• Priateľskí učitelia
    • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
     • Neformálne vzdelávanie
     • Učiť sa dá aj inak
      • Zameranie na dopravu
       • Škola bez nenávisti
     • Najnovšie

      Novinky

       • ODBORNÉ ELEKTRICKÉ MERANIA V ŽU - ŽILINA

       • 13. 2. 2020
       • Dni 11.2. žiaci IV.BT-T a 12.2. žiaci III.BT-T strávili na Elektrotechnickej fakulte v Žiline, vďaka spolupráci s vysokou školou mohli uskutočniť odborné elektrické merania.

        Žiaci štvrtého ročníka absolvovali merania na témy:

        1. Skúšanie a meranie na akumulátoroch
        2. Optické prenosové systémy
        3. Meranie spektrálnej charakteristiky optického zdroja (LED, laser), meranie disperzie optického vlákna.
        4. Antény. DVB-T/C/S, reťazec, zloženie multiplexu

        V rámci týchto tém si žiaci prakticky overili správne spôsoby nabíjania a vybíjania olovených akumulátorov. Dozvedeli sa ako fungujú a z čoho sa skladajú optické vlákna, tiež si prakticky vyskúšali zváranie optického vlákna. V poslednej téme bola vysvetlená najnovšia metóda prenosu DVB-T a digitálna modulácia ktorá sa pri prenose používa.

        Následne ďalší deň žiaci tretieho ročníka mali témy:

        1. Výkonová elektronika v praxi
        2. Akustické – zvukové vlnenie
        3. Optické vlákno ako teplomer
        4. Od 3D skenu po 3D tlač

        Aj žiaci tretieho ročníka absolvovali zaujímavé témy. Hneď v prvej si overili ako funguje spínaný zdroj a overili akým spôsobom vedia ovplyvniť výstupné napätie. Nasledovalo akustické meranie a po ňom dve témy kde sa dozvedeli základy o optických vláknach, a tiež aj ich iné možnosti využitia ako len na prenos informácií. Pri poslednej téme si žiaci vyskúšali 3D skenovanie a tak isto im boli vysvetlené rôzne technológie 3D tlače.

          Do galérie ODBORNÉ ELEKTRICKÉ MERANIA V ŽU - ŽILINA boli pridané fotografie.

         

      • SOČ
       • SOČ

       • 12. 2. 2020
       • Posledný termín na odovzdanie práce SOČ je 2.3.2020 do 10:30. Jeden exemplár Ing. Trnovcovej na č. dverí 412.

        Školské kolo SOČ bude dňa 4.3.2020.

       • Žiadosť o spoluprácu pri online prieskume

       • 9. 2. 2020
       • Centrum vedecko-technických informácií SR vykonáva za účelom analýzy výstupov a dopadov Národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21 storočie“  druhé kolo (posttest) prieskumu zameraného na vzťah stredoškolákov k vzdelávaniu, ich plány po skončení štúdia a digitálnu gramotnosť. Výberový súbor tvoria žiaci všetkých ročníkov stredných škôl. Preto chceme požiadať všetkých žiakov, aby ste vyplnili online dotazník najneskôr do 29. marca 2020.  Dotazník je anonymný, získané údaje sa budú hromadne štatisticky spracovávať na počítači a budú použité výlučne na výskumné účely. Link na dotazník je nasledovný: https://dotazniky.itakademia.sk/index.php/survey/index/sid/567855/newtest/Y/lang/sk

        Za pomoc a spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

      • Workshop ,,NETRIEDIŠ? ZAČNI!"
       • Workshop ,,NETRIEDIŠ? ZAČNI!"

       • 6. 2. 2020
       • Tím FORZA COMUNNE zastúpená žiakmi 1. ročníka: Linda Krkošková, Patrik Dzurjo, Michal Belička, Ján Uhrín, Vás pozýva v rámci projektu  ,,Show your talent“  na workshop ,,NETRIEDIŠ?  ZAČNI!"

        Cieľom nášho projektu je zvýšiť povedomie spolužiakov o rozširujúcom sa znečisťovaní       životného prostredia a naučiť našich spolužiakov správne triediť odpad. pozvánka-syt.pdf

        Program workshopu:

        1. Predstavenie tímu FORZA COMUNNE a projektu ,,NETRIEDIŠ?  ZAČNI!
        2. Prednáška (Jozef Pivka, regionálny riaditeľ prevádzky MP Zvolen)
        3. Zábavný ekokvíz
        4. Vyhodnotenie ekokvízu (zaujímavé ceny pre prvé 3 miesta)

        Tešíme sa na stretnutie s Vami,  Tím FORZA COMUNNE

       • 1.miesto v súťaži v ROBOHRANIE 2020

       • 4. 2. 2020
       • Spolupráca s TU Zvolen Katedrou výrobnej a automatizačnej techniky a našou školou pokračuje aj formou súťaže v ROBOHRANÍ 2020. Univerzita zorganizovala 30.1.2020 súťaž, ktorej úlohou bolo skonštruovať zberač paliet zo stavebnice lego, naprogramovať ho, aby prešiel po stanovenej dráhe, zobral paletu a doniesol ju do cieľa. Súťaž prebiehala v dvoch kolách a meral sa dosiahnutý čas. Našu školu reprezentoval tím MATAMA v zložení Matej Olšiak IV.C, Tamara Ľuptáková III.C  a Marián Hriň IV.C s robotom PEŠIAKtím MC CREW v zložení Marek Mozola  IV.C, Filip Ličko  IV.C a prvák Kovalík I.AT, ktorý zbieral prvé skúsenosti v tejto súťaži s robotom M- BOT. Za účasti ôsmich družstiev zo stredných škôl tím MATAMA získal prvé miesto, tím MC CREW získal štvrté miesto. Súčasťou súťaže bolo aj reklamné video, ktoré malo prezentovať TU Zvolen a jedného zo sponzorov, naše video získalo prvé miestoautorom víťazného videa bol Marián Hriň  IV.C, žiaci sa zúčastnili súťaže pod vedením Ing. Tibora Lešniaka.

        Chcem sa poďakovať naším žiakom za skvelú reprezentáciu našej školy a tiež vedeniu školy za podporu.

        Do galérie 1.miesto v súťaži v ROBOHRANIE 2020 boli pridané fotografie.

     • Pre rodičov a študentov

      Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
     • Partneri

      Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
      • ŽSR, generálne riaditeľstvo Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
      • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 21, 832 72 Bratislava
      • {#1508} 2
      • Agromat, s.r.o. Pribinova 543/1, Zvolen
      • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24, 820 09 Bratislava
      • ŽOS Zvolen Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen
      • BETAMONT, s.r.o., Zvolen J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
      • SAD Zvolen a.s. Balkán 53, 96001 Zvolen
      • AUTO SLOVÁK ZVOLEN Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen
      • ISIC
     • Staňte sa naším fanúšikom

       • Kontakty

        • Stredná priemyselná škola dopravná
        • skola@dopravnazv.sk
        • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
        • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
        • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
        • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
      • Fotogaléria

        zatiaľ žiadne údaje
      • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

       • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

       • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/