• Študentská vedecká a odborná činnosť

     • NAŠE ÚSPECHY NEKONČIA!

      Na konferencii Študentskej vedeckej a odbornej činnosti Fakulty techniky vo Zvolene v sekcii Stredné školy naši žiaci boli veľmi úspešní!

      BLAHOŽELÁME:

      Martinovi Ľuptákovi a kol. za 2.miesto

      Petrovi Bystrianskému a Matejovi Oravcovi za 3.miesto a Cenu predsedu SZS ako uznanie za študentskú vedeckú a odbornú činnosť

      Viktórii Belkovej za 3.miesto

      Samuelovi Francistimu za Diplom za praktické riešenie problému

      Zuzane Sliackej za Diplom za aktuálnu tému

      Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. PRAJEME VEĽA ÚSPECHOV!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Študentská vedecká a odborná činnosť.

     • Podnikanie študentských firiem ukončené

     • V tomto školskom roku na našej škole v rámci voliteľného predmetu Aplikovaná ekonómia podnikali dve študentské firmy HAM (III.ATa) a LOS CHALKOS (výber žiakov III.L). Ich podnikateľská činnosť bola náročná, neustále prerušovaná pandemickými karanténami. Aj napriek tomu sa zhostili obe firmy svojej úlohy dobre, a mohli sa na likvidačnom Valnom zhromaždení pochváliť ziskom a akcionárov prekvapiť dividendami.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Podnikanie študentských firiem ukončené.

     • Odborná exkurzia na Colnom úrade vo Zvolene

     • Triedy II.L a III.L navštívili minulý týždeň Colný úrad vo Zvolene. Exkurzia bola zameraná na priebeh colného konania pri dovoze (vývoze) tovaru z (do) krajín, ktoré nie sú členmi EÚ. Študenti mali možnosť vidieť colnú kontrolu od pristavenia vozidla do colného priestoru, odobratie colnej uzávery, kontrolu tovaru až po prepustenie tovaru do navrhnutého colného režimu. Kontrola tovaru a vozidla bola vykonaná aj zariadením na vykonanie rádioaktivity a špeciálne vycvičeným psom na vyhľadávanie omamných látok. Psovod zaujímavým spôsobom informoval študentov o práci a výcviku psa.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Odborná exkurzia na Colnom úrade vo Zvolene.

     • Veľká cena Zvolena

     • V areáli autoškoly Gonda L+L sa 14.5.2022 konal II. ročník Veľkej ceny Zvolena v jazde na simulátore Gran Turismo 6. V rámci sprievodných podujatí naša škola predstavila činnosť modelárskeho krúžku a simulátor prevrátenia vozidla. Tiež si účastníci podujatia mohli vyskúšať virtuálnu realitu a jazdu na malom traktore Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa na podujatí zúčastnili či už ako súťažiaci, alebo pomáhali pri prezentácii školy. V hlavnej súťaži Veľkú cenu Zvolena vyhral náš žiak IV.B triedy Marek Lalík, ktorému blahoželáme. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Veľká cena Zvolena.

     • Exkurzia u jazdca na formule- Martina Matušku

     • Dňa 9.5.2022 hlásili meteorológovia daždivé počasie, predpoveď našťastie nevyšla, a tak sme si dohodli stretnutie s naším známym pretekárom, ktorý jazdí na formule a je Zvolenčan. Túto jedinečnú príležitosť na osobné stretnutie študentov SPŠ dopravnej vo Zvolene, konkrétne trieda I.B, a spoznanie jedinečného športovca a dlhoročného jazdca, ktorý sa volá Martin Matuška sme si nemohli nechať ujsť. Študenti si mohli osobne pozrieť jeho zbierku automobilov a originálnych skvostov značky Fiat 126, tzv. malúchov, ale hlavným lákadlom bola pre nás formula, monopost Tomis 99-04.

      Odporúčam to vidieť naživo, a tak pripájam link na stránku, v ktorej sa dozviete viac o jeho plánovaných aktivitách. Je to človek ústretový, priateľský, dobrosrdečný a rád vám odovzdá osobné skúsenosti z pretekov, určite aj nejaký ten plagát s venovaním. https://www.matuskamotorsport.sk/

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia u jazdca na formule- Martina Matušku.

     • Exkurzia v Rušňovom depe v Brezne

     • Žiaci druhého ročníka odboru Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách ešte v stredu 11.5. absolvovali odbornú exkurziu v rámci predmetu Prax. Exkurzia prebehla v Rušňovom depe v Brezne, kde sa dozvedeli ako to funguje aj na tomto pracovisku a aké opravy sa tam vykonávajú. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia v Rušňovom depe v Brezne.

     • Kvapka krvi na našej škole❤️

     • Zajtra 11.5. sa na našej škole uskutoční odber krvi medzi 8:00 a 10:00 hod. Ak máte záujem a zdravie Vám umožňuje urobiť dobrú vec, podporte túto akciu organizovanú našou školou.

      Podmienkou je mať 18 rokov, prísť najedený (nie na lačno), byť negatívny na COVID-19, nebyť tetovaný min. 6 mesiacov, bezo zmeny partnera min. 3 mesiace a iné okolnosti, ktoré zajtra vyplníte v dotazníku pred odberom krvi.

      Tešíme sa, že spoločne prispejeme k plnohodnotnému, nezameniteľnému činu a budeme môcť byť príkladom aj pre iné školy.

      PS: Darovať krv môžu prísť aj Vaši rodinný príslušníci.

     • Mladý Európan 2022

     • Dňa 29.apríla 2022 sa žiaci triedy III.L Maťo Vernársky, Aďa Luptáková a Miro Gonda zúčastnili regionálneho kola súťaže Mladý Európan 2022. Túto vyhlásilo zastúpenie Európskej komisie v SR a regionálne informačné centrum Europe Direct už 17-krát. Vedomostná súťaž je určená pre študentov gymnázií a stredných odborných škôl.

      Poslaním súťaže bolo zvýšiť všeobecnú informovanosť študentov stredných škôl SR o EÚ a tým aj povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi na Slovensku. Nosnou témou boli všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.

      Podmienkou účasti tímu na súťaži bolo aj vypracovanie projektu o predsedníckych krajinách. Prvé kolo predstavovalo vedomostný test o Európskej únii, druhé kolo jazykový test a tretie kolo bolo finále, zamerané na správne zodpovedanie otázok, doplnených obrázkami.

      Študenti v náročnej konkurencii skončili pred bránami finále na krásnom 4.mieste. V každom prípade si odniesli diplomy, vecné ceny a aj asi to najdôležitejšie, nové skúsenosti.

      Srdečne gratulujeme a zároveň za organizáciu súťaže na profesionálnej úrovni ďakujeme organizácii Europe Direct Banská Bystrica.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Mladý Európan 2022.

     • Projekt „Školy za demokraciu“

     • Dňa 27.4. 2022 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie žiakov II. L triedy v rámci projektu „Školy za demokraciu“. Témou stretnutia bola prevencia sexualizovaného  správania. Beseda bola zameraná na vymedzenie pojmu sexuálneho správania, aké sú formy a prejavy násilného správania. Čo je použitie nátlaku?  Čo znamená súhlas a nesúhlas so sexuálnymi aktivitami ?

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Projekt „Školy za demokraciu“.

     • EXKURZIA - Klub historickej techniky- Rušňové Depo Zvolen

     • Dnes, 2.mája 2022 sme mali Exkurziu so žiakmi našej školy s triedou 3.AT do KLUBU HISTORICKEJ TECHNIKY pri Rušňovom depe Zvolen. Uvideli sme nádherné kúsky starých lokomotív. Parné lokomotívy aj Dieselelektrické lokomotívy... Dostali sme krásny odborný výklad od dvoch profesionálnych odborníkov v tejto oblasti od pánov Ing. Kálmána PhD. a pána Kavčiaka. Ktorý sa venujú železničnej technike prakticky celý život. Študenti našej školy si mohli vyskúšať a dotknúť sa historickej železničnej techniky, ktorá brázdila na našich tratiach v dávnej aj nedávnej minulosti.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album EXKURZIA - Klub historickej techniky- Rušňové Depo Zvolen.

     • Príležitosť pre žiakov

     • Záujemcovia sa môžu hlásiť u pani riaditeľky:

      Občianske združenie LINK CoWorking so sídlom v komunitno-coworkingovom centre 365.labb na Lazovnej ulici práve spúšťa prihlasovanie do ich nového projektu LINK Academy, ktorý je pokračovaním úspešného projektu Social Impact Academy, vďaka ktorému mohlo 163 mladých ľudí zrealizovať svoj nápad. Prihlasovanie do projektu trvá do 29. apríla 2022.

      Pozrite si plagát: LINK_Academy_plagat.pdf

      Cieľom nášho súčasného projektu, ktorý je určený študentom a študentkám stredných a vysokých škôl z Banskej Bystrice a blízkeho okolia je podpora a rozvoj kľúčových sociálnych a profesijných zručností a schopností mladých ľudí prostredníctvom 5 workshopov na témy ako prezentačné zručnosti, time manažment, marketing – sociálne siete, ako robiť podcasty a ako sa zlepšiť v blogovaní.

      Po vzdelávacej časti budú účastníci a účastníčky rozdelení do projektových tímov, kde budú dobrovoľne pomáhať partnerským organizáciám z oblasti životného prostredia, občianskeho aktivizmu či sociálnej oblasti pri riešení konkrétnych úloh a zadaní.

      Počas celého trvania projektu budú mať účastníci možnosť vzdelávať sa a čerpať inšpiráciu a motiváciu na našej inovatívnej webovej vzdelávacej platforme.

      Tento program je bezplatný a každá škola môže poslať 5 študentov.

      Link na podujatie: www.facebook.com/events/315863754022227

       

     • Prax na hlavnej stanici vo Zvolene

     • Žiaci druhého ročníka odboru Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách v stredu 27.4. absolvovali odbornú exkurziu v rámci predmetu Prax na hlavnej stanici vo Zvolene, v sekcii OZT, kde sa oboznámili s fungovaním rôznych oznamovacích zariadení používaných na železnici. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Prax na hlavnej stanici vo Zvolene.

     • ENERSOL EU 2022

     • Medzinárodná súťaž ENERSOL EU 2022, na ktorej sme reprezentovali SR, sa uskutočnila v Otrokoviciach 21.-22.4.

      VZORNÁ REPREZENTÁCIA A OCENENIE ZA REPREZENTÁCIU ŠKOLY A SLOVENSKEJ REPUBLIKY A PRÍNOS V UPREDNOSTNENÍ ALTERNATIVNÝCH ZDROJOV ENERGIE.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album ENERSOL EU 2022.

     • Súťaž ORIGINÁL VS FEJK

     • Zvíťazili sme v súťaži "ORIGINÁL VS FEJK", ktorú organizoval Úrad priemyselného vlastníctva.

      DOPRAVÁCI PERFEKTNE VEDIA, ČO JE TO DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO!

      Dnes, 26.4. sme porozprávali o svojich nápadoch v banskobystrickej Radnici a na konferencií zameranej na duševné vlastníctvo sme prevzali ceny za výhry v súťaži ,,Originál vs Fejk!"

      Srdečne blahoželáme víťazom: Jankovi Červíkovi, Darinke Plevovej a Jankovi Boldišovi!

      Žiakom gratulujeme!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťaž ORIGINÁL VS FEJK.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
   • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
   • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/