• Priateľskí učitelia
    • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
     • Neformálne vzdelávanie
     • Učiť sa dá aj inak
      • Zameranie na dopravu
       • Škola bez nenávisti
        • NP POP II
      • Najnovšie

       Novinky

        • 100 rokov OZT

        • 5. 9. 2022
        • Slávnostné otvorenie výstavy 100 rokov oznamovacej a zabezpečovacej techniky, na ktorej nechýbalo ani pásmo našich žiakov.

         Do fotogalérie bol pridaný nový album 100 rokov OZT.

        • Projekt Erasmus+

        • 2. 9. 2022
        • 1.9.2022 začína náš schválený  projekt Erasmus+ „Inovačné technológie v odbornom vzdelávaní“.

         Číslo projektu: 2022-1-SK01-KA102-000074363.

         Informácie o projekte sa nachádzajú na web stránke školy: O ŠKOLE/ ERASMUS+ 2022 a na informačnej tabuli v priestoroch školy.

        • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

        • 26. 8. 2022
        • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 bude 5.septembra 2022.

         Žiaci 1.ročníka sa stretnú pred budovou školy o 8:00hod.

         Žiaci 2., 3. a 4. ročníka prídu do svojich kmeňových tried o 8:00hod.

         Pri nástupe do školy rodič neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak predkladá prostredníctvom Edupage (žiadosti/vyhlásenia) alebo v papierovej podobe Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Tlačivo si môžete stiahnuť tu: Vyhlásenie o bezpríznakovosti.pdf

        • VÝBEROVÉ KONANIE

        • 16. 7. 2022
        • Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja 

         podľa § 4 ods. (1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

         VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE 

         na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky Strednej priemyselnej školy dopravnej, Sokolská 911/94, 969 01 Zvolen

         výberové konanie.pdf

        • Slávnostné ukončenie školského roka

        • 30. 6. 2022
        • 30.6.2022 - dnes sme slávnostne uzavreli školský rok, ocenili veľmi šikovných žiakov, ktorí skončili s výborným prospechom či reprezentovali našu školu na rôznych súťažiach. Gratulejeme im!

         Všetkým prajeme veselé prázdniny, veľa slnečných lúčov a krásnych zážitkov. Vráťte sa do školy zdraví, oddýchnutí a plní entuziazmu.

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Slávnostné ukončenie školského roka.

        • OZNAM

        • 29. 6. 2022
        • Slávnostné ukončenie školského roka bude 30.6.2022 o 8:00 na školskom ihrisku.

        • Digitálne nebo - výstava historických počítačov

        • 27. 6. 2022
        • Počítačová technika rýchlo napreduje. Trošku nahliadnuť do jej histórie mohli žiaci z I.AT 27.6 na výstave Digitálne nebo - výstava historických počítačov v Banskej Bystrici. U mladej generácie môže vystavená technika svojimi technickými parametrami, výkonmi, rozmermi vyvolať úsmev na tvári či počudovanie, no určite aj záujem o informácie, aký technologický pokrok nastal za uplynuté polstoročie :-)

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Digitálne nebo - výstava historických počítačov.

        • Exkurzia do Múzea SNP

        • 27. 6. 2022
        • Milovníci našej novodobej histórie z 2.B si prišli na svoje 23.6., kedy sme absolvovali zážitkové učenie v Múzeu SNP v Banskej Bystrici. Pani lektorka svoj výklad obohatila o zaujímavé fakty z tohto historického obdobia. Prezreli sme si aj vonkajšiu expozíciu, o čom svedčí aj naša bohatá fotodokumentácia.

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia do Múzea SNP.

        • Doplňujúce voľby do rady školy

        • 27. 6. 2022
        • Pripomíname všetkým rodičom, že 27.6. a 28.6. 2022 v čase od 7.00 do 17.00 hod. sa na sekretariáte školy konajú voľby zástupcu rodičov do Rady školy pri SPŠ dopravnej vo Zvolene.

         Z organizačných dôvodov vás prosíme  o čo najväčšiu účasť! 

         Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.

        • Život má zelenú- simulátor prevrátenia

        • 23. 6. 2022
        • Vďaka Ministerstvu dopravy a výstavby SR naši žiaci 23.6 absolvovali Zážitkové vzdelávanie – ako prevenciu k vyššej bezpečnosti mladých vodičov na cestách.

         1. Simulátor prevrátenia vozidla je zariadenie v podobe reálnej karosérie osobného motorového vozidla, otáčajúcej sa okolo svojej osi o 360o, simulujúce prevrátenie vozidla pri dopravnej nehode a s tým súvisiace pôsobenie fyzikálnych javov na osoby a predmety vo vozidle.
         2. Vyskúšali si okuliare simulujúce stav opitosti okuliare simulujúce stav po požití omamnej látky.

         Okrem toho dostali rôzne reflexné a vzdelávacie materiály.

         Vďaka Ministerstvu vnútra SR (Prezídium Policajného zboru SR) absolvovali naši žiaci prednášku spojenú s diskusiou o pravidlách cestnej premávky, o odbúravaní nesprávnych návykov za volantom, o predvídavosti situácie v cestnej premávke ap.

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Život má zelenú- simulátor prevrátenia.

        • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení na zámku

        • 22. 6. 2022
        • Milí maturanti, prajeme vám, aby ste obstáli v univerzite života, v ktorej diplom získate, keď budete vyznávať dôležité hodnoty. Konajte dobro, prejavujte hlbokú ľudskosť, ctite pravdu, milujte slobodu, buďte zdvorilí a úctiví, pomáhajte a rozvíjajte svoje vedomosti, aby ste dosiahli vytúžené ciele. Buďte úspešní a aktívni. Budete potrebovať aj zvedavosť, vytrvalosť, láskavosť i pokoru na ceste naplnenia svojich snov.

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení.

        • Súťaž Objav PEDAS

        • 21. 6. 2022
        • 2. miesto v súťaži Objav PEDAS – Študuj dopravu – Zelená doprava.

         Odovzdanie pochvaly ministra dopravy, cena v súťaži: hodinový let na letovom simulátore spojený s prehliadkou letiska Žilina a osobné poďakovanie dekana fakulty PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline. Nasledovala prehliadka Žilinskej univerzity v Žiline.

         Víťazom srdečne gratulujeme!

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťaž Objav PEDAS.

       • RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE pre budúcich prvákov
        • Školská odborná konferencia

        • 17. 6. 2022
        • 16.6.2022 sme zrealizovali Školskú odbornú konferenciu. Naši žiaci prezentovali svoje úspechy, ktoré dosiahli v školskom roku 2021 /2022 v rôznych súťažiach... ENERSOL SK, SOČ, HYDROGEN HORIZON SLOVAKIA s autíčkom na vodíkový pohon, ORIGINÁL vs FEJK, predviedli Trenažér rušňa, pásmo venované histórii železníc KEĎ NÁS ŠTREKA SPÁJA ...  Na spestrenie nechýbal aj kultúrny program.

         ZVLÁDLI SME TO NA VÝBORNÚ 🏆❤️

         Ďakujeme všetkým zúčastneným

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Školská odborná konferencia.

      • Pre rodičov a študentov

       Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
      • Partneri

       Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
       • ŽSR, generálne riaditeľstvo Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
       • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 21, 832 72 Bratislava
       • {#1508} 2
       • Agromat, s.r.o. Pribinova 543/1, Zvolen
       • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24, 820 09 Bratislava
       • ŽOS Zvolen Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen
       • BETAMONT, s.r.o., Zvolen J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
       • SAD Zvolen a.s. Balkán 53, 96001 Zvolen
       • AUTO SLOVÁK ZVOLEN Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen
       • ISIC
      • Staňte sa naším fanúšikom

        • Kontakty

         • Stredná priemyselná škola dopravná
         • skola@dopravnazv.sk
         • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
         • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
         • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
         • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
       • Fotogaléria

         zatiaľ žiadne údaje
       • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

        • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

        • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/