• Priateľskí učitelia
    • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
     • Neformálne vzdelávanie
     • Učiť sa dá aj inak
      • Zameranie na dopravu
       • Škola bez nenávisti
        • NP POP II
      • Najnovšie

       Novinky

        • PSOTA NA SLOVENSKU

        • 19. 10. 2021
        • Podujatie s týmto názvom, ktorého nosnou témou bola problematika migrácie, navštívili 18.10.2021 naši dopraváci z II.B v priestoroch našej školy online. Prežili sme deň plný emočne silných zážitkov: divadelné predstavenie Americký cisár, ktoré sa pýši ziskom ocenenia Dosky 2018, besedu s teatrologičkou, ktorá nám objasnila všetky skryté súvislosti inscenácie, Živú knihu – Ritu rodáčku z Iraku, ktorá sa s nami podelila o svoj príbeh migrantky žijúcej na Slovensku, ďaleko od svojej rodiny a priateľov. Veľmi pekne ďakujeme divadlu Pôtoň za zaujímavú tému

         Do fotogalérie bol pridaný nový album PSOTA NA SLOVENSKU.

        • Program kariérového poradenstva

        • 19. 10. 2021
        • V mesiaci október sme na našej škole rozbehli dlhšie plánovaný a pripravovaný jedinečný program kariérového poradenstva. Na programe spolupracujeme s Regionálnym centrom kariéry vo Zvolene a s CPPPaP vo Zvolene, konkrétne s p.Csórim a s p. Lapinovou..

         Aj študenti strednej odbornej školy potrebujú pred vstupom na trh práce informácie, a to nielen o pracovných ponukách či situácii v regióne. Program  rozvíja zážitkovými aktivitami aktívne počúvanie, kritické myslenie, sebapoznanie a sebahodnotenie, pomenovanie záujmov a hodnôt, silných či slabých stránok žiaka.

         Tém, ktoré nás čakajú počas celého školského roka je veľa a organizačný tím ich dopĺňa priebežne aj podľa potrieb žiakov.

         Pilotný program kariérového poradenstva v SPŠ dopravnej vo Zvolene sa v budúcnosti môže stať vzorom a pomocou aj pre ostatné stredné školy, ktoré budú mať záujem pripraviť svojich žiakov na úspešný nástup kariéry na pracovnom trhu.  

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Program kariérového poradenstva.

        • Multikultúrne hodnoty = cesta k tolerancii

        • 9. 10. 2021
        • Zážitok rozmanitosti, atmosféra rovnosti, špecifické kúsky jedinečnosti, aktívna podpora empatie, vzájomné porozumenie a spolupráca medzi žiakmi, aktívne počúvanie a schopnosť klásť otázky  - v takomto duchu sa niesli dva dni na Strednej priemyselnej škole dopravnej, dva dni Multikultúrnych hodnôt.

         Ďakujeme veľmi pekne všetkým zúčastneným za odvahu spoznať samých seba a ukázať aké sú dôležité miesta a hodnoty ľudských identít.

      • Pre rodičov a študentov

       Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
      • Partneri

       Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
       • ŽSR, generálne riaditeľstvo Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
       • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 21, 832 72 Bratislava
       • {#1508} 2
       • Agromat, s.r.o. Pribinova 543/1, Zvolen
       • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24, 820 09 Bratislava
       • ŽOS Zvolen Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen
       • BETAMONT, s.r.o., Zvolen J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
       • SAD Zvolen a.s. Balkán 53, 96001 Zvolen
       • AUTO SLOVÁK ZVOLEN Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen
       • ISIC
      • Staňte sa naším fanúšikom

        • Kontakty

         • Stredná priemyselná škola dopravná
         • skola@dopravnazv.sk
         • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
         • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
         • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
         • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
       • Fotogaléria

         zatiaľ žiadne údaje
       • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

        • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

        • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/