• Projekt „Školy za demokraciu“

     • 23.3.2022 sme sa v rámci projektu „Školy za demokraciu“  v triede II.L zoznamovali s  témou „utečenci“. Pani lektorka nám sprostredkovala vlastnú skúsenosť s dobrovoľnou prácou  v Sobranciach pri poskytovaní pomoci prvým utečencom z Ukrajiny. A neskôr sme v menších skupinách pracovali na pomenovaní ťažkostí a problémov ľudí na úteku a hľadali sme pre nich tie najlepšie riešenia v ideálnych podmienkach.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Projekt „Školy za demokraciu“.

     • Odborná exkurzia do ŽSR

     • Dňa 23.3.2022 absolvovali žiaci druhého ročníka odboru Elektrotechnika v doprave a telekomunikaciach v rámci vyučovania predmetu PRAX odbornú exkurziu do ŽSR, sekcia Oznamovacia a zabezpečovacia technika. Dnes to bola časť zabezpečovacej technika, ale čaká ich ešte v tomto školskom roku aj časť oznamovacej techniky.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Odborná exkurzia do ŽSR.

     • ONLINE aj PREZENČNÉ prípravné kurzy na PS

     • SPŠ dopravná vo Zvolene organizuje pre žiakov 9. ročníka ONLINE aj PREZENČNÉ prípravné kurzy na prijímacie skúšky z predmetov MAT a SJL. Ppre všetkých, ktorí si posielajú prihlášku na niektorý z našich študijných odborov.

      ONLINE prípravné kurzy budeme realizovať pomocou videostretnutia cez ZOOM. PREZENČNE kurz prebieha v budove našej školy - podľa pandemickej situácie budeme upresňovať.

      Všetky informácie ohľadom prihlásenia na kurzy nájdete na našej stránke tu: https://dopravnazv.edupage.org/a/pripravne-kurzy-1

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

     • Všetkých rodičov pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční prezenčne v utorok 22.3 o 16:00 v kmeňových triedach v škole. Tešíme sa, že sa po dlhe dobe s vami stretneme osobne v škole.

     • Občianske združenie „Dopravák“

     • Milí rodičia, kolegovia

      V mene občianskeho združenia  „Dopravák“ sa Vám aj tento rok chceme poďakovať za Vaše príspevky, ktoré ste nám pridelili v rámci  2 % z vašich daní v minulom roku.

      V roku 2021 sa nám podarilo vyzbierať  3367,26  eur (2% z daní). Na tomto linku si môžete pozrieť podrobne spracované čerpanie finančných prostriedkov: Vyúčtovanie

      Aj tento rok si Vás dovoľujeme osloviť a zároveň požiadať, aby ste zvážili svoju voľbu pri poukazovaní 2 % z Vašich daní.

      Tak ako predchádzajúce roky tak aj teraz, by sme Vás chceli ubezpečiť, že finančné prostriedky, ktoré venujete nášmu združeniu budú použité výhradne pre študentov.  Veríme, že tieto financie využijeme zmysluplne.

      Finančné prostriedky sme investovali do nových pomôcok potrebných pri vyučovaní, nových počítačov a komponentov na modernizáciu a vylepšenie PC.

      Podporili sme žiakov pri súťažiach a účasti na projektoch, zaplatením účastníckych poplatkov. Podrobné info nájdete tu:2% z vašich daní

                                                                                Občianske združenie „Dopravák“

     • Workshop Obchodovanie s ľuďmi

     • Prostitúcia, novodobé otroctvo, obchod s ľudskými orgánmi, pedofília.. Aj tieto témy sa rozoberali s našimi tretiakmi 14.3. na workshope, ktorý viedli školiteľa z Mestskej polície vo Zvolene, pán inšpektor Michalík a pán inšpektor Gajdoš. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Workshop Obchodovanie s ľuďmi.

     • Pokračujeme s "karierkom" pre 4.ročník

     • Tesne pred jarnými prázdninami sa nám podarilo spojiť sa s našou absolventkou Kristínou Bielikovou. Dnes ako absolventka Žilinskej univerzity pôsobí v absolventskom programe Logistic Academy a pracovné skúsenosti získava vo firme Packeta priamo v centrále v Bratislave. Budúcim maturantom porozprávala o svojej kariérovej ceste, o prvých skúsenostiach v pracovných pohovoroch, o profesii, ktorú práve vykonáva. Ako ona vidí možnosti uplatnenia sa na pracovnom trhu v logistike, ktorá je profilovým predmetom práve v triede IV.L Živá kniha sa študentom páčila a plánujeme predstaviť touto formou ďalšie profesie.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Pokračujeme s "karierkom" pre 4.ročník.

     • Súťaž ENERSOL 1.MIESTO

     • !! SME TOP !!

      ENERSOL 1.MIESTO

      Enersol-SK je súťaž v zameraní na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie, v oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave, vytvára trvalý vzťah k ochrane životného prostredia. A našim žiakom sa to podarilo- Petrovi Bystrianskemu, Matejovi Oravcovi a Matúšovi Melicherčíkovi z II.B. BLAHOŽELÁME!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťaž ENERSOL 1.MIESTO.

     • Absolventský program ŽSR

     • Aj tento rok budú Železnice Slovenskej republiky otvárať svoj Absolventský program ŽSR pre študentov, ktorí v školskom roku 2021/2022 ukončia svoje stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie.

     • Dobrá vec sa podarila

     • Podporili sme myšlienku charitatívnej pomoci. Dajme veciam druhú šancu – tento nápad vznikol v rámci projektu SYT a vyzbierané šatstvo pomôže ľuďom bez domova. Konkrétne táto zbierka putovala do Domu pre núdznych v Banskej Bystrici.

      Ďakujeme všetkým  žiakom, učiteľom, ostatným zamestnancom školy i rodičom, ktorí prispeli do zbierky.

     • Hodina Občianskej náuky

     • Závislosti prenasledujú človeka celý život. Ako im predchádzať? Ako im nepodľahnúť? Ako s nimi bojovať?... Aj tieto otázky sme riešili s našou pani psychologičkou na hodine OBN.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Hodina Občianskej náuky.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
   • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
   • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/