• Priateľskí učitelia
    • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
     • Neformálne vzdelávanie
     • Učiť sa dá aj inak
      • Zameranie na dopravu
       • Škola bez nenávisti
        • NP POP II
      • Najnovšie

       Novinky

        • Projekt ,,Školy za demokraciu“

        • 1. 6. 2023
        • Už je to piaty rok čo sa naša škola zúčastňuje zaujímavého projektu. Žiaci II.L triedy tento školský rok úspešne ukončili projekt ,,Školy za demokraciu“. Zbierali skúsenosti a rozvíjali svoje kompetencie v oblasti kritického myslenia, otvorenej diskusie, komunikácie na témy slobody, rovnosti, demokracie, otvorenej spoločnosti.

        • Kurz letných pohybových aktivít- jaskyňa

        • 1. 6. 2023
        • V rámci Kurzu pohybových aktivít zameraných na letné športy naši prváci navštívili Harmaneckú jaskyňu. Najprv "slušný" výstup a potom tajuplné podzemie južnej časti Veľkej Fatry.

         Pozoruhodným vznikom podzemných priestorov, mohutnými rútivými dómami, mimoriadne bohatým výskytom mäkkého sintra i množstvom zimujúcich netopierov sa Harmanecká jaskyňa radí medzi najvýznamnejšie jaskyne na Slovensku.

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Kurz letných pohybových aktivít- jaskyňa.

        • Rozlúčka s maturantmi

        • 1. 6. 2023
        • Milí naši maturanti!

         Prajeme vám veľa šťastia a úspechov na maturitných skúškach. Vstupujete do dospelosti, opúšťate múry školy a robíte prvé vážne kroky na svojej ceste. My, vaši učitelia, vám želáme silu a odvahu prijať túto zodpovednosť a vyhnúť sa nenapraviteľným chybám. Nebojte sa ťažkostí a odvážne sa rozhodujte s použitím rozumu a vlastných pocitov. Nech je pre vás život vzrušujúcou cestou, ktorá vám dá cenné lekcie pre budúce použitie.

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Rozlúčka s maturantmi.

        • DOPRAVRACE 2023

        • 21. 5. 2023
        • Dňa 24.5. sa konal závod „Dopravrace 2023“ v Hudy Racing aréne, v Trenčíne. Žiaci z modelárskeho krúžku Wings on road zorganizovali a aj sa zúčastnili tohto závodu. Okrem nich sa zúčastnilo aj Kysucké Nové Mesto a Bratislava. Celkovo išlo o 6 áut. Naši žiaci, bohužiaľ, neboli úspešný, ale budeme im želať veľa šťastia do budúcnosti.

        • Exkurzia v Rušňovom depe

        • 26. 5. 2023
        • Dňa 24.5.2023 sa žiaci triedy II.AT odboru Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách zúčastnili v rámci predmetu PRAX exkurzie v Rušňovom depe spoločnosti ZSSK Cargo kde si podrobne prezreli celé pracovisko.

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia v Rušňovom depe.

        • KVAPKA KRVI

        • 22. 5. 2023
        • Chceme informovať všetkých žiakov a ich príbuzných, že v stredu 24. 05. 2023 sa na našej škole uskutoční odber krvi medzi 8:00 a 12:00 hod.

         Ak máte záujem a zdravie Vám umožňuje urobiť dobrú vec, podporte túto akciu organizovanú našou školou.

         Podmienkou je mať 18 rokov, prísť najedený (nie na lačno), nebyť tetovaný min. 6 mesiacov ...

         Tešíme sa už teraz, že spoločne prispejeme k plnohodnotnému, nezameniteľnému činu a budeme môcť byť príkladom aj pre iné školy.

        • Dopoludnie na Okresnom súde vo Zvolene

        • 21. 5. 2023
        • Čo sa stane, keď sa poruší zákon? Nielen na túto otázku dostali odpoveď naši tretiaci, ktorí strávili piatkové dopoludnie na Okresnom súde vo Zvolene. Boli účastníkmi troch súdnych pojednávaní - vrátenie vodičského preukazu, výtržníctvo a ublíženie na zdraví, povolenie obnovy konania. Tieto pojednávania viedla pani predsedkyňa súdu JUDr. Mariana Philadelphyová. Medzi jednotlivými pojednávaniami si našla čas a vysvetlila žiakom dôležité termíny z trestného práva, porozprávala zážitky zo svojej bohatej súdnej praxe a aj odpovedala na všetky zvedavé otázky.

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Dopoludnie na Okresnom súde vo Zvolene.

        • Úspech na ŠVOČ vo Zvolene

        • 18. 5. 2023
        • ÚSPECH NA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI VO ZVOLENE.

         Naša práca CONDBUS - Pavel Holík, 1. miesto v kategórii Stredné školy.

         Adriána Luptáková - Cena Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

         VÍŤAZOM SRDEČNE GRATULUJEME

        • Externé štúdium

        • 17. 5. 2023
        • Ak už máte maturitu a potrebujete doplniť vzdelanie v elektrotechnickom odbore, ponúkame možnosť pomaturitného štúdia a následne aj získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §21 Elektrotechnik.

         NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

         Ďalšie informácie nájdete na našej stránke link: https://dopravnazv.edupage.org/a/externe-studium

        • INFORMÁCIE pre UCHÁDZAČOV do 1.ročníka

        • 11. 5. 2023
        • Na základe rozhodnutia o prijatí vášho dieťaťa prosíme o záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium v termíne od 19.5 – 24.5.2023 (do 23:59 hod). Môžete ho poslať poštou- najneskôr podané na poštovú prepravu 24.mája (23:59 h), emailom- podpísané a zoskenované na mail: skola@dopravnazv.sk najneskôr odoslané 24.mája (do 23:59 hod) alebo osobne do školy. Tlačivo si môžete stiahnuť tu: Potvrdenie nástupu na štúdium.docx

         Povinnosťou zákonného zástupcu je zaslať aj potvrdenie o nenastúpení na štúdium.

         V prípade neprijatia na štúdium môžete podať odvolanie. Tlačivo si môžete stiahnuť tu: Odvolanie - vzor.docx

        • Valné zhromaždenie

        • 15. 5. 2023
        • Dńa 11.mája 2023 študentská firma EmpresaEl uzatvorila svoju podnikateľskú činnosť na likvidačnom Valnom zhromaždení. Manažment študentskej firmy pod vedením Michala Sivoka z triedy III.L zhodnotil tohtoročnú podnikateľskú činnosť. Firma akcionárov opäť nesklamala a akcionári sa tešia zo svojich dividend. Študentská firma EmpresaEl ďakuje vedeniu školy za podporu na akciách školy. Študentská firma pôsobí na škole v rámci voliteľného predmetu Aplikovaná ekonómia ako jeden zo vzdelávacích programov Junior Achievement Slovensko. Je založená na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby sa rozvíjali vzdelávacie, komunikačné, personálne a pracovné kompetencie študentov. Ďakujeme aj nášmu dlhoročnému konzultantovi Ing.Vajdovi, ktorý sa vždy podelí so študentami o svoje skúsenosti, pomáha pri vedení študentskej firmy a vhodne dopĺňa výučbu

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Valné zhromaždenie.

      • Pre rodičov a študentov

       Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
      • Partneri

       Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
       • ŽSR, generálne riaditeľstvo Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
       • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 21, 832 72 Bratislava
       • {#1508} 2
       • Agromat, s.r.o. Pribinova 543/1, Zvolen
       • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24, 820 09 Bratislava
       • ŽOS Zvolen Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen
       • BETAMONT, s.r.o., Zvolen J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
       • SAD Zvolen a.s. Balkán 53, 96001 Zvolen
       • AUTO SLOVÁK ZVOLEN Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen
       • ISIC
      • Staňte sa naším fanúšikom

        • Kontakty

         • Stredná priemyselná škola dopravná
         • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
         • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
         • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
         • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
       • Fotogaléria

         zatiaľ žiadne údaje
       • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

        • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

        • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/