• Priateľskí učitelia
    • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
     • Neformálne vzdelávanie
     • Učiť sa dá aj inak
      • Zameranie na dopravu
       • Škola bez nenávisti
     • Najnovšie

      Novinky

       • Veľkonočné sviatky

       • 10. 4. 2020
       • Pokojné veľkonočné sviatky a pevné zdravie všetkým žiakom, rodičom, priaznivcom školy želá SPŠ dopravná

       • Prerušenie vyučovania a presun MS

       • 12. 3. 2020
       • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátaneExterná časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Všetky informácie k prerušeniu vyučovania a presunu Matiritných skúšok si prečítate tu:  prerusenie_vyucovania_v_skolach.pdf

       • Oznam pre zamestnancov

       • 19. 3. 2020
       • Žiadame všetkých zamestnancov SPŠ dopravnej,  aby urýchlene poslali na e-mailovú adresu lalik@dopravnazv.sk  svoje aktuálne e-mailové adresy a telefónne číslo z dôvodu zjednodušenia vzájomnej operatívnej komunikácie.

        Zároveň pripomíname, že všetci zamestnanci sú povinní denne kontrolovať správy na nahlásených e-mailových adresách.

      • Dôležitý oznam!
       • Dôležitý oznam!

       • 11. 3. 2020
       • Na základe pokynu zriaďovateľa školy, ktorý vychádza z odporučenia predsedu BBSK škola z preventívnych dôvodov prerušuje vyučovanie od 12. marca 2020 do dňa 18. marca 2020 vrátane (t.j. 5 pracovných dní). Ďalšie informácie budú aktuálne zverejňované na stránke školy. Pravidelne stránku sledujte.

        Upozornenie pre maturantov:

        V termíne konania maturít žiaci a určení zamestnanci školy nastúpia na maturitnú skúšku, po vykonaní odídu domov. Tento pokyn platí do momentu prípadného iného rozhodnutia Ústrednej maturitnej komisie. Informácie budú aktuálne zverejňované na stránke školy.

       • Vedomostný kvíz Drogy, to teda nie!

       • 10. 3. 2020
       • "Prišli sme a zvíťazili sme!" Týmito slovami okomentovali svoje víťazstvo v silnej konkurencii všetkých zvolenských stredných škôl členky nášho tímu Emily Poliaková a Katka Škultíková z II. L. Túto preventívnu akciu každý rok organizuje Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene v spolupráci s BBSK a Mestskou políciou vo Zvolene. Konala sa 6.3.2020. Dievčatá, blahoželáme! :-)  Do galérie Vedomostný kvíz Drogy, to teda nie! boli pridané fotografie.

     • Pre rodičov a študentov

      Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
     • Partneri

      Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
      • ŽSR, generálne riaditeľstvo Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
      • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 21, 832 72 Bratislava
      • {#1508} 2
      • Agromat, s.r.o. Pribinova 543/1, Zvolen
      • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24, 820 09 Bratislava
      • ŽOS Zvolen Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen
      • BETAMONT, s.r.o., Zvolen J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
      • SAD Zvolen a.s. Balkán 53, 96001 Zvolen
      • AUTO SLOVÁK ZVOLEN Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen
      • ISIC
     • Staňte sa naším fanúšikom

       • Kontakty

        • Stredná priemyselná škola dopravná
        • skola@dopravnazv.sk
        • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
        • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
        • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
        • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
      • Fotogaléria

        zatiaľ žiadne údaje
      • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

       • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

       • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/