• Priateľskí učitelia
    • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
     • Neformálne vzdelávanie
     • Učiť sa dá aj inak
      • Zameranie na dopravu
       • Škola bez nenávisti
        • NP POP II
      • Najnovšie

       Novinky

        • ONLINE ponuka DOD v Žiline

        • 9. 11. 2021
        • Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline pozýva našich študentov, ale aj pedagógov  na podujatie Deň otvorených dverí, na ktoré sa môžete online pripojiť dňa 12. 11. 2021  od 13.00 h. Bližšie informácie sú zverejnené na našom webovom sídle: www.fpedas.uniza.sk a v súbore:  

         PEDAS2022-23.docx

         Prezentácie o štúdiu na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilina začnú od 13:00

         od 14:00 bude prezentácia študijných programov:

         • cestná doprava
         • zasielateľstvo a logistika
         • expertízna činnosť v cestnej doprave

         Stačí kliknúť na nasledujúci odkaz:https://www.youtube.com/katedraKCMD

         Možnosť položit otázku k štúdiu bude možné cez chat.

        • Hodina OBN

        • 10. 11. 2021
        • November je mesiacom prevencie násilia páchaného na deťoch. Aj preto sme na hodinách OBN privítali školskú psychologičku pani Zachovú, ktorá besedovala so žiakmi na túto tému.

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Hodina OBN.

        • ONLINE ponuka pre žiakov školy

        • 5. 11. 2021
        • ONLINE Deň otvorených dverí, ktoré pripravila Fakulta riadenia a informatiky UNIZA pre žiakov stredných škôl.

         Pozývajú našich žiakov bez ohľadu na ročník na ich ONLINE DOD, ktorý sa uskutoční 10. novembra od 12:00 do 21:00 h. prostredníctvom MS Teams. Pripravený je zaujímavý a bohatý program v podobe praktických webinárov na atraktívne témy z oblasti informatiky, manažmentu, informačných a sieťových technológií. Webináre prebiehajú paralelne a v rôznych časoch. Žiaci sa môžu na webináre prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Viac informácií nájdete na webe: https://www.fri.uniza.sk/aktuality/zucastni-sa-online-dna-otvorenych-dveri-fri-uniza-plneho-praktickych-webinarov.

         Termín prihlásenia na praktické webináre je do 10. novembra do 12:00 h a počet miest (kapacita webinárov) je limitovaný.

         Pre žiakov končiacich ročníkov pripravili online chat, kde môžu klásť otázky dekanovi, prodekanom, študentom, absolventom i zástupcom partnerských IT firiem ohľadom možností štúdia na ich fakulte (https://studuj.fri.uniza.sk/).

        • Finančná sloboda

        • 4. 11. 2021
        • V mesiaci október prebehli na našej škole triedne kolá hry Finančná sloboda. A dnes súťažili najlepšie tímy z tried IV.AT, IV.B a IV.L v semifinále.

         Túto stolovú spoločenskú hru pripravila exkluzívne pre slovenský finančný trh spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a.s na zlepšovanie finančnej gramotnosti hráčov. Počas hry s moderátorom sa 6 – 30 účastníkov stará o finančné plánovanie fiktívnej rodiny.Táto hra priniesla študentom nevšedný zážitok, nové spôsoby myslenia v oblasti financií a každému účastníkovi cennú skúsenosť vo finančnom plánovaní.

         Víťaznému tímu Klaudii Plachej a Zuzke Gregorovej zo IV.L prišla pogratulovať aj pani riaditeľka školy. Aj my sa pripájame. Srdečne gratulujeme!

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Finančná sloboda.

        • Online cvičenia pre EDT

        • 4. 11. 2021
        • Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka odboru Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách absolvovali dňa 4.11. online cvičenia v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline. Témy boli veľmi aktuálne a zaujímavé:

         1. Virtuálne TV štúdio

         2. Od 3D scenu po 3D tlač

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Online cvičenia pre EDT.

      • Pre rodičov a študentov

       Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
      • Partneri

       Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
       • ŽSR, generálne riaditeľstvo Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
       • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 21, 832 72 Bratislava
       • {#1508} 2
       • Agromat, s.r.o. Pribinova 543/1, Zvolen
       • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24, 820 09 Bratislava
       • ŽOS Zvolen Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen
       • BETAMONT, s.r.o., Zvolen J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
       • SAD Zvolen a.s. Balkán 53, 96001 Zvolen
       • AUTO SLOVÁK ZVOLEN Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen
       • ISIC
      • Staňte sa naším fanúšikom

        • Kontakty

         • Stredná priemyselná škola dopravná
         • skola@dopravnazv.sk
         • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
         • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
         • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
         • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
       • Fotogaléria

         zatiaľ žiadne údaje
       • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

        • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

        • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/