• Priateľskí učitelia
    • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
     • Neformálne vzdelávanie
     • Učiť sa dá aj inak
      • Zameranie na dopravu
       • Škola bez nenávisti
        • NP POP II
      • Najnovšie

       Novinky

        • KVAPKA KRVI

        • 22. 5. 2023
        • Chceme informovať všetkých žiakov a ich príbuzných, že v stredu 24. 05. 2023 sa na našej škole uskutoční odber krvi medzi 8:00 a 12:00 hod.

         Ak máte záujem a zdravie Vám umožňuje urobiť dobrú vec, podporte túto akciu organizovanú našou školou.

         Podmienkou je mať 18 rokov, prísť najedený (nie na lačno), nebyť tetovaný min. 6 mesiacov ...

         Tešíme sa už teraz, že spoločne prispejeme k plnohodnotnému, nezameniteľnému činu a budeme môcť byť príkladom aj pre iné školy.

        • Dopoludnie na Okresnom súde vo Zvolene

        • 21. 5. 2023
        • Čo sa stane, keď sa poruší zákon? Nielen na túto otázku dostali odpoveď naši tretiaci, ktorí strávili piatkové dopoludnie na Okresnom súde vo Zvolene. Boli účastníkmi troch súdnych pojednávaní - vrátenie vodičského preukazu, výtržníctvo a ublíženie na zdraví, povolenie obnovy konania. Tieto pojednávania viedla pani predsedkyňa súdu JUDr. Mariana Philadelphyová. Medzi jednotlivými pojednávaniami si našla čas a vysvetlila žiakom dôležité termíny z trestného práva, porozprávala zážitky zo svojej bohatej súdnej praxe a aj odpovedala na všetky zvedavé otázky.

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Dopoludnie na Okresnom súde vo Zvolene.

        • Úspech na ŠVOČ vo Zvolene

        • 18. 5. 2023
        • ÚSPECH NA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI VO ZVOLENE.

         Naša práca CONDBUS - Pavel Holík, 1. miesto v kategórii Stredné školy.

         Adriána Luptáková - Cena Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

         VÍŤAZOM SRDEČNE GRATULUJEME

        • Externé štúdium

        • 17. 5. 2023
        • Ak už máte maturitu a potrebujete doplniť vzdelanie v elektrotechnickom odbore, ponúkame možnosť pomaturitného štúdia a následne aj získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §21 Elektrotechnik.

         NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

         Ďalšie informácie nájdete na našej stránke link: https://dopravnazv.edupage.org/a/externe-studium

        • INFORMÁCIE pre UCHÁDZAČOV do 1.ročníka

        • 11. 5. 2023
        • Na základe rozhodnutia o prijatí vášho dieťaťa prosíme o záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium v termíne od 19.5 – 24.5.2023 (do 23:59 hod). Môžete ho poslať poštou- najneskôr podané na poštovú prepravu 24.mája (23:59 h), emailom- podpísané a zoskenované na mail: skola@dopravnazv.sk najneskôr odoslané 24.mája (do 23:59 hod) alebo osobne do školy. Tlačivo si môžete stiahnuť tu: Potvrdenie nástupu na štúdium.docx

         Povinnosťou zákonného zástupcu je zaslať aj potvrdenie o nenastúpení na štúdium.

         V prípade neprijatia na štúdium môžete podať odvolanie. Tlačivo si môžete stiahnuť tu: Odvolanie - vzor.docx

        • Valné zhromaždenie

        • 15. 5. 2023
        • Dńa 11.mája 2023 študentská firma EmpresaEl uzatvorila svoju podnikateľskú činnosť na likvidačnom Valnom zhromaždení. Manažment študentskej firmy pod vedením Michala Sivoka z triedy III.L zhodnotil tohtoročnú podnikateľskú činnosť. Firma akcionárov opäť nesklamala a akcionári sa tešia zo svojich dividend. Študentská firma EmpresaEl ďakuje vedeniu školy za podporu na akciách školy. Študentská firma pôsobí na škole v rámci voliteľného predmetu Aplikovaná ekonómia ako jeden zo vzdelávacích programov Junior Achievement Slovensko. Je založená na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby sa rozvíjali vzdelávacie, komunikačné, personálne a pracovné kompetencie študentov. Ďakujeme aj nášmu dlhoročnému konzultantovi Ing.Vajdovi, ktorý sa vždy podelí so študentami o svoje skúsenosti, pomáha pri vedení študentskej firmy a vhodne dopĺňa výučbu

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Valné zhromaždenie.

        • SMART GREEN MOBILITY

        • 11. 5. 2023
        • DNEŠNÁ AKCIA- 11.5.2023- SMART GREEN MOBILITY.

         Vďaka našej aktivite a prejavenému záujmu o zelenú mobilitu sme sa umiestnili medzi tromi najaktívnejšími školami zapojenými do kurzu SMART GREEN MOBILITY.eu, a preto sa na našej škole v dnešný deň uskutočnila Výstava elektromobilov. Naši žiaci, ale aj žiaci z iných škôl, ktorí sa k nám prihlásili, sa dozvedeli a mohli si vyskúšať najnovšie smart technológie, zažiť rýchlu jazdu na elektromobiloch a diskutovať priamo s odborníkmi z praxe.

         TO JE ALE RÝCHLOSŤ...

         Do fotogalérie bol pridaný nový album SMART GREEN MOBILITY.

        • Exkurzia do Rušňového depa v Brezne

        • 10. 5. 2023
        • Dňa 10.5.2023 sa žiaci triedy II.AT odboru Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách zúčastnili v rámci predmetu PRAX exkurzie v spoločnosti ZSSK, pracovisko Rušňového depa v Brezne. Oboznámili sa s fungovaním "mašín", nutnosti kontrolných prehliadok pre ich bezpečné fungovanie v prevádzke na trati. Tiež si pozreli aktuálne opravovú mašinu 812 aj podrobnejšie čo sa na nej opravuje.

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia do Rušňového depa v Brezne.

        • ODBORNÁ VOJENSKÁ PREZENTÁCIA

        • 9. 5. 2023
        • 9. mája 2023 sa na školskom dvore uskutočnila prezentácia Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Našim druhákom a tretiakom sa predstavili armádni zdravotníci, hasiči a strelci.

        • Exkurzia TÚV SŰD Slovakia

        • 9. 5. 2023
        • Dňa 9.5.2023 sa žiaci I.B triedy zúčastnili exkurzie TÚV SŰD Slovakia s.r.o.,pobočka STK a KO vo Vlkanovej, kde ich po priestoroch spoločnosti sprevádzal Ing.David Šuhajda, absolvent našej školy.

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia TÚV SŰD Slovakia.

        • Majstrovstvá Slovenska vo florbale dievčat

        • 9. 5. 2023
        • Naše dievčatá sa umiestnili na 6. mieste. Dominika Páterová, Petra Korčoková, Bianka Dzurjová, Darina Plevová, Viera Martinková, Sandra Široká, Jaroslava Adamská a Anna Púpalová. Dievčatá, srdečne gratulujeme za veľký úspech a vzornú reprezentáciu školy.

        • Literárno-fyzikálna exkurzia Martin

        • 3. 5. 2023
        • 3.5.2023 žiaci druhého ročníka a niektorí žiaci z III.AT absolvovali Literárno-fyzikálnu exkurziu do Martina. Navštívili: Slovenskú národnú knižnicu v Martine, Centrum popularizácie fyziky a na záver absolvovali prehliadku Národného cintorína. Bolo príjemné stretnúť nášho absolventa Mgr. Adama Čuchora, ktorý nás previedol Slovenskou národnou knižnicou a oboznámil s jej exponátmi ap. Fyzika hrou- aj tak by sme mohli popísať návštevu Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine a poďakovať PaedDr. Jozefovi Beňuškovi, PhD. za pútavé prevedenie pokusov-aj s našimi žiakmi. 

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Literárno-fyzikálna exkurzia Martin.

        • Exkurzia v Klube historickej techniky

        • 3. 5. 2023
        • Dňa 3.5.2023 sa žiaci triedy II.AT odboru Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách zúčastnili aj druhej exkurzie, kde sa k nim pridali aj žiaci I.AT rovnakého odboru. Tento raz to bola exkurzia v Klube historickej techniky (KHT), kde si prezreli naozaj zaujímavé "kúsky“, ktoré jazdili v okolí Zvolena.

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia v Klube historickej techniky.

        • Exkurzia v spoločnosti ŽSR

        • 3. 5. 2023
        • Dňa 3.5.2023 sa žiaci triedy II.AT odboru Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách zúčastnili v rámci predmetu PRAX exkurzie v spoločnosti ŽSR, sekcia OZT a dnes si prešli celú zabezpečovaciu časť.

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia v spoločnosti ŽSR.

        • Prokurátor a policajtka na hodine OBN

        • 1. 5. 2023
        • 24. apríla na hodine OBN besedovali študenti 1.B triedy s preventistkou Okresného riaditeľstva PZ vo Zvolene npor. Mgr. Milotou Kaplánovou a s JUDr. Petrom Hricom - námestníkom okresného prokurátora na Okresnej prokuratúre Zvolen. Beseda bola zameraná na prevenciu závislostí a kriminality mladistvých. Prváci sa dozvedeli o škodlivosti užívania návykových látok, aké sú tresty za ich výrobu a distribúciu. Pani policajtka a pán prokurátor svoje tvrdenia podložili aj skutočnými prípadmi a tiež odpovedali na všetky zvedavé otázky.

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Prokurátor a policajtka na hodine OBN.

        • Hodiny OBN s policajtkou

        • 30. 4. 2023
        • V mesiaci apríl mali triedy 1. a 2. ročníka v rámci hodín OBN zaujímavé besedy s preventistkou Okresného riaditeľstva PZ vo Zvolene npor. Mgr. Milotou Kaplánovou. Tieto aktivity boli zamerané na riziká užívania tabakových výrobkov, energetických nápojov, alkoholu a iných návykových látok. Žiaci mali možnosť vyskúšať si aj okuliare, ktoré navodzujú stav opitosti.

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Hodiny OBN s policajtkou.

      • Pre rodičov a študentov

       Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
      • Partneri

       Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
       • ŽSR, generálne riaditeľstvo Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
       • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 21, 832 72 Bratislava
       • {#1508} 2
       • Agromat, s.r.o. Pribinova 543/1, Zvolen
       • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24, 820 09 Bratislava
       • ŽOS Zvolen Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen
       • BETAMONT, s.r.o., Zvolen J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
       • SAD Zvolen a.s. Balkán 53, 96001 Zvolen
       • AUTO SLOVÁK ZVOLEN Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen
       • ISIC
      • Staňte sa naším fanúšikom

        • Kontakty

         • Stredná priemyselná škola dopravná
         • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
         • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
         • Katarína Medzihorská psychologicka@dopravnazv.sk
         • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
       • Fotogaléria

         zatiaľ žiadne údaje
       • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

        • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

        • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/