• Priateľskí učitelia
    • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
     • Neformálne vzdelávanie
     • Učiť sa dá aj inak
      • Zameranie na dopravu
       • Škola bez nenávisti
     • Najnovšie

      Novinky

       • Letné prázdniny

       • 3. 7. 2020
       • Začali vám letné prázdniny, prajeme ich príjemné prežitie, veľa slnka, vody a stretneme sa 2.septembra v škole. S niektorými žiakmi už 25.8 na komisionálnych skúškach o 8:00.

       • Rodičovské združenie pre budúcich prvákov

       • 25. 6. 2020
       • Dňa 27.6.2020 o 9:00 hod sa uskutoční rodičovské združenie pre budúcich prvákov.

        Pozn. nezabudnite si rúško.

       • Dôležité informácie k obnoveniu vyučovania

       • 24. 6. 2020
       • V zmysle vyhlásenia ministra ŠVVaŠ SR a odporúčania BBSK, ako zriaďovateľa školy sa na našej škole obnovuje školské vyučovanie od 29.6.2020 do 30.06.2020.ˇučasť na vyučovaní je dobrovoľná.

        Organizácia vyučovania:

        1. Vyučovanie prebieha od 8.00 do 10.30 hod.

        2. Pri prvom nástupe do školy po prerušení vyučovania predloží žiak/zákonný zástupca žiaka vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie- viď vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.pdf / vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx.

        3. Žiak si prinesie do školy 2 rúška a jednorazové papierové vreckovky.

        4. Žiaci budú pracovať podľa pokynov TP.

       • Obnovenie školského vyučovania

       • 17. 6. 2020
       • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 16. júna 2020 a odporúčania BBSK, ako zriaďovateľa školy, riaditeľka školy oznamuje, že školské vyučovanie sa na Strednej priemyselnej škole dopravnej obnovuje 29. júna 2020 o 7.50 hod v jednotlivých  kmeňových triedach s triednymi učiteľmi. Dňa 30.júna 2020 bude slávnostné ukončenie školského roka a odovzdávanie vysvedčení.

        Známky majú byť uzavreté najneskôr do 23.júna 2020.

        Odovzdávanie a preberanie učebníc sa uskutoční až v septembri 2020.

                    Ing.Romana Trnková, RŠ

       • Počty obsadených a voľných miest do 1.ročníka 2020/21

       • 15. 6. 2020
       • Riaditeľka SPŠ dopravnej oznamuje, že po prvom kole prijímacích skúšok máme nasledovný počet obsadených a voľných miest:

        Kritériá pre prijatie na štúdium v druhom kole TU: odkaz

        Zákonný zástupca uchádzača, ktorý nie je prijatý na inú SŠ, podá prihlášku do 2. kola do 19. júna 2020.

        Riaditeľka školy odošle zákonnému zástupcovi rozhodnutie o prijatí v 2. kole do 25. júna 2020.

     • Pre rodičov a študentov

      Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
     • Partneri

      Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
      • ŽSR, generálne riaditeľstvo Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
      • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 21, 832 72 Bratislava
      • {#1508} 2
      • Agromat, s.r.o. Pribinova 543/1, Zvolen
      • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24, 820 09 Bratislava
      • ŽOS Zvolen Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen
      • BETAMONT, s.r.o., Zvolen J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
      • SAD Zvolen a.s. Balkán 53, 96001 Zvolen
      • AUTO SLOVÁK ZVOLEN Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen
      • ISIC
     • Staňte sa naším fanúšikom

       • Kontakty

        • Stredná priemyselná škola dopravná
        • skola@dopravnazv.sk
        • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
        • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
      • Fotogaléria

       • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení
       • Lúčia sa s vami tohtoroční štvrtáci
       • Vedomostný kvíz Drogy, to teda nie!
       • Víťazi školskej prehliadky 42. ročníka SOČ
       • Krst nového školského časopisu
       • Školský časopis SPARKS
       • Workshop na tému NETRIEDIŠ? ZAČNI !
       • Školská posilňovňa SYT
       • Hviezdy sú tiché...
       • Tím Allons-Y a "Banská Štiavnica nás baví"
       • Turnaj v šachu, dáme a človeče
       • ODBORNÉ ELEKTRICKÉ MERANIA V ŽU - ŽILINA
      • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

       • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

       • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/