• Máme po maturitách
  • Odborná spôsobilosť
  • ERASMUS+ 2023
  • ERASMUS+ 2023
  • ERASMUS+ 2023
  • Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
    • Priateľskí učitelia
    • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
     • Neformálne vzdelávanie
     • Učiť sa dá aj inak
      • Zameranie na dopravu
       • Škola bez nenávisti
        • NP POP II
      • Najnovšie

       Novinky

        • Odborná exkurzia ZLH Plus, a.s. Hronec

        • 15. 11. 2023
        • Dňa 14.11.2023 sa žiaci vybratých ročníkov našej školy zúčastnili odbornej exkurzie v spoločnosti ZLH Plus, a.s., ktorej hlavným výrobným programom sú výrobky vyrobené zo sivej, tvárnej liatiny a oceľoliatiny pre železničný priemysel, pre prevodovky a poľnohospodárske stroje. Po návšteve spoločnosti si žiaci mohli pozrieť aj stálu expozíciu histórie lejárstva v tomto regióne, ktorá je vystavená v priestore Obecného úradu Hronec. Tokom dejín metalurgie, umu lejárstva našich predkov pracujúcich a žijúcich v Hronci a informáciami o bohatstve nás sprevádzal pán starosta obce Bohuslav Nemky.    

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Odborná exkurzia ZLH Plus, a.s. Hronec.

        • Zážitkové učenie v Múzeu SNP

        • 14. 11. 2023
        • Milovníci našej histórie z obdobia 2. svetovej vojny si prišli na svoje 14. 11 . 2023, kedy sme absolvovali zážitkové učenie v Múzeu SNP. Počas prehliadky nás sprevádzala pani lektorka Patrizia, rodáčka z Talianska, ktorá svoj výklad obohatila o zaujímavé fakty. Navštívili sme aj multimediálnu výstavu, ktorá bola otvorená k 75. výročiu vypuknutia SNP. Prezreli sme si i vonkajšiu expozíciu, ktorej súčasťou sú tanky, delá, dobytčí vagón, zemľanka, lietadlo...

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia do Múzea SNP.

        • Konferencia ZLZ SR

        • 14. 11. 2023
        • Nielen naši žiaci sa vzdelávajú. 9.11 sa naši učitelia zúčastnili odbornej konferencie Zväzu logistiky a zasielateľstva SR v Šamoríne.  

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Konferencia ZLZ SR.

        • Leasing v praxi

        • 14. 11. 2023
        • Žiaci mali možnosť 10.11. 2023 dozvedieť sa viac o leasingu prostredníctvom zaujímavej prednášky zástupcov ČSOB Leasingu.

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Leasing v praxi.

        • Deň kariéry na Fakulte techniky TU Zvolen

        • 9. 11. 2023
        • V rámci Týždňa vedy a techniky sa žiaci našej školy- z tried III.B, III.ATa, III.L a IV.ATa, zúčastnili Dňa kariéry na Fakulte techniky Technickej Univerzity vo Zvolene. Videli zaujímavé prezentácie a expozičné stánky firiem:

         Slavia Production Systems a.s.; Continental ASS s.r.o.; Nemak Slovakia, s.r.o.; SL SLOVAKIA, a.s.; Wittur s.r.o.; EIBEN s.r.o.; Vývoj Martin, a.s.; PPS Group, a.s.; Dekona s.r.o.; Železiarne Podbrezová, a.s., ESSEL

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň kariéry na Fakulte techniky TU Zvolen.

        • Burza Stredných škôl

        • 9. 11. 2023
        • Burza SŠ sa konala 7.11.2023 v Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve. Záujemcom boli poskytnuté podrobné informácie o štúdiu, projektoch a zaujímavom akčnom živote na našej škole. Záujem zo strany žiakov ZŠ bol pre nás veľmi povzbudivý a všetci sa tešia na DOD na našej škole.

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Burza Stredných škôl.

        • iBobor

        • 9. 11. 2023
        • Dňa 9.10.2023 sa žiaci našej školy zapojili do informatickej súťaže iBobor, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie.

         Do fotogalérie bol pridaný nový album iBobor.

       • Rodičovské združenie
        • Rodičovské združenie

        • 6. 11. 2023
        • Pozývame všetkých rodičov  na Rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 9.11.2023 od 16:00hod v jednotlivých triedach.Trieda II.At ma RZ už od 15:30. Trieda III.AT má RZ v stredu 8.11 od 16:00h.

         Rodičia žiakov ubytovaných v školskom internáte sa môžu informovať u príslušných vychovávateľov v čase od 16.00 do 19.00 hod.

        • Checkbot na Instagrame a rozvíjajme kritické myslenie

        • 7. 11. 2023
        • Uvedomujeme si, že rozlíšiť v dobe informačného pretlaku pravdu od výmyslov vôbec nie je ľahké. Vyžaduje si to poriadnu dávku kritického myslenia a schopnosti pracovať s informačnými zdrojmi.   

         Aj na základe toho by sme študentov aj učiteľov chceli pozvať sledovať instagramový účet @Checkbotsk a poprosiť Vás o jeho zdieľanie. https://www.instagram.com/checkbotsk/ 

         Checkbot poskytuje užitočné informácie o kritickom myslení, dáva tipy, na čo sa pri mediálnych výstupoch pozerať a zároveň reaguje na hoaxy a dezinformácie, ktoré sa aktuálne šíria spoločnosťou.  

         Momentálne na instagramovom účte prebieha súťaž aj o knihu – Moc faktov. V mene Checkbota by sme chceli Vás pozvať zapojiť sa do tejto. Tešíme sa na vašu účasť!   

                       Checkbot

        • Colníctvo v praxi

        • 7. 11. 2023
        • Pre výkon colných a daňových kompetencií v rámci Finančnej správy slúži pre okres Zvolen colný úrad sídliaci priamo vo Zvolene. Ide o colnú a daňovú pobočku vo forme nácestného strediska, ktoré vykonáva dohľad nad colnými predpismi a realizuje počas úradných hodín colnú agendu pre subjekty, ktoré vyvážajú, dovážajú alebo transportujú tovar v rámci EÚ alebo aj pri kontakte s tretími krajinami mimo EÚ. Pre verejnosť ako aj subjekty, ktoré územne spadajú pod tento úrad, poskytuje pobočka služby tak v oblasti cla, ako aj jednotlivých spotrebných daní, pričom vykonáva aj kontrolu plnenia povinností v rámci legislatívy.

         V rámci Týždňa vedy a techniky dnes našu školu navštívil pán Maďar z pobočky Colného úradu, aby študentom 3. a 4.ročníka  so zameraním na logistiku v doprave objasnil náplň svojej práce. Práca colníkov ani zďaleka nezahŕňa iba výber cla a daní. Colníci zabezpečujú aj ochranu práv duševného vlastníctva, predmetov kultúrneho dedičstva, životného prostredia, ochranu ohrozených druhov živočíchov alebo rastlín a v neposlednom rade zabezpečujú svojimi činnosťami ochranu zdravia a života ľudí. 

         V pripravenom programe bola oficiálna časť doplnená o názorné ukážky prepravy falzifikátov a nelegálnych tovarov.  V prezentácii  nemohlo chýbať ani video so služobnými psami, ktoré predviedli ukážky poslušnosti a vyhľadávania omamných a psychotropných látok.

         Cieľom prezentácie činností colníkov pre školy je prevencia proti colným a daňovým podvodom a inej protispoločenskej činnosti. Účelom prevencie je dosiahnuť, aby mal človek na úrovni primeranej svojmu veku vedomé úsilie uprednostňovať nerizikové správanie a zdravie neohrozujúci spôsob života a v neposlednom rade podporovať spoluprácu občanov s finančnými a inými štátnymi inštitúciami.

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Colníctvo v praxi.

        • Exkurzia v ČSOB

        • 7. 11. 2023
        • Dňa 6.novembra 2023 bola trieda IV. L na exkurzii v rekonštruovanych priestoroch ČSOB. Sprievodcom pobočky bol riaditeľ pobočky a zároveň bývalý absolvent našej školy pán Tkáčik. Počas jednej hodinky pútavo rozprával nielen o histórii banky, organizácii na pobočke, bankových produktoch, ale spomenul aj svoj životný príbeh. V závere okrem životných rád nám dal aj ponuku, ktorá sa neodmieta.

         Exkurzia je zážitkovou formou rozširujúcou učivo z ekonomiky a financií. Teda verím, že si z nej študenti niečo "odniesli".

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia v ČSOB.

        • Exkurzia do RTVS

        • 3. 11. 2023
        • Dňa 2.11.2023 žiaci 4.ATt odboru "elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách" absolvovali exkurziu v priestoroch RTVS v Banskej Bystrici. Žiaci sa dozvedeli ako pracuje rozhlasové štúdio a navštívili štúdio odkiaľ sa vysiela program Regina, ktorý je pravidelne vysielaný na druhom programe. Štúdio Rádia Regina navštívili počas jeho vysielania a dozvedeli sa aj o práci redaktorov, režisérov, dramaturgov ap.

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia do RTVS.

        • Obnova preukazu ISIC, ITIC

        • 31. 10. 2023
        • Obnova preukazu ISIC/EURO˂26, ITIC známkou 09/2024

         Ak ste si ešte do dnešného dňa neobnovili známku na preukaz ISIC alebo ITIC a chcete ušetriť na poštovnom, spravte tak dnes 31. 10. 2023.

         Zakúpte si známku ISIC 09/2024 v hodnote 10,-- € na https://isic.sk/platbaskoly/. Pokiaľ tak spravíte do 31. 10. 2023, môžete si zvoliť možnosť doručenia na školu a ušetriť na poštovnom.

         V prípade, že si známku objednáte neskôr, počas nasledujúcich týždňov (od 1. 11.), známka vám bude doručená s kuriérskym poplatkom 3,-- €.

         Aby ste mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť.

      • Pre rodičov a študentov

       Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
      • Partneri

       Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
       • ŽSR, generálne riaditeľstvo Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
       • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 21, 832 72 Bratislava
       • {#1508} 2
       • Agromat, s.r.o. Pribinova 543/1, Zvolen
       • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24, 820 09 Bratislava
       • ŽOS Zvolen Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen
       • BETAMONT, s.r.o., Zvolen J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
       • SAD Zvolen a.s. Balkán 53, 96001 Zvolen
       • AUTO SLOVÁK ZVOLEN Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen
       • ISIC
      • Staňte sa naším fanúšikom

        • Kontakty

         • Stredná priemyselná škola dopravná
         • tel.:
          045/5333 214- ústredňa
          045/5366 390- sekretariát

          - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková
          trnkova@dopravnazv.sk
          045/5333 097
          +421 911 046 293

          - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová
          pospisilova@dopravnazv.sk
          +421 911 046 294

          - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková
          konopkova@dopravnazv.sk
          +421 903 482 918
         • Sokolská 911/94
          960 01 Zvolen
          96001 Zvolen
          Slovakia
         • 000215589
         • 000215589
         • Katarína Medzihorská
          psychologicka@dopravnazv.sk
       • Fotogaléria

         zatiaľ žiadne údaje
       • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

        • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

        • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/