• Priateľskí učitelia
    • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
     • Neformálne vzdelávanie
     • Učiť sa dá aj inak
      • Zameranie na dopravu
       • Škola bez nenávisti
     • Najnovšie

      Novinky

       • Školské kolo SOČ

       • 28. 2. 2019
       • 27.2.2019 sa uskutočnilo školské kolo SOČ. Vyhodnotenie a postupujúce práce nájdete tu. Do galérie Školské kolo SOČ boli pridané fotografie.

       • Diváci na súdnom pojednávaní

       • 25. 2. 2019
       • 21. februára 2019 strávili žiaci 3.C dopoludnie na Okresnom súde vo Zvolene, kde sa presvedčili na vlastné oči, že neznalosť zákona neospravedlňuje. Vďaka pani predsedkyni súdu JUDr. Mariane Philadelphyovej získali nové poznatky z oblasti trestného práva a tiež im odpovedala na všetky zvedavé otázky. Do galérie Diváci na súdnom pojednávaní boli pridané fotografie.

      • S CHLADNOU HLAVOU NA CESTY
       • S CHLADNOU HLAVOU NA CESTY

       • 25. 2. 2019
       • Tím študentov Level UP sa rozhodol zrealizovať súťaž pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka o bezpečnosti v doprave. Oslovili sponzorov, o priestory požiadali Krajskú knižnicu Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Chlapci pripravili kvíz a prednášku o bezpečnosti v doprave. Porota bola zostavená so zástupcov Mestskej polície, Policajného zboru SR a mesta Zvolen. Dňa 20. februára 2019 nastal deň „D“. Privítali 11 trojčlenných tímov detí zo základných škôl zo Zvolena, Sliača a prišli aj žiaci z Hontianskych Nemiec. Ich úlohou bolo vyplniť test, po ktorom nasledoval rozbor otázok a správnych odpovedí. Ako názornú ukážku študenti využili videá rôznych crash testov, animácií ale aj reálnych nehôd. Konečné umiestnenie víťazných tímov bolo nasledovné: 1.miesto ZŠ Hrnčiarska 1, Zvolen; 2.miesto ZŠ Sliač; 3.miesto ZŠ Hontianske Nemce. Víťazné tímy si odniesli vďaka sponzorov zaujímavé ceny v podobe nových slúchadiel, počítačových myší a USB kľúčov. Ale aj tí čo nevyhrali, mali možnosť odniesť si ceruzky s logom našej školy a reflexný prvok v podobe štvorlístka. Veríme, že si predovšetkým všetci zúčastnení odniesli nové poznatky, vďaka ktorým sa budú na cestách správať zodpovednejšie. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tom podieľali a podporili nás. Tím Level Up,  SPŠ dopravná vo Zvolene. Do galérie S CHLADNOU HLAVOU NA CESTY boli pridané fotografie.

       • nová FLEX zóna otvorená

       • 21. 2. 2019
       • Vytvorili v škole chill out zónu a ukázali svoj talent. Dnes 21.2.2019 sme na škole slávnostne otvorili novú FLEX zónu, ktorú študenti z tímu Fantastique pripravovali uplynulé týždne. Poriadne sa pri tom namakli, zohnali si palety, vybrúsili ich, natreli farbou, podložili pneumatikami, vyrobili stôl, doniesli vežu... Zvládli to perfektne. Do galérie nová FLEX zóna otvorená boli pridané fotografie.

       • Škola bez nenávisti -workshop pokračuje v Žiari nad Hronom

       • 21. 2. 2019
       • Dňa 21.2.2019 sa žiaci III.A triedy zapojení do programu Škola bez nenávisti stretli so žiakmi IX.B, IX.C a s tromi žiakmi IX.A triedy I.základnej školy v Žiari nad Hronom. Okrem informácií o študijných odboroch na našej škole sa deviataci zúčastnili aj na aktivitách spojených s programom Škola bez nenávisti. Do galérie Škola bez nenávisti -workshop pokračuje v Žiari nad Hronom boli pridané fotografie.

       • CHANGE OF PLAN

       • 19. 2. 2019
       • pozýva všetkých záujemcov o Workshop, ktorý sa uskutoční dňa 26.2.2019

     • Pre rodičov a študentov

      Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
     • Partneri

      Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
      • ŽSR, generálne riaditeľstvo Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
      • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 21, 832 72 Bratislava
      • {#1508} 2
      • Agromat, s.r.o. Pribinova 543/1, Zvolen
      • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24, 820 09 Bratislava
      • ŽOS Zvolen Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen
      • BETAMONT, s.r.o., Zvolen J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
      • SAD Zvolen a.s. Balkán 53, 96001 Zvolen
      • AUTO SLOVÁK ZVOLEN Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen
      • ISIC
     • Staňte sa naším fanúšikom

       • Kontakty

        • Stredná priemyselná škola dopravná
        • skola@dopravnazv.sk
        • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
        • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
      • Fotogaléria

       • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení
       • Lúčia sa s vami tohtoroční štvrtáci
       • Vedomostný kvíz Drogy, to teda nie!
       • Víťazi školskej prehliadky 42. ročníka SOČ
       • Krst nového školského časopisu
       • Školský časopis SPARKS
       • Workshop na tému NETRIEDIŠ? ZAČNI !
       • Školská posilňovňa SYT
       • Hviezdy sú tiché...
       • Tím Allons-Y a "Banská Štiavnica nás baví"
       • Turnaj v šachu, dáme a človeče
       • ODBORNÉ ELEKTRICKÉ MERANIA V ŽU - ŽILINA
      • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

       • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

       • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/