• Hexagon

     • 7.4.2023 bolo na našej škole, v školských dielňach za prítomnosti nielen dielenských vyučujúcich odprezentované najvšestrannejšie meracie rameno na trhu od firmy HEXAGON Bratislava. Je to prvé rameno na svete s krytím IP54, to znamená, že je určené pre meranie kdekoľvek, vo výrobnej hale, na konštrukčnom stole, ale aj v prašnej dielni. Meracie rameno je vytvorené pre budúcnosť priemyselného merania. Možno v budúcnosti aj naši žiaci budú na tomto ramene vykonávať merania. Už teraz sa na to tešíme.Do fotogalérie bol pridaný nový album Hexagon.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Pozývame všetkých rodičov na Rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 20.04.2023 od 16.00 hod. v kmeňových triedach. Tešíme sa na vašu účasť.

     • Oznam pre žiakov 4.ročníka

     • Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky, organizuje v dňoch 21. 3. 2023 až 4. 5. 2023 ONLINE intenzívny prípravný kurz matematiky na prijímacie pohovory na univerzity a  vysoké školy ekonomického a technického zamerania.

     • Hydrogen Horizon Grand Prix 2023

     • 12.4. – 13.4.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili pretekov RC vodíkových modelov áut MSR Horizon Hydrogen   

      Grand Prix 2023. Miesto pretekov: Aurélium Zážitkové centrum vedy, Bojnícka 3 / areál Matador / Bratislava – Nové Mesto.

      Zúčastnení žiaci : Melicherčík Matúš - III.B, Oravec Matej - III.B, Bystrianský Peter - III.B, Výbošťok Matej - II.B, Boldiš Ján - II.B, Rejdovian Filip - II.B, ktorí počas pretekov odviedli perfektnú prácu. Pedagogický dozor: Ing. Lešniak Tibor.

      Pretekov sa zúčastnilo 9 škôl, na štart kvalifikácie sa postavilo 10 autíčok, kvalifikácia sa jazdila po dobu piatich minút, o postavení na štarte finále rozhodol čas najrýchlejšieho kola. Tohto roku sa zišla veľmi silná konkurencia, 6– hodinový pretek začal 13.4 o 9:00 hod, náš tím odštartoval zo štvrtej pozície, nad regulérnosťou pretekov dohliadali rozhodcovia z Českej republiky.

      Obsadili sme 7.miesto. Odjazdili sme 488 kôl, bohužiaľ sme preteky nedokončili kvôli chybe palivového článku. Pohár víťazov sme ale predsa získali v kategórii dizajn karosérie. Záverečné vyhodnotenie bolo aj za účasti zástupcov firiem z Českej a Slovenskej republiky.      

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Hydrogen Horizon Grand Prix 2023.

     • Exkurzia v ŽSR

     • Žiaci II.AT odboru Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách absolvovali 12.4.2023 exkurziu v rámci predmetu Prax v spoločnosti ŽSR, na pracovisku OTV (oprava trakčných vedení).

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia v ŽSR.

     • Prípravné kurzy na prijímacie skúšky

     • Naša škola organizuje pre žiakov 9. ročníka online aj prezenčné prípravné kurzy na prijímacie skúšky z predmetov MAT a SJL- 5x z každého predmetu. Kurz z matematiky bude prebiehať utorky od 21.3.202314:30 hod, kurz zo slovenského jazyka bude prebiehať stredy od 22.3.202314:30 hod. Prvý a posledný kurz bude online pomocou videostretnutia cez ZOOM, zvyšné prezenčne v našej škole.

      Dokedy a ako sa prihlásiť? Stačí poslať email minimálne 1 pracovný deň  pred termínom online kurzu na adresu skola@dopravnazv.sk.

      Všetky informácie nájdete tu: https://dopravnazv.edupage.org/a/pripravne-kurzy-1

      Tematické rozdelenie kurzov podľa predmetov:

      MATEMATIKA

      1.kurz - ONLINE                              21.3.2023 o 14:30 hod  

      2.kurz - PREZENČNE                     28.3.2023 o 14:30 hod   -v učebni 303 netreba sa vopred prihlasovať

      3.kurz - PREZENČNE                     4.4.2023 o 14:30 hod     

      4.kurz - PREZENČNE                     18.4.2023 o 14:30 hod

      5.kurz - ONLINE                              25.4.2023 o 14:30 hod

       

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

      1.kurz - ONLINE                              22.3.2023 o 14:30 hod  

      2.kurz - PREZENČNE                     29.3.2023 o 14:30 hod  

      3.kurz - PREZENČNE                     5.4.2023 o 14:30 hod

      4.kurz - PREZENČNE                     19.4.2023 o 14:30 hod

      5.kurz - ONLINE                              26.4.2023 o 14:30 hod

     • Vyhodnotenie 45.ročníka krajskej prehliadky SOČ

     • Ako organizátor súťaže zverejňujeme výsledkovú listinu 45.rocnika krajskej prehliadky SOČ. 

      Ďakujeme všetkým členom odborných hodnotiacich komisií za príjemnú inšpiratívnu atmosféru a súťažiacim za zaujímavé práce a skvelé prezentácie. Víťazom gratulujeme a držíme palce v celoslovenskej súťaži.

     • Olympiáda kritického myslenia

     • je súťaž pre študentky a študentov stredných škôl. Olympiáda kritického myslenia (OKM) reaguje na nedostatok vzdelávania v oblasti kritického myslenia a mediálnej gramotnosti mladých ľudí. Súťaž prebieha v dvoch vekových kategóriách a troch súťažných kolách. Vznikla v roku 2021 a o rok neskôr sa do súťaže zaregistrovalo takmer 6000 študentov z vyše 200 škôl na celom Slovensku.

      Ciele OKM

      https://www.okm.sk/wp-content/uploads/2021/11/Vector-8.png Posilniť odolnosť voči dezinformáciám a manipulačným taktikám

      https://www.okm.sk/wp-content/uploads/2021/11/Vector-8.png Rozvinúť argumentačné zručnosti mladých ľudí

      https://www.okm.sk/wp-content/uploads/2021/11/Vector-8.pngZvyšovať kvalitu verejnej diskusie

      https://www.okm.sk/wp-content/uploads/2021/11/Vector-8.pngNaučiť mladých ľudí overovať správy a určovať dôveryhodné zdroje informácií

      https://www.okm.sk/wp-content/uploads/2021/11/Vector-8.pngVytvoriť zdravé návyky pri trávení času na sociálnych sieťach

      https://www.okm.sk/wp-content/uploads/2021/11/Vector-8.pngZlepšiť schopnosť korektne interpretovať dáta, štatistiky a grafy

      Dňa 28.marca 2023 sa zúčastnili OKM – krajské kolo v dvoch kategóriách:

      1. Lacza II.L, Plevová II.L, Výbošťok II.B
      2. Dzurjo IV.L

      Držíme palce, výsledky budú zverejnené o mesiac.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Olympiáda kritického myslenia.

     • Krajské kolo 45.ročníka SOČ

     • Dňa 31.marca 2023 sme boli organizátormi Krajskeho kola 45.ročníka SOČ. V tomto roku sa do súťaže prihlásilo 95 prác. Súťažilo sa v 17 súťažných odboroch. A tu je výsledková listina: Výsledková listina.pdf

      Výhercom srdečne gratulujeme. A súťažiacim na prvých dvoch miestach držíme palce na celoslovenskom kole v Modre.

     • Exkurzia ZSSK

     • Žiaci II.AT odboru Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách absolvovali 29.3.2023 exkurziu v rámci predmetu Prax v spoločnosti ZSSK Zvolen, počas ktorej navštívili opravovňu vozňov.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia ZSSK.

     • Deň učiteľov

     • Spevom a tancom, kvietkom, či malým darčekom, ale hlavne slovom vyjadrili úctu a poďakovanie žiaci učiteľom našej školy. Poďakovanie za prácu, snahu, úsmev, námahu, chvíle radosti a chvíle nepokoja, zodpovednosti, skúšania či napätia. Prajeme krásny Deň učiteľov

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň učiteľov.

     • Záver v TATRA TRUCK a.s.

     • Predposledný deň žiaci z krúžku H2 AC autíčok na vodíkový pohon Filip Rejdovian a Ján Boldiš absolvovali hodinovú prednášku s Ing. Janom Píchou – vedúcim oddelenia elektroniky TATRA TRUCK a.s., ktorej účelom bolo oboznámiť žiakov s elektronikou v automobiloch TATRA, alternatívnymi pohonmi a samozrejme TATROU na vodíkový pohon. Vypočuli sme si niečo o kybernetickej bezpečnosti, videli sme blokovú schému kabeláže. Nová prístrojová doska vo vozidle TATRA FORCE 2024 bola symbolom najmodernejšej elektroniky. Informácie o TATRE na vodíkový pohon, Batérie- LI NMC 171 kWh.Vodíkové fľaše – prevádzkový tlak 350 barov. Prvé jazdy tejto TATRY sú naplánované už v jeseni tohto roka, aj najstaršia automobilka na svete kráča s dobou.

      Posledný deň v TATRE TRUCKS a.s dokončovacie práce na montážnej linke, nasadzovanie pancierových kabín, ktoré vážia 3,5 ton, dolaďovanie hydraulických piestov, ktoré držia kabíny na ráme, celkové vyhodnotenie projektu a 14 dňového pobytu, odovzdanie upomienkových predmetov Ing. Danušou Schindlerovou.

      Vyvrcholením záverečného dňa boli jazdy na vozidlách na slávnom Polygone / 60 km dráha, kde na rôznych terénoch sa skúšajú tieto krásavice / bolo sa načo pozerať čo dokáže tento nákladný automobil.

      Určite na záver patrí tradičná ďakovačka – vedeniu školy, pani Ivete Mercellovej, mentorke Ing. Danuši Schindlerovej, zástupkyni AGAMOSU pani Terezii Vaňkovej, Ing Eve Markovej majiteľke Penziónu v Podhradí, kde sme našli počas pobytu svoj druhý domov, všetkým pracovníkom TATRA TRUCK a.s., ktorí po dobu 14 dní odovzdávali svoje odborné vedomosti a zručnosti, na záver patrí moja veľká vďaka zúčastneným žiakom, ktorí vzorne reprezentovali našu školu v zahraničí.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Záver v TATRA TRUCK a.s..

     • ERASMUS- ELEKTRO KROMĚŘÍŽ a.s.

     • V rámci odbornej stáže v rámci programu Erasmus+ vo firme ELEKTRO KROMĚŘÍŽ a.s. žiaci pracovali na príprave rozvádzačov s možnosťou napojenia na prívodný zdroj a osadenie prepojovacích mostov a napojenie kabeláže. Počas stáže sa naučili odizolovať vodiče a káble, označovať svorky, montovať uzemňovacie prvky, izolovať fázové a neutrálne vodiče, montovať žľaby na káble a vodiče, zapájať ističe a spínače, meniče napätia a komunikácie IS –AIN8.

      Náplňou práce bolo samozrejme triedenie odpadu a upratovanie pracoviska.

      Za dva týždne žiaci ukázali výborný prístup k práci a dostali pochvalu od vedúceho výroby Davida Jančíka, čo je výbornou vizitkou pre reprezentáciu našej školy.

      Všetci žiaci boli mentorom hodnotení tým najvyšším stupňom - výborný, čo nás veľmi teší.

      V mene SPŠ dopravnej vo Zvolene sa chceme poďakovať riaditeľovi spoločnosti Ing. Marianovi Kissovi, vedúcej personálneho oddelenia Miroslave Orságovej, vedúcemu výroby Davidovi Jančíkovi a všetkým, ktorí sa našim žiakom venovali.

      Ďakujeme Ing. Ivete Mercellovej a Bc. Tereze Vaňkovej.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album ERASMUS- ELEKTRO KROMĚŘÍŽ a.s..

     • Hodina OBN s policajtkou

     • Prvý jarný deň mali triedy 1.AT a 2.B v rámci hodiny OBN zaujímavú besedu s preventistkou Okresného riaditeľstva PZ vo Zvolene npor. Mgr. Milotou Kaplánovou. Táto aktivita bola zameraná na riziká užívania tabakových výrobkov, alkoholu a iných návykových látok. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Beseda s npor. Mgr. Kaplánovou.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.:
    045/5333 214- ústredňa
    045/5366 390- sekretariát

    - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková
    trnkova@dopravnazv.sk
    045/5333 097
    +421 911 046 293

    - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová
    pospisilova@dopravnazv.sk
    +421 911 046 294

    - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková
    konopkova@dopravnazv.sk
    +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94
    960 01 Zvolen
    96001 Zvolen
    Slovakia
   • 000215589
   • 000215589
   • Katarína Medzihorská
    psychologicka@dopravnazv.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/