• SMART GREEN MOBILITY

     • DNEŠNÁ AKCIA- 11.5.2023- SMART GREEN MOBILITY.

      Vďaka našej aktivite a prejavenému záujmu o zelenú mobilitu sme sa umiestnili medzi tromi najaktívnejšími školami zapojenými do kurzu SMART GREEN MOBILITY.eu, a preto sa na našej škole v dnešný deň uskutočnila Výstava elektromobilov. Naši žiaci, ale aj žiaci z iných škôl, ktorí sa k nám prihlásili, sa dozvedeli a mohli si vyskúšať najnovšie smart technológie, zažiť rýchlu jazdu na elektromobiloch a diskutovať priamo s odborníkmi z praxe.

      TO JE ALE RÝCHLOSŤ...

      Do fotogalérie bol pridaný nový album SMART GREEN MOBILITY.

     • Exkurzia do Rušňového depa v Brezne

     • Dňa 10.5.2023 sa žiaci triedy II.AT odboru Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách zúčastnili v rámci predmetu PRAX exkurzie v spoločnosti ZSSK, pracovisko Rušňového depa v Brezne. Oboznámili sa s fungovaním "mašín", nutnosti kontrolných prehliadok pre ich bezpečné fungovanie v prevádzke na trati. Tiež si pozreli aktuálne opravovú mašinu 812 aj podrobnejšie čo sa na nej opravuje.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia do Rušňového depa v Brezne.

     • ODBORNÁ VOJENSKÁ PREZENTÁCIA

     • 9. mája 2023 sa na školskom dvore uskutočnila prezentácia Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Našim druhákom a tretiakom sa predstavili armádni zdravotníci, hasiči a strelci.

     • Exkurzia TÚV SŰD Slovakia

     • Dňa 9.5.2023 sa žiaci I.B triedy zúčastnili exkurzie TÚV SŰD Slovakia s.r.o.,pobočka STK a KO vo Vlkanovej, kde ich po priestoroch spoločnosti sprevádzal Ing.David Šuhajda, absolvent našej školy.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia TÚV SŰD Slovakia.

     • Majstrovstvá Slovenska vo florbale dievčat

     • Naše dievčatá sa umiestnili na 6. mieste. Dominika Páterová, Petra Korčoková, Bianka Dzurjová, Darina Plevová, Viera Martinková, Sandra Široká, Jaroslava Adamská a Anna Púpalová. Dievčatá, srdečne gratulujeme za veľký úspech a vzornú reprezentáciu školy.

     • Literárno-fyzikálna exkurzia Martin

     • 3.5.2023 žiaci druhého ročníka a niektorí žiaci z III.AT absolvovali Literárno-fyzikálnu exkurziu do Martina. Navštívili: Slovenskú národnú knižnicu v Martine, Centrum popularizácie fyziky a na záver absolvovali prehliadku Národného cintorína. Bolo príjemné stretnúť nášho absolventa Mgr. Adama Čuchora, ktorý nás previedol Slovenskou národnou knižnicou a oboznámil s jej exponátmi ap. Fyzika hrou- aj tak by sme mohli popísať návštevu Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine a poďakovať PaedDr. Jozefovi Beňuškovi, PhD. za pútavé prevedenie pokusov-aj s našimi žiakmi. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Literárno-fyzikálna exkurzia Martin.

     • Exkurzia v Klube historickej techniky

     • Dňa 3.5.2023 sa žiaci triedy II.AT odboru Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách zúčastnili aj druhej exkurzie, kde sa k nim pridali aj žiaci I.AT rovnakého odboru. Tento raz to bola exkurzia v Klube historickej techniky (KHT), kde si prezreli naozaj zaujímavé "kúsky“, ktoré jazdili v okolí Zvolena.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia v Klube historickej techniky.

     • Exkurzia v spoločnosti ŽSR

     • Dňa 3.5.2023 sa žiaci triedy II.AT odboru Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách zúčastnili v rámci predmetu PRAX exkurzie v spoločnosti ŽSR, sekcia OZT a dnes si prešli celú zabezpečovaciu časť.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia v spoločnosti ŽSR.

     • Prokurátor a policajtka na hodine OBN

     • 24. apríla na hodine OBN besedovali študenti 1.B triedy s preventistkou Okresného riaditeľstva PZ vo Zvolene npor. Mgr. Milotou Kaplánovou a s JUDr. Petrom Hricom - námestníkom okresného prokurátora na Okresnej prokuratúre Zvolen. Beseda bola zameraná na prevenciu závislostí a kriminality mladistvých. Prváci sa dozvedeli o škodlivosti užívania návykových látok, aké sú tresty za ich výrobu a distribúciu. Pani policajtka a pán prokurátor svoje tvrdenia podložili aj skutočnými prípadmi a tiež odpovedali na všetky zvedavé otázky.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Prokurátor a policajtka na hodine OBN.

     • Hodiny OBN s policajtkou

     • V mesiaci apríl mali triedy 1. a 2. ročníka v rámci hodín OBN zaujímavé besedy s preventistkou Okresného riaditeľstva PZ vo Zvolene npor. Mgr. Milotou Kaplánovou. Tieto aktivity boli zamerané na riziká užívania tabakových výrobkov, energetických nápojov, alkoholu a iných návykových látok. Žiaci mali možnosť vyskúšať si aj okuliare, ktoré navodzujú stav opitosti.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Hodiny OBN s policajtkou.

     • Dopoludnie na súde

     • Neznalosť zákona neospravedlňuje. O tom sa presvedčili aj študenti 3.B triedy, ktorí strávili posledné piatkové dopoludnie na Okresnom súde vo Zvolene. Boli účastníkmi štyroch súdnych pojednávaní: zhabanie majetku, premena podmienečného trestu na nepodmienečný, vrátenie zadržaného vodičského preukazu, hlavné pojednávanie - nevyplatenie mzdy zamestnancovi. Tieto pojednávania viedla pani predsedkyňa súdu JUDr. Mariana Philadelphyová. Počas krátkych prestávok vysvetlila študentom aj dôležité termíny z trestného a pracovného práva.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Dopoludnie na súde.

     • Dievčatá s triumfom v krajskom kole florbalu

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Dievčatá s triumfom v krajskom kole florbalu.

      27.apríla sa uskutočnilo krajské kolo florbalového turnaja dievčat v Brezne. Naše dievčatá v základnej zostave Dominika Paterová IV.L, Bianka Dzurjová a Petra Korčoková III.L, Sandra Široká II.AT, Darina Plevová a Viera Martinková II.L, podporované z lavičky Jaroslavou Adamskou a Laurou Isafi II.L a pod vedením Mgr. Tomáša Kuvika po oduševnených výkonoch získali najvzácnejšiu trofej.

      Gratulujeme!

      Už v utorok a v stredu, 2. a 3. mája sa pobijú v Trenčíne o titul majsteriek Slovenska v tejto kategórii.

      Držíme im palce!

     • Mladý Európan 2023

     • Vo štvrtok 13. apríla 2023 sa vo Vzdelávacom centre Univerzitnej knižnice UMB konal 18. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže MLADÝ EURÓPAN 2023

      Poslaním súťaže bolo zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou boli tento rok všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.
      Nosnými oblasťami pre tento rok boli Európsky rok zručností 2023, podpora digitálnej gramotnosti a boj proti dezinformáciám, programy EÚ pre mladých ľudí a priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyen. 

      Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže bolo odovzdanie stručného projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Švédsku, alebo o Španielsku, krajine, ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2023.

      Súťažne tímy si zmerali svoje vedomosti v troch kolách. Prvé tvoril vedomostný test, druhé kolo jazyková tajnička a tretie kolo pozostávalo z prezentácie zameranej na osobnosti, dominanty a symboly Európskej únie. Súťaže sa zúčastnili aj naši študenti Michal Sivok, Jakub Kmeťko a Zdenka Homolová z triedy III.L. Vo veľkej konkurencii s gymnazistami z regiónu získali 4.miesto a diplom za reprezentovanie.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Mladý Európan 2023.

     • Hexagon

     • 7.4.2023 bolo na našej škole, v školských dielňach za prítomnosti nielen dielenských vyučujúcich odprezentované najvšestrannejšie meracie rameno na trhu od firmy HEXAGON Bratislava. Je to prvé rameno na svete s krytím IP54, to znamená, že je určené pre meranie kdekoľvek, vo výrobnej hale, na konštrukčnom stole, ale aj v prašnej dielni. Meracie rameno je vytvorené pre budúcnosť priemyselného merania. Možno v budúcnosti aj naši žiaci budú na tomto ramene vykonávať merania. Už teraz sa na to tešíme.Do fotogalérie bol pridaný nový album Hexagon.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Pozývame všetkých rodičov na Rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 20.04.2023 od 16.00 hod. v kmeňových triedach. Tešíme sa na vašu účasť.

     • Oznam pre žiakov 4.ročníka

     • Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky, organizuje v dňoch 21. 3. 2023 až 4. 5. 2023 ONLINE intenzívny prípravný kurz matematiky na prijímacie pohovory na univerzity a  vysoké školy ekonomického a technického zamerania.

     • Hydrogen Horizon Grand Prix 2023

     • 12.4. – 13.4.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili pretekov RC vodíkových modelov áut MSR Horizon Hydrogen   

      Grand Prix 2023. Miesto pretekov: Aurélium Zážitkové centrum vedy, Bojnícka 3 / areál Matador / Bratislava – Nové Mesto.

      Zúčastnení žiaci : Melicherčík Matúš - III.B, Oravec Matej - III.B, Bystrianský Peter - III.B, Výbošťok Matej - II.B, Boldiš Ján - II.B, Rejdovian Filip - II.B, ktorí počas pretekov odviedli perfektnú prácu. Pedagogický dozor: Ing. Lešniak Tibor.

      Pretekov sa zúčastnilo 9 škôl, na štart kvalifikácie sa postavilo 10 autíčok, kvalifikácia sa jazdila po dobu piatich minút, o postavení na štarte finále rozhodol čas najrýchlejšieho kola. Tohto roku sa zišla veľmi silná konkurencia, 6– hodinový pretek začal 13.4 o 9:00 hod, náš tím odštartoval zo štvrtej pozície, nad regulérnosťou pretekov dohliadali rozhodcovia z Českej republiky.

      Obsadili sme 7.miesto. Odjazdili sme 488 kôl, bohužiaľ sme preteky nedokončili kvôli chybe palivového článku. Pohár víťazov sme ale predsa získali v kategórii dizajn karosérie. Záverečné vyhodnotenie bolo aj za účasti zástupcov firiem z Českej a Slovenskej republiky.      

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Hydrogen Horizon Grand Prix 2023.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
   • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
   • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/