• Prax v rušňovom depe vo Zvolene

     • Žiaci druhého ročníka odboru Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách minulú stredu 20.4. absolvovali odbornú exkurziu v rámci predmetu Prax v rušňovom depe vo Zvolene, kde sa vykonávajú opravy HKV a ich údržba. Opravujú sa tam napríklad aj rušne radu 754.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Prax v rušňovom depe vo Zvolene.

     • Exkurzia do Atlantis Center v Leviciach

     • Učenie prostredníctvom jedinečných zážitkov a hrou! A aj sme sa hrali a nasmiali 😊

      Zážitkovým spôsobom sme spoznávali fyzikálne a chemické zákony, princípy očných klamov, riešili matematické hlavolamy. Dozvedeli sme sa o najužitočnejších technických vynálezoch, ktoré posunuli ľudstvo vpred. Ovládali hoverboard. Vyskúšali prácu so žeriavom a stratili sa v max-bublinách. To všetko a viac zažili 25.4 žiaci z I.AT v Atlantis Center v Leviciach.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia do Atlantis Center v Leviciach.

     • Výzva pre deti na intoxikáciu liekmi

     • Mládež čelí nebezpečnej internetovej výzve. Upozornili nás na to z protidrogovej centrály národnej kriminálnej agentúry. Výzva nabáda deti a mladistvých k dobrovoľnej intoxikácii voľne predajnými liekmi.

      Táto výzva sa prvý krát objavila v roku 2015 vo Veľkej Británii. Používatelia sociálnych sietí nabádali deti k tomu, aby úmyselne užili väčšie množstvo dostupných liekov. To viedlo neraz k vážnym zdravotným problémom. Účinok voľne predajných liekov prichádza neskôr, čo vedie k nezvratnému poškodeniu zdravia, ako je napríklad trvalé poškodenie pečene.

      Úlohou zúčastneného na výzve je celý priebeh intoxikácie zaznamenať a prežité skúsenosti zdieľať na sociálnych sieťach.

      Podľa psychológov, ktorí sa k výzve v médiách vyjadrili, výzva deti neláka preto, že si chcú ublížiť, len si neuvedomujú následky, ktoré si môžu spôsobiť.

      Za uplynulý mesiac iba v Bratislave došlo k 12 otravám mladistvých a detí, ktoré pravdepodobne súvisia s výzvou.

      Apelujeme preto najmä na rodičov, aby zvýšili svoju obozretnosť a s deťmi o rizikách tejto výzvy hovorili. Rovnako bude postupovať aj polícia. Prostredníctvom policajných preventistov budeme zvyšovať povedomie detí o nežiadúcich účinkoch voľne dostupných liekov a látok určených na liečebné účely.

      FB: https://www.facebook.com/policiaslovakia/posts/5483120158384828

       

     • Začíname!

     • Začíname! Školský parlament a dobrovoľníci vyrážajú k Červenému medokýšu. 3 roky sme tento úsek nečistili, sami sme zvedaví v akom stave túto časť Zvolena nájdeme.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Začíname! .

     • Modelársky krúžok - predsúťažný tréning

     • Členovia modelárskeho krúžku našej školy sa zúčastnili predsúťažného tréningu na pôde Strednej odbornej školy strojníckej v Kysuckom Novom Meste. Tím Kysuckých strojníkov nás srdečne privítal, spolu sme si zasúťažili a vzájomne si vymenili skúsenosti. Kysuckí strojníci v minulom roku 2021 zvíťazili v celoslovenskom kole a Slovensko úspešne reprezentovali na medzinárodnej súťaži tentoraz v Moskve, kde získali cenu za inováciu a cenu za úsporu energie. Obidva tímy sa tešia na meranie síl na tohtoročných celoslovenských pretekoch v Bratislave. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Modelársky krúžok - predsúťažný tréning.

     • Návšteva súdneho pojednávania

     • Neznalosť zákona neospravedlňuje. O tom sa presvedčili aj naši tretiaci, ktorí strávili jedno piatkové dopoludnie na Okresnom súde vo Zvolene. Boli účastníkmi troch súdnych pojednávaní, ktoré viedla pani predsedkyňa súdu JUDr. Mariana Philadelphyová. Medzi jednotlivými pojednávaniami si našla čas a vysvetlila žiakom dôležité termíny z trestného práva a aj odpovedala na ich zvedavé otázky.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Návšteva súdneho pojednávania.

     • Veľká noc na dopravnej

     • Dnes sme sa v škole veľkonočne naladili predajom korbáčov a viazaním stužiek pre najusilovnejších šibačov a najšvárnejšie devy- dopraváčky. Pani riaditeľka sa k nim tiež priplietla :-)

      Ďalšie fotky aj vyhodnotenie o najusilovnejšieho šibača sa dozviete neskôr.

     • Matematický KLOKAN

     • Dnes 11.apríla 2022 sa po dvoch rokoch online súťaženia uskutočnila matematická súťaž KLOKAN opäť prezenčne. Naši žiaci súťažili v nasledovných kategóriách: Kadet O12 – žiaci 1. a 2. ročníka SOŠ, Junior O34 – žiaci 3. a 4. ročníka SOŠ. Poslaním súťaže je propagovať a popularizovať logické myslenie a matematiku medzi žiakmi, umožniť žiakom súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl. Výsledky budú až 3.5.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Matematický KLOKAN.

     • Súťaž ENERSOL SK

     • Na celoslovenskom kole 12. ročníka SÚŤAŽE ENERSOL SK sa PETER BYSTRIANSKY umiestnil na 4. MIESTE.

      Postupuje na medzinárodné kolo, kde 21. - 22. 4. 2022 ukáže svoje kreatívne riešenie problematiky vodnej energie a vodíka v ČESKÝCH OTROKOVICIACH.

      BLAHOŽELÁME!!

     • Vzdelávací cyklus Finančná akadémia

     • Vzdelávací cyklus Finančná akadémia je určený študentom maturitných ročníkov. Jeho cieľom je viesť mladých ľudí k väčšej finančnej zodpovednosti. Mladí ľudia majú dlhodobo záujem dozvedieť sa ako správne pracovať s peniazmi. Zaujímavou cestou dostávajú návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú výplatu. Finančná akadémia je interaktívna forma vzdelávania, umožňujúca študentom otestovať si svoje finančné rozhodnutia na konkrétnych modelových situáciách.

      Lekcie Finančnej akadémie mapujú sektory finančného trhu a prinášajú študentom odborné základy vychádzajúce z Národného štandardu finančnej gramotnosti, ako aj praktické a užitočné informácie. Odbornými garantmi a školiteľmi lekcií sú odborníci na financie zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Vzdelávací cyklus Finančná akadémia .

     • Odborná exkurzia do ŽOS Zvolen

     • Žiaci druhého ročníka odboru Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách už tradične v stredu absolvovali v rámci predmetu PRAX odbornú exkurziu. Dnes to bolo na pracovisku ŽOS Zvolen.

     • KRAJSKÁ PREHLIADKA SOČ

     • KRAJSKÁ  PREHLIADKA SOČ sa uskutočnila dištančne 1.apríla 2022,. Úspešne sa na nej umiestnili aj naši žiaci. Postupujúce práce do CELOŠTÁTNEJ  PREHLIADKY SOČ sú v prílohe.

      Víťazom srdečne gratulujeme. A naďalej súťažiacim držíme palce!

     • Maturita v mobile - nový projekt

     • Banskobystrický samosprávny kraj sa stal odborným garantom nového projektu, ktorý zastrešil Lukáš Pelč. V spolupráci s BBSK a ďalšími partnermi pripravuje sériu videí pod názvom Maturita v mobile – interaktívnou formou spracúva 30 maturitných otázok zo slovenskej literatúry a uľahčí tak stredoškolákom prípravu a opakovanie na maturitu. Môže byť dobrou metodickou pomôckou pri príprave na maturitnú skúšku, či už pre žiakov alebo pedagógov.

      Informácie o projekte sú zverejnené na  FCB stránke BBSK, kde nájdete viac detailov: https://www.facebook.com/banskobystrickysamospravnykraj/posts/297346445866744

     • Originál vs. fejk- ponuka súťaže

     • Súťaž pre študentov, ktorú vyhlasuje Úrad priemyselného vlastníctva SR. Určená je pre jednotlivcov alebo kolektívy v počte maximálne 4 žiakov. Ich úlohou je navrhnúť a vytvoriť súťažnú prácu na zadanú tému. Téma: Ochrana duševného vlastníctva pred neoprávneným kopírovaním.

      Súťažiaci sa do súťaže môže zapojiť len s jednou súťažnou prácou zaslaním  prihlášky a práce v termíne od 15. marca  do 11. apríla 2022. U nás sa môžete obrátiť na p.Piatrikovú a Kaljužnu (kabinet 301).

      Podrobné info nájdete tu: Pravidla_Original_vs_Fake.pdf

     • Súťaž INNOVATION CAMP

     • Žiaci našej školy podali excelentný výkon na súťaži INNOVATION CAMP 22.marca 2022 v Banskej Bystrici  zameranej na FINANČNÚ GRAMOTNOSŤ. V zmiešaných tímoch z 15-tich škôl sa umiestnili na 1., 2. a 4. mieste (zo štyroch ocenených tímov). V hoteli Dixon naši študenti rozvíjali tímového ducha, prezentačné zručnosti a finančnú gramotnosť. Čakala ich výzva na tému: „Ako naučiť deti a mladých ľudí prakticky a efektívne hospodáriť s peniazmi?”. Hodnotila ich odborná porota v zložení: Eva Šnircová – biznismentor, Silvia Žuffa – 365.bank a Anton Bittner - ABAS FX.

      Finančná gramotnosť ako jedna z kľúčových zručností pre kvalitný život každého z nás je veľmi dôležitá. 60 stredoškolákov z 15-tich škôl prezentovalo svoje inovatívne návrhy, ako efektívne a prakticky naučiť deti a mladých ľudí hospodáriť s peniazmi. Ocenené boli 4 súťažné tímy.

      Porotu najviac zaujal nápad tímu č. 10. Žiaci predstavili inovatívne hodinky ZAPASADA pre deti od 6 do 12 rokov. Prostredníctvom hodiniek môžu deti a mladých ľudí naučiť hospodáriť s peniazmi s funkciou Možnosti šetrenia a Peniaze na každý deň. Vo víťaznom zmiešanom tíme bola Zuzka Sliacka. Okrem toho umiestnenie získala aj Viki Belková 3.miesto a Majo Dolniak 4.miesto. Víťazom srdečne gratulujeme.

      Kompletné výsledky sú zverejnené na https://bit.ly/IC-BB-2022. Fotky si môžete pozrieť: https://photos.app.goo.gl/3C89xtN73i5n4aTx9

      Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

      Víťazom gratulujeme!!

     • Dve študentské firmy – dve stretnutia s konzultantom

     • V tomto týždni navštívil naše študentské firmy HAM (III.ATa) a LOS CHALKOS (výber žiakov III.L) dobrovoľný konzultant z praxe a zároveň člen dozorných rád v týchto študentských firmách Ing. Dušan Vajda (absolvent našej školy).

      Učiteľ Aplikovanej ekonómie a dobrovoľný konzultant z podnikateľskej praxe spoločne tvoria tím, ktorý študentov vedie teoretickou aj praktickou časťou vyučovania. Toto unikátne spojenie pomáha vytvoriť most  medzi školou - teóriou a realitou, praxou.

      Konzultant sa počas diskusie s manažmentom študentskej firmy snažil motivovať celý tím a snažil sa, aby študenti dosahovali ich stanovené ciele v danom čase určené v podnikateľskom pláne. Odovzdal študentom nemálo svojich inšpiratívnych nápadov, ako sa pozerať na podnikanie z viacerých strán a pomáhal študentom pri hľadaní alternatívnych riešení. Snažil sa ich podporovať a inšpirovať k úspechu.

      Ďakujeme. Manažment študentskej firmy HAMLOS CHALKOS.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
   • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
   • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/