• Priateľskí učitelia
    • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
     • Neformálne vzdelávanie
     • Učiť sa dá aj inak
      • Zameranie na dopravu
       • Škola bez nenávisti
        • NP POP II
      • Najnovšie

       Novinky

        • Kreatívne programovanie a modelovanie

        • 21. 6. 2021
        • Dňa 15.6.2021 sa naši žiaci z 2.B , I.AT, II.AT zúčastnili prednášky – Kreatívne programovanie a modelovanie.

         Pod vedením lektorov v knižnici vo Zvolene sme sa niečo dozvedeli o priemyselnej revolúcii a jej stupňoch, bol nám charakterizovaný projekt ARCHEODESIGN, FOTOGRAMETRIA – prenos reálneho predmetu do počítača, pojem virtuálna a zmiešaná realita, simulácia pohybov, žiaci boli oboznámení s programom FABLABE, PRUSA SLICER. Samozrejme oživením tohto školenia bola živá diskusia, ktorá určite žiakov posunula dopredu a obohatila o vedomosti s prácou na 3D tlačiarni.                  

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Kreatívne programovanie a modelovanie .

        • Voľnočasové víkendové aktivity žiakov v Poľsku

        • 21. 6. 2021
        • Na deň 19.6.2021 sme si naplánovali spoločný výlet do mesta Krakow. Spoločne sme odchádzali z hotela pomerne skoro, nakoľko nás k tomu donútili problémy so zakúpením cestovných lístkov do Krakowa. Chceli sme naučiť žiakov samostatnosti, ale naša snaha bola neúspešná (nebol dostatok miesteniek na vlak už pred obedom v piatok) a nakoniec sme kupovali lístky do Krakowa a aj do Oswienčimu všetkým žiakom a aj nám – pedagogickému dozoru.

         V Krakowe sa všetkým páčilo, každý si našiel niečo, či už Rinok Glawny, Wawel, rieku Visla, alebo obzeranie autíčok, prípadne iné aktivity. Vrátili sme sa unavení, ale neodradilo nás to od naplánovaného výletu v nedeľu.

         20.6.2021 sme ráno vyrazili do Oswienčimu. Už dopredu sme mali kúpené lístky do Múzea Auschwitz-Birkenau. Po dôkladnej prehliadke, preskenovaní všetkých našich batožín a po dezinfekcii sme dostali sluchátka a sprievodcu, ktorý hovoril česky. Pri fotografovaní pred vstupom do múzea sa ešte niektorí žiaci smiali, ale dlho im to nevydržalo. Naša prehliadka začínala o 11,45 hod v Auschwitz a končila o 14,00 hod v Birkenau.

         Zvládli sme úspešne aj cestu domov, do hotela  a čaká nás ďalší už posledný pracovný týždeň.

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Voľnočasové víkendové aktivity žiakov v Poľsku.

        • Stáž v Kroměříži cez Erasmus+

        • 18. 6. 2021
        • Pridávame niekoľko záberov spoza hraníc našich západných bratov a sestier z Českej republiky, kde naši žiaci vykonávajú krátkodobú stáž vo firme Elektro Kroměříž, a.s. Máme za sebou takmer piaty deň v meste Kroměříž. V nedeľu sme po ubytovaní stihli krátku obhliadku mesta, ktoré je pôsobivé svojou históriou. Druhý deň bol už pracovný, kedy boli študenti oboznámení s pracovným prostredím firmy, bezpečnosťou pri práci a po úvodných formalitách nastúpili na im pridelené pracoviská. Na pracovisku si rýchlo osvojili manuálne a profesijne zručnosti a podľa priložených dokumentov skladali elektrické zariadenia rozvádzačov nn. Po práci sme šli na prehliadku protiatómového krytu, ktorý bol postavený v roku 1985. Čo bolo na tú dobu dôležité, bolo jeho maskovanie, ako maskovanie krytu slúžilo kino. Ale podobná stavba bola aj vo Zvolene, kryt bol pod niekdajším kinom Mier, teraz z časti Zvolenská Európa. V stredu si prišli na svoje milovníci železníc, pretože sme navštívili tunajšie múzeum v areáli lokomotívneho depa vlakového nádraží Kroměříž. Samotný výklad a sprievod nám robil dlhoročný zamestnanec Českých dráh, v dobrom zmysle slova, fanatik do histórie železníc a tak pôvodne 40 minútová prehliadka sa predĺžila na 1 a pól  hodiny.

         Možno je pre niekoho náročné, aby si zvykol na prácu, ktorá je o znalosti danej problematiky, o precíznom a zodpovednom prístupe, ale naši študenti, Martin, Kristián, Tobiáš a Ivan to zvládajú výborne, svedčí o tom aj odozva od zamestnávateľa, ktorý si chválil ich šikovnosť a pracovitosť. Určite sa nemáme za čo hanbiť.

         Celkom iste prispejeme ďalšími informáciami z tejto stáže, sledujte nás na stránke školy.

         Zajtra máme naplánovanú plavbu po rieke Morava, v sobotu Prahu a nedeľu by sme mali ísť na Velehrad a Modru, je to veľmi pekné miesto. Prajem pekný zvyšok dňa, Ondrej Kubaliak :-)

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Stáž v Kroměříži.

      • Pre rodičov a študentov

       Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
      • Partneri

       Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
       • ŽSR, generálne riaditeľstvo Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
       • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 21, 832 72 Bratislava
       • {#1508} 2
       • Agromat, s.r.o. Pribinova 543/1, Zvolen
       • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24, 820 09 Bratislava
       • ŽOS Zvolen Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen
       • BETAMONT, s.r.o., Zvolen J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
       • SAD Zvolen a.s. Balkán 53, 96001 Zvolen
       • AUTO SLOVÁK ZVOLEN Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen
       • ISIC
      • Staňte sa naším fanúšikom

        • Kontakty

         • Stredná priemyselná škola dopravná
         • skola@dopravnazv.sk
         • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
         • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
         • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
         • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
       • Fotogaléria

         zatiaľ žiadne údaje
       • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

        • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

        • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/