• Priateľskí učitelia
    • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
     • Neformálne vzdelávanie
     • Učiť sa dá aj inak
      • Zameranie na dopravu
       • Škola bez nenávisti
        • NP POP II
      • Najnovšie

       Novinky

        • Víťazi v súťaži

        • 30. 9. 2021
        • Podarilo sa! Naši štvrtáci sa dnes 30.9 stali víťazmi v súťaži "ČO AKO ABSOLVENT ŠKOLY VIEM O PRECHODE ZO SVETA VZDELÁVANIA NA TRH PRÁCE", ktorú zorganizoval UPSVaR Zvolen v spolupráci s mestom Zvolen. 7 tímov zvolenských stredných škôl a 1 tím stredoškolákov z Detvy boli výbornými súpermi, všetci riešili otázky spojené s nástupom na trh práce veľmi šikovne a zodpovedne.

         Všetkým blahoželáme k zvládnutiu dnešného dopoludnia!

        • Hodiny OBN s mestským policajtom

        • 29. 9. 2021
        • Koncom septembra absolvovali naši prváci na hodinách OBN prednášku s pánom inšpektorom Jozefom Michalíkom, koordinátorom prevencie kriminality Mestskej polície Zvolen. Prednáška sa niesla v duchu hesla: "Neznalosť zákona neospravedlňuje". Pán inšpektor svoje pútavé rozprávanie obohatil aj o skúsenosti s mladistvými z vlastnej praxe.

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Hodiny OBN s mestským policajtom.

        • Európsky deň jazykov

        • 28. 9. 2021
        • Európsky deň jazykov sme si na našej škole pripomenuli veselo i vážne v pondelok 27.septembra. Hravou formou sme si precvičili mnoho fráz vo viacerých európskych jazykoch, čím sme si pripomenuli úžasnú jazykovú rozmanitosť Európy, ako aj dôležitosť jazykového vzdelávania.

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Európsky deň jazykov.

        • Rozpis služieb členov ŽŠR pri prevádzke šatní:

        • 23. 9. 2021
        • Jednotlivé čísla pri ich mene označujú učebňu, v ktorej službukonajúceho člena ŽŠR  môžete v daný deň nájsť.

         UPOZORNENIE!

         Šatne službukonajúci žiak otvorí v prípade odchodu zo školy z vážnych dôvodov!

        • Ročný študijný pobyt v USA

        • 20. 9. 2021
        • Od 13.9.2021 sa študenti stredných škôl môžu prihlasovať na ročný študijný pobyt v USA, ktorý im umožní bývať rok v americkej hostiteľskej rodine a študovať na americkej strednej škole zadarmo. Túto príležitosť majú vďaka výmennému programu Future Leaders Exchange (FLEX), ktorý financuje Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov.

         Štipendium pokryje študentom náklady na obojsmernú letenku, poskytne umiestnenie v hostiteľskej rodine a štúdium na americkej strednej škole, zdravotné poistenie, prípravné školenie, ako aj mesačný príspevok určený na účasť na spoločenských aktivitách. Študenti si hradia náklady spojené so získaním cestovného pasu, osobné výdavky nad rámec mesačného štipendia či náklady spojené s nadrozmernou batožinou.

         Program je určený pre slovenských študentov 1. a 2.ročníka všetkých stredných škôl, ktorí sa narodili medzi 15.7.2004-15.7.2021 a angličtinu ovládajú aspoň na komunikatívnej úrovni. On-line prihláška je dostupná na odkaze https://ais.americancouncils.org/flex do 15.10.2021. O štipendium môžu žiadať aj študenti so zdravotným postihnutím. Info v prílohe: Slovakia_flyer_22_23.pdf

          Viac informácií o programe je dostupných na: https://www.slovakia.americancouncils.org/  

        • "Čarovná jeseň na Sitne" - III.B

        • 17. 9. 2021
        • Dňa 13. 9. 2021 sa naša trieda III. B vybrala na túru do CHKO Štiavnické vrchy. Našim cieľom bol najvyšší vrch Sitno /1009 m. n. m./. Pri jazere Počúvadlo nám p. Ragačová porozprávala o výstavbe tajchov. Po zelenej značke sme prišli ku Studničke a na Tatársku lúku. Čakali nás Zbojnícke bralá s legendou o zakliatych sitnianskych rytieroch. Na vrchole nás vítala impozantná rozhľadňa a Kríž Andreja Kmeťa, slávneho botanika, archeológa a zberateľa ľudového umenia. SNP a partizánsku skupinu Sitno sme si pripomenuli pri pamätnej tabuli L. Exnára, jej zakladateľa, ktorého fašisti umučili a časť partizánov postrieľali v Počúvadlianskom mlyne. Bol to úžasný deň plný nádherných výhľadov a magickej atmosféry.

         Do fotogalérie bol pridaný nový album "Čarovná jeseň na Sitne"- III.B.

        • Mimoriadny oznam

        • 16. 9. 2021
        • Kto si ešte nestihol prevziať v škole Samotestovaciu sadu Ag-testov, môže prísť dnes 16.9 do 18:00 hod alebo zajtra 17.9 do 17:00 hod.

        • Domáci AG samotest - výsledok

        • 10. 9. 2021
        • Koncom augusta aj  začiatkom septembra ste záväzne prihlasovali, že máte záujem o sadu AG testov na samotestovanie žiaka. Na základe Vami prejaveného záujmu škola objednala príslušný počet testov, ktoré Vám na protipodpis bezplatne odovzdá, v pondelok- utorok v čase od 6:40 do 18:00. Dospelý žiak si sadu môže vyzdvihnúť sám. Sada je určená na testovanie žiakov, obsahuje 5ks + informácie na použitie. Po použití rodič/dospelý žiak oznámi škole/triednemu učiteľovi, že test použil a aj jeho výsledok. Môžete to urobiť prostredníctvom našej stránky=edupage:

         - po prihlásení stlačte tlačidlo 'Štart' v ľavom hornom rohu a z obľúbených položiek vyberte 'Žiadosť/Vyhlásenie'

         - vyberte si zo zoznamu žiadostí a vyhlásení - Domáci AG samotest - výsledok

         - zvoľte dátum

         - zadajte výsledok testu

         - stlačením tlačidla 'Uložiť' odošlete Výsledok škole

         Podobne postupujete pri zadávaní tlačiva o Bezpríznakovosti

        • Spomienková akcia "NEZABUDNUTÍ SUSEDIA"

        • 9. 9. 2021
        • 9.9.2021 uplynulo 80 rokov od vydania Židovského kódexu podľa vzoru nacistického Nemecka, na základe ktorého boli naši židovskí spoluobčania postupne zbavovaní svojich práv, majetku, ľudskej dôstojnosti, životov... Preto sme sa zúčastnili na spomienkovej akcii "NEZABUDNUTÍ SUSEDIA" na zvolenskom Židovskom cintoríne, kde sme si spolu s významnými predstaviteľmi nášho mesta a kraja pripomenuli tieto tragické udalosti. 

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Spomienková akcia "NEZABUDNUTÍ SUSEDIA".

        • Externé štúdium

        • 9. 9. 2021
        • Na základe dohody z 8.9.2021 bude externé štúdium prebiehať v dňoch utorky a štvrtky od 15:00 podľa priloženého časového rozpisu. Prosíme tých ktorí sa nezúčastnili na vyučovaní 8.9.2021, aby poslali triednemu učiteľovi na mail pkavacky@gmail.com telefónny kontakt a mailovú adresu. Tiež zašlite na uvedený mail aj informáciu či ste očkovaný, alebo dátum kedy ste prekonali Covid-19, nakoľko sme povinný mať uvedenú databázu pre potreby RUVZ v prípade preukázania sa pozitivity u kohokoľvek kto sa zúčastnil prezenčnej výučby.

         Rozvrh na tieto dni do konca septembra nájdete v ponuke menu: EXTERNÉ ŠTÚDIUM

        • Online stretnutia ISIC

        • 7. 9. 2021
        • Na online stretnutia ISIC sa môžete prihlásiť na stránke: https://isic.sk/onlinestretnutia/

         - sú tam termíny, kedy sa budú konať online stretnutia, žiaci aj rodičia, môžete si vybrať príslušný termín, ktorý vám vyhovuje.

         O čom budú hovoriť?: 

         -          Prečo sa oplatí mať ISIC

         -          Čo robiť, keď preukaz zatiaľ nemáte

         -          Ako a prečo predĺžiť jeho platnosť

        • Adaptačný program pre prvákov

        • 6. 9. 2021
        • Máme nový školský rok a s ním nových prvákov. Aby sa mohli lepšie spoznať, pripravili sme pre nich Adaptačný program. Dnes ho absolvovali žiaci I.AT.

         Adaptačný program pokračuje ďalej v triede I.L.

         V rámci Adaptačného programu dnes 8.9. žiaci I.AT spoznávali Zvolen, došli aj k pancierovému vlaku.

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Adaptačný program pre prvákov.

        • Slávnostné otvorenie školského roka

        • 31. 8. 2021
        • V novom školskom roku 2021/22 začíname 2. septembra 2021. Všetci sa už na vás tešíme :-)

         Nástup žiakov do školy bude prebiehať podľa nasledovného harmonogramu:

         • žiaci 1.ročníka o 8:00 pred budovou školy
         • žiaci 2. - 4.ročníka o 8:30 vo svojich triedach

         Dôležité upozornenie pre žiakov:

         1. žiaci vstupujú do budovy školy v rúškach, dodržiavajú odstupy a používajú dezinfekciu rúk.
         2. žiaci pri vstupe odovzdajú triednym učiteľom vyplnené tlačivo Vyhlásenie_o_bezpriznakovosti.pdf, Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx, kto si ho nemohol vytlačiť skôr, môže použiť pripravené tlačivo vo vestibule školy, žiaci 2. - 4. ročníka (alebo ich zákonný zástupca) môžu vyplniť elektronicky po prihlásení na edupage
         3. každý žiak musí mať k dispozícii 2 rúška a hygienické vreckovky
         4. ďalšie informácie získate od triednych profesorov na triednických hodinách 2. septembra

         Výuka na škole bude prebiehať podľa školského semaforu, ktorý si môžete pozrieť tu: skolsky_semafor.pdf

        • EXTERNÉ ŠTÚDIUM

        • 30. 8. 2021
        • Vyučovanie pre študentov externého štúdia začne 8.9.2021 od 15.00 hod. s uvedeným rozvrhom. V prvom týždni výučby si zároveň dohodneme napevno dva dni v týždni, ktoré budú vyhovovať väčšine.

         Nasledovne váš rozvrh bude zverejňovaný na stránke školy: O ŠKOLE/ Externé štúdium

         1.týždeň: 08.09.2021:

         ELM / ELM / ELM / EKO / EKO

         1. 15:00-15:45
         2. 15:50-16:35
         3. 16:40-17:25
         4. 17:30-18:15
         5. 18:20-19:05
        • OZNAM

        • 25. 8. 2021
        • Dobrý deň milí rodičia a žiaci,

         v zmysle manuálu Školský semafor 2021/2022 vydaného Ministerstvom školstva na nový školský rok Vás chcem informovať o možnosti dobrovoľného samotestovania AG testami v domácom prostredí. Prosím Vás, aby ste do 27.8.2021 do 12.00 hod odoslali škole záväznú informáciu, či máte záujem o sadu AG testov na samotestovanie. Na základe Vami prejaveného záujmu škola objedná príslušný počet testov, ktoré Vám na protipodpis bezplatne odovzdá.

         Všetky informácie týkajúce sa spustenia nového školského roka budú zverejnené na stránke školy a sú verejne dostupné na nasledovnej stránke. Link: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

         Ďakujem za Vaše včasné odpovede a prajem nám spoločne čo najpokojnejší, bezpečný a bezproblémový školský rok 2021/2022, k čomu môžeme aj sami prispieť svojím zodpovedným prístupom.

         Prajem pekný deň! Ing. Romana Trnková, riaditeľka školy

        • Deň na dopravnej

        • 30. 6. 2021
        • V posledných dňoch školského roka prijali naše pozvanie ôsmaci zvolenských základných škôl a prežili 2 hodiny v plnom nasadení v priestoroch školy. V školských dielňach si vyskúšali vyvažovanie kolies,v elektrotechnickom laboratóriu pájkovali. V kvízoch Bezpečne na cestách a vo Finančnej gramotnosti prejavili veľa vedomostí z pravidiel cestnej premávky a z vedomostí o financiách u nás či v EU. Školskými priestormi ich sprevádzali študenti 2. a 3.ročníka,predstavili im aj projekty,ktoré vznikli v rámci programu Show your talent. Spolu sme strávili príjemné mini DOD a možno z niektorých ôsmakov budú 'dopraváci'.

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň na dopravnej.

      • Pre rodičov a študentov

       Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
      • Partneri

       Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
       • ŽSR, generálne riaditeľstvo Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
       • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 21, 832 72 Bratislava
       • {#1508} 2
       • Agromat, s.r.o. Pribinova 543/1, Zvolen
       • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24, 820 09 Bratislava
       • ŽOS Zvolen Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen
       • BETAMONT, s.r.o., Zvolen J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
       • SAD Zvolen a.s. Balkán 53, 96001 Zvolen
       • AUTO SLOVÁK ZVOLEN Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen
       • ISIC
      • Staňte sa naším fanúšikom

        • Kontakty

         • Stredná priemyselná škola dopravná
         • skola@dopravnazv.sk
         • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
         • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
         • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
         • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
       • Fotogaléria

         zatiaľ žiadne údaje
       • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

        • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

        • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/