• Priateľskí učitelia
    • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
     • Neformálne vzdelávanie
     • Učiť sa dá aj inak
      • Zameranie na dopravu
       • Škola bez nenávisti
     • Najnovšie

      Novinky

       • Rozlúčka s našimi externistami

       • 6. 6. 2019
       • Rok ubehol ako voda a tento týždeň sme sa rozlúčili s našimi externistami, ktorí úspešne zvládli maturitu z elektrotechniky a tiež skúšky elektrotechnickej spôsobilosti. Prajeme im veľa šťastia :-) Do galérie Rozlúčka s našimi externistami boli pridané fotografie.

       • ERASMUS+ naši žiaci v TATRA Kopřivnica

       • 5. 6. 2019
       • Agamos cz. – Erasmus – SPŠ dopravná Zvolen – súvislá odborná prax –  perla Českej republiky TATRA TRUCKS, a.s Kopřivnice –  Penzión v Podhradí Štramberk – žiaci III.BT - Michal Kružliak, Patrik Pántik, Martin Kamenský, Filip Kandra, Ján Lacko. Prax absolvovali v montážnej hale, kde sa kompletizujú Tatry rôznych druhov podľa požiadaviek zákazníka, striedali sme sa na pracoviskách kabín, podvozkov, rámov, diagnostikovania geometrie a diagnostikovania brzdových sústav. Denne sa skompletizuje 5 automobilov, 2 motory klasické „tatrovácke“, dozvedeli sme sa, že sú schopní vyrobiť až 120 rôznych druhov motorov, montujú sa aj motory DAF, každý z motorov sa podrobuje skúšaniu na stolici. Zážitkom bola návšteva technického múzea TATRA, kde sme mali možnosť vidieť 120 ročnú históriu vozidiel TATRA.  Do galérie ERASMUS+ naši žiaci v TATRA Kopřivnica boli pridané fotografie.

       • Ústne maturitné skúšky

       • 4. 6. 2019
       • Do galérie Ústne maturitné skúšky boli pridané fotografie.

        Od 27.do 30.mája 2019 sa konali na našej škole ústne maturitné skúšky v štyroch triedach denného a jednej triede pomaturitného štúdia.

        Úspešní absolventi si slávnostne prebrali maturitné vysvedčenia na Zvolenskom zámku 3.6.2019.

     • Pre rodičov a študentov

      Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
     • Partneri

      Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
      • ŽSR, generálne riaditeľstvo Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
      • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 21, 832 72 Bratislava
      • {#1508} 2
      • Agromat, s.r.o. Pribinova 543/1, Zvolen
      • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24, 820 09 Bratislava
      • ŽOS Zvolen Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen
      • BETAMONT, s.r.o., Zvolen J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
      • SAD Zvolen a.s. Balkán 53, 96001 Zvolen
      • AUTO SLOVÁK ZVOLEN Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen
      • ISIC
     • Staňte sa naším fanúšikom

       • Kontakty

        • Stredná priemyselná škola dopravná
        • skola@dopravnazv.sk
        • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
        • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
      • Fotogaléria

       • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení
       • Lúčia sa s vami tohtoroční štvrtáci
       • Vedomostný kvíz Drogy, to teda nie!
       • Víťazi školskej prehliadky 42. ročníka SOČ
       • Krst nového školského časopisu
       • Školský časopis SPARKS
       • Workshop na tému NETRIEDIŠ? ZAČNI !
       • Školská posilňovňa SYT
       • Hviezdy sú tiché...
       • Tím Allons-Y a "Banská Štiavnica nás baví"
       • Turnaj v šachu, dáme a človeče
       • ODBORNÉ ELEKTRICKÉ MERANIA V ŽU - ŽILINA
      • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

       • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

       • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/