• Súťaž ŠVOČ pre SŠ a Cena predsedu SZS za rok 2024

     • Naši vedci budúcnosti!

      S hrdosťou oznamujeme, že naši talentovaní žiaci Martin Ľupták, Pavel Holík a Andrej Grekčo na súťaži ŠVOČ pre stredné školy získali Cenu predsedu SZS za rok 2024! Toto prestížne ocenenie im bolo udelené za ich vedeckú a odbornú činnosť na Fakulte techniky Technickej univerzity vo Zvolene.

      Naši mladí vedci ukázali, že v nich drieme obrovský potenciál a my sme presvedčení, že v budúcnosti dosiahnu skvelé veci. Ich inovatívne myšlienky a vytrvalá práca sú inšpiráciou pre nás všetkých. Sú to hviezdy našej školy a sme nesmierne hrdí na to, čo dosiahli počas štúdia na našej škole.

     • 1. miesto v súťaži ŠVOČ

     • Triumf vedy! Naši žiaci práve získali 1. miesto v súťaži ŠVOČ! Ich projekt GraviMobil je rovnako fascinujúci ako tajomstvá gravitácie. Tento úspech je výsledkom ich nekonečnej zvedavosti, neúnavnej práce a odhodlania preskúmať neznáme. Sme nadšení, že môžeme byť súčasťou ich cesty plnej objavov a inovácií, viac o projekte na www.gravimobil.sk

     • Dejepisná olympiáda

     • Študent 3.L triedy Matúš Lacza si na krajskom kole Dejepisnej olympiády, ktorá sa konala 19. 4. 2024 v Banskej Bystrici, v kategórii B ,,vybojoval" krásne 3. miesto. Srdečne blahoželáme! 

     • Konferencia SYT

     • Naši žiaci sa po absolvovaní rozvojového programu Show your Talent zúčastnili na záverečnej konferencii Show your Talent Academy. Tím ,,Vnúčence" a tím ,,Štyria mušketieri" prezentovali svoje projekty a získali certifikáty o absolvovaní programu. Gratulujeme im a držíme im palce v ďalšom rozvíjaní ich talentov. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Konferencia SYT.

     • Hodiny OBN s policajtkou

     • V mesiaci apríl mali triedy 1. ročníka v rámci hodín OBN zaujímavé besedy s preventistkou Okresného riaditeľstva PZ vo Zvolene kpt. Mgr. Milotou Kaplánovou. Tieto besedy boli zamerané na riziká užívania tabakových výrobkov, energetických nápojov, alkoholu a iných návykových látok. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Hodiny OBN s policajtkou.

     • Vedomostný kvíz

     • 25. 4. 2024 organizovala Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene v spolupráci s BBSK, Okresným riaditeľstvom policajného zboru vo Zvolene a Mestskou políciou vo Zvolene vedomostný kvíz ,,Drogy, to teda nie!" V silnej konkurencii  zvolenských stredných škôl sa naši žiaci Lenka Bútorová a Filip Beliančín z 2.AT umiestnili na krásnom 3. mieste. Blahoželáme!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Vedomostný kvíz.

     • Deň Zeme vo Zvolene

     • Naša škola sa aktívne zapojila do osláv Dňa Zeme vo Zvolene. Boli sme tam, stánok sme mali a bolo to skvelé! Naši študenti a učitelia predviedli, ako sa dá byť kreatívny a zároveň dbať na našu krásnu planétu.

      Ale počkajte, to nie je všetko! Máme pre vás pár zábavných momentov. Kto by si myslel, že jazda autobusom môže byť ekologická a vôbec neznečisťovať životné prostredie?

      Pripomeňme si, že každý deň by mal byť Dňom Zeme. Starajme sa o našu planétu, pretože je to jediné miesto, kde môžeme žiť.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme vo Zvolene.

     • TalentEXPO a my

     • Triedy II.ATa a III.AT sa 25.4 zúčastnili prezentácie TalentEXPO. Na TalentEXPO pozvali organizátori zástupcov rôznorodých firiem, organizácií a inštitúcií, ktoré s mladými talentmi pracujú a podporujú ich v ich ďalšom rozvoji. Vzdelávacia akadémie DASATO, platforma Growni alebo vzdelávací program Nexteria Lab, stretli sa s virtuálnou realitou od TECHSAVERSVR a s mnohými ďalšími.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album TalentEXPO.

     • Prípravné kurzy na prijímacie skúšky

     • Milí žiaci 9. ročníka, ponúkame vám možnosť prihlásiť sa na prípravné kurzy na prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. V rámci jednotlivých kurzov si otestujete svoje vedomosti z predmetov MAT a SJL pod vedením vyučujúcich daných predmetov.

      Cieľom kurzov bude  príprava a precvičenie vedomostí v jednotlivých tematických oblastiach v takom rozsahu, v akom budú obsiahnuté v testoch na prijímacích skúškach. Časové rozpätie realizácie 1 kurzu:  90 minút.

      Podrobnejšie informácie k prihláseniu nájdete tu: https://dopravnazv.edupage.org/a/pripravne-kurzy-1

     • Súťaž FiNNkvíz

     • Naši žiaci z 1. a 2. ročníka sa zúčastnili krajského kola súťaže FiNNkvíz a ukázali, že majú skutočne pevné základy finančnej gramotnosti. 

      Súťaž FiNNkvíz je viac ako len test vedomostí. Je to príležitosť pre našich žiakov rozvíjať a prehlbovať svoje logické a analytické myslenie, ako aj kritické myslenie.

      V dnešnej dobe je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby mladí ľudia vedeli spravovať svoje financie. Kontrolovať príjmy a výdavky, orientovať sa v prostredí bánk a bankových produktov, vedieť sporiť a investovať, a dokonca myslieť na dôchodok už na začiatku svojej pracovnej kariéry.

      Naši žiaci ukázali, že sú na správnej ceste k tomu, aby sa stali finančne zdatnými dospelými.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťaž FiNNkvíz.

     • Festival podnikavosti 2024

     • 16. 4. 2024, sme sa zúčastnili úžasného podujatia v Banskej Bystrici, ktoré bolo plné inšpirácie a podnikateľského ducha! Naši druháci sa stretli s úspešnými podnikateľmi, počuli ich príbehy a získali cenné rady.

      Inšpirácia od hosťa: Naši študenti mali možnosť stretnúť sa s výnimočným hosťom, ktorý im ukázal, ako sa nikdy nevzdávať a ako premeniť výzvy na príležitosti.

      Príbehy rovesníkov: Naši žiaci sa dozvedeli, ako ich rovesníci rozbiehajú svoje nápady s minimálnym štartovacím kapitálom (100€) a ako sa dá dosiahnuť úspech aj z nuly.

      Obálková výzva: Žiaci sa zúčastnili zážitkového cvičenia, ktoré ich podnikavosť rozvinulo za iba 60 minút!

      Rozbehni sa! Academy: Spoznali sme program, do ktorého sa každoročne zapája aj naša škola a ktorý podporuje mladých podnikateľov.

      Tento festival nás inšpiroval príbehmi ľudí, ktorí úspešne rozbehli svoje podnikanie. Tešíme sa na ďalšie podobné podujatia!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Festival podnikavosti 2024 .

     • Oznam- ZRPŠ

     • Pozývame všetkých rodičov na Rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 18.4.2024 o 16:00 hod. v kmeňových triedach.

      Prosíme o účasť kvôli voľbám do Rady školy. 

     • Návšteva konzultanta v študentskej firme WeL

     • Študentskú firmu WeL dnes navštívil konzultant pán Ing .Dušan Vajda, ktorý je už osem rokov dobrovoľným konzultantom študentských firiem na našej škole. Je nielen bývalým absolventom našej školy, ale vo firme zastáva každoročne funkciu predsedu dozornej rady. Študentská firma je fiktívnou akciovou spoločnosťou a bola založená v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia v triede III.L. Na začiatok pán konzultant prerozprával svoj profesijný príbeh. Firmu predstavil jej prezident žiak Matúš Lacza. Konzultant sa podrobne zaujímal o správy činností jednotlivých oddelení. Každý viceprezident mu poskytol informácie, či realita činnosti zodpovedá vypracovanému podnikateľskému plánu. Zaujímalo ho, aké výrobky študentská firma vyrába, kto sa podieľa na výrobe, ako sa skutočnosť podnikania odchyľuje od plánu, diskutovali sme o  nákladoch, ale aj výnosoch z nášho predaja. Taktiež sme navrhovali ďalšie kroky, ktoré chceme ešte v našej firme podniknúť. Dnešné stretnutie nám prinieslo veľa nových nápadov a bolo naozaj inšpiratívne. A myslím, že každého člena našej študentskej firmy v istom smere obohatilo.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.:
    045/5333 214- ústredňa
    045/5366 390- sekretariát

    - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková
    trnkova@dopravnazv.sk
    045/5333 097
    +421 911 046 293

    - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová
    pospisilova@dopravnazv.sk
    +421 911 046 294

    - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková
    konopkova@dopravnazv.sk
    +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94
    960 01 Zvolen
    96001 Zvolen
    Slovakia
   • 000215589
   • 000215589
   • Katarína Medzihorská
    psychologicka@dopravnazv.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/