciele OKM

      https://www.okm.sk/wp-content/uploads/2021/11/Vector-8.png Posilniť odolnosť voči dezinformáciám a manipulačným taktikám

      https://www.okm.sk/wp-content/uploads/2021/11/Vector-8.png Rozvinúť argumentačné zručnosti mladých ľudí

      https://www.okm.sk/wp-content/uploads/2021/11/Vector-8.pngZvyšovať kvalitu verejnej diskusie

      https://www.okm.sk/wp-content/uploads/2021/11/Vector-8.pngNaučiť mladých ľudí overovať správy a určovať dôveryhodné zdroje informácií

      https://www.okm.sk/wp-content/uploads/2021/11/Vector-8.pngVytvoriť zdravé návyky pri trávení času na sociálnych sieťach

      https://www.okm.sk/wp-content/uploads/2021/11/Vector-8.pngZlepšiť schopnosť korektne interpretovať dáta, štatistiky a grafy

      Dňa 28.marca 2023 sa zúčastnili OKM – krajské kolo v dvoch kategóriách:

      1. Lacza II.L, Plevová II.L, Výbošťok II.B
      2. Dzurjo IV.L

      Držíme palce, výsledky budú zverejnené o mesiac.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Olympiáda kritického myslenia.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.:
    045/5333 214- ústredňa
    045/5366 390- sekretariát

    - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková
    trnkova@dopravnazv.sk
    045/5333 097
    +421 911 046 293

    - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová
    pospisilova@dopravnazv.sk
    +421 911 046 294

    - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková
    konopkova@dopravnazv.sk
    +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94
    960 01 Zvolen
    96001 Zvolen
    Slovakia
   • 000215589
   • 000215589
   • Katarína Medzihorská
    psychologicka@dopravnazv.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/