• Externé štúdium

     • Ak už máte maturitu a potrebujete doplniť vzdelanie v elektrotechnickom odbore, ponúkame možnosť pomaturitného štúdia a následne aj získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §21 Elektrotechnik.

      NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

      Ďalšie informácie nájdete na našej stránke link: https://dopravnazv.edupage.org/a/externe-studium

     • INFORMÁCIE pre UCHÁDZAČOV do 1.ročníka

     • Na základe rozhodnutia o prijatí vášho dieťaťa prosíme o záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium v termíne od 19.5 – 24.5.2023 (do 23:59 hod). Môžete ho poslať poštou- najneskôr podané na poštovú prepravu 24.mája (23:59 h), emailom- podpísané a zoskenované na mail: skola@dopravnazv.sk najneskôr odoslané 24.mája (do 23:59 hod) alebo osobne do školy. Tlačivo si môžete stiahnuť tu: Potvrdenie nástupu na štúdium.docx

      Povinnosťou zákonného zástupcu je zaslať aj potvrdenie o nenastúpení na štúdium.

      V prípade neprijatia na štúdium môžete podať odvolanie. Tlačivo si môžete stiahnuť tu: Odvolanie - vzor.docx

     • Valné zhromaždenie

     • Dńa 11.mája 2023 študentská firma EmpresaEl uzatvorila svoju podnikateľskú činnosť na likvidačnom Valnom zhromaždení. Manažment študentskej firmy pod vedením Michala Sivoka z triedy III.L zhodnotil tohtoročnú podnikateľskú činnosť. Firma akcionárov opäť nesklamala a akcionári sa tešia zo svojich dividend. Študentská firma EmpresaEl ďakuje vedeniu školy za podporu na akciách školy. Študentská firma pôsobí na škole v rámci voliteľného predmetu Aplikovaná ekonómia ako jeden zo vzdelávacích programov Junior Achievement Slovensko. Je založená na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby sa rozvíjali vzdelávacie, komunikačné, personálne a pracovné kompetencie študentov. Ďakujeme aj nášmu dlhoročnému konzultantovi Ing.Vajdovi, ktorý sa vždy podelí so študentami o svoje skúsenosti, pomáha pri vedení študentskej firmy a vhodne dopĺňa výučbu

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Valné zhromaždenie.

     • SMART GREEN MOBILITY

     • DNEŠNÁ AKCIA- 11.5.2023- SMART GREEN MOBILITY.

      Vďaka našej aktivite a prejavenému záujmu o zelenú mobilitu sme sa umiestnili medzi tromi najaktívnejšími školami zapojenými do kurzu SMART GREEN MOBILITY.eu, a preto sa na našej škole v dnešný deň uskutočnila Výstava elektromobilov. Naši žiaci, ale aj žiaci z iných škôl, ktorí sa k nám prihlásili, sa dozvedeli a mohli si vyskúšať najnovšie smart technológie, zažiť rýchlu jazdu na elektromobiloch a diskutovať priamo s odborníkmi z praxe.

      TO JE ALE RÝCHLOSŤ...

      Do fotogalérie bol pridaný nový album SMART GREEN MOBILITY.

     • Exkurzia do Rušňového depa v Brezne

     • Dňa 10.5.2023 sa žiaci triedy II.AT odboru Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách zúčastnili v rámci predmetu PRAX exkurzie v spoločnosti ZSSK, pracovisko Rušňového depa v Brezne. Oboznámili sa s fungovaním "mašín", nutnosti kontrolných prehliadok pre ich bezpečné fungovanie v prevádzke na trati. Tiež si pozreli aktuálne opravovú mašinu 812 aj podrobnejšie čo sa na nej opravuje.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia do Rušňového depa v Brezne.

     • ODBORNÁ VOJENSKÁ PREZENTÁCIA

     • 9. mája 2023 sa na školskom dvore uskutočnila prezentácia Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Našim druhákom a tretiakom sa predstavili armádni zdravotníci, hasiči a strelci.

     • Exkurzia TÚV SŰD Slovakia

     • Dňa 9.5.2023 sa žiaci I.B triedy zúčastnili exkurzie TÚV SŰD Slovakia s.r.o.,pobočka STK a KO vo Vlkanovej, kde ich po priestoroch spoločnosti sprevádzal Ing.David Šuhajda, absolvent našej školy.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia TÚV SŰD Slovakia.

     • Majstrovstvá Slovenska vo florbale dievčat

     • Naše dievčatá sa umiestnili na 6. mieste. Dominika Páterová, Petra Korčoková, Bianka Dzurjová, Darina Plevová, Viera Martinková, Sandra Široká, Jaroslava Adamská a Anna Púpalová. Dievčatá, srdečne gratulujeme za veľký úspech a vzornú reprezentáciu školy.

     • Literárno-fyzikálna exkurzia Martin

     • 3.5.2023 žiaci druhého ročníka a niektorí žiaci z III.AT absolvovali Literárno-fyzikálnu exkurziu do Martina. Navštívili: Slovenskú národnú knižnicu v Martine, Centrum popularizácie fyziky a na záver absolvovali prehliadku Národného cintorína. Bolo príjemné stretnúť nášho absolventa Mgr. Adama Čuchora, ktorý nás previedol Slovenskou národnou knižnicou a oboznámil s jej exponátmi ap. Fyzika hrou- aj tak by sme mohli popísať návštevu Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine a poďakovať PaedDr. Jozefovi Beňuškovi, PhD. za pútavé prevedenie pokusov-aj s našimi žiakmi. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Literárno-fyzikálna exkurzia Martin.

     • Exkurzia v Klube historickej techniky

     • Dňa 3.5.2023 sa žiaci triedy II.AT odboru Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách zúčastnili aj druhej exkurzie, kde sa k nim pridali aj žiaci I.AT rovnakého odboru. Tento raz to bola exkurzia v Klube historickej techniky (KHT), kde si prezreli naozaj zaujímavé "kúsky“, ktoré jazdili v okolí Zvolena.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia v Klube historickej techniky.

     • Exkurzia v spoločnosti ŽSR

     • Dňa 3.5.2023 sa žiaci triedy II.AT odboru Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách zúčastnili v rámci predmetu PRAX exkurzie v spoločnosti ŽSR, sekcia OZT a dnes si prešli celú zabezpečovaciu časť.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia v spoločnosti ŽSR.

     • Prokurátor a policajtka na hodine OBN

     • 24. apríla na hodine OBN besedovali študenti 1.B triedy s preventistkou Okresného riaditeľstva PZ vo Zvolene npor. Mgr. Milotou Kaplánovou a s JUDr. Petrom Hricom - námestníkom okresného prokurátora na Okresnej prokuratúre Zvolen. Beseda bola zameraná na prevenciu závislostí a kriminality mladistvých. Prváci sa dozvedeli o škodlivosti užívania návykových látok, aké sú tresty za ich výrobu a distribúciu. Pani policajtka a pán prokurátor svoje tvrdenia podložili aj skutočnými prípadmi a tiež odpovedali na všetky zvedavé otázky.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Prokurátor a policajtka na hodine OBN.

     • Hodiny OBN s policajtkou

     • V mesiaci apríl mali triedy 1. a 2. ročníka v rámci hodín OBN zaujímavé besedy s preventistkou Okresného riaditeľstva PZ vo Zvolene npor. Mgr. Milotou Kaplánovou. Tieto aktivity boli zamerané na riziká užívania tabakových výrobkov, energetických nápojov, alkoholu a iných návykových látok. Žiaci mali možnosť vyskúšať si aj okuliare, ktoré navodzujú stav opitosti.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Hodiny OBN s policajtkou.

     • Dopoludnie na súde

     • Neznalosť zákona neospravedlňuje. O tom sa presvedčili aj študenti 3.B triedy, ktorí strávili posledné piatkové dopoludnie na Okresnom súde vo Zvolene. Boli účastníkmi štyroch súdnych pojednávaní: zhabanie majetku, premena podmienečného trestu na nepodmienečný, vrátenie zadržaného vodičského preukazu, hlavné pojednávanie - nevyplatenie mzdy zamestnancovi. Tieto pojednávania viedla pani predsedkyňa súdu JUDr. Mariana Philadelphyová. Počas krátkych prestávok vysvetlila študentom aj dôležité termíny z trestného a pracovného práva.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Dopoludnie na súde.

     • Dievčatá s triumfom v krajskom kole florbalu

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Dievčatá s triumfom v krajskom kole florbalu.

      27.apríla sa uskutočnilo krajské kolo florbalového turnaja dievčat v Brezne. Naše dievčatá v základnej zostave Dominika Paterová IV.L, Bianka Dzurjová a Petra Korčoková III.L, Sandra Široká II.AT, Darina Plevová a Viera Martinková II.L, podporované z lavičky Jaroslavou Adamskou a Laurou Isafi II.L a pod vedením Mgr. Tomáša Kuvika po oduševnených výkonoch získali najvzácnejšiu trofej.

      Gratulujeme!

      Už v utorok a v stredu, 2. a 3. mája sa pobijú v Trenčíne o titul majsteriek Slovenska v tejto kategórii.

      Držíme im palce!

     • Mladý Európan 2023

     • Vo štvrtok 13. apríla 2023 sa vo Vzdelávacom centre Univerzitnej knižnice UMB konal 18. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže MLADÝ EURÓPAN 2023

      Poslaním súťaže bolo zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou boli tento rok všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.
      Nosnými oblasťami pre tento rok boli Európsky rok zručností 2023, podpora digitálnej gramotnosti a boj proti dezinformáciám, programy EÚ pre mladých ľudí a priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyen. 

      Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže bolo odovzdanie stručného projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Švédsku, alebo o Španielsku, krajine, ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2023.

      Súťažne tímy si zmerali svoje vedomosti v troch kolách. Prvé tvoril vedomostný test, druhé kolo jazyková tajnička a tretie kolo pozostávalo z prezentácie zameranej na osobnosti, dominanty a symboly Európskej únie. Súťaže sa zúčastnili aj naši študenti Michal Sivok, Jakub Kmeťko a Zdenka Homolová z triedy III.L. Vo veľkej konkurencii s gymnazistami z regiónu získali 4.miesto a diplom za reprezentovanie.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Mladý Európan 2023.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.:
    045/5333 214- ústredňa
    045/5366 390- sekretariát

    - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková
    trnkova@dopravnazv.sk
    045/5333 097
    +421 911 046 293

    - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová
    pospisilova@dopravnazv.sk
    +421 911 046 294

    - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková
    konopkova@dopravnazv.sk
    +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94
    960 01 Zvolen
    96001 Zvolen
    Slovakia
   • 000215589
   • 000215589
   • Katarína Medzihorská
    psychologicka@dopravnazv.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/