• Priateľskí učitelia
    • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
     • Neformálne vzdelávanie
     • Učiť sa dá aj inak
      • Zameranie na dopravu
       • Škola bez nenávisti
        • NP POP II
      • Najnovšie

       Novinky

       • Rodičovské združenie
        • Rodičovské združenie

        • 6. 11. 2023
        • Pozývame všetkých rodičov  na Rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 9.11.2023 od 16:00hod v jednotlivých triedach.Trieda II.At ma RZ už od 15:30. Trieda III.AT má RZ v stredu 8.11 od 16:00h.

         Rodičia žiakov ubytovaných v školskom internáte sa môžu informovať u príslušných vychovávateľov v čase od 16.00 do 19.00 hod.

        • Checkbot na Instagrame a rozvíjajme kritické myslenie

        • 7. 11. 2023
        • Uvedomujeme si, že rozlíšiť v dobe informačného pretlaku pravdu od výmyslov vôbec nie je ľahké. Vyžaduje si to poriadnu dávku kritického myslenia a schopnosti pracovať s informačnými zdrojmi.   

         Aj na základe toho by sme študentov aj učiteľov chceli pozvať sledovať instagramový účet @Checkbotsk a poprosiť Vás o jeho zdieľanie. https://www.instagram.com/checkbotsk/ 

         Checkbot poskytuje užitočné informácie o kritickom myslení, dáva tipy, na čo sa pri mediálnych výstupoch pozerať a zároveň reaguje na hoaxy a dezinformácie, ktoré sa aktuálne šíria spoločnosťou.  

         Momentálne na instagramovom účte prebieha súťaž aj o knihu – Moc faktov. V mene Checkbota by sme chceli Vás pozvať zapojiť sa do tejto. Tešíme sa na vašu účasť!   

                       Checkbot

        • Colníctvo v praxi

        • 7. 11. 2023
        • Pre výkon colných a daňových kompetencií v rámci Finančnej správy slúži pre okres Zvolen colný úrad sídliaci priamo vo Zvolene. Ide o colnú a daňovú pobočku vo forme nácestného strediska, ktoré vykonáva dohľad nad colnými predpismi a realizuje počas úradných hodín colnú agendu pre subjekty, ktoré vyvážajú, dovážajú alebo transportujú tovar v rámci EÚ alebo aj pri kontakte s tretími krajinami mimo EÚ. Pre verejnosť ako aj subjekty, ktoré územne spadajú pod tento úrad, poskytuje pobočka služby tak v oblasti cla, ako aj jednotlivých spotrebných daní, pričom vykonáva aj kontrolu plnenia povinností v rámci legislatívy.

         V rámci Týždňa vedy a techniky dnes našu školu navštívil pán Maďar z pobočky Colného úradu, aby študentom 3. a 4.ročníka  so zameraním na logistiku v doprave objasnil náplň svojej práce. Práca colníkov ani zďaleka nezahŕňa iba výber cla a daní. Colníci zabezpečujú aj ochranu práv duševného vlastníctva, predmetov kultúrneho dedičstva, životného prostredia, ochranu ohrozených druhov živočíchov alebo rastlín a v neposlednom rade zabezpečujú svojimi činnosťami ochranu zdravia a života ľudí. 

         V pripravenom programe bola oficiálna časť doplnená o názorné ukážky prepravy falzifikátov a nelegálnych tovarov.  V prezentácii  nemohlo chýbať ani video so služobnými psami, ktoré predviedli ukážky poslušnosti a vyhľadávania omamných a psychotropných látok.

         Cieľom prezentácie činností colníkov pre školy je prevencia proti colným a daňovým podvodom a inej protispoločenskej činnosti. Účelom prevencie je dosiahnuť, aby mal človek na úrovni primeranej svojmu veku vedomé úsilie uprednostňovať nerizikové správanie a zdravie neohrozujúci spôsob života a v neposlednom rade podporovať spoluprácu občanov s finančnými a inými štátnymi inštitúciami.

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Colníctvo v praxi.

        • Exkurzia v ČSOB

        • 7. 11. 2023
        • Dňa 6.novembra 2023 bola trieda IV. L na exkurzii v rekonštruovanych priestoroch ČSOB. Sprievodcom pobočky bol riaditeľ pobočky a zároveň bývalý absolvent našej školy pán Tkáčik. Počas jednej hodinky pútavo rozprával nielen o histórii banky, organizácii na pobočke, bankových produktoch, ale spomenul aj svoj životný príbeh. V závere okrem životných rád nám dal aj ponuku, ktorá sa neodmieta.

         Exkurzia je zážitkovou formou rozširujúcou učivo z ekonomiky a financií. Teda verím, že si z nej študenti niečo "odniesli".

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia v ČSOB.

        • Exkurzia do RTVS

        • 3. 11. 2023
        • Dňa 2.11.2023 žiaci 4.ATt odboru "elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách" absolvovali exkurziu v priestoroch RTVS v Banskej Bystrici. Žiaci sa dozvedeli ako pracuje rozhlasové štúdio a navštívili štúdio odkiaľ sa vysiela program Regina, ktorý je pravidelne vysielaný na druhom programe. Štúdio Rádia Regina navštívili počas jeho vysielania a dozvedeli sa aj o práci redaktorov, režisérov, dramaturgov ap.

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia do RTVS.

        • Obnova preukazu ISIC, ITIC

        • 31. 10. 2023
        • Obnova preukazu ISIC/EURO˂26, ITIC známkou 09/2024

         Ak ste si ešte do dnešného dňa neobnovili známku na preukaz ISIC alebo ITIC a chcete ušetriť na poštovnom, spravte tak dnes 31. 10. 2023.

         Zakúpte si známku ISIC 09/2024 v hodnote 10,-- € na https://isic.sk/platbaskoly/. Pokiaľ tak spravíte do 31. 10. 2023, môžete si zvoliť možnosť doručenia na školu a ušetriť na poštovnom.

         V prípade, že si známku objednáte neskôr, počas nasledujúcich týždňov (od 1. 11.), známka vám bude doručená s kuriérskym poplatkom 3,-- €.

         Aby ste mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť.

        • HALLOWEEN alebo DUŠIČKY PO DOPRAVÁCKY

        • 26. 10. 2023
        • Dnešný deň sa diali veľké veci. 

         Zavítali k nám Halloweenske masky, žiaci vyrezávali Halloweenske tekvice, súťažilo sa, ale aj spomínalo na blízkych zapálením symbolickej sviečky.

         Keďže všetky masky aj tekvice boli úžasné, vyhrali všetci, ktorí sa zapojili :-)

         Do fotogalérie bol pridaný nový album HALLOWEEN alebo DUŠIČKY PO DOPRAVÁCKY.

        • ŽIVÉ KNIHY - POVOLANIE RUŠŇOVODIČ

        • 26. 10. 2023
        • 26.október 2023 patril povolaniu rušňovodič. O tejto profesii rozprávali v zborovni školy naši nedávni maturanti- dnes rušňovodiči Erik Giertli, Richard Gajdošík a Andrej Izing. Študenti prvého a druhého ročníka odboru Elelektrotechnika v doprave a telekomunikáciách videli a počuli ako sa zo stredoškolákov stali ušňovodiči. Živé knihy rovesníkov - veľmi účinný nástroj kariérového poradenstva.

         Do fotogalérie bol pridaný nový album ŽIVÉ KNIHY - POVOLANIE RUŠŇOVODIČ.

        • Halloween na dopravnej

        • 24. 10. 2023
        • Už sa blíži! Vo štvrtok 26. októbra!

         VYRÁBANIE MASIEK, VYREZÁVANIE TEKVÍC, ZAPÁLENIE SVIEČOK.

         Súťaž o najkrajšiu masku, súťaž o najkrajšiu tekvicu :-)

        • Rozbiehátor Expres - workshop

        • 23. 10. 2023
        • Zaujíma ťa podnikanie a chcel by si v budúcnosti rozbehnúť niečo vlastné? Chceš byť sám sebe šéfom, robiť čo ťa napĺňa a mať v práci slobodu?  Toto všetko si mohol zažiť  23.10.2023 na expresnom workshope pod vedením školiteľa Jozefa Kováča z projektu Rozbehni sa!. V našich priestoroch sa workshopu zúčastnilo 35 žiakov zo všetkých študijných odborov. Atmosféra bola naozaj pracovná a plná nápadov.

         Oblasť podnikania je dynamicky sa meniaca sféra a kto chce uspieť v podnikaní, musí vedieť využiť svoj potenciál, mať správny nápad, poriadnu dávku odvahy a v neposlednom rade platí opäť staré známe, že „byť v správnom čase na správnom mieste“.

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Rozbiehátor Expres - workshop.

        • SYT - Summer Camp a 1.workshop

        • 23. 10. 2023
        • Žiaci zapojení do Show Your Talent majú za sebou Summer Camp aj  prvý workshop. 

         Na víkendovom školení v krásnom prostredí v Bystrej zažili okrem víkendu plného zážitkov, úvod do tímovej spolupráce a projektového manažmentu, zistili niečo o svojich talentoch a sebarozvoji. Na tomto školení boli spolu so žiakmi troch ďalších stredných škôl, ktoré sa tiež tento rok zapojili do SYT Academy. 

         Prvý workshop, ktorý sa konal už na našej škole, bol venovaný projektovému manažmentu v kocke, analýze potrieb a žiaci sa posunuli v plánovaní svojho tímového projektu ako aj tímovej spolupráci. 

         Do fotogalérie bol pridaný nový album SYT - Summer Camp a 1.workshop.

        • Hodiny OBN s pani psychologičkou

        • 23. 10. 2023
        • V mesiaci október prváci diskutovali na hodinách OBN s našou školskou pani psychologičkou Katkou Medzihorskou na tému Postavenie psychológa v spoločnosti. Okrem iného sa dozvedeli, v akých oblastiach pôsobí psychológ a kedy sa na neho môžu obrátiť. 

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Hodiny OBN s pani psychologičkou.

        • Školské kolo súťaže ZENIT v elektronike

        • 18. 10. 2023
        • Dňa 17. 10. 2023 sme vyhodnotili školské kolo súťaže ZENIT v elektronike. Žiaci súťažili v dvoch súťažných kategóriách A a B. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa elánu a úspechov v ďalšom kole súťaže

         Do fotogalérie bol pridaný nový album ZENIT v elektronike.

        • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

        • 18. 10. 2023
        • V pondelok 16.10 mali žiaci 2.ročníka možnosť vidieť divadelnú inscenáciu United Neighbours of London v anglickom jazyku, kde bola využitá slovná zásoba a frázy z každodenného života. Hra upozorňuje na to, aké je dôležité mať pekné a úprimné vzťahy s tými, ktorí bývajú okolo nás, lebo ako sa hovorí, dobrý sused nad zlato :-).

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Divadelné predstavenie v anglickom jazyku .

        • Súťaž PIŠQWORKY

        • 18. 10. 2023
        • Školské kolo v obľúbenej strategickej hre piškvorky sa uskutoční zajtra  19.10 1. až 4. vyučovaciu hodinu v zborovni školy pre prihlásených žiakov. Tí najlepší postúpia do Regionálneho kola a vytvoria súťažné 5-členné tímy, ktoré budú reprezentovať školu na turnajoch .

      • Pre rodičov a študentov

       Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
      • Partneri

       Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
       • ŽSR, generálne riaditeľstvo Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
       • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 21, 832 72 Bratislava
       • {#1508} 2
       • Agromat, s.r.o. Pribinova 543/1, Zvolen
       • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24, 820 09 Bratislava
       • ŽOS Zvolen Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen
       • BETAMONT, s.r.o., Zvolen J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
       • SAD Zvolen a.s. Balkán 53, 96001 Zvolen
       • AUTO SLOVÁK ZVOLEN Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen
       • ISIC
      • Staňte sa naším fanúšikom

        • Kontakty

         • Stredná priemyselná škola dopravná
         • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
         • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen 96001 Zvolen Slovakia
         • 000215589
         • 000215589
         • Katarína Medzihorská psychologicka@dopravnazv.sk
       • Fotogaléria

         zatiaľ žiadne údaje
       • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

        • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

        • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/