• Silový päťboj

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Silový päťboj.

      7.marca 2023 zorganizovala AWPC Slovakia na Gymnáziu M.Kováča v Banskej Bystrici Krajské kolo v silovom päťboji stredných škôl.

      Náš tím v zložení: VIKTOR PUTIŠ, IV.B, ADAM FEDOR, IV.B, PETER JAĎUĎ, II.B a ANDREJ ČAKLOŠ, II.AT nás vzorne reprezentoval a v silnej konkurencii silákov z 10 škôl banskobystrického kraja sa umiestnil na 5.mieste. 

     • Výsledky volieb zástupcu žiakov do Rady školy

     • Výsledky volieb zástupcu žiakov do Rady školy, konané dňa 7.3.2023.
      Počet hlasujúcich žiakov: 208
      Počet platných hlasovacích lístkov: 200
      Počet platných hlasov: Michal Štecz,I.AT: 97
      Počet platných hlasov: Matej Výbošťok, II.B: 103
      Víťazom volieb sa stal Matej Výbošťok,II.B. Víťazovi srdečne gratulujeme! 

     • Florbal dievčat

     • Prvé miesto v Okresnom kole vo florbale dievčat pre SŠ, ktoré sa konalo 7. 3. 2023 na GLS vo Zvolene. Postúpili sme na Krajské kolo.

      Z úspechu sa tešíme a želáme veľa športových úspechov.

      SRDEČNÉ BLAHOŽELÁNIE NAŠIM DIEVČATÁM!!! a samozrejme ich trénerovi!!!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Florbal dievčat.

    • Oznam- SOČ
     • Oznam- SOČ

     • Oznam pre riešiteľov SOČ: ak sa chcete zapojiť do 45.ročníka školského kola SOČ, prácu v tlačenej podobe musíte odovzdať po jarných prázdninách v pondelok 6.3.2023 do 10.30 h. v kabinete č.412 Ing. Trnovcovej.

     • Exkurzia - Jaguár Landrover v Nitre

     • Naši študenti dňa 21.2. navštívili priemyselný areál Jaguár Landrover v Nitre. Zúčastnila sa trieda 1.B, polovica 2.B a Natália Giulia Detvajová (1.L). Po prvýkrát sa mohli stredoškoláci pozrieť priamo do výroby. Exkurzia bola rozdelená na tri časti (Montáž, Karosáreň a Školiaca časť pre uchádzačov o prácu). Študentov tiež rozdelili na tri skupiny, ktoré sa medzi sebou menili v týchto sektoroch. Táto exkurzia bola pre našich stredoškolákov hodnotná, odniesli si z nej veľa vedomostí a zaujímavostí napr.: Každé dve minúty je vyrobené jedno auto, vyrobí sa 600 aut denne, v Nitre vyrábajú modely Defender a Discovery.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia - Jaguár Landrover v Nitre.

     • Podnikateľský tréning pedagogických pracovníkov a ocenenie našej školy

     • V dňoch 14.- 15. 02. 2023 sa  v priestoroch kongresového hotela Holiday Inn Žilina uskutočnila konferencia s názvom: „Podnikateľský tréning pedagogických pracovníkov.

      Učitelia programov n. o. Junior Achievement Slovensko z celého Slovenska mali jedinečnú možnosť byť učastníkmi tohto veľkolepého podujatia. Nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko oslávila 30. výročie činnosti na Slovensku a pripravila bohatý program vo forme  rôznych workshopov a panelových diskusií.

      Pri tejto príležitosti bola naša škola ocenená za dlhoročné zapojenie sa do vzdelávacích programovAplikovaná ekonómiaViac ako peniaze, a podporu žiakov v oblasti rozvoja podnikavosti, ekonomického myslenia a finančnej gramotnosti. Ocenenie prevzala od Evy Vargovej - riaditeľky JA Slovensko, n.o. Ing. Renáta Trnovcová.

       „Podnikavosť nie je podnikanie. Podnikavosť je schopnosť sa o seba postarať, preto robme to, čo nás baví! Objavme  chuť sa učiť, vytrvalosť, zanietenosť, kritické myslenie, koníčky a naučme sa dokončiť prácu! To sú činnosti, ktoré je potrebné si osvojiť a potom budeme v živote úspešní!“


      Do fotogalérie bol pridaný nový album Podnikateľský tréning pedagogických pracovníkov a ocenenie našej školy.

     • Tím Wings on roads.

     • V piatok 17.2.2023 sa uskutočnil 2.tréning tímu Wings on roads. Tréning bol v rámci prípravy na 12-hodinový závod, ktorý sa uskutoční 1.4.2023 v Kysuckom Novom Meste. Trénovali v hale Hotel Tenis, ktorý je jeden z ich hlavných sponzorov. Náplňou bolo testovanie vodíkových autíčok a dvoch najnovších jazdcov/členov Adama Banga (2.B) a Martina Bartka (1.B). Prípravu na závod okrem trénovania, zahŕňa aj servis, vytváranie alebo nakupovanie náhradných dielov, získavanie financií a veľa papierovania. Našim študentom budeme držať palce!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Tím Wings on roads..

     • Víťazi krajského kola olympiády v nemeckom jazyku

     • Na konci týždňa sme sa nesmierne potešili skvelému umiestneniu našich žiakov na krajskom kole Olympiády z nemeckého jazyka. Jakub Kmeťko  - 2. miesto, Angelo Michele Di Terlizzi - 3. miesto. Radosť je o to väčšia, že uspeli v náročnej konkurencii napriek tomu, že nemecký jazyk študujú na našej škole ako druhý cudzí jazyk. Gratulujeme ich nemčinárke Mgr. Zlatici Kováčovej.

     • Stretnutie s konzultantom

     • Študentská firma EmpresaEl, ktorú zaaložili žiaci III.L, sa dnes na hodinách Aplikovanej ekonómie stretla  s pánom Ing. Dušanom Vajdom, ten je už pár rokov dobrovoľným konzultantom študentských firiem na našej škole. Je nielen bývalým absolventom našej školy, ale vo firme zastáva funkciu predsedu dozornej rady. Na začiatok prerozprával svoj profesijný príbeh. Potom sa zaujímal o správy činností jednotlivých oddelení. Každý viceprezident mu poskytol informácie, či realita činnosti zodpovedá vypracovanému podnikateľskému plánu. Zaujímalo ho, aké výrobky študentská firma vyrába, kto sa podieľa na výrobe, diskutovali sme o  nákladoch, ale aj výnosoch z nášho predaja. Taktiež sme navrhovali ďalšie kroky, ktoré chceme ešte v našej firme podniknúť. Dnešné stretnutie nám prinieslo veľa nových nápadov a bolo naozaj inšpiratívne. A myslím, že každého člena našej študentskej firmy v istom smere obohatilo.

     • 4. deň Zimného kurzu

     • 4. deň zimného pohybového kurzu sa vydaril! Turistika, lyžovanie či korčuľovanie- všetko super! Počasie nám prialo, slniečko sa na nás usmievalo, sneh poriadne vŕzgal a parádne mrzlo, ako sme išli na Sliač alebo sa lyžovali na Králikoch.Taká má byť pravá zima!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album 4. deň Zimného kurzu.

     • IV.AT na exkurzii na Žilinskej Univerzite

     • Dňa 8.2.2023 sa žiaci triedy IV.AT odboru Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách zúčastnili exkurzie na Žilinskej Univerzite v Žiline.Vyskúšali si špeciálne merania a cvičenia. Žiaci sa zúčastnili meraní "Výkonová elektronika v praxi", kde si vysvetlili a odsimulovali spínaný zdroj napätia. Ako druhé cvičenie bolo "Optické prenosové systémy", kde si viacerí vyskúšali čistenie, zalamovanie a zváranie opt. vlákien. Ako posledné tretie cvičenie bolo "Antény, DVB-T/C/S, reťazec, zloženiemultiplexu", kde sa dozvedeli podrobnosti o rádiovom (bezdrôtovom) spôsobe prenosu informácii.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album IV.AT na exkurzii na Žilinskej Univerzite.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen 96001 Zvolen Slovakia
   • 000215589
   • 000215589
   • Katarína Medzihorská psychologicka@dopravnazv.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/