• Priateľskí učitelia
    • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
     • Neformálne vzdelávanie
     • Učiť sa dá aj inak
      • Zameranie na dopravu
       • Škola bez nenávisti
     • Najnovšie

      Novinky

       • November 1989 a čo bolo potom

       • 11. 11. 2019
       • 6.11. sa v študovni Krajskej knižnice Ľ. Štúra konala prednáška a následne aj diskusia venovaná historickému medzníku našich novodobých dejín Novembru 1989. Lektorom podujatia bol renomovaný historik z Ústavu pamäti národa Mgr. Patrik Dubovský, PhD., ktorý našim žiakom priblížil hektické udalosti tohto obdobia.

        "Pád komunizmu priniesla v našich podmienkach Nežná revolúcia. Systém zaťažený zločinom a neslýchaným utrpením nevinných obetí sa skončil "nežne", bez odvety..." (Štefan Paulíny, politický väzeň). Do galérie November 1989 a čo bolo potom boli pridané fotografie.

       • Oblastné kolo v PIŠQWORKÁCH

       • 8. 11. 2019
       • 7.11.2019 sa naši žiaci zúčastnili oblastného kola v strategickej hre piškvorky. Hlavným cieľom projektu pIšQworky je vzbudiť v mladých ľuďoch zdravé sebavedomie, spoluprácu v tíme a podporiť ich súťaživosť, logické uvažovanie i trpezlivosť. Do galérie Oblastné kolo v PIŠQWORKÁCH boli pridané fotografie.

       • Šťastie po záruke

       • 3. 11. 2019
       • V mesiaci október sa už tradične každý rok koná preventívna akcia Šťastie po záruke. Tento rok sa jej naši prváci zúčastnili 28.10. a v rámci nej absolvovali zaujímavé prednášky na tému protidrogovej prevencie. Lektormi boli Mgr. Sylvia Tichá z CPPPaP Zvolen a Ing. Pavel Klimo, ktorý sa dlhodobo venuje problematike drogových závislostí. Do galérie Šťastie po záruke boli pridané fotografie.

       • Noc výskumníkov v BB

       • 27. 9. 2019
       • Naši žiaci z I.AT a I.B sa dnes 27.9.2019 zúčastnili festivalu Noc výskumníkov v Banskej Bystrici. Zaujali ich pestré vedecké stánky a prezentácie rôznych škôl, ale aj vedcov a výskumníkov z rôznych oblastí. Do galérie Noc výskumníkov v BB boli pridané fotografie.

      • RIADITEĽSKÉ VOĽNO
       • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

       • 26. 9. 2019
       • V pondelok 30.9.2019 majú žiaci riaditeľské voľno.

       • Exkurzia do TATRA TRUCKS, a.s., Kopřivnice

       • 22. 9. 2019
       • Motivačná exkurzia organizovaná Ing. Lešniakom  do TATRA TRUCKS, a.s., Kopřivnice sa uskutočnila 19.9.2019.Zúčastnili sa jej vybratí žiaci. po príchode do podniku žiaci najskôr absolvovali úvodnú prednášku o histórii firmy spojenú s poučením o bezpečnosti počas prehliadky výrobných hál. Po ukončení prehliadky výrobnej haly sa žiaci premiestnili do Technického múzea, kde mohli obdivovať širokú škálu vozidiel Tatra. Do galérie Exkurzia do TATRA TRUCKS, a.s., Kopřivnice boli pridané fotografie.

     • Pre rodičov a študentov

      Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
     • Partneri

      Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
      • ŽSR, generálne riaditeľstvo Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
      • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 21, 832 72 Bratislava
      • {#1508} 2
      • Agromat, s.r.o. Pribinova 543/1, Zvolen
      • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24, 820 09 Bratislava
      • ŽOS Zvolen Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen
      • BETAMONT, s.r.o., Zvolen J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
      • SAD Zvolen a.s. Balkán 53, 96001 Zvolen
      • AUTO SLOVÁK ZVOLEN Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen
      • ISIC
     • Staňte sa naším fanúšikom

       • Kontakty

        • Stredná priemyselná škola dopravná
        • skola@dopravnazv.sk
        • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
        • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
      • Fotogaléria

       • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení
       • Lúčia sa s vami tohtoroční štvrtáci
       • Vedomostný kvíz Drogy, to teda nie!
       • Víťazi školskej prehliadky 42. ročníka SOČ
       • Krst nového školského časopisu
       • Školský časopis SPARKS
       • Workshop na tému NETRIEDIŠ? ZAČNI !
       • Školská posilňovňa SYT
       • Hviezdy sú tiché...
       • Tím Allons-Y a "Banská Štiavnica nás baví"
       • Turnaj v šachu, dáme a človeče
       • ODBORNÉ ELEKTRICKÉ MERANIA V ŽU - ŽILINA
      • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

       • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

       • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/